PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contactlegaliseringsguiden v1.pdf


Preview of PDF document legaliseringsguiden-v1.pdf

Page 1 2 3 456496

Text preview


Västvärlden lägger ansvaret på U-länderna ................................................................................................................ 60
Amerikansk förbudspolitik ................................................................................................................................................ 61
Tidigt användande av cannabis ........................................................................................................................................ 61
Tidigt 1900-tal ......................................................................................................................................................................... 62
Rasism och fördomar i propagandan mot cannabis............................................................................................ 63
1930-talet .................................................................................................................................................................................. 65
1940-talet .................................................................................................................................................................................. 67
1950-talet .................................................................................................................................................................................. 67
1960-talet .................................................................................................................................................................................. 68
1970-talet .................................................................................................................................................................................. 68
1980-talet .................................................................................................................................................................................. 69
1990-talet .................................................................................................................................................................................. 71
2000-talet .................................................................................................................................................................................. 71
Konsekvenser av dagens narkotikapolitik ................................................................................................................ 73
Når man målet om det narkotikafria samhället?....................................................................................................... 73
Dödsfall .................................................................................................................................................................................. 77
Prisutvecklingen ................................................................................................................................................................ 78
Kan ökade straff/repressiva åtgärder leda till att målet uppfylls? .................................................................... 81
Vad kostar det att sträva efter det narkotikafria samhället? ............................................................................... 83
Vilka tjänar pengar på förbudet och vad får det för konsekvenser ................................................................... 86
Kriget mot droger skapar många dödsoffer ........................................................................................................... 89
Andra Nackdelar med att skapa en svart marknad .................................................................................................. 90
Nya droger med hög skadeverkning, varför existerar dom? ........................................................................... 90
Miljöförstöring .................................................................................................................................................................... 91
Medias roll i propagandan................................................................................................................................................... 93
Media, en maktfaktor som styr vad som är politiskt korrekt............................................................................... 93
Snyftreportage och dödsdroger, vad säljer?................................................................................................................ 94
Rapporteringen om vissa droger överskuggar andra ............................................................................................. 94
Faktarutor och källhänvisningar...................................................................................................................................... 95
Exempel på snedvridna artiklar ....................................................................................................................................... 96
Debattklimatet har förbättrats ......................................................................................................................................... 96
Exempel på överambitiös propaganda......................................................................................................................... 98
Fungerar skräckpropaganda? ........................................................................................................................................... 98
Svensk propaganda..............................................................................................................................................................100
Blandade citat...........................................................................................................................................................................106

4