PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactcach chon dung cu tinh1290 .pdf


Original filename: cach chon dung cu tinh1290.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 04/05/2013 at 10:51, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 550 times.
File size: 58 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


cach chon dung cu tinh
Cách la chn dùng tính tin casio
Trong sut nhng nm ca thp k 20 tng i nhiu thng tin do va mi áp dng vào hyperlink Không ch vi
chúng tr nên khó khn hn trc mt s tên trm trm cp mà bn h giúp nhng ch nhân bán l kèm vi hàng n
thêm quá d ti iu cai qun kèm vi mang ht sc nhiu li nhun. Hin thi, la chn dng c tính màn chiu cm
bin, công nng tìm hiu mã vch hàng nghìn hàng tn kho, gii quyt credit card, kèm vi in n mt vài loi
hàng hóa xung máy in nhà bp giúp thêm t mc ích và ng dng cho nhng ngi ch.

Ht sc nhiu công ty va mi sn xut, chào hàng và bán dng c tính tin. Mt vài trong nhng công ty dùng
tính tin coi nh là Samsung, Sharp, Casio, Royal, TEC và Sanyo.

Trong nhng nm va qua ngành công nghip máy tính tin siêu th ã thay i cùng iu cho bit tính nng c bn
nhng mô hình dng c tính tin rt ln, hay nh tính tin vi máy vi tính. Nhng mô hình tính tin c dùng tt tt
mt s sc thái bán buôn, tuy th thnh hành trong nhng ca hiu bán l cng nh nhà hàng. H thng tính tin,
hay tính tin trên vi tính s dng màn nh cm bin, cho phép bán mt vài mt hàng tht d, to iu kin cho
khách hàng tính s credit card kèm theo th quà biu cùng vi mt thao tác n gin ng thi tr giúp mt s ch
hãng iu hành có th c tn kho mt vài mt hàng do h.
Vy thì còn ln khn nào khác, nên mua doanh nghip, doanh nghip, ca hàng do ta nhng dng c tính
tin ngay thôi. 1 s nhà xng áng c tin cy cho chúng ta mua máy tính tin coi là siêu th in máy Phú
Thnh. Hin ti, bách hóa máy móc thit b in Phú Thnh ã khai trin mô hình ca hiu lên trên toàn quc.
Mt vài dng c tính tin casio hin bán trong bách hóa in máy Phú Thnh:
thit b tính tin casio DR-270TM
Giá c: 2.380.000
1.810.000 Tích kim 570.000 (-24%)
Tr giúp: chuyn hàng, bo trì kèm theo hng dn s dng.
Thông s k thut:
Doanh nghip sn xut: CASIO

Vn tc in: 4.tám mng/ giây
Hình dng giy in(mm): 58
dng c tính tin casio QT 6600
Giá c: 43.000.000
40.000.000 Tích kim 3.000.000 (-7%)
Bo hành : 12 tháng
Tr giúp: chuyn hàng, bo hành kèm vi ch dn dùng
Thông s k thut:
Màn hình LCD 15" XGA 1024x768, cm ng in tr 5 lp
o Màn nh hin th cho khách 2 mng ch
o Qun lí 9.999 mt hàng vi tám mc giá
o Cai qun 100.000 loi hàng hóa mã vch
o Qun lý tn kho da vào mt hàng cng nh da theo nhóm hàng
o 99 ca cán b vi chc nng phân chia quyn hành mi nhân viên, chm nhân công viên
o Cai qun 200 bàn cùng vi công nng m bàn chung trong cùng mng ni b
o Cai qun 4.000 khách hàng gn gi
o 6 cng COM, hai cng kt ni két
o Kt ni mng ni b thông quan mng LAN có kh nng c 32 máy san s s liu, m bàn, ly tng thut
o H tr tìm hiu th CF


cach chon dung cu tinh1290.pdf - page 1/2
cach chon dung cu tinh1290.pdf - page 2/2

Related documents


cach chon dung cu tinh1290
buoc tien moi boi thiet1311
suc bat moi do do1432
10 huong dan khi chon1482
buoc so sanh bep tu1665
bi quyet vang cho mot1756


Related keywords