Zgibanka igrala 25. 9. 2013 .pdf

File information


Original filename: Zgibanka igrala - 25. 9. 2013.pdf
Title: Microsoft Word - Zgibanka igrala - 25. 9. 2013.doc
Author: gorazd.vertovsek

This PDF 1.5 document has been generated by / Bullzip PDF Printer / www.bullzip.com / Freeware Edition, and has been sent on pdf-archive.com on 04/09/2013 at 14:47, from IP address 77.38.x.x. The current document download page has been viewed 1084 times.
File size: 180 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Zgibanka igrala - 25. 9. 2013.pdf (PDF, 180 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Udeleženci prejmejo

KOTIZACIJA IN PLAČILO:
Kotizacija

na

udeleženca

POTRDILO o usposabljanju
OSEB ZA IZVAJANJE

znaša

105,00 EUR + DDV.

PREGLEDOV IN NADZORA NAD
OTROŠKIMI IGRALI, ki je

Za vsakega naslednjega udeleženca
iz
vašega
podjetja/organizacije
priznamo 10 % popust!

Kotizacijo nakažite pred pričetkom
delavnice
na poslovni TRR družbe
06000-0064716080 odprt pri Banki
Celje.

V CENO JE VŠTETO:
-

strokovno predavanje

-

gradivo

-

potrdilo o udeležbi

-

pogostitev med odmori

KONTAKTNA OSEBA:
mag. GORAZD VERTOVŠEK

tel: 03 / 428 23 46
gsm: 041 / 660 450
fax: 03 / 428 23 21
gorazd.vertovsek@kova.si

veljavno 5 let.

Akademija znanja in publicistike
organizira

USPOSABLJANJE
ODGOVORNIH OSEB

Slušatelji bodo seznanjeni z:
-

zakonodajo, ki ureja področje varnosti
zunanjih igral in igrišč,
obveznostjo in odgovornostjo lastnikov
igrišč,
nalogami
nadzornih
organov
ter
podzakonsko ureditvijo obravnavane
problematike.

Izobraževanje bo namenjeno spoznavanju
standardov za zunanja igrala in njihovim
osnovnim zahtevam.
Nekaj vsebin bo posvečenih pripravi na
izvajanje pregledov igrišč.
Drugi del usposabljanja bo namenjen vaji
prepoznavanja napak na igralih in igralnih
površinah.
S pomočjo slikovnega gradiva bodo
slušatelji
spoznavali
praktični
potek
pregleda igrišča in določanja prioritet
korektivnih ukrepov.
Za vse upravljavce igrišč bo zanimiva tudi
predstavitev aktivnosti, ki so potrebne za
celovito ureditev obstoječih igrišč.
Podane bodo tudi informacije o stanju
otroških igrišč v Sloveniji in praksi
zagotavljanja varnosti.

ZA PREGLEDE
IN VZDRŽEVANJE
OTROŠKIH IGRAL
IN IGRIŠČ

25. SEPTEMBER 2013
ob 8.00 uri
Lokacija:
Seminarski prostori

KOVA d.o.o.
Teharska cesta 4, Celje

VABILO NA DELAVNICO JE
NAMENJENO:
-

-

-

lastnikom igrišč (hoteli, gostišče,
restavracije,...)
vzdrževalcem otroških igrišč,
načrtovalcem otroških igrišč.
upraviteljem javnih otroških igrišč,
upraviteljem otroških igrišč, ki so
del sklopa javnih objektov,
ravnateljem
oz.
ravnateljicam
vrtcev in šol oziroma pomočnikom
ravnateljev,
vodjem
enot,
podružnic
in
tehničnim vodjem oz. osebam, ki
bodo skrbele za preglede igrišč,
strokovnim delavcem, ki izvajajo
naloge iz varnosti in zdravja pri
delu.

POTRDILO:
Udeležba oseb na delavnici predstavlja
zakonsko
usposabljanje
s
področja
izvajanja pregledov otroških igral (Pravilnik
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca, Ur.l. RS, št.
47/2010).
Udeleženec
prejme
potrdilo
o
usposobljenosti za izvajanje pregledov
otroških igrišč, ki je veljavno 5 let.

POOBLASTILO:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve je z dne 18.06.2007 izdalo odločbo
št. 02039-175/2005 za DOVOLJENJE ZA
DELO podjetju KOVA d.o.o. za izvajanje
strokovnih nalog po ZVZD.

TERMIN IZVEDBE:
25. september 2013 od 08.00 ure dalje

PROGRAM DELAVNICE:
Od 8.00 ure dalje

1. del
Namen izobraževanja
Zakonodaja in standardi
Vrste igral
Kako poskrbeti za varno igrišče
Načrtovanje pregleda igrišča
Izvajanje pregleda igrišča
Vodenje zapisov
Korektivni ukrepi
Ocena varnosti
Posebnosti igrišč na javnih površinah

2. del
Vaja praktičnega izvajanja pregleda
igrišča

Usposabljanje bo trajalo 8 šolskih
ur, s krajšimi odmori oziroma z
daljšim odmorom za okrepčilo.


Document preview Zgibanka igrala - 25. 9. 2013.pdf - page 1/2

Document preview Zgibanka igrala - 25. 9. 2013.pdf - page 2/2

Related documents


zgibanka igrala 25 9 2013
splosnipogojiwakeup2015
izvje taj 5 koalicija o primjeni un konvencije u bih
sdunewsletter
otvoreno o javnim prostorima
2016 4 zaklju en

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Zgibanka igrala - 25. 9. 2013.pdf