PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact2 Uutiset .pdf


Original filename: 2-Uutiset.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Scribus 1.4.0 / Scribus PDF Library 1.4.0, and has been sent on pdf-archive.com on 19/04/2013 at 19:47, from IP address 84.250.x.x. The current document download page has been viewed 1006 times.
File size: 2.1 MB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Uutisia ja tapahtumia
Guillermo del Toron suunnittelema Lo­
vecraft­filmatisointi At the Mountains of
Madness on kulkenut koko suunnitteluproses­
sin ajan kivistä polkua ja nyt näyttää että
projektille on tullut pystykallio vastaan. Hell­
boy 2:n jälkeen del Toro keskitti kaiken ener­
giansa elokuvan suunnitteluun, mutta Uni­
versal Pictures keskeytti projektin liian suu­
reksi kohonneen budjetin vuoksi. Myös oh­
jaajan ja studion näkemykset elokuvan
ikärajasta erosivat liiaksi. Ohjaaja tähtäsi R­
ratingiin kertoen haluavansa elokuvan olevan
”really uncomfortable and nasty”, studio taasen
halusi elokuvan mahtuvan sisällöltään PG­13
–kategoriaan. Warner Bros. ei innostunut
elokuvasta koska siinä ei ollut rakkaustarinaa
tai onnellista loppua. Del Toro huomautti et­
tä kumpikaan näistä ei ole mahdollinen sil­
loin kun eletään Lovecraftin maailmassa.
Elokuvan pysähtyminen on menetys Lovec­
raftin ystäville, sillä lahjoistaan kiitetty del
Toro on työstänyt elokuvaansa 13 vuotta ja
julisti aikaisemmin että ”this will be my epic
horror film”.
Ohjaaja siirtyi elokuvan kanssa Pacific
Rim –yhtiön suojiin jossa tilanne näytti jo
hetken aikaa hieman suopeammalta elokuvan
toteutumiselle. Nyt yllättävänä kuoliniskuna
elokuvalle on tullut Ridley Scottin ohjaama
Prometheus. Del Toron omien sanojen mu­
kaan Prometheusilla ja At the Mountains of
Madnessilla on elokuvina liiaksi samanlaiset
lähtökohdat, samat juonikuviot ja täsmälleen
sama lopputwisti. Kummassakin olisi ollut
jopa lähes täysin identtisiä kohtauksia. ”This
will probably mark a long pause – if not the de­
mise – of ATMOM”. Elokuvan kohtalo vai­
kuttaa siis synkältä vaikkei kuitenkaan lopul­
lisesti lukkoon lyödyltä. At the Mountains of
Madness siis odottaa uneksien, ehkä heräten
tähtien osuessa oikeaan asentoon…
HPL Historical Societyn filmi The Whispe­
rer in Darkness on valmistunut. Elokuva on
tehty klassisten kauhuelokuvien tyyliin se­
koittamalla moderneja ja vanhoja kuvaustek­
niikoita, eli samassa tyylilajissa liikutaan kuin
saman porukan aikaisempi, mustavalkoinen
The Call of Cthulhu (2005). Trailereiden pe­
rusteella elokuva näyttää tyylikkäältä, ja sen
saama palaute on ollut voittopuolisesti kehu­
vaa.

Koonneet: Juha­Matti Rajala & Janne Järvinen

Kirjallisuusrintamalla tapahtuu, niin Suo­
messa kuin ulkomaillakin. Sekä Lovecraftin
omia teoksia että häntä käsittelevää kirjalli­
suutta julkaistaan edelleen aktiivisesti. Uni­
versity of Tampa Press on julkaissut hienon
painoksen The Charles Dexter Wardista. Sa­
malta kustantajalta on aikaisemmin tullut
myös massiivinen päivitys Joshin The Comph­
rehensive Bibliographysta ja O Fortunate Flori­
dian: Lovecraft's Letters to R. H. Barlow. Jäl­
kimmäinen on Willis Conoverin 70­luvulla
toimittaman Lovecraft at Last ­teoksen ohella
ehkä kirjapainotaidollisesti paras HPL­editio.
Lovecraftin saatavilla olevat kirjeet James
F. Mortonille on koottu yhteen, Arkham
House ­otteiden pohjalta; paksu pehmeäkan­
tinen nide (Hippocampus Press). Liitteenä
Mortonin kirjoituksia ja muisteluita hänestä.
Lovecraftin ja Robert E. Howardin (säily­
nyt) kirjeenvaihto on julkaistu kahdessa ni­
teessä (Hippocampus Press). Aikaisemmin il­
mestynyt kovakantinen on loppuunmyyty,
mutta nyt on saatavilla pehmeäkantinen hal­
vempi versio.
Hippocampus Pressin on ilmeisesti tarkoi­
tus julkaista Joshin ja Schultzin toimittamina
Lovecraftin koko saatavilla oleva muukin kir­
jeenvaihto ennen pitkää (ehkä jopa 25 teos­
ta!).
Joshin toimittama Dissecting Cthulhu: Es­
says on the Cthulhu Mythos (Miskatonic River
Press), joka sisältää valikoituja esseitä useilta
kirjoittajilta vuosien varrelta, jaettuna tee­
moittain.
Hippocampus Press jatkaa Necronomicon
Pressin kuopatun Lovecraft Studies ­lehden
perintöä vuosittaisella Lovecraft Annualilla (6.
numero tulossa 2012).
Arkham House on julkaissut kaksiosaisen
näköispainoskokoelman maineikkaasta ja ny­
kyisin erittäin harvinaisesta Arkham Sampler
­lehdestä. Kokoelma sisältää kaikki kahdek­
san ilmestynyttä lehteä. August Derleth
painatti lehteä vuosina 1948­1949 ja julkaisi
tarinoita kirjoittajilta kuten Lovecraft, Brad­
bury, Howard, Sturgeon, Bloch, Leiber... Ko­
mealta näyttää, mutta komea on hintakin.
Tämän vuoden puolella pitäisi olla tulossa
seuraavanlaisia opuksia, osa näistä saattaa ol­
la jo ilmestynytkin:

Annotated Supernatural Horror in Literature
ja Lovecraft's Library: A Catalogue ­ korja­
tut/täydennetyt
laitokset
(Hippocampus
Press).
S. T. Joshin toimittama uudistettu laitos
HPL:n runokokoelmasta The Ancient Track
(Nightshade Books). Lisätty muutamia 1. lai­
toksesta pois jääneitä ja sittemmin löytyneitä
runoja; liitteinä Lovecraftin korjailemia mui­
den kirjoittajien runoja sekä sellaisia joihin
hän on ikään kuin vastannut itse tai kääntä­
nyt/adaptoinut tms.
Joshin kaksiosainen H. P. Lovecraft’s Favori­
te Horror Stories (Arcane Wisdom).
Joshin kaksiosainen kauhukirjallisuuden
historia Unutterable Horror: A History of Su­
pernatural Fiction (PS Publishing).
Joshin toimittama, runsaasti kuvitettu elä­
mänkerrallinen teos H. P. Lovecraft: Nightmare
Countries (Becker & Mayer).
Lovecraftin ja Clark Ashton Smithin koot­
tu kirjeenvaihto (Hippocampus Press); ehkä
loppuvuodesta 2012 ­ David Schultz on kuu­
lemma saanut tekstien transkription valmiik­
si.
Peter Cannon: Forever Azathoth: Parodies
and Pastiches (Hippocampus Press). Lovecraft­
tutkijana kunnostautuneen (esim. More Anno­
tated H. P. Lovecraft ja Lovecraft Remembered)
Cannonin kootut HPL­aiheiset parodiat ("Sc­
ream for Jeeves" jne.) sekä pastissit.
Hiljaiseloa viettävän Necronomicon Pres­
sin Marc Michaud kuulemma suunnittelee Ja­
son Eckhardtin kuvittamaa ja Joshin huoma­
tuksilla varustettua versiota "The Colour Out
of Space"/Väri avaruudesta ­novellista. Eck­
hardt kertoi MythosConissa että kuvitus on
jo olemassa.
Hippocampus Press suunnittelee Steven J.
Maricondan koottujen Lovecraft­esseiden ko­
koelman julkaisua (ml. ehkä muutama uusi ar­
tikkeli). Marcos Legaria työstää R. H. Bar­
lowin elämänkertaa. Suomalainen Lovecraft­
tutkija Juha­Matti Rajala työstää Christopher
O'Brienin kanssa lähdeteosta Lovecraftin lu­
kuisista tuttavista (muut kirjailijat, amatööri­
journalistit, fanit, jne.).
Internethuutokauppa eBayssa nähtiin har­
vinainen Lovecraftiin liittyvä kaupankäynti,
kun muutamia Lovecraftin kirjeitä nuorena
kuolleelle Robert Nelsonille (kirjoitti runoja
mm. Fantasy Faniin) tuli päivänvaloon ja myy­
tiin eBayssa maalis/huhtikuussa 2012. Samoi­
hin aikoihin myytiin kopio äärimmäisen har­
vinaisesta Lovecraftin periaatteessa ensim­
mäisestä omasta julkaisusta "The Crime of
Crimes" (neljäsivuinen lehtinen Lusitanian

upottamiseen liittyvästä runosta; julkaisija
Llandudnolainen amatöörijournalisti Arthur
Harriss 1915). Lopullinen hintalappu oli alle
3000 dollaria; luultavasti arvo tulee joskus
olemaan moninkertainen.
Hplovecraft.com ­sivustolle on lisätty kat­
tava valokuvagalleria, joka sivuston oman il­
moituksen mukaan pitää sisällään kaikki tun­
netut kuvat Lovecraftista kronologisessa jär­
jestyksessä.

Nightshade Books on saanut valmiiksi
Clark Ashton Smithin koottujen kertomusten
5­osaisen sarjan Collected Fantasies of C.A.S.,
ml. ylimääräinen oheisnide Miscellaneous Wri­
tings. Centipede Press ilmeisesti julkaisee
Smithiltä teoksen (proosarunot, kuvitusta,
ym.) Scott Connorsin toimittamana. Connors
myös työstää edelleen pikkuhiljaa Smithin
elämänkertaa.
Centipede Press on julkaissut Donald
Wandrein kaksi 30­luvulla kirjoittamaa ly­
hytromaania yhteisniteenä: Dead Titans, Wa­
ken ja Invisible Sun. Edellinen on Arkham
Housen julkaiseman Mythos­kirjan The Web
of Easter Islandin alkuperäinen versio; jälkm­
mäinen on mainstreamia. Lovecraft luki mo­
lempien käsikirjoitukset.
Legendaarisesta The Fantasy Fan ­lehdestä
on ilmestynyt täydellinen näköispainos.
Kesäkuussa 2012 samalta julkaisijalta tuli
ulos vastaava näköispainos 1930­luvun leh­
destä Marvel Tales.
Jalava on kunniakkaasti jatkanut moni­
kymmenvuotista kulttuurityötään kauhun,
fantasian ja tieteiskirjallisuuden saralla. Seu­
ramme puolesta iloisinta antia on ollut Lovec­
raftin tuotosten julkaiseminen uusina kokoel­
mina. Mukavaa että nämä saa nyt halutessaan
käsiinsä kohtuuhinnoin, Jalavan alkuperäiset
Lovecraft­painokset kun ovat jo usean vuoden
ajan olleet korkeimmillaan melkoisissa hin­
noissa antikvariaateissa ja nettihuutokaupois­
sa. Toukokuussa ilmestyi juuri koottujen
teosten neljäs osa, Hautausmaan kauhu ja mui­
ta kertomuksia. Teos sisältää yksinomaan en­
nen suomentamattomia novelleja ja pienoisro­
maaneja. Sarjassa julkaistaan yhteensä viisi
teosta, joten yksi on vielä tulossa. Teoksen
ovat suomentaneet Ilkka Äärelä ja Matti Ros­
vall.

Juri Nummelin kääntää parhaillaan suo­
meksi Lovecraftin esseetä Supernatural horror
in literature. Käännös on näillä näkymin tulos­
sa ulos Savukeidas­kustantamolta vuoden

2013 keväällä.
Marraskuussa ilmestyy vielä Markku
Sadelehdon toimittama kertomusko­
koelma Lovecraftin lähteillä, joka kokoaa
Lovecraftin keskeisten esikuvien pääosin
ennen suomentamattomia kauhukerto­
muksia. Kirjassa on 11 novellia kaikki­
aan 12 eri kirjoittajalta. Pääpaino on
Lovecraftin nuorten, myöhemmin me­
nestykseen nousseiden kirjailijaystävien
kuten Robert Blochin teksteissä, mutta
mukana on myös esimerkiksi Robert E.
Howardin ja ranskalaisen Guy de Mau­
passantin novelli.
Melkoista juhlaa suomalaisille Lo­
vecraftin ja kauhun ystäville ­ tällaista
innostunutta aaltoa aiheen ympärillä on
tuskin nähty 80­luvun lopun Lovecraft­
buumin jälkeen. Elämme mielenkiintoi­
sia aikoja!

Seuramme on päättänyt vuosiko­
kouksessaan kutsua kunniajäsenikseen
suomalaisen kauhukirjallisuuden alalla
ansioituneet ja Lovecraftia Suomessa
tunnetuksi tehneet henkilöt: S. Albert
Kivisen ja Boris Hurtan. Molemmat
ovat hyväksyneet kunniajäsenkutsun ja
lähettäneet tervehdysviestit jotka julkaistaan
tässä lehdessä. Vaikka nämä herrat eivät esit­
telyjä kaipaa, käydään kuitenkin läpi peruste­
lut kunniajäsenyydelle.
S. Albert Kivinen on vuonna 1933 syntynyt
suomalainen filosofi ja filosofian tohtori sekä
Helsingin yliopiston filosofian laitoksen do­
sentti emeritus. Hän on väitellyt teoreettisesta
filosofiasta, toiminut Suomen Parapsykologi­
sen tutkimusseuran jäsenenä sekä Skepsis ry:n
puheenjohtajana. Hänet tunnetaan skeptikko­
na sekä paranormaalien ilmiöiden sekä okkul­
tismin oppihistorian tuntijana.
Ei ole liioittelua sanoa että Kivinen oli mies
joka toi Lovecraftin Suomeen. Lovecraftin
nousu laajempaan tietoisuuteen suomalaisten
alan harrastajien piirissä alkoi Portti­lehden
numerosta 3/1987. Siinä julkaistiin Kivisen
kirjoittama artikkeli H.P. Lovecraft ja Cthulhun
tarusto sekä Kivisen novelliklassikko Keskiyön
Mato Ikaalisissa, jossa Kivinen liitti Lovecraf­
tilaista kauhua ja mythosta toimimaan Suo­
men maaperälle suomalaisin hahmoin.
Mielenkiinto ja kysyntä Lovecraftia koh­
taan kasvoi ja seuraavana vuonna lähti käyn­
tiin Jalavan kauhusarja jonka ensimmäisenä
osana julkaistiin kokoelmallinen Lovecraftin
novelleja nimellä Temppeli ja muita kertomuksia.
Nämä tapahtumat johtivat Lovecraft­harras­
tamisen laajempaan syntyyn Suomessa.

Kuva: Risto Lehtelä

Boris Hurtta on vuonna 1945 syntynyt,
turkulainen eläkkeellä oleva ylikonstaapeli, jo­
ka on julkaissut lukuisia novelleja monissa
suomalaisissa pienlehdissä. Hän on tunnettu
erityisesti kauhukirjailijana ja omaperäisestä
tyylistään ja taitavasta kyvystään tuoda to­
dentuntuisen kerronnan joukkoon kauhistut­
tavia aineksia jotka toimivat psykologisen ja
yliluonnollisen kauhun välimaastossa. Vaikka
hänet tunnetaan parhaiten novellikirjoittaja­
na, hän on julkaissut myös kolme kauhuro­
maania, Elävien ja kuolleiden kesä (1990), Lu­
men tuloa ei voi estää (1991) sekä Käärmeet ja
tikapuut (2003). Hänet on palkittu useasti eri
seurojen kirjoituskilpailuissa ja hän oli myös
kunniavieraana vuoden 2003 Finncon­tapah­
tumassa. Hurtta on siirtänyt onnistuneesti
Lovecraftlaisia teemoja suomalaiseen ympä­
ristöön. Hän on myös toimittanut kotimaisten
kirjoittajien Lovecraft­henkisistä tarinoista
koostuvan novellikokoelman Kultainen naa­
mio.
Hurtta on innokas bibliofiili ja hänelle
ovatkin tuttuja myös vanhempien lukemisto­
jen käyttämät aihepiirit kuten science fiction,
kauhu, seikkailut vierasmaalaisissa ympäris­
töissä sekä veijarimaiset jännitystarinat. Myös
antikvariaattiympäristö toistuu hänen tari­
noissaan tapahtumapaikkana.
Onnittelut sekä kunniajäsenille että seural­
le!


2-Uutiset.pdf - page 1/3
2-Uutiset.pdf - page 2/3
2-Uutiset.pdf - page 3/3

Related documents


2 uutiset
5 t ll v rien t htien alla
1 p kirjoitus
4 jokke saharinen menneisyyden varjo
3 on suurten muinaisten aika
iltalehti 20160921


Related keywords