PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact10 diem rat can chu1264 .pdf


Original filename: 10 diem rat can chu1264.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 24/04/2013 at 12:33, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 433 times.
File size: 58 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


10 diem rat can chu
10 im ch cn ý khi chn mua thit b tính tin
Mình ã nh sm 1 giá máy tính tin ca hàng bi bn, th nhng thng trng li vi rt nhiu vt phm cho la chn.
Cha thy hãy chn thit b nào cho thích hp cùng vic làm kinh doanh do các bn mà ã chng cn tiêu tn
quá nhiu chi phí.

dùng tính tin Casio TE-8000F
Nm di y chúng ta xin mang n mt s nguyên tc trong lúc chn la máy sau:
Ta phi la more info gi d ta cha rành dng c tính.
Hãy ý xem ta rt cn sm máy tính tin cho làm gì? ng nên sm dùng tính tin ri v làm theo máy.
La hãng bán dùng tính tin vi uy tín có th c tham vn chính xác loi dùng tính tin kèm theo có mc
giá bin thành hp lý, tránh khi sm thit b quá mc tin so sánh vi nhu cu do mình
Ch nên quá mc tham lam r: Chúng ta ch cn mt s li tham vn hình thc buôn bán ca chúng ta ch
không phi là vi 1 thit b mà các bn la chn ch r hn trc cha chc chúng ta va mi có kh nng c hài lòng.
dùng tính tin chính là dùng in t và dùng cc kì tt nó thì cn có s tng tr tt v k thut ca bên bán hàng,
nu hãng không chuyên máy tính tin thì s mình luôn luôn gp khó nhc tng i ln trong chuyn s dng hiu
qu dùng do bn.
Chn loi dùng va mi vi xut x sn phm: Thng trng có rt nhiu kiu dng c tính tin khác nhau vi rt nhiu giá
bán khác hn, song Nó Tôi khuyên bo ta phi chn la loi dùng ã có danh ting Vit Nam.

Xác nhn mc ích lâu dài: Mình không nên xem vic sm dùng cho là th nghim, gi d kinh doanh c thì s
mi u t mt thit b có giá tr cao hn. Nu nh suy ngh nh vy thì vic kinh doanh bi các bn s em c trng th
nghim, cha xác minh có kh nng c mc tiêu chm dài. Hãy ngm ngi coi là công vic buôn bán do
chúng ta có kh nng tt p hoc là bình n cng nh nh vy mình có kh nng cng không h mong mun s dng
cái thit b tính tin ti thi gián mt-2 nm mà mun nó cng s áp ng có th c vài òi hi bi chúng ta ti thi gian
ba nm ti.
Sm thit b tính tin trc vic chúng ta khai trng: Ta hãy tip tc chuyn áp dng toan tính th nghim shop ca
ta ngay trc vn mình khai trng mt-hai tun. Vi nh vy ngày khai trng ông khách ca ta toàn b các th vn
ng n nh luôn kèm vi khách hàng sp ti s nhn nh cao iu ó.

Không c sm thit b tính tin nu bn ch buôn bán theo khong thi gian ngn ht mc: Quá phung phá nu
mà bn b ra 10tr sm mt máy tính tin ch cho phc v ti mt na tháng hi l ch, các bn có kh nng tìm kim
thuê 1 thit b tính tin thay vì mua dùng nh là vy.
Không nên chn ngi mu quá c: Mt vài model c ã chính là khó nhc cho các bn gi d trong tng lai máy
do chúng ta b mt nt rt cn thay i b phn, bi ngi mu c chng còn sn xut na hin ti ang tng i kho khn bn
sm b phn cho thay th, trong trng hp có thì giá sn phm s khá cao.
Các bn hãy u tiên ti thi gian bo hành do máy vì ây c coi là dng c in máy thng thng cn vic tr giúp bi
k thut, do vy thi gian bo trì chm có kh nng ã tr giúp các bn thoi mái hn trc cho sp do mình.


10 diem rat can chu1264.pdf - page 1/2
10 diem rat can chu1264.pdf - page 2/2

Related documents


10 diem rat can chu1264
10 huong dan khi chon1482
ky thuat gi bao dam1600
cach su dung am gioi1427
an hoa tu chao chong1403
phungletruongan cv


Related keywords