Dictionar de vorbe esentiale.pdf


Preview of PDF document dictionar-de-vorbe-esentiale.pdf

Page 1 2 345304

Text preview


A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Împotriva reproşurilor singura apărare este obscuritatea. (Joseph Addison)
Ne-ar fi plăcut mai mult, dacă ne-ar fi fost mai puţin pe plac. (Joseph Addison)
Ipocrizia din centrul oraşului, se distinge de ipocrizia de la periferie. (Joseph Addison)
Omul înţelept se simte fericit când dobândeşte propria lui aprobare, iar cel prost când se
recomandă aplauzelor celor aflaţi mai presus de el. (Joseph Addison)
Autori renumiţi au decis, ca un fel de regulă, că orice om trebuie să fie câteodată plicticos;
chiar şi cel mai sever cititor se arată îngăduitor faţă de numeroasele locuri de popas şi de
moţăială risipite în opera unui scriitor. (Joseph Addison)
Nimic nu poate fi mai bine transpus pe muzică decât lucrurile lipsite de sens. (Joseph
Addison)
Când sunt bine alese, cuvintele au o forţă atât de mare, încât o descriere îţi trezeşte
frecvent imagini mai vii decât chiar vederea lucrului reprezentat. (Joseph Addison)
Seminţele glumei sălăşluiesc în minţile tuturor oamenilor şi, deşi roadele lor pot fi domolite
de raţiune, meditaţie şi bun simţ, sunt foarte capabile de a exploda, înflorind pe deplin, în
cugetul celui mai mare geniu. (Joseph Addison)
Un om înzestrat cu simţul ridicolului este îndemnat să găsească cusur în orice: această
purtare îi dă prilejul de a-şi exercita multiplul talent. (Joseph Addison)
Pericolul primordial în viaţă este să-ţi iei prea multe măsuri de precauţie. (Alfred
Adler)
A vedea cu ochii altuia, a auzi cu urechile altuia, a simţi cu inima altcuiva. În acest
moment, aceasta mi se pare cea mai corespunzătoare definiţie a ceea ce numim simţire
socială. (Alfred Adler)
Este mult mai uşor să lupţi pentru principiile proprii, decât să le respecţi. (Alfred Adler)
Fiecare poartă în sine o opinie despre sine şi despre îndatoririle vieţii. O linie de viaţă şi o
lege de mişcare care îl domină fără ca el să înţeleagă, fără ca el să îşi dea seama de ele.
(Alfred Adler)
Individul care nu se interesează de semenii săi este acela care întâlneşte cele mai mari
greutăţi în viaţă şi care este cel mai periculos pentru societate. Printre aceste fiinţe se
găseşte cel mai mare număr de rataţi. (Alfred Adler)
Îi sunt recunoscător ideii care s-a folosit de mine. (Alfred Adler)
Istoria umanităţii ar fi trebuit să ne înveţe că nici moartea nu schimbă nimic din
omnipotenţa ideilor înaintate şi nici nu poate preveni prăbuşirea ideilor agonizante. (Alfred
Adler)
Singura persoană normală e cea pe care nu o cunoşti prea bine. (Alfred Adler)
Sensurile nu sunt determinate de situaţii, ci ne determinăm noi înşine prin înţelesurile pe
care le conferim situaţiilor. (Alfred Adler)
Susceptibilitatea exagerată e o expresie a sentimentului de inferioritate. (Alfred Adler)
Adevărul e de multe ori o armă primejdioasă. E posibil să minţi, şi chiar să omori, prin
intermediul adevărului. (Alfred Adler)
Nevroticul e răstignit pe crucea fantasmelor lui. (Alfred Adler)
Dificultăţile mele îmi aparţin mie! (Alfred Adler)
Nu trebuie niciodată să neglijăm modul în care pacienţii îşi utilizează simptomele. (Alfred
Adler)
Pentru cineva care nu mai are patrie, scrisul reprezintă locul existenţei. (Theodor
Adorno)

3