PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contacttemizlik firmaları .pdf


Original filename: temizlik firmaları.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / tx_pdf 18.0.141.501, and has been sent on pdf-archive.com on 09/09/2013 at 21:30, from IP address 92.44.x.x. The current document download page has been viewed 1250 times.
File size: 32 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


TÜRKİYE’DE 16 BELEDİYE KATI ATIK SORUNUNU ÇÖZÜYOR
Türkiye’de (İstanbul Temizlik Firmaları) hızla gelişen sanayi, kalkınma ve gelişmeyi beraberinde getirdiği gibi
çevresel sorumluluk bilincini kazanmamız gerektiğini artık ortaya koymuştur.
Evet bu bir zorunluluktur artık çünkü çevre bu kirlilikleri daha fazla bünyesinde barındıramamaktadır.
Bu konuda yapılacaklar düşündüğümüz kadar zor değil ve hiç kuşku yok ki yaptıklarımızın karşılığını
alabileceğimiz en huzur verici, en insani amaçlardan biri bu. Gelecek nesillere gururla bırakacağımız en değerli
miras. Yaşanabilir, temiz bir çevre…
Temiz bir çevre ne demek?
Tabi ki yeşil ve mavinin birlikteliği. kocaeli temizlik şirketleri fakat hızlı nüfus artışı ve kentleşme ayrıca
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü gibi kalkınmayı hedefleyen ülkeler için de teknoloji ve
sanayinin reddedilemez varlığı bu durumun zorunluluğu ile yaşamamız gerektiğini de ortaya koymuştur.
İkisi bir arada olmaz mı? (Kocaeli temizlik firmaları) İçinde sanayiyi ve yoğun bir nüfusu barındıran temiz bir
çevre. Bunun çok güzel örnekleri var dünyada. ABD’deki Yale Üniversitesi, karbon salınımı, su temizliği ve
doğayı koruma politikalarını değerlendirerek dünyanın en temiz ve en pis ülkelerini belirledi. 149 ülke arasında
en temiz olarak 95.5 puan alan İsviçre seçilirken, Türkiye 75.9 puanla 72’nci sırada yer alabildi. En pis ülke ise
39.1 puanla Nijer oldu.
Kocaeli Temizlik firmaları Ayka Temizlik. Dünyanın genel sorunu olan çevre kirliliğini biraz daha öznel
düşünerek payımıza düşeni alırsak bu durum tabi ki Türkiye açısından kötü bir tablo. Fakat listede çok güzel bir
ayrıntı da var aslında. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler dünyanın önde gelen sanayi liderlerinden
olmasına rağmen temiz ülkeler arasında yer alabilmişler. Çevre kirliliğinde sanayi tek neden olmasa bile tabi ki
önemli bir neden ama görüldüğü gibi asla aşılamaz bir engel değil.
Peki Türkiye’nin temiz bir ülke olamamasının nedenleri ne?
Türkiye bugün başta su kirliliği olmak üzere katı atık ve hava kirliliği nedeni ile alarm veriyor.
Son 40 yılda su fakiri bir ülke olduk…
Türkiye, 1960larda 28 milyon nüfusuyla kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 4 bin metreküp ile su zengini
olarak nitelendirilirken bugün 70 milyonluk nüfusuyla ve 1400 metreküp ile su sıkıntısı çeken ülkeler arasında
yer alıyor. Son 40 yılda yanlış uygulamalar sebebiyle su kaynaklarının % 50 sini kaybetti. Küresel ısınma
nedeniyle kış ve bahar aylarında yeterince yağmur yağmadığı için barajlarda su birikemiyor hatta barajların
çoğu kurudu. Doğal Hayatı Koruma Vakfı araştırmalarına göre son 40 yıl içerisinde, su kaynaklarının verimsiz
yönetimi ve kullanımı sonucunda yaklaşık 1 milyon 300 hektarlık sulak alanın yok olduğu belirtiliyor. Bu
rakam kocaeli temizlik firmaları ülkemizdeki toplam sulak alanların % 50 sinden fazlasını oluşturuyor. Türkiye
suyun %42sini barajlardan, %27sini kuyulardan, %26.2sini kaynaklardan, %2.9unu akarsulardan ve %1.8i göl veya
göletlerden elde ediyor. Bu suyun %70i tarımsal sulama amaçlı, %10u içme ve kullanma suyu olarak, %20si ise
endüstriyel amaçlı kullanılıyor. Kocaeli Temizlik firması Ayka Temizlik. Tarımda %88.5 oranında yapılan vahşi
sulama suyun önemli kısmının tüketilmesine neden oluyor. Ayrıca su ihtiyacının büyük kısmını karşıladığımız
nehir havzalarında geçtiğimiz 40 yıllık dönemde sanayi atıkları, vahşi sulama ve mevcut kirliliğin artarak devam
etmesi sonucu su kalitesinde ciddi bozulmalar meydana geldi. Tüm bunlara karşılık Türkiye’de 3 bin 225
belediyeden yalnızca 223′ünde içme suyu artıma tesisi var. Arıtma tesisi olmayan belediyeler ise ancak suları
klorlamakla yetiniyor. Böylelikle mevcut nedenlerle daha fazla kirlenmiş su salgın hastalıklara neden oluyor.
Kocaeli Temizlik Firması Ayka Temizlik. İçme suyu kadar atık su da en büyük problemlerin başında yer alıyor.
Arıtılmadan alıcı ortama (deniz, göl vs.) deşarj edilen atık sular bu ortamdaki canlı yaşamını zehirlemekte. Bu
yüzden de son yıllarda nesli tükenmek üzere olan 42 bitki ve hayvan türünün yok oluş sebeplerinin başında
çevre kirliliği geliyor. Ayrıca doğadaki tüm sular sızıntı suyu şeklinde devamlı birbirlerini etkilerler. Yani
kirlenen alıcı ortamın suyu devamlı ve sürekli olarak yeraltı sularına karışarak içme suyu olarak kullanılacak
suya da fazlasıyla toksik etki yapmakta. Ve Türkiye’de atıksu arıtma tesisine sahip belediye sayısı 127. Ayrıca 3
bin 225 belediyenin sadece 310’u standartlara uygun kanalizasyon şebekesine sahip. Böylelikle belediyelere ait
atık suların yaklaşık % 35-40 ı arıtılabiliyor.
Sanayiden kaynaklı atık suların %66’sına hiçbir arıtma yapılmıyor!
Sanayi’den kaynaklı atık suların çevreye verdiği zarar daha ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Sanayiden kaynaklı
atık suların %66′sına hiçbir arıtma işlemi yapılmıyor. Aktif durumdaki 107 organize sanayinin ise sadece 33′ünde
arıtma tesisi mevcut. temizlik şirketleri Ayka Temizlik. Bu arıtılmayan atık suların yaklaşık %91′i ise deniz ve
akarsulara deşarj ediliyor. Sektörüne göre ağır metaller, tehlikeli kimyasallar içeren sanayi kaynaklı atık sular
alıcı ortamın karakterinde çok ciddi bozulmalara neden olmakla birlikte bu kirlilikler kimyasal yapısı nedeni ile

hem alıcı ortamdaki canlı hayata hem de sızıntı suyu olarak diğer yeraltı sularına zararlı etkisi sürekli olarak
tüm kirliliklerden daha fazla toksik etki yaparak devam eder. Sanayi için arıtma ve atık bertarafı maddi
getirisi temizlik firmaları olmayan maliyetli bir iş olunca, olan ne yazık ki yine çevreye oluyor. Aslında yasaklar,
kurallar olmamalı çevreyi kirletmemek için. Bu durumu benimseyemediğimiz sürece zararımız her geçen gün
artarak devam edecek.
Küresel ısınma, susuzluk, buzullarda rekor erimeler…


temizlik firmaları.pdf - page 1/2
temizlik firmaları.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document temizlik firmalar
PDF Document istanbul temizlik irketleri
PDF Document temizlik irketleri
PDF Document kocaeli temizlik firmalar
PDF Document kocaeli temizlik irketleri
PDF Document temizlik firmalar kocaeli


Related keywords