Podanie do SLO (PDF)
File information


Author: biblioteka

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 03/04/2013 at 15:44, from IP address 213.92.x.x. The current document download page has been viewed 881 times.
File size: 349.9 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


…………………………………………………………..

………………………………. dn. ……………………………….

imię i nazwisko kandydata

PODANIE O PRZYJĘCIE
DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W BARCINIE
Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
w Barcinie

Proszę o przyjęcie mnie od 02 września 2013r. do klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie.
Uwaga! W liceum masz obowiązek realizacji co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
Wybór języków obcych (potwierdź X)

język angielski
język angielski
język niemiecki

realizacja zakresu rozszerzonego
realizacja zakresu podstawowego
lub język rosyjski
Wybór przedmiotów z zakresie rozszerzonym (zaznacz X)
(wybierz z listy jeden, dwa lub trzy przedmioty)

historia

biologia

geografia

fizyka

chemia

- trzeba wybrać co najmniej jeden przedmiot!
- nie można wybrać jednocześnie historii i biologii
język polski

lub

matematyka

wiedza o społeczeństwie

lub

informatyka

(warunek powstania grupy fakultatywnej realizującej rozszerzenie – co najmniej 4 uczniów!)

Komplet dokumentów należy składać w dni nauki szkolnej od 27 marca 2013r. w godz. 7:30 – 15:00
w sekretariacie szkoły.

Dane ucznia:

PESEL ……………………………………………………………………

Data urodzenia ……………………………………………… Miejsce urodzenia ………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………. tel.kom. …………………………………………………..
Ojciec……………………………………………………………………………….. tel.……………………………………………………………………
Matka……………………………………………………………………………….. tel.……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
podpis ojca-matki-opiekuna prawnego

………………………………………………………………….
podpis kandydata

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w ………………………… jest szkołą mojego
(potwierdź X):
a) pierwszego wyboru
b) drugiego wyboru
c) trzeciego wyboru
Wynik klasyfikacji I semestru w III klasie – średnia ocen: …………………….
Szczególne osiągnięcia kandydata (konkursy,zawody):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Jakie zainteresowania rozwijałeś/rozwijałaś w czasie nauki w gimnazjum ?
Wymień je i opisz sposób ich realizowania.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres gimnazjum do którego kandydat uczęszczał:
……………………………………………………………………………………………………………………….....

podpis rodzica-opiekuna prawnego

podpis kandydata

Załączniki do podania:
1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły gimnazjum – niezwłocznie po jego otrzymaniu.
2. Oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego – niezwłocznie po jego otrzymaniu.
3. Dwa zdjęcia.
4. Karty zdrowia ucznia gimnazjum.
5. Dodatkowe dokumenty – np. zaświadczenia, orzeczenia lekarskie lub inne, dyplomy itp.

* dane osobowe kandydata i jego rodziców (opiekunów) podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystane
tylko do użytku wewnętrznego

Barcin, 26.03.2013r.

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………..

Uwaga! W liceum masz obowiązek realizacji co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
Wybór języków obcych (potwierdź X)

język angielski
język angielski
język niemiecki

realizacja zakresu rozszerzonego
realizacja zakresu podstawowego
lub język rosyjski
Wybór przedmiotów z zakresie rozszerzonym (zaznacz X)
(wybierz z listy jeden, dwa lub trzy przedmioty)

historia

biologia

geografia

fizyka

- trzeba wybrać co najmniej jeden przedmiot!
- nie można wybrać jednocześnie historii i biologii
język polski

lub

matematyka

wiedza o społeczeństwie

lub

informatyka

chemia


Download Podanie do SLOPodanie do SLO.pdf (PDF, 349.9 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Podanie do SLO.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000099528.
Report illicit content