PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact2011 Apex 8HG 28197 J0.pdf


Preview of PDF document 2011-apex-8hg-28197-j0.pdf

Page 1 2 3 456362

Text preview


FÖRORD
Denna instruktionsboktillägg introducerar nya underhållsåtgärder och nya tekniska uppgifter som gäller
modellerna RX10PA, RX10PSA och RX10PXTA. Tilläggshandboken för översyn och underhåll måste
användas tillsammans med följande handbok för fullständig information om översyn och underhåll.
RX10H, RX10SH, RX10MH, RX10MSH, RX10RH, RX10RSH SERVICEHANDBOK:
8FA-28197-J0
RXW10J, RXW10SJ INSTRUKTIONSBOKTILLÄGG:
8FG-28197-J0
RX10K, RX10RK, RX10RSK, RXW10K, RXW10SK, RX10MK, RX10MSK
INSTRUKTIONSBOKTILLÄGG:
8FV-28197-J0
RX10RTL, RX10RL, RX10RTRL, RX10RSL, RX10GTL, RXW10L, RX10ML
INSTRUKTIONSBOKTILLÄGG:
8FS-28197-J0
RX10RTW, RX10RTRW, RXW10GTW, RX10MSW INSTRUKTIONSBOKTILLÄGG:
8GY-28197-J0

RX10PA, RX10PSA, RX10PXTA
INSTRUKTIONSBOKTILLÄGG
©2010 Yamaha Motor Co., Ltd.
1:a utgåvan, juni 2010
Med ensamrätt. Eftertryck eller
annat obehörigt användande utan skriftlig
tillåtelse från Yamaha Motor Co., Ltd.
är uttryckligen förbjudet.