PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact10 huong dan khi chon1482 .pdf


Original filename: 10 huong dan khi chon1482.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 25/04/2013 at 13:18, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 420 times.
File size: 48 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


10 huong dan khi chon
10 hng dn trong lúc tìm mua máy tính tin
Chúng ta s nh mua 1 máy tính tin cho shop bi các bn, nhng thng trng li vi nhiu sn phm cho tuyn
chn chn. Không hiu nên chn la máy nào cho phù hp cùng vi công vic buôn bán bi chúng ta mà
cng chng cn hao phí cc k nhiu chi phí.
T vn la chn thit b tính tin
Ta nên la chn máy tính tin nu nh ta không rành máy tính
Nên u tiên coi ta cn mua dùng tính tin làm chi? Ch phi sm máy tính tin casio ri v làm theo máy.
Tuyn chn doanh nghip bán dùng tính tin vi uy tín c tham vn chính xác loi thit b tính tin kèm theo
vi mc giá bin thành hp lí, tránh khi mua dng c quá mc mc tin sánh vi s yêu cu do ta

Không nên quá mc tham r: Mình ch cn các li tham vn cho mô hình bán buôn do bn ch cha phi là
cùng 1 thit b mà ta la v trí r hn cha hn mình va mi có kh nng c hài lòng. Máy tính tin coi nh là
dùng in t ng thi cho s dng tt chúng thì cn có vic h tr cc kì tt v k thut ca bên buôn bán, gi d công ty
cha chuyên máy tính tin thì s bn có th ã gp khó nhc cc k ln trong chuyn khai thác hiu ích máy do
các bn

Tuyn chn loi máy va mi vi thng hiu: Thng trng có vô vàn mu thit b tính tin khác bit cùng vi cc k nhiu
giá bán khác nhau, th nhng Chúng Tôi bt mí chúng ta nên la kiu máy va mi vi tên tui ti Vit Nam
Xác nh mc tiêu dài hn: Chúng ta không c coi chuyn mua dng c cho là thí nghim, trong trng hp kinh
doanh có th c thì mi u t phát trin mt dùng cao cp hn. Nu nh bn khon nh th này thì vic bán buôn bi
mình s em c trng th nghim, cha xác minh có th c mc tiêu chm dài. Phi ngm ngi coi là công tác kinh
doanh bi chúng ta có th tt lành hay nh bình n ng thi nh vy ta cng s cha h mun s dng cái dng c tính
tin thi gián 1-2 nm mà c mun chúng có th ã áp ng c mt vài yêu cu do mình ti thi gian 3 nm sau

Mua dùng tính tin trc chuyn bn khai trng: Các bn phi duy trì chuyn vn dng d toán th nghim shop
ca mình ngay trc khi ta khai trng 1-hai tun. Có nh vy ngày khai trng nhiu khách do ta toàn b các th
vn ng n nh luôn ng thi ngi tiêu dùng cng s bình lun ln vic này
Không c sm dng c tính tin gi d mình mi kinh doanh da vào thi gi ngn nht mc: Quá phung phí nu nh
bn b ra 10tr sm 1 dùng tính tin mi cho tuân theo trong 2 tun l hi tr, chúng ta có kh nng tìm hiu thuê
1 dùng tính tin thay vì mua dng c nh vy
Không c tuyn chn ngi mu quá mc c: Nhng model c sp ti s nh là khó khn cho mình nu mà trong tng
lai thit b ca bn b mt nt rt cn thay i linh kin, do ngi mu c không còn ch to khác na vn thng xuyên ht
sc kho khn cho chúng ta mua linh kin thay, nu mà vi thì giá thành ã khá ln
Mình hãy quan tâm ti thì gi bo trì ca dng c vì ây là dùng in máy thng thng cn vic tng tr bi k thut, vì
th thi gian bo hành lâu luôn luôn giúp ta yên tâm hn phm vt bi các bn


10 huong dan khi chon1482.pdf - page 1/2
10 huong dan khi chon1482.pdf - page 2/2

Related documents


10 huong dan khi chon1482
ky thuat gi bao dam1600
10 diem rat can chu1264
buoc tien moi boi thiet1311
suc bat moi do do1432
cach chon dung cu tinh1290


Related keywords