DZG L780 OI S 11 13 3175362 .pdf

File information


Original filename: DZG L780 - OI-S-11-13-3175362.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 26/06/2013 at 19:22, from IP address 79.186.x.x. The current document download page has been viewed 992 times.
File size: 176 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


DZG L780 - OI-S-11-13-3175362.pdf (PDF, 176 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa, tel.:+48 022 53 96 100
fax:+48 022 53 96 261, www.ufg.pl, e-mail: ufg@ufg.pl

Warszawa 2013-06-26
Dot. zapytania nr OI/S/11/13/3175362
z dnia 2013-06-26
Zapytanie: Zapytanie o pokrycie ubezpieczenia.
Cel zapytania: Identyfikacja polisy OC w portalu publicznym.
Treść zapytania:
"Czy pojazd o numerze rejestracyjnym DZGL780 posiadał ubezpieczenie OC w ruchu
krajowym na dzień 2013-06-26?"
Treść odpowiedzi:
Pojazd o podanym numerze rejestracyjnym posiadał w podanym dniu następujące
ubezpieczenie OC w ruchu krajowym:

Zarząd Funduszu:
Elżbieta Wanat-Połeć
-Prezes Zarządu
Zdzisława Cwalińska-Weychert
-Wiceprezes Zarządu
Hubert Stoklas
-Wiceprezes Zarządu

1. Polisa: 100001745655 dla pojazdu: FORD FIESTA 89-96
wystawiona przez: GROUPAMA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
zakład odpowiedzialny: ČESKÁ POJIŠŤOVNA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
adres:Żaryna 2 B, 02-593 Warszawa
UFG informuje:
Odpowiedź na pytanie została wygenerowana zgodnie ze stanem bazy Ośrodka Informacji
UFG na dzień 2013-06-25, na podstawie danych przekazanych przez firmy ubezpieczeniowe.
Ubezpieczyciele są zobowiązani w ciągu 14 dni, od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, do
przesłania informacji o tym fakcie do UFG*. Ze względu na te terminy, dane w bazie UFG są
obarczone ryzykiem braku aktualności. Dlatego też - w celu ostatecznego zweryfikowania
polisy OC i potwierdzenia okresu ochrony ubezpieczeniowej - zalecamy skontaktować się
bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową wskazaną w powyższej odpowiedzi.
UFG nie jest uprawniony do dokonywania zmian danych przekazanych przez zakłady
ubezpieczeń. Zmiany takie mogą być dokonywane wyłącznie przez ubezpieczyciela, od którego
pochodzą te dane i tylko przez niego mogą zostać skorygowane, uzupełnione lub
zaktualizowane. W przypadku konieczności skorygowania, uzupełnienia lub zaktualizowania
danych, prosimy zwrócić się bezpośrednio, lub za pośrednictwem OI UFG, do właściwego
zakładu ubezpieczeń.
* art. 105 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

NIP 526-10-51-849
REGON 010000400

Konto: PEKAO S.A. 46 1240 6003 1111 0000 4945 2284
STRONA 1


Document preview DZG L780 - OI-S-11-13-3175362.pdf - page 1/1


Related documents


dzg l780 oi s 11 13 3175362
oi s 11 13 2563277
oi s 11 13 2653029
oi s 11 13 2804270
oi s 11 13 3013180
wniosek o nadanie loginu marek

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file DZG L780 - OI-S-11-13-3175362.pdf