z .pdf

File information


Original filename: z.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 387 (Windows XP Professional Edition (SP 3) - Version: 5.1.2600 (x86)), and has been sent on pdf-archive.com on 21/08/2013 at 14:44, from IP address 83.238.x.x. The current document download page has been viewed 1134 times.
File size: 243 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


z.pdf (PDF, 243 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Zagadnienia i przykładowe zadania na kolokwium z elektroniki

1. Wzmacniacze operacyjne – na pewno należy znać (budowa i wzory je opisujące) poniższe
układy:
a. wzmacniacz napięciowy odwracający fazę,
b. wzmacniacz napięciowy nieodwracający fazy,
c. wtórnik napięciowy,
d. układ całkujący (integrator),
e. układ różniczkujący,
f. filtry pierwszego rzędu: górno- i dolnoprzepustowy oraz pasmowoprzepustowy.
Zadanie z WO najprawdopodobniej polegać będzie na analizie jakiegoś konkretnego
układu lub na jego zaprojektowaniu. Warto też przypomnieć sobie jak działały w różnych
warunkach układy badane na laboratorium.

2. Układy cyfrowe – co trzeba umieć:
a. zaprojektować układ kombinacyjny (najprawdopodobniej 3 lub 4 bitowy) zadany
opisem słownym lub tabelą lub funkcją (w postaci sumacyjnej lub iloczynowej) na
dowolnym/narzuconym typie bramek logicznych (np. OR/AND, tylko NOR, tylko
NAND), lub na stykach (realizacja na stykach dotyczy tylko kierunku Energetyka).
b. zminimalizować układy logiczne metodą tablic Karnough,
c. zrealizować na multiplekserze funkcję logiczną o ilości wejść równej (lub o jedno
większej) niż ilość wejść danych multipleksera,
d. skonfigurować dany licznik scalony do liczenia w danym kierunku w zadanym
zakresie,
e. no i przede wszystkim sprawnie posługiwać się zapisem i arytmetyką binarną oraz
ROZUMIEĆ o co w tym chodzi, nie uczyć się na zasadzie: „to się robi w taki
sposób i już”, tylko: „to się robi w taki sposób DLATEGO ŻE…”.

3. Oczywiście zadania mogą w jakiś sposób nawiązywać nie wprost do wiedzy z
laboratorium, dlatego też przed kolokwium warto na spokojnie zajrzeć do instrukcji i
przypomnieć sobie „a co my tam właściwie robiliśmy?”.

Przykładowe zadania z WO:
1. Zaprojektuj na WO filtr dolnoprzepustowy pierwszego rzędu o wzmocnieniu w paśmie
przepustowym równym -5[V/V] i częstotliwości odcięcia 5 MHz.
2. Zaprojektuj na WO filtr górnoprzepustowy pierwszego rzędu o wzmocnieniu w paśmie
przepustowym równym -0,5[V/V] i częstotliwości odcięcia 15 kHz.
3. Dany jest układ:

R1=M5, R2=20k, R3=20k, R4=40k.
Obliczyć wartość transmitancji napięciowej (czyli wzmocnienie) układu.
Jak ten układ się nazywa, wyjaśnić dlaczego akurat tak?
4. Dany jest układ:

R1=2k, R2=2k, R3=2k.
Na jego wejście podaję następujący sygnał:
10V

0

5

t[s]

-10V
Naszkicuj wygląd sygnału na wyjściu tego układu.

Przykładowe zadania z części cyfrowej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zbuduj układ mnożący dwie liczby dwubitowe.
Zbuduj trzybitowy dekoder kodu BCD na kod Graya.
Zrealizuj funkcję OUTX używając wyłącznie bramek NOR.
Zrealizuj w dowolny sposób funkcję OUTy = OUT1 + OUT2 .
Zminimalizuj funkcję OUTX i zrealizuj ją używając wyłącznie bramek NAND.
Zminimalizuj funkcję OUTX i zrealizuj ją używając dowolnego wybranego przez siebie
typu bramek logicznych
7. Zrealizuj funkcję OUTX używając multipleksera ‘150.
8. Zrealizuj funkcję OUTX używając multipleksera ‘151.

Przykłady funkcji do realizacji w przykładach 1, 2, 3, 4 i 5:
A1
0
0
0
0
1
1
1
1

A2
0
0
1
1
0
0
1
1

A3
0
1
0
1
0
1
0
1

OUT1
0
0
1
1
1
0
0
DC

OUT2
1
1
1
0
0
X
0
1

OUT3
0
1
0
0
0
1

OUT4  0,1,6 ,
OUT5  0,1,6,8,14(3, 4) ,
OUT6  (0,3,4(7)) ,
OUT7  (0,3,4,5,12,15) .

9. Dany jest licznik scalony ‘191 (lub ‘192), skonfiguruj go do liczenia w zakresie:
a. 0-6 (w górę),
b. 6-10 (w górę),
c. 11-8 (w dół).

Poza tym – wszystkie te zagadnienia w większości nie polegają na „nauczeniu się”, tylko
zrozumieniu. Warto w taki sposób do tego podejść.
I na 100% NIE BĘDZIE identycznych zadań, będą mniej lub bardziej podobne, ale inne.
Na 100% nie będzie też pytań „teoretycznych”, tylko zadania.

Powodzenia,
SL.


Document preview z.pdf - page 1/4

Document preview z.pdf - page 2/4
Document preview z.pdf - page 3/4
Document preview z.pdf - page 4/4

Related documents


z
lab2
regulamin pdf
latex
2017 07 11 s owny ninja oferta basanti
odp na pytania

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file z.pdf