PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactmot so sai sot chung1835 .pdf


Original filename: mot so sai sot chung1835.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 25/04/2013 at 04:42, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 351 times.
File size: 43 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


mot so sai sot chung
Mt s khim khuyt chung thng xuyên gp do máy m tin xiudun
a: Máy m b sai ( thiu, tha)
- Bi s dng lâu ngày nên khe h gia bánh rng kèm theo m àn hi chính là quá ln. Mình phi thay bánh
cao su. Trong tình trng máy mi mua hoc s dng rt ít thì s các bn sa i núm xoay( núm xoay di khay
xung tin) 1 n hai vòng vi chiu xoay ca kim ng h.
- Vì tin b dính (có kh nng bi b t) do ó dng c có th m 2 - ba t vi 1 khi
- Bi nhng ngi s dng cha úng cách
- Bi mt m ( dùng khay,m mt xung tin )b bn hay hng. Ta ch cn ty ra li hu ht máy - Ty ra (thay i) mt
m, mt khay, mt xung

b: Bi vì sao thit b m chác nhy s m chác, m sai, tin n cha chy...
- Vì bi bn (hay là hng mt m chác hoc là mt khay). y thc s là cn nguyên ct yu gây nên vài khuyt thiu
này - V sinh tt tt thit b( Ty ra mt m - thay th mt m chác)
c: Bi vì sao máy m chác ngay khi m chác hoc là kêu to?

- dùng khi có kh nng cng m chác kêu to bên cnh nguyên do bi máy bi bn thì s có lý do sau: Bi
khay ng tin hi hp - Mình sa i khay cha ng tin rng hn 1 chút khác na bng cách sa i nút xoay bên di
mt s nút iu khin tu da theo mi kiu tin.
d: Bi vì sao trong khi dng c tuyt i không báo khuyt thiu nào mc dù vy cho tin ti official website
không chy?
- Ngoài nguyên nhân bi thit b bi bm thì s s có nguyên nhân na y là: Do t dây curoa
e: Máy báo chng có in mc dù dây ngun có kh nng s cm in?
- òi hi kim nh cu chì (sau máy nm di khay cha tin) hay là kim tra dây cm ngun.
f: m chác mi kiu tin, hay nh ngng, báo nhm sang mu tin khác, mc nhn tin gi kém ?

- Do dùng b bn hay nh cha th cp nht chng trình kim gi mi - Ty ra hu nh tt c dng c, cp nht li chng
trình kim gi mi.


mot so sai sot chung1835.pdf - page 1/2
mot so sai sot chung1835.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document mot so sai sot chung1835
PDF Document cac ban van thuong xuyen1078
PDF Document 8 ng d ng chrome gi p h c ngo i ng sieu t c
PDF Document ky thuat gi bao dam1600
PDF Document van dong do may dem1809
PDF Document bep dien o bep1202


Related keywords