OI S 11 13 3013180 .pdf

File information


Original filename: OI-S-11-13-3013180.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 07/06/2013 at 20:53, from IP address 83.21.x.x. The current document download page has been viewed 909 times.
File size: 175 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


OI-S-11-13-3013180.pdf (PDF, 175 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa, tel.:+48 022 53 96 100
fax:+48 022 53 96 261, www.ufg.pl, e-mail: ufg@ufg.pl

Warszawa 2013-06-07
Dot. zapytania nr OI/S/11/13/3013180
z dnia 2013-06-07
Zapytanie: Zapytanie o pokrycie ubezpieczenia.
Cel zapytania: Identyfikacja polisy OC w portalu publicznym.
Treść zapytania:
"Czy pojazd o numerze rejestracyjnym ZPL19916 posiadał ubezpieczenie OC w ruchu
krajowym na dzień 2013-06-07?"
Treść odpowiedzi:
BRAK DANYCH

Zarząd Funduszu:
Elżbieta Wanat-Połeć
-Prezes Zarządu
Zdzisława Cwalińska-Weychert
-Wiceprezes Zarządu
Hubert Stoklas
-Wiceprezes Zarządu

Odpowiedź negatywna "Nie odnaleziono danych" lub "BRAK DANYCH" może być udzielona z
wielu powodów.
Poniżej przedstawiono listę przyczyn dla jakich została wygenerowana odpowiedź negatywna:
- brak ubezpieczenia pojazdu
- opóźnienie w przekazaniu danych do UFG przez zakład ubezpieczeń
- brak przekazania danych do UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń
- odrzucenie przez UFG danych przekazanych przez zakład ubezpieczeń (np. z powodu niskiej
jakości przekazanych danych)
- błędy w danych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, iż w przypadku zidentyfikowania takiej
sytuacji, niezależnie od formy zapytania (obsługa automatyczna przez portal bądź ręczna przez
operatora) - zakończy się zawsze informacją "Nie odnaleziono danych", "BRAK DANYCH".
Ewentualne różnice mogą zaistnieć, jeśli w czasie oczekiwania na realizację zadania przez
operatora, właściwe dane zostaną poprawnie przekazane do Ośrodka Informacji UFG przez
odpowiedzialny zakład ubezpieczeń.
UFG informuje:
Odpowiedź na pytanie została wygenerowana zgodnie ze stanem bazy Ośrodka Informacji
UFG na dzień 2013-06-06, na podstawie danych przekazanych przez firmy ubezpieczeniowe.
Ubezpieczyciele są zobowiązani w ciągu 14 dni, od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, do
przesłania informacji o tym fakcie do UFG*. Ze względu na te terminy, dane w bazie UFG są
obarczone ryzykiem braku aktualności. Dlatego też - w celu ostatecznego zweryfikowania
polisy OC i potwierdzenia okresu ochrony ubezpieczeniowej - zalecamy skontaktować się
bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową wskazaną w powyższej odpowiedzi.
UFG nie jest uprawniony do dokonywania zmian danych przekazanych przez zakłady
ubezpieczeń. Zmiany takie mogą być dokonywane wyłącznie przez ubezpieczyciela, od którego
pochodzą te dane i tylko przez niego mogą zostać skorygowane, uzupełnione lub
zaktualizowane. W przypadku konieczności skorygowania, uzupełnienia lub zaktualizowania
danych, prosimy zwrócić się bezpośrednio, lub za pośrednictwem OI UFG, do właściwego
zakładu ubezpieczeń.
* art. 105 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

NIP 526-10-51-849
REGON 010000400

Konto: PEKAO S.A. 46 1240 6003 1111 0000 4945 2284
STRONA 1


Document preview OI-S-11-13-3013180.pdf - page 1/1


Related documents


oi s 11 13 2563277
oi s 11 13 2653029
oi s 11 13 2804270
oi s 11 13 3013180
dzg l780 oi s 11 13 3175362
umowa gurmet 20

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file OI-S-11-13-3013180.pdf