PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactz .pdfOriginal filename: z.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 387 (Windows XP Professional Edition (SP 3) - Version: 5.1.2600 (x86)), and has been sent on pdf-archive.com on 21/08/2013 at 14:44, from IP address 83.238.x.x. The current document download page has been viewed 923 times.
File size: 243 KB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Zagadnienia i przykładowe zadania na kolokwium z elektroniki

1. Wzmacniacze operacyjne – na pewno należy znać (budowa i wzory je opisujące) poniższe
układy:
a. wzmacniacz napięciowy odwracający fazę,
b. wzmacniacz napięciowy nieodwracający fazy,
c. wtórnik napięciowy,
d. układ całkujący (integrator),
e. układ różniczkujący,
f. filtry pierwszego rzędu: górno- i dolnoprzepustowy oraz pasmowoprzepustowy.
Zadanie z WO najprawdopodobniej polegać będzie na analizie jakiegoś konkretnego
układu lub na jego zaprojektowaniu. Warto też przypomnieć sobie jak działały w różnych
warunkach układy badane na laboratorium.

2. Układy cyfrowe – co trzeba umieć:
a. zaprojektować układ kombinacyjny (najprawdopodobniej 3 lub 4 bitowy) zadany
opisem słownym lub tabelą lub funkcją (w postaci sumacyjnej lub iloczynowej) na
dowolnym/narzuconym typie bramek logicznych (np. OR/AND, tylko NOR, tylko
NAND), lub na stykach (realizacja na stykach dotyczy tylko kierunku Energetyka).
b. zminimalizować układy logiczne metodą tablic Karnough,
c. zrealizować na multiplekserze funkcję logiczną o ilości wejść równej (lub o jedno
większej) niż ilość wejść danych multipleksera,
d. skonfigurować dany licznik scalony do liczenia w danym kierunku w zadanym
zakresie,
e. no i przede wszystkim sprawnie posługiwać się zapisem i arytmetyką binarną oraz
ROZUMIEĆ o co w tym chodzi, nie uczyć się na zasadzie: „to się robi w taki
sposób i już”, tylko: „to się robi w taki sposób DLATEGO ŻE…”.

3. Oczywiście zadania mogą w jakiś sposób nawiązywać nie wprost do wiedzy z
laboratorium, dlatego też przed kolokwium warto na spokojnie zajrzeć do instrukcji i
przypomnieć sobie „a co my tam właściwie robiliśmy?”.

Przykładowe zadania z WO:
1. Zaprojektuj na WO filtr dolnoprzepustowy pierwszego rzędu o wzmocnieniu w paśmie
przepustowym równym -5[V/V] i częstotliwości odcięcia 5 MHz.
2. Zaprojektuj na WO filtr górnoprzepustowy pierwszego rzędu o wzmocnieniu w paśmie
przepustowym równym -0,5[V/V] i częstotliwości odcięcia 15 kHz.
3. Dany jest układ:

R1=M5, R2=20k, R3=20k, R4=40k.
Obliczyć wartość transmitancji napięciowej (czyli wzmocnienie) układu.
Jak ten układ się nazywa, wyjaśnić dlaczego akurat tak?
4. Dany jest układ:

R1=2k, R2=2k, R3=2k.
Na jego wejście podaję następujący sygnał:
10V

0

5

t[s]

-10V
Naszkicuj wygląd sygnału na wyjściu tego układu.

Przykładowe zadania z części cyfrowej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zbuduj układ mnożący dwie liczby dwubitowe.
Zbuduj trzybitowy dekoder kodu BCD na kod Graya.
Zrealizuj funkcję OUTX używając wyłącznie bramek NOR.
Zrealizuj w dowolny sposób funkcję OUTy = OUT1 + OUT2 .
Zminimalizuj funkcję OUTX i zrealizuj ją używając wyłącznie bramek NAND.
Zminimalizuj funkcję OUTX i zrealizuj ją używając dowolnego wybranego przez siebie
typu bramek logicznych
7. Zrealizuj funkcję OUTX używając multipleksera ‘150.
8. Zrealizuj funkcję OUTX używając multipleksera ‘151.

Przykłady funkcji do realizacji w przykładach 1, 2, 3, 4 i 5:
A1
0
0
0
0
1
1
1
1

A2
0
0
1
1
0
0
1
1

A3
0
1
0
1
0
1
0
1

OUT1
0
0
1
1
1
0
0
DC

OUT2
1
1
1
0
0
X
0
1

OUT3
0
1
0
0
0
1

OUT4  0,1,6 ,
OUT5  0,1,6,8,14(3, 4) ,
OUT6  (0,3,4(7)) ,
OUT7  (0,3,4,5,12,15) .

9. Dany jest licznik scalony ‘191 (lub ‘192), skonfiguruj go do liczenia w zakresie:
a. 0-6 (w górę),
b. 6-10 (w górę),
c. 11-8 (w dół).

Poza tym – wszystkie te zagadnienia w większości nie polegają na „nauczeniu się”, tylko
zrozumieniu. Warto w taki sposób do tego podejść.
I na 100% NIE BĘDZIE identycznych zadań, będą mniej lub bardziej podobne, ale inne.
Na 100% nie będzie też pytań „teoretycznych”, tylko zadania.

Powodzenia,
SL.


z.pdf - page 1/4
z.pdf - page 2/4
z.pdf - page 3/4
z.pdf - page 4/4

Related documents


z
zadania
w asna firma sys odda a sie1455
sosnowiec
analiza 1 przyk ady i zadania
warto posiada w mieszkaniu odpowiednie1814


Related keywords