2009%20 %20TUC%20sem1%20kol%20calosc%20termin%201%20gr%20B .pdf

File information


Original filename: 2009%20-%20TUC%20sem1%20kol%20calosc%20termin%201%20gr%20B.pdf
Title: Zadanie 1
Author: Adrian Nowak

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.1, and has been sent on pdf-archive.com on 21/08/2013 at 14:49, from IP address 83.238.x.x. The current document download page has been viewed 882 times.
File size: 107 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


2009%20-%20TUC%20sem1%20kol%20calosc%20termin%201%20gr%20B.pdf (PDF, 107 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


B

Zadanie 1a. Należy uprościć wyrażenie: W = ( X 1 + X 2) X 1( X 2 + X 3) + X 1 X 2 + X 1 X 3

Zadanie 1b. Dla podanej funkcji: F = b + cb + ab + a c określić kanoniczną postać sumy i iloczynu w zapisach:
literałowym, binarnym i dziesiętnym.
Zadanie 2a.
Metodą siatek Karnaugh’a dla podanej funkcji określić wyrażenie o minimalnej postaci iloczynu bez eliminacji
i z eliminacją hazardu.
ab \ cde

000

00
01

0

11

0

10

001

011

0

φ
0

010

110

111

0

0

0

φ

φ

0

φ

φ

0

0

0

φ

0

φ

0

Zadanie 2b.
Przeprowadzić analizę funkcji pod względem
hazardu. Określić rodzaj występującego hazardu.
Jako rozwiązanie podać wyrażenie wolne od hazardu
dla rozważanej funkcji.

101

100
φ

d

Zadanie 3.
Należy zaprojektować część translatora kodu opisanego siatką na kod BCD.
Podać rozwiązanie w postaci:
a) minimalnego wyrażenia iloczynu oraz schematu
z zastosowaniem 2-we bramek NOR dla b3 (bez
eliminacji hazardu),
b) minimalnego wyrażenia sumy oraz schematu
z zastosowaniem 2-we bramek NAND dla b0 (bez
eliminacji hazardu).

w1w0
w3w2 \ 00 01 11 10
00
01
11
10

0

1

8

7

2
3

4

6

5

9

Zadanie 4.
Zaprojektować układ, realizujący funkcję: f = Σ( 3, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 22, 23, 27, 30, 31 )abcde
Do realizacji należy wykorzystać strukturę demultiplekser-multiplekser + n-wejściowe bramki NAND. DMX
4-bitowy, o prostych wyjściach, MUX 8-bitowy zanegowany.
UWAGA 1: do sterowania DMX należy użyć zmiennych ab. Zmienne mogą być podpięte bezpośrednio jedynie
pod wejścia adresowe (nie można podpinać zmiennych pod wejścia danych).
Poza powyższymi wymaganiami liczy się optymalność rozwiązania.
Zadanie 5.
Zaprojektować układ iteracyjny o n wejściach i n wyjściach sygnalizujący wystąpienie zer na dokładnie dwóch
wejściach spośród wszystkich poprzedzających i-tą komórkę wejść. Sygnalizacja wystąpienia następuje poprzez
ustawienie 1 na wszystkich wyjściach następnych yi. Rozwiązanie podać w postaci wyrażeń końcowych układu
oraz opisu polaryzacji pierwszej komórki (bez schematu).
Uwaga! Zwrócić uwagę na dokładne opisanie poszczególnych faz projektowania oraz poprawne podłączenie
pierwszej komórki układu.


Document preview 2009%20-%20TUC%20sem1%20kol%20calosc%20termin%201%20gr%20B.pdf - page 1/1


Related documents


2009 20 20tuc 20sem1 20kol 20calosc 20termin 201 20gr 20b
tuc sem1 kol calosc termin 1 gr a
tuc sem1 kol calosc termin 1 gr b
matematyka 2009 1 10
wyk rrc3 5 6
zbior zadan amii 2014

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2009%20-%20TUC%20sem1%20kol%20calosc%20termin%201%20gr%20B.pdf