PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contact


legaliseringsguiden v1 .pdfOriginal filename: legaliseringsguiden_v1.pdf
Title: Legaliseringsguiden, genomgång av narkotikapolitiken, argument för en tillåtande narkotikapolitik och faktagranskning av de påstådda skadorna från cannabis och psykedeliska droger
Author: Magiska Molekyler 2013

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 01/06/2013 at 02:18, from IP address 37.221.x.x. The current document download page has been viewed 1765 times.
File size: 8 MB (496 pages).
Privacy: public file

Document preview


Legaliseringsguiden
Genomgång av narkotikapolitiken
Argument för en tillåtande
narkotikapolitik
Faktagranskning av cannabis och
psykedeliska drogers påstådda
skadeverkningar.

Magiska
Molekyler
2013

Legaliseringsguiden
Version 1 (2013-06-01)

Den senaste versionen finner du
hos Magiska Molekyler:
http://www.magiskamolekyler.org/legaliseringsguiden/

DETTA ÄR EN GRATIS E-BOK. DU FÅR KOPIERA OCH SPRIDA DEN FÖRUTSATT ATT DEN BESTÅR I SIN
ORIGINALFORM (= EJ ÄNDRAD ELLER NEDKLIPPT). OM DU CITERAR LEGALISERINGSGUIDEN, VAR
VÄNLIG ATT LÄNKA TILL: http://www.magiskamolekyler.org/legaliseringsguiden/

THIS IS A FREE E-BOOK. YOU MAY COPY AND SPREAD IT AS LONG AS IT REMAINS IN ITS ORIGINAL
FORM (= NOT CHANGED OR WITH REMOVED SECTIONS). IF YOU QUOTE LEGALISERINGSGUIDEN,
PLEASE INCLUDE A LINK TO: http://www.magiskamolekyler.org/legaliseringsguiden/

Magiska
Molekyler
2013
2

Innehållsförteckning
Förord ............................................................................................................................................................................................. 10

Allmänt om förbudspolitiken........................................................................................ 12
Svensk förbudspolitik ............................................................................................................................................................ 13
Är den Svenska drogpolitiken framgångsrik?........................................................................................................ 13
En jämförelse av drogdödligheten.............................................................................................................................. 19
Debattklimatet .................................................................................................................................................................... 21
Den svenska förbudspolitikens historia ............................................................................................................ 24
Förbudet mot kaffe....................................................................................................................................................... 24
Nykterhetsrörelsen och omröstningen om alkoholförbud ......................................................................... 24
Förbudet mot narkotika ............................................................................................................................................. 25
Framväxande narkotikamissbruk.......................................................................................................................... 28
Försöken med en legal förskrivning av droger ................................................................................................ 29
Bejerots ideologi blir rådande ................................................................................................................................. 30
Ett narkotikafritt samhälle........................................................................................................................................ 31
Lagen om att förstöra droger som inte är förbjudna ..................................................................................... 33
Tidskurva, narkotikapolitiken ................................................................................................................................. 33
Tidskurva alkoholpolitiken ...................................................................................................................................... 35
Antidrogorganisationer .............................................................................................................................................. 38
FMN .................................................................................................................................................................................... 38
Hassela .............................................................................................................................................................................. 38
RNS...................................................................................................................................................................................... 38
CAN ..................................................................................................................................................................................... 39
Carnegieinstitutet ......................................................................................................................................................... 39
ENS 2000 / Stiftelsen Ett Narkotikafritt Sverige ............................................................................................. 40
Scientologerna ............................................................................................................................................................... 40
ECAD................................................................................................................................................................................... 41
Faktakällor som används av svenska förbudsförespråkare .................................................................. 42
Jan Ramström ................................................................................................................................................................. 42
Pelle Olsson ..................................................................................................................................................................... 44
Thomas Lundqvist ........................................................................................................................................................ 46
Internationell förbudspolitik ............................................................................................................................................ 56
Bibelns syn på berusning .................................................................................................................................................... 56
Napoleon förbjuder cannabis ............................................................................................................................................ 57
Opiumkrigen............................................................................................................................................................................. 57
Opiumkonventionerna ......................................................................................................................................................... 58
3

Västvärlden lägger ansvaret på U-länderna ................................................................................................................ 60
Amerikansk förbudspolitik ................................................................................................................................................ 61
Tidigt användande av cannabis ........................................................................................................................................ 61
Tidigt 1900-tal ......................................................................................................................................................................... 62
Rasism och fördomar i propagandan mot cannabis............................................................................................ 63
1930-talet .................................................................................................................................................................................. 65
1940-talet .................................................................................................................................................................................. 67
1950-talet .................................................................................................................................................................................. 67
1960-talet .................................................................................................................................................................................. 68
1970-talet .................................................................................................................................................................................. 68
1980-talet .................................................................................................................................................................................. 69
1990-talet .................................................................................................................................................................................. 71
2000-talet .................................................................................................................................................................................. 71
Konsekvenser av dagens narkotikapolitik ................................................................................................................ 73
Når man målet om det narkotikafria samhället?....................................................................................................... 73
Dödsfall .................................................................................................................................................................................. 77
Prisutvecklingen ................................................................................................................................................................ 78
Kan ökade straff/repressiva åtgärder leda till att målet uppfylls? .................................................................... 81
Vad kostar det att sträva efter det narkotikafria samhället? ............................................................................... 83
Vilka tjänar pengar på förbudet och vad får det för konsekvenser ................................................................... 86
Kriget mot droger skapar många dödsoffer ........................................................................................................... 89
Andra Nackdelar med att skapa en svart marknad .................................................................................................. 90
Nya droger med hög skadeverkning, varför existerar dom? ........................................................................... 90
Miljöförstöring .................................................................................................................................................................... 91
Medias roll i propagandan................................................................................................................................................... 93
Media, en maktfaktor som styr vad som är politiskt korrekt............................................................................... 93
Snyftreportage och dödsdroger, vad säljer?................................................................................................................ 94
Rapporteringen om vissa droger överskuggar andra ............................................................................................. 94
Faktarutor och källhänvisningar...................................................................................................................................... 95
Exempel på snedvridna artiklar ....................................................................................................................................... 96
Debattklimatet har förbättrats ......................................................................................................................................... 96
Exempel på överambitiös propaganda......................................................................................................................... 98
Fungerar skräckpropaganda? ........................................................................................................................................... 98
Svensk propaganda..............................................................................................................................................................100
Blandade citat...........................................................................................................................................................................106

4Download original PDF file

Related documents


PDF Document legaliseringsguiden v1
PDF Document magi se 2015 v3
PDF Document magi se 2015 rc1
PDF Document magi se 2015 rc2
PDF Document igmsop final
PDF Document artikel randers kammerorkester


Related keywords