02 testy wersja a.pdf


Preview of PDF document 02-testy-wersja-a.pdf

Page 1 23419

Text preview


1 Test
A
L E K T I O N

1

Imię i nazwisko __________________________________________ Klasa _________ Data__________

Słownictwo
1 W wykreślance znajduje się osiem rzeczowników związanych znaczeniowo
z miastem. Znajdź je i napisz wraz z rodzajnikami.

A
I
L
K
M
L
J
T
J
S

S
K
N
S
A
V
K
H
X
A

F
U
R
T
R
T
W
E
S
K

G
P
A
R
K
P
L
A
T
Z

O
O
G
A
T
Z
T
T
A
U

L
S
O
ß
L
U
Z
E
D
B

P
T
L
E
N
H
U
R
T
L

B
A
H
N
H
O
F
R
P
R

U
N
D
B
K
T
M
I
A
E

P
R
E
A
R
E
Z
P
R
I

L
F
V
H
X
L
U
L
K
V

8

E
H
S
N
I
P
B
R
A
L

Gramatyka
2 In ... Freizeit. Uzupełnij podane wyrażenie odpowiednim
zaimkiem dzierżawczym.
Florian
Bettina
ich
wir
Jan und du
Tina und Eva
du

í
í
í
í
í
í
í

3

in
seiner Freizeit
          
          
          
          
          
          
          

5

3

Gdzie mieszkają te osoby? Ułóż zdania.
1.

2.

3.

4.

5.


Marion, Ludwigstraße, in

Herr Wickert, Theater, neben

Stefan, Schillerplatz, an

Melanie, Bahnhofstraße, in

Tina, Post, neben