Dictionar de vorbe esentiale.pdf


Preview of PDF document dictionar-de-vorbe-esentiale.pdf

Page 1 234304

Text preview


Argument

Dicţionar de vorbe esenţiale alcătuit de Iulian Boldea reuneşte cele mai importante şi mai
cunoscute citate, maxime, reflecţii, paradoxuri ale unor personalităţi ale culturii, ştiinţei şi artei
universale. Filosofi, scriitori, oameni de ştiinţă, artişti sunt reprezentaţi în paginile acestei cărţi
prin acele formulări sintetice, paradoxale, sugestive, care le exprimă concepţia despre lume,
despre viaţă, destin sau divinitate. Autorul a lăsat deoparte ceea ce i s-a părut de domeniul
truismului, banalului sau convenţionalului, concentrându-se asupra formulărilor ce se impun prin
strălucire, plasticitate, expresivitate şi pregnanţă.
Cartea e, în fapt, un repertoar al genialităţii spiritului uman, surprinzând excelenţa
mecanismului gândirii în chiar momentul fulgurantei ei emergenţe. Numele care se regăsesc în
această carte aparţin culturii româneşti (Mihai Eminescu, Lucian Blaga, E.M. Cioran, Constantin
Noica, Constantin Brâncuşi, G. Călinescu, Petre Ţuţea, N. Steinhardt, Gabriel Liiceanu, Andrei
Pleşu, H.R. Patapievici etc.) şi universale (Aristotel, Bergson, Borges, Buddha, Albert Camus,
Chamfort, Churchill, Claudel, Dali, Diderot, Dostoievski, Einstein, Emerson, Freud, Gide,
Goethe, Heidegger, Heraclit, Hugo, Joyce, Kant, Kierkegaard, Lichtenberg, Marquez, Michaux,
Nietzsche, Pascal, Platon, Plotin, Proust, Rivarol, Rousseau, Sabato, Sartre, Sfântul Augustin,
Shakespeare, Shaw, Swift, Socrate, Stendhal, Şestov, Valéry, Vauvenargues, Voltaire, Wilde,
Yourcenar, Wittgenstein).
Cartea Dicţionar de vorbe esenţiale e un compendiu al culturii universale, concentrat în acele
scânteieri geniale care sintetizează, în turnura lor plastică, definitorie şi esenţializată, relaţia dintre
om şi lume, dintre om şi divin, dintre om şi propriul destin.

I.B.

2