PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactcan suc khoe va ich1255 .pdf


Original filename: can suc khoe va ich1255.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 05/08/2013 at 15:24, from IP address 173.234.x.x. The current document download page has been viewed 481 times.
File size: 32 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


can suc khoe va ich
Lung tung m máu hay là cng coi là tng m máu (tng lên cht béo máu) coi là mt ti s bnh tt hin có
chiu hng hình thành ngày mt tng. Thông thng bnh c coi là mi lo ngi do nhng ngi có vn trng lng d d,
tuy vy thc t cc kì nhiu ngi vi cân nng bình thng hin còn nguy c b tng thêm m máu.
visit the website Bnh tt tng lên m máu không có biu hin rõ rt nên tht khó nhn bit, mi trong khi có
tai bin con tim mch hay là ngay khi i xét nghim máu mi tìm ra ra, bi vy a s các bn u ch quan cùng
loi bnh này.
Theo thng kê do Learn More T ch Y t quc t, t l gia tng m máu (lung tung em hoá lipit máu) hay là
m máu cao trong nhng ngi nc ta coi nh là 29,1%, y osin tui 35 - 44 là41,by% kèm vi trong ngi già
coi nh là là 63%. S tình ln xn m máu coi nh là mi e da dn n nhiu cn bnh nguy hi nh là ln áp huyt, n
máu c trái tim, bin chng mch máu u óc, x va ng mch… Mc dù có t l nhng ngi nhim bnh cao nh vy
tuy th cc kì cc k ít nhng ngi vi ý thc phòng kèm theo cha bnh loi bnh này.
nh din t

Trc chuyn vi các bin chng nguy him, bnh tình tng thêm m máu thng chng có các th hin an c bên
ngoài. y có th cng qu thc là tình hung dn ti hiu bit ca nhân dân v loi bnh trên còn rt hn ch.
Theo TS. BS. V Th Thanh Huyn, Khoa i khám mua cân sc khe, Phòng khám Lão khoa Trung ng,
xô b a hoá lipit hoc là m máu thng xuyên không có biu l c th. Mt vài v vic khám cha sc kho thng k,
hoc là khám cha mt s bnh lý khác thì mi tìm ra b m máu tng lên cao. Phn ông ngi bnh chng có biu
hin gì, tr ngay khi bnh nhân vi mt vài bin chng nh bin chng huyt qun trí óc, hay vi dòng x va bi mch
máu. Bnh tt c bit gia tng cùng vi tui ln, tui càng ngày cao càng thì t l ba bãi a hoá lipt ngày càng
cao.
Lí do ch yu dn ti tình th tng m máu là do n ung nhiu n ng nhiu cht béo cng nh cholesterol nh là tht
ln, tht bò, sa nguyên kem, b, phomát, trng, tng ph ng vt. Vi li, vic không vi mt tp luyn th thao u n,
hút thuc, tui th, di truyn, tình tng tha cân cng nh mt s tác nhân nguy c.
Tng thêm m máu cha gây ra cht ngay, th nhng nhng bin chng bi nó gây ra vn thông thng xuyên
nguy him. Chính bi th, nên có nhng bin pháp phòng kèm theo cha tr cho y lùi cn bnh này.


Document preview can suc khoe va ich1255.pdf - page 1/1

Related documents


PDF Document can suc khoe va ich1255
PDF Document buoc chon kem theo su1342
PDF Document cach gin giu am toc1558
PDF Document tim mua am toc do1054
PDF Document an hoa tu chao chong1403
PDF Document chon kem voi dung nong1534


Related keywords