Podanie do SLO .pdf

File information


Original filename: Podanie do SLO.pdf
Author: biblioteka

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 03/04/2013 at 15:44, from IP address 213.92.x.x. The current document download page has been viewed 866 times.
File size: 342 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Podanie do SLO.pdf (PDF, 342 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


…………………………………………………………..

………………………………. dn. ……………………………….

imię i nazwisko kandydata

PODANIE O PRZYJĘCIE
DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W BARCINIE
Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
w Barcinie

Proszę o przyjęcie mnie od 02 września 2013r. do klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie.
Uwaga! W liceum masz obowiązek realizacji co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
Wybór języków obcych (potwierdź X)

język angielski
język angielski
język niemiecki

realizacja zakresu rozszerzonego
realizacja zakresu podstawowego
lub język rosyjski
Wybór przedmiotów z zakresie rozszerzonym (zaznacz X)
(wybierz z listy jeden, dwa lub trzy przedmioty)

historia

biologia

geografia

fizyka

chemia

- trzeba wybrać co najmniej jeden przedmiot!
- nie można wybrać jednocześnie historii i biologii
język polski

lub

matematyka

wiedza o społeczeństwie

lub

informatyka

(warunek powstania grupy fakultatywnej realizującej rozszerzenie – co najmniej 4 uczniów!)

Komplet dokumentów należy składać w dni nauki szkolnej od 27 marca 2013r. w godz. 7:30 – 15:00
w sekretariacie szkoły.

Dane ucznia:

PESEL ……………………………………………………………………

Data urodzenia ……………………………………………… Miejsce urodzenia ………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………. tel.kom. …………………………………………………..
Ojciec……………………………………………………………………………….. tel.……………………………………………………………………
Matka……………………………………………………………………………….. tel.……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
podpis ojca-matki-opiekuna prawnego

………………………………………………………………….
podpis kandydata

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w ………………………… jest szkołą mojego
(potwierdź X):
a) pierwszego wyboru
b) drugiego wyboru
c) trzeciego wyboru
Wynik klasyfikacji I semestru w III klasie – średnia ocen: …………………….
Szczególne osiągnięcia kandydata (konkursy,zawody):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Jakie zainteresowania rozwijałeś/rozwijałaś w czasie nauki w gimnazjum ?
Wymień je i opisz sposób ich realizowania.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres gimnazjum do którego kandydat uczęszczał:
……………………………………………………………………………………………………………………….....

podpis rodzica-opiekuna prawnego

podpis kandydata

Załączniki do podania:
1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły gimnazjum – niezwłocznie po jego otrzymaniu.
2. Oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego – niezwłocznie po jego otrzymaniu.
3. Dwa zdjęcia.
4. Karty zdrowia ucznia gimnazjum.
5. Dodatkowe dokumenty – np. zaświadczenia, orzeczenia lekarskie lub inne, dyplomy itp.

* dane osobowe kandydata i jego rodziców (opiekunów) podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystane
tylko do użytku wewnętrznego

Barcin, 26.03.2013r.

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………..

Uwaga! W liceum masz obowiązek realizacji co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
Wybór języków obcych (potwierdź X)

język angielski
język angielski
język niemiecki

realizacja zakresu rozszerzonego
realizacja zakresu podstawowego
lub język rosyjski
Wybór przedmiotów z zakresie rozszerzonym (zaznacz X)
(wybierz z listy jeden, dwa lub trzy przedmioty)

historia

biologia

geografia

fizyka

- trzeba wybrać co najmniej jeden przedmiot!
- nie można wybrać jednocześnie historii i biologii
język polski

lub

matematyka

wiedza o społeczeństwie

lub

informatyka

chemia


Document preview Podanie do SLO.pdf - page 1/3

Document preview Podanie do SLO.pdf - page 2/3
Document preview Podanie do SLO.pdf - page 3/3

Related documents


podanie do slo
pmp certification 2
statut zsz
program ca o
za cznik nr 5 do uchwa y nr
owu pzu nnw

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Podanie do SLO.pdf