PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contactlegaliseringsguiden v1.pdf


Preview of PDF document legaliseringsguiden-v1.pdf

Page 1...3 4 567496

Text preview


Argument för legalisering eller dekriminalisering ...................110
Rätten till medicinskt bruk ...............................................................................................................................................111
Är medicinsk cannabis farligt för patienterna? .......................................................................................................111
Stigmatiseringen av patienter som använder cannabis .......................................................................................112
Motståndet mot medicinsk cannabis ...........................................................................................................................113
Seriös forskning hindras av förbudet...........................................................................................................................117
Cannabis medicinska historia fram tills förbudet ...................................................................................................118
Några citat om medicinsk cannabis ..............................................................................................................................122
Medicinska användningsområden för Cannabis...................................................................................................123
Alzheimers...............................................................................................................................................................................124
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) ..................................................................................................................................126
Kronisk smärta ......................................................................................................................................................................127
Diabetes ....................................................................................................................................................................................128
Dystoni ......................................................................................................................................................................................128
Fibromyalgi .............................................................................................................................................................................129
Besvär i Mag-tarmkanalen ................................................................................................................................................130
Cancer........................................................................................................................................................................................131
Hepatit C ...................................................................................................................................................................................132
Humant immunbristvirus (HIV) & AIDS .....................................................................................................................133
Huntingtons sjukdom .........................................................................................................................................................133
Högt blodtryck (hypertoni) ..............................................................................................................................................133
Inkontinens .............................................................................................................................................................................134
Meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) ................................................................................................................134
Multipel Skleros (MS) .........................................................................................................................................................135
Benskörhet (Osteoporos)..................................................................................................................................................136
Klåda / allergi.........................................................................................................................................................................136
Ledgångsreumatism (Reumatoid artrit).....................................................................................................................137
Sömnapné ................................................................................................................................................................................138
Tourettes Syndrom ..............................................................................................................................................................138
Glaukom (Grön starr) .........................................................................................................................................................138
Epilepsi .....................................................................................................................................................................................139
Övrigt .........................................................................................................................................................................................139
Medicinska användningsområden för psykedeliska droger .........................................................................145
Psykedeliska droger mot dödsångest ..........................................................................................................................145
Psykedeliska droger mot klusterhuvudvärk .............................................................................................................146
Harmin/Harmalin ................................................................................................................................................................147
Ibogain ......................................................................................................................................................................................147
Ketamin ....................................................................................................................................................................................148

5