Oto ja plan wynikowy klasa 2.pdf


Preview of PDF document oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2.pdf

Page 1...77 78 79

Text preview


w różnych konkurencjach.
102. Kształtowanie
motywacji do uprawiania
sportów letnich.

zachowuje zasady bezpieczeństwa,
rozumie znaczenie uprawiania sportów letnich dla zdrowia
człowieka.

79

10.4)f