Karta zgłoszenia zlecenie naprawy serwis Dipol TEAM .pdf

File information


Original filename: Karta zgłoszenia zlecenie naprawy serwis Dipol TEAM.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.4.1, and has been sent on pdf-archive.com on 31/07/2013 at 13:31, from IP address 89.28.x.x. The current document download page has been viewed 957 times.
File size: 70 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Karta zgłoszenia zlecenie naprawy serwis Dipol TEAM.pdf (PDF, 70 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ZLECENIE NAPRAWY
Data: _ _-_ _-_ _ _ _r.
dd-mm-rrrr
Dane kupującego
Nazwa firmy / Imię i Nazwisko*
Kod pocztowy

_ _-_ _ _

Miejscowość

NIP

_ _ _-_ _ _-_ _-_ _

Ulica (nr domu/lok.)

Nr tel.

Email

Adres zwrotny, jeśli inny niż powyższe dane:

*w przypadku klienta detalicznego
OPIS REKLAMOWANEGO TOWARU
Nazwa towaru
Data zakupu

Nr seryjny
Nr dowodu zakupu

Opis uszkodzenia

Nazwa towaru

Nr seryjny

Data zakupu

Nr dowodu zakupu

Opis uszkodzenia

WYPEŁNIA DIPOL TEAM
Gwarancja: TAK/NIE
Data przyjęcia: _ _-_ _-_ _ _ _
Reklamacja: uznana / odrzucona
Uwagi:

…..............................................................
Podpis klienta / pieczątka


Document preview Karta zgłoszenia zlecenie naprawy serwis Dipol TEAM.pdf - page 1/1


Related documents


karta zg oszenia zlecenie naprawy serwis dipol team
formularz zwrotu pdf
formularz zwrotu towaru
formularz zwrotu produktu
formularz
odst pienie

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Karta zgłoszenia zlecenie naprawy serwis Dipol TEAM.pdf