PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbuoc su dung do dung1812 .pdf


Original filename: buoc su dung do dung1812.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 25/04/2013 at 06:07, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 700 times.
File size: 43 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


buoc su dung do dung
Cách s dng máy m chác tin tác dng và an toàn
máy m tin coi nh là 1 dùng s dng cho iu tr giúp nhng nhân viên kho qu, ngân hàng,... Thit b m
chác s lng tin c mang vào.

Qui tc m Trong lúc tin c th n khay s luôn c cun vào thit b vi các bánh rng và m cao su, tin vn s c
chy qua mt con mt in máy chính là mt m chác, mt này vn thu thp có th c lng tin chy qua chúng ri
xp lên bng in máy hin th.

Bên cnh ó dùng m chác tin hin i vi s dng mt vài mt:
Kim kích: vi công hiu o dài kèm theo rng bi t tin i chiu kiu tin, tìm thy tin gi, Mt màu, mt tím: phân
bit tin gi kèm vi siêu gi bng mu tin kèm vi mnh giá gia.
tránh li ti giao dch, nhng c quan thng mua thit b m chác tin. Dù vy, gi d tc trách, ngi tiêu dùng có
kh nng gp sai sót. Có 2 kiu thit b c bn: kiu máy m tin giá r thun túy kèm theo ng thi m ng thi kim
tra, tìm ra tin gi.
Bây gi, trên thng trng thnh hành trên ht vn nh hàng do ài Loan, Trung Quc. Giá dng c bình thng
3.000.000 - 8.000.000 ng/chic. Mt chút kiu chuyên bit, c quyn có th lên ti 1.550 USD.

Tuy vy, trong trng hp các bn không bit bc tìm mua có th cng d dàng ng u hàng gi. Kiu hàng trên
thng xuyên bán ti con ph Phùng Hng hoc là phân phi nhng ca hiu bán l. Hàng rm thng xuyên vi
ng nét không sc cnh, không có tem hay tem không rõ rt xut x, giá thng xuyên kém hn mt to sánh
cùng hàng tht. tránh khi mua nhm, chúng ta phi ti mt vài shop uy tín hoc là các i lý phân phi chính
thc cho chn la. Loi hàng c quyn còn có giy xác nh sn phm. Tt c cng u có bo hành.
Bo qun dùng

t thit b trong ni c nh, không cho b va qut mnh hay nh thm nc. Mô t cun dng c dùng chm ngày có
th s b nhão, bn phi thay th ngay cho không tác ng ti chính xác. Sau vic s dng, các bn phi y kín np
y dng c li. Thnh thong, làm v sinh cho khay hng bi bn ti bên di.


buoc su dung do dung1812.pdf - page 1/2
buoc su dung do dung1812.pdf - page 2/2

Related documents


cac ban van thuong xuyen1078
phungletruongan cv
cach gin giu am toc1558
tim mua am toc do1054
chon kem voi dung nong1534
an hoa tu chao chong1403


Related keywords