brochure NOM pdf (PDF)
File information


Title: brochure NOM versie CMYK
Author: Miet

This PDF 1.5 document has been generated by CorelDRAW X5 / Corel PDF Engine Version 15.2.0.686, and has been sent on pdf-archive.com on 06/08/2013 at 14:00, from IP address 213.49.x.x. The current document download page has been viewed 2062 times.
File size: 6.28 MB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


De partners van NOM

Sabine Coppens is
bemiddelaar, leerkracht,
leerlingenbegeleider en
vertrouwenspersoon in het
secundair onderwijs TSO en
BSO. Ze woont in Berchem.
sabine@onderwijsmediation.be
0476 41 80 35

Miet Timmers is bemiddelaar,
gastdocent in het hoger
onderwijs en specialist in
intergenerationele relaties. .
Ze heeft ervaring in
coördinerende functies in de
non-profit sector. Ze woont in
Aalst.

Meer informatie?
Kijk op de website
www.onderwijsmediation.be
Mail naar info@onderwijsmediation.be
of rechtstreeks naar één van de NOMpartners.
Een eerste gesprek is steeds
vrijblijvend en gratis.
NOM richt zich op alle
onderwijsniveaus: kleuter, lager,
secundair en hoger onderwijs.
Scholen uit heel Vlaanderen en
Brussel kunnen terecht bij NOM.

Vormingen en
trainingen
Peer mediation
Conflictpreventie en
conflicthantering
Consultancy

miet@onderwijsmediation.be
0479 76 43 99

Crisisinterventie
Anit Van Looy is bemiddelaar
en leerlingenbegeleider. Ze
heeft ruime ervaring als
leerkracht en directie in het
secundair onderwijs ASO. Ze
woont in Keerbergen.
anit@onderwijsmediation.be
0474 23 21 28

LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Laat een conflict het schoolklimaat niet verpesten ...
NOM is een onafhankelijk netwerk van drie erkende bemiddelaars en trainers die scholen op heel wat
manieren bijstaan in het omgaan met conflicten. De partners van NOM zijn Sabine Coppens, Miet Timmers en
Anit Van Looy. Ze hebben zelf ervaring in het onderwijs op verschillende vlakken (leerkracht/docent,
directielid, leerlingenbegeleider en vertrouwenspersoon) en zijn vertrouwd met procedures en werkmethoden
van het onderwijs.

VORMINGEN EN TRAININGEN

MEDIATION/BEMIDDELING

Voor leerlingen, leerkrachten, directies,
ondersteunend personeel, CLB-medewerkers, ...

Bij conflicten tussen leerkrachten onderling, tussen
leerkrachten en directie of tussen directie en
inrichtende macht kan een school of een
schoolbestuur een beroep doen op een bemiddelaar
van NOM.

NOM versterkt schoolteams en maakt leerlingen,
directies en ondersteunend personeel conflictvaardig
door interactieve vormingen. NOM biedt maatwerk
voor scholen met een specifieke vraag en heeft
daarnaast ook een kant-en-klaar aanbod.
Vormingsaanbod NOM
- Peer mediation
- Projectdag voor leerlingen “omgaan met conflicten“
- Bemiddelen tussen leerlingen
- Ontdek je eigen conflictstijl en die van je school
- Bemiddelingsgericht werken voor leidinggevenden.
- Generatiediversiteit op school: voer voor conflict of
samenwerking?
- Bemiddelend omgaan met
klachten

Tijdens een eerste gesprek met de opdrachtgever
verkennen we de situatie. Op basis daarvan
bespreken we welke mediationmethodes het meest
geschikt zijn om in te zetten in de concrete situatie. In
sommige gevallen zal de NOM-mediator één of
meerdere gesprekken hebben met de mensen tussen
wie het conflict zich afspeelt. In andere gevallen zal
een hele groep of het hele team betrokken worden in
een teamdag. Ook combinaties van duo-gesprekken
en groepsgesprekken zijn mogelijk.
De NOM-mediators zijn als
bemiddelaar erkend door de
Federale
Bemiddelingscommissie en
werken vanuit de principes
van vertrouwelijkheid en
meerzijdige
partijdigheid.

CONSULTANCY
Is uw school klaar om een conflict- en/of
klachtenbeleid uit te tekenen? Dan kan NOM u hierbij
helpen. We analyseren de situatie van de school. We
gaan het gesprek aan met de verschillende
stakeholders. Op basis daarvan werken we samen
met u een beleid uit voor het omgaan met conflicten
en/of klachten op school.

CRISISINTERVENTIE
Hebben conflicten op school geleid tot een
vertrouwenscrisis, een breuk of hoog oplopende
spanningen? NOM bekijkt samen met de school wat
gepaste interventies zijn.


Download brochure NOM pdfbrochure NOM pdf.pdf (PDF, 6.28 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file brochure NOM pdf.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000116503.
Report illicit content