2013 08 27 ulotka PolishPath .pdf

File information


Original filename: 2013_08_27 ulotka_PolishPath.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CS3 (5.0) / Adobe PDF Library 8.0, and has been sent on pdf-archive.com on 05/09/2013 at 13:17, from IP address 149.156.x.x. The current document download page has been viewed 541 times.
File size: 275 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


2013_08_27 ulotka_PolishPath.pdf (PDF, 275 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Further information

International Programmes Office
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków, Poland
e-mail: admissions@uek.krakow.pl
tel. +48/12/293 52 86
fax: +48/12/293 50 97

Inter

ourse
nguage c
polish la
Office
grammes
o
r
P
l
a
n
n at i o

h
s
i
l
o
P Path

www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

proponuje obcokrajowcom, jak również osobom z polskim pochodzeniem
mieszkającym w Polsce i poza krajem, przede wszystkim studentom lub kandydatom
na studia, poznanie tajników polskiej mowy, słownictwa biznesowego i zasad pisania
prac naukowych. Kurs jest ogólnodostępny.
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców to propozycja skutecznej i taniej nauki
języka polskiego na poziomach A1, A2, B1 i B2.
 Kursy organizowane są w systemie akademickim.
 Zapisy zaczynają się trzy tygodnie przed rozpoczęciem danego roku
akademickiego.
 Pełną opłatę za dany trymestr należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć
bezpośrednio na konto Uczelni.
O
 kazanie dowodu wpłaty pracownikowi BPZ stanowi warunek rozpoczęcia nauki.
 Liczebność grup wynosi: do 12 osób – poziom podstawowy, 15 osób – poziom
średni i zaawansowany.
 Zmiana grupy odbywa się za przyzwoleniem lektora języka polskiego i za wiedzą BPZ.
 Kurs jest ceryfikowany przez Uczelnie.
Koszt roczny uczestnictwa w kursie wynosi 1100 złotych. Jest to zdecydowanie
najtańsza oferta na rynku edukacyjnym w Krakowie. Chęć uczestnictwa w kursie
prosimy potwierdzać pisząc na adres mailowy: malgorzata.trojanowska@uek.krakow.
pl. Kurs zostanie uruchomiony w przypadku zebrania się grupy liczącej przynajmniej
12 osób.

The Cracow University of Economics

provides opportunities to deepen the understanding of the Polish language, Polish
business vocabulary and know-how in essay writing. The „Polish Path” programme
is designed especially for foreigners, people of Polish descent living in Poland and
abroad as well as candidates intending to begin their studies. The programme is open
to everyone.
The „Polish Path” programme offers effective and affordable Polish classes.
The classes are available at four levels – A1, A2, B1 and B2.
 The programme is organised as an academic course.
 Registration opens three weeks before the beginning of an academic year.
 The fee for each trimester should be paid before classes start. The money should
be transferred directly to the University’s bank account.
 Candidates will receive approval to commence the course only after submitting
the confirmation of payment to the International Programmes Office.

 The number of participants is as follows: up to 12 people – elementary level and
15 people for intermediate and advanced levels.
 Candidates can change groups with permission from the teacher only. Candidate
should notify IPO staff when wishing to change groups.
 The programme is certified by the University.
The cost of the programme is 1100 PLN per year. This is, without any doubt, the
cheapest offer in the market for education in Krakow. To participate in the programme,
please contact Ms. Małgorzata Trojanowska at: malgorzata.trojanowska@uek.krakow.
pl. The minimal number of participants required to open the course is 12.

Экономический Университет в Кракове

предлагает Вашему вниманию курс польского языка. Курс предназначен для
иностранцев и лиц с польским происхождением, желающих выучить польский
язык с самого начала или улучшить уровень владения языком.
Курс рекомендуем, прежде всего, студентам обучающимся на польском языке
и кандидатам желающим поступить в вуз. Целью курса является выучить свободно
общаться на польском языке, узнать бизнес-лексику и правила написания научных
статей.
Курс польского языка в Экономическом Университете в Кракове это
предложение эффективно и дешево выучить польский язык. Учеба предлагается
на уровнях А1, А2, B1 и B2.
 Программа организована в качестве академического курса.
 Подача заявлений зачинается на три недели до начала академического года.
 Полный взнос за данный триместр следует заплатить до начала занятий на
банковский счет университета.
 Для зачисления на курс необходимо предоставить подтверждение оплаты.
 Количество участников курса составляет: 12 человек на начальном уровне
и 15 человек на продвинутом уровне.
 Смену группы необходимо проконсультировать с преподавателем
и сотрудником BPZ.
 Курс имеет сертификацию ЭУК.
Стоимость курса составляет 1100 злотых в год. Это, несомненно, лучшая цена на
рынке образовательных услуг в Кракове. Заявления следует направлять по адресу:
malgorzata.trojanowska@uek.krakow.pl. Минимальное количество кандидатов для
открытия курса: 12 человек.

www.uek.krakow.pl


Document preview 2013_08_27 ulotka_PolishPath.pdf - page 1/2

Document preview 2013_08_27 ulotka_PolishPath.pdf - page 2/2

Related documents


2013 08 27 ulotka polishpath
msrls recruitment 2017 18
programme
jfm scholarship
anoos application form
kendriya vidyalaya sangathan youthhustle

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2013_08_27 ulotka_PolishPath.pdf