PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contactlegaliseringsguiden v1.pdf


Preview of PDF document legaliseringsguiden-v1.pdf

Page 1 2 345496

Text preview


Innehållsförteckning
Förord ............................................................................................................................................................................................. 10

Allmänt om förbudspolitiken........................................................................................ 12
Svensk förbudspolitik ............................................................................................................................................................ 13
Är den Svenska drogpolitiken framgångsrik?........................................................................................................ 13
En jämförelse av drogdödligheten.............................................................................................................................. 19
Debattklimatet .................................................................................................................................................................... 21
Den svenska förbudspolitikens historia ............................................................................................................ 24
Förbudet mot kaffe....................................................................................................................................................... 24
Nykterhetsrörelsen och omröstningen om alkoholförbud ......................................................................... 24
Förbudet mot narkotika ............................................................................................................................................. 25
Framväxande narkotikamissbruk.......................................................................................................................... 28
Försöken med en legal förskrivning av droger ................................................................................................ 29
Bejerots ideologi blir rådande ................................................................................................................................. 30
Ett narkotikafritt samhälle........................................................................................................................................ 31
Lagen om att förstöra droger som inte är förbjudna ..................................................................................... 33
Tidskurva, narkotikapolitiken ................................................................................................................................. 33
Tidskurva alkoholpolitiken ...................................................................................................................................... 35
Antidrogorganisationer .............................................................................................................................................. 38
FMN .................................................................................................................................................................................... 38
Hassela .............................................................................................................................................................................. 38
RNS...................................................................................................................................................................................... 38
CAN ..................................................................................................................................................................................... 39
Carnegieinstitutet ......................................................................................................................................................... 39
ENS 2000 / Stiftelsen Ett Narkotikafritt Sverige ............................................................................................. 40
Scientologerna ............................................................................................................................................................... 40
ECAD................................................................................................................................................................................... 41
Faktakällor som används av svenska förbudsförespråkare .................................................................. 42
Jan Ramström ................................................................................................................................................................. 42
Pelle Olsson ..................................................................................................................................................................... 44
Thomas Lundqvist ........................................................................................................................................................ 46
Internationell förbudspolitik ............................................................................................................................................ 56
Bibelns syn på berusning .................................................................................................................................................... 56
Napoleon förbjuder cannabis ............................................................................................................................................ 57
Opiumkrigen............................................................................................................................................................................. 57
Opiumkonventionerna ......................................................................................................................................................... 58
3