PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contacttemizlik şirketleri .pdf


Original filename: temizlik şirketleri.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / tx_pdf 18.0.141.501, and has been sent on pdf-archive.com on 09/09/2013 at 21:30, from IP address 92.44.x.x. The current document download page has been viewed 964 times.
File size: 29 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


HAVA KİRLİLİĞİ!
Hava kirliliği bugün su kirliliğinden sonra gelen en önemli çevre sorunudur. Bu durumun hissedilir
etkilerini artık yalnızca soluyarak değil gözle de görmemiz mümkün ne yazık ki. Hava kirliliği 1970′li
yıllarda hızlı kentleşme ve paralelinde hızla artan sanayi ile etkisini göstermeye başladı. Nedenlerini
ise ısınma, endüstrileşme ve trafik olarak üç ana başlıkta inceleyebiliriz.
Isınma ve endüstriden kaynaklanan kirleticiler partikül maddeler ve kükürt dioksit gazıdır.
Türkiye’de hava kirliliğine neden olan temel endüstriler termik santraller, çimento, şeker demir
çelik ve petrokimya endüstrileridir. Özellikle termik santrallerde toplam enerji tüketiminin %60’ı
ortalama kükürt içeriği %1.5 ile %3.5 arasında değişen hatta bazen daha da yüksek olabilen linyit
kömürü yakan termik santrallerden gelmektedir. Bu yakıtların kalitesiz olması ile çevreye kükürt
dioksit ve partikül madde daha fazla yayılmaktadır. kocaeli temizlik firmaları Avrupa’da en fazla
kükürt kirliliğine neden olan 100 termik santral arasında ülkemizden 6 santral de bulunmaktadır.
Kocaeli Temizlik firması Ayka Temizlik tüm temizlik hizmetlerinde en uygun fiyat ve en kaliteli
hizmeti sunmaktadır. Şehirlerde hava kirliliğinin %40′ını trafik oluşturmaktadır. Benzinli araçlardan
kaynaklanan kirliliklerin başında karbon monoksitler, nitrojen oksitleri ve hidrokarbonlar
gelmektedir. Tüm bu kirliliklerin son ve en etkili ürünü ise tüm dünyanın çare aradığı küresel
ısınmadır. Orman yangınları ve kaçak kesimi de küresel ısınmanın nedenleri arasında yer almakta.
İklim kuşaklarındaki değişikliğe neden olan küresel ısınma, dünyadaki su sıkıntısının en büyük
etkenidir. Ayrıca buzullardaki erimelerin neden olduğu sel baskınları küresel ısınmanın en etkili
sonuçlarından bir diğeri. Beraberinde hava kirliliği insan sağlığı üzerinde solunum yolu
hastalıklarından kansere kadar son yıllardaki ölümlerde başrol oynamıştır.
Görüyoruz ki her kirliliğin sonucu bir diğerinin sebebi durumunda. Atıkların kanunlara uygun
bertarafı, atık suların arıtılması, hava kirliliğini azaltacak teknolojilerin geliştirilmesi, üstelik tüm
bunların şaşılacak şekilde uygulanması… Tüm bunlar belki de olur. Bu durumun nedenlerini
araştırırken daha duyarlı olmak gerek. Sanayinin varlığını öne çıkarıp kenara çekilmemeliyiz. Birçok
kişi kirliliğe karşı önlem alınmasını ister ama bunun için yaşam biçimini ve alışkanlıklarını
değiştirmeye yanaşmaz. Bu kirliliğin aşılmasında gerekli tedbirlerin alınmasında tek çözüm kişisel
sorumluluklarımızı yerine getirmemizdir. Nedenlerin ve sonuçların tümünde payımız var. Aslında bu
Türkiye’nin notu değil, bizim notumuz, yaşadığımız çevreye ne kadar saygılı olduğumuzun en somut
göstergesi.
Ama bu konuda artık çok güzel çalışmalar da başlatıldı. kocaeli temizlik şirketleri Ben İzmit’te geri
dönüşümü mümkün ambalaj atık konteynerlerini görünce çok mutlu olmuştum. Zamanla demek
isterdim ama gerçekten artık kaybedecek zaman kalmadı. Bu sadece belediyelerin üstesinden
gelebileceği bir sorun da değil artık. Çünkü arıtmak yada bertaraf etmekten önce daha az tüketmeyi
öğrenmemiz gerek. Sürdürülebilir kalkınma diye dünya alarma geçti fakat hala evimizde 1 tane çöp
kutusu var, hala muslukları açık unutabiliyoruz ve evimizde kullandığımız kalitesiz yakıtın zararından
belki de haberimiz yok…
Hala vahşi depolama yapılıyor! Katı atık sorununu çözen belediye sayısı 16…
Katı atık sorunu da atık sudan pek farklı değil. istanbul temizlik şirketleri Sayıştay’ın raporuna göre
2004 yılında Türkiye’de 34 milyon ton belediye atığı ve 17.5 milyon ton endüstriyel atık üretilmiş.
Buna karşılık katı atık sorununu çözen belediye sayısı 16. Yani çoğu belediye hala vahşi depolama ile
katı atıklarını toprağa gömüyor. izmit temizlik firmaları İzmit’te kurulu Türkiye’nin tek tehlikeli atık
yakma tesisi İZAYDAŞ, ülkemizde yılda üretilen 2 milyon ton tehlikeli atığın sadece %5 ‘ini bertaraf
edebilmekte, %40′ı ise geri dönüştürülüyor. Geriye kalanı ise evsel atıklarla birlikte depolama
alanlarına boşaltılmakta yada kontrolsüz bir şekilde doğaya bırakılmakta. Bu durumun neden olduğu
toprak kirliliğinin yanısıra, yağmur yağması sonucu yüksek derecede tehlikeli madde içeren bu
kirlilikler sızıntı suyu olarak yeraltı su kaynaklarına karışmakta ve yine doğal su kaynaklarımızın
karakterini bozmaktadır. Aynı zamanda vahşi depolama sonucu sıkıştırılan çöplerin içindeki birtakım

reaksiyonlar sonucu havaya metan gazı da karışmaktadır. Her geçen gün artan katı atık miktarını
azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı da hedef alan çok güzel bir olay da yaşanmadı değil. izmit
temizlik şirketleri yılda üretilen katı atıkların %20′sini geri dönüşümü mümkün atıklar oluşturuyor. Bu
sebeple bütün ambalaj atıklarını kapsayan yönetmeliğin 01.01.2005 yılında yürürlüğe girmesiyle
birlikte 723.748 ton ambalaj atığının geri kazanımı sağlandı. Bu tabi ki oldukça iyi bir başlangıç.
Doğal kaynaklarımızın korunması, enerjiden sağlanan tasarruf ve azalan atık miktarı konusunda
önemli bir adım atıldı. Başarılı olması da bizim elimizde tabi… Destek verilmediği sürece hiçbir
başlangıç başarıya dönüşemez. İstanbul temizlik şirketi Ayka Temizlik temizlik hizmetleriyle ilgili
tüm bilgileri edinebilirsiniz.


temizlik şirketleri.pdf - page 1/2
temizlik şirketleri.pdf - page 2/2

Related documents


temizlik irketleri
temizlik firmalar
kocaeli temizlik firmalar
istanbul temizlik irketleri
kocaeli temizlik irketleri
temizlik firmalar kocaeli


Related keywords