pko trans details 130712 234845 .pdf

File information


Original filename: pko_trans_details_130712_234845.pdf
Title: pko_trans_details.pdf
Author: iPKO

This PDF 1.4 document has been generated by Softax (www.softax.pl) / Www 1-44-21; modified using iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 12/07/2013 at 21:51, from IP address 86.63.x.x. The current document download page has been viewed 803 times.
File size: 62 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


pko_trans_details_130712_234845.pdf (PDF, 62 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
www.pkobp.pl • tel. 801 307 307,
801 3PKOBP lub +48 (81) 535 60 60
Adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 42, 00-956 Warszawa 10

właściciel:
data wydruku:

TERESA KOZŁOWSKA
2013-07-12 g.23:48

Wpływ na rachunek Szczegóły transakcji

Numer rachunku

47 1020 3844 0000 1402 0118 2591

Data waluty

2013-07-11

Data operacji

2013-07-11

Opis

Nr rach. przeciwst. :
72 1160 2202 0000 0002 2810 0052
Dane adr. rach. przeciwst. :
PACIUCH BARTOSZ
UL PRUSA 20M9
64-920 PIŁA
Tytuł : ZA SMS

Typ transakcji

Wpływ na rachunek

Kwota

+50,00 PLN

Dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe
(Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami).
Nie wymaga pieczątki ani podpisu.

strona 1/1
pko_trans_details_130712_234845.pdf


Document preview pko_trans_details_130712_234845.pdf - page 1/1


Related documents


pko trans details 130712 234845
abc
pko trans details 150724 091855
pko trans details 20160209 153149
pko trans details 20180405 104713
62830281 247

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file pko_trans_details_130712_234845.pdf