PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactdowód wpłaty bellyar .pdf


Original filename: dowód wpłaty bellyar.pdf
Title: eWyciąg

This PDF 1.4 document has been generated by / iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 05/08/2013 at 23:47, from IP address 94.42.x.x. The current document download page has been viewed 511 times.
File size: 34 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Transakcja złożona poprzez usługi bankowości elektronicznej
Z rachunku

35 1090 1838 0000 0001 1494 4722

Adres nadawcy

MARIUSZ J HALOTA TARNAWA 171 32-741 TARNAWA

Na rachunek

15 1090 2460 0000 0006 2202 8532

Adres odbiorcy

bellyar, xxx, x

Tytułem

płatność

Kwota

600,00 PLN

Data zlecenia

2012-11-13

Data wykonania

2012-11-13

Typ

Przelew złotowy na rachunek obcy, wewnętrzny

Status

Wykonany

Numer transakcji

173887

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Kapitał zakładowy: 935 450
890 zł, w pełni wpłacony.


Document preview dowód wpłaty bellyar.pdf - page 1/1

Related documents


dow d wp aty bellyar
placed order 159861 20140224
przelew
1
placed order 55650 20160531
placed order 620794 20170410


Related keywords