SINIF10.unlocked (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by PDFUnlock! (http://www.pdfunlock.com) / iText® 5.4.4 ©2000-2013 1T3XT BVBA (ONLINE PDF SERVICES; licensed version), and has been sent on pdf-archive.com on 26/09/2013 at 20:50, from IP address 88.246.x.x. The current document download page has been viewed 936 times.
File size: 116.83 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


…………………………………………………………………… 2013 - 2014 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA - 10 DERSİ YILLIK PLANI
DERS : MESLEKİ ARAPÇA - 10

TEMALAR

SAAT

TARİH

AYLAR

SÜRE
ÖĞRENME ALANLARI
VE KAZANIMLAR

SINIF :

ÖĞRENME,
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

………………………….

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

1. TEMA : ÖRNEK ŞAHSİYETLER .
1

1.DERS : HZ. MUHAMMED (S.A.V)'İN HAYATI

1

• Mazi, Muzari, Emir ( Tekil )

1

• İsim Cümlesi

1

• İsim ve Sıfat Tamlaması Örnekleri ( basit isim cümleleriyle )

1

2.DERS : PEYGAMBER KISSALARI

1

• Mazi, Muzari, Emir ( Tekil )

EYLÜL

16 - 20

23 - 27
1

• İsim Cümlesi

1

• İsim ve Sıfat Tamlaması Örnekleri ( basit isim cümleleriyle )

1

3.DERS : SAHABELERİN HAYATI

1
30 - 4
1

• Mazi, Muzari, Emir ( Tekil )

1

• İsim Cümlesi

1

• İsim ve Sıfat Tamlaması Örnekleri ( basit isim cümleleriyle )

1

Gösteri

Drama

Ders kitabı
Arapça Test Kitabı
Alıştırma kitabı

Dinleme

Anlama

Cd, Dvd, Resim
Fotoğraf
Gerçek nesneler

Tekrar etme
Yazı tahtası
Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Bilgisayar
Projeksiyon
Sözlük
Gazete Dergi

Yazma

Hikaye kitapları

Dikte

Yardımcı kitaplar

Gösteri

Ders kitabı

2. TEMA : AİLE VE ALIŞVERİŞ .

7 - 11

EKİM

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik
cümlelerden oluşan bir metni veya
diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar.
Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik
cümlelerden oluşan bir metin veya
diyalogdaki bilmediği kelimelerin
anlamlarını tahmin eder.
Konuşma : Bilgi edinmek amacıyla basit
sorular sorar. Kısa ve basit soru
cümlelerine uygun cevaplar verir. Duygu
ve düşüncelerini basit ve bileşik
cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade
eder. Kelime bilgisini yerinde ve
anlamına uygun olarak kullanır. Bilgi
edinmek amacıyla basit sorular sorar.
Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden
oluşan bir metin veya diyaloğu
okuduğunda doğru olarak anlar.
Okuduğunu özetler. Kısa metinlerdeki
isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit
yapıları ayırt eder. İçerikten hareketle
metnin başlığını tahmin eder. Okuma
öncesinde, sırasında ve sonrasında
metinle ilgili soruları cevaplar.
Yazma : Kelimeleri yerinde ve
anlamlarına uygun kullanır. Mantıksal
bütünlük içinde yazar.

1

1.DERS : AİLE VE AKRABALAR

1

• İşaret Zamirleri ( Hâzâni - Hâtâni )
• İsim Cümlesi ( İkil )

1
1

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

14 - 18
1
1
1

• Beş İsim ( Esma'ul-Hamse )
• İsim ve Sıfat Tamlaması ( İkil )

1

2.DERS : PAZARDA

1

• İşaret Zamirleri ( Hâulâi )

1

• İnne ve Benzerlerinin Muttasıl Zamirlerle Kullanımı

1

3.DERS : AİLE BİREYLERİ

1

1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

21 - 25

28 - 1
1

• İşaret Zamirleri ( Hâulâi ) • İsim Cümlesi ( Çoğul )

1

• İsim ve Sıfat Tamlaması ( Çoğul )

Drama
Dinleme ve Anlama : Yavaş ve basit
konuşmaları kendisine yardımcı
olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa,
basit ve net talimatları anlar. Aile, okul,
ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri
içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır.
Konuşma : Yaşantısından ve günlük
hayattan örnekler verir. Karşılaştırmalar
yapar. Günlük konuşmalardaki vurgu ve
tonlamaları uygular.
Okuma : Okuduğu ile ilgili kendi
yaşantısından ve günlük hayattan
örnekler verir. Kısa metinlerdeki isimleri,
sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt
eder.
Yazma : Günlük yaşantıyı basit ve bileşik
cümlelerle yazılı olarak ifade eder.
Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan
basit yazılar yazar. Kelimeleri yerinde ve
anlamlarına uygun kullanır.

Arapça Test Kitabı
Alıştırma kitabı

Dinleme

Anlama

Cd, Dvd, Resim

KURBAN BAYRAMI
TATİLİ

Fotoğraf
Gerçek nesneler

Tekrar etme
Yazı tahtası
Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Bilgisayar
Projeksiyon
Sözlük
Gazete Dergi

Yazma

Hikaye kitapları

Dikte

Yardımcı kitaplar

Gösteri

Ders kitabı

1. DÖNEM 1. YAZILI
SINAV
29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMI

3. TEMA : ÖĞRENCİ HAYATI .
1
1
4-8

• Muzari Fiilin İkili

1

• Saatler ( Çeyrek )
• Sayılar ( 20 - 100 )

1

• ATATÜRK'ÜN HAYATI
2.DERS : OKULDA
• Kişi zamirleri (Hum - Entum - Nahnu)

1

• İyelik zamirleri (_Hum - _Küm - _Na)

11 - 15

• Muzari Fiilin Müzekker Çoğulu

1

• Sayılar ( 21 - 99 )

1

3.DERS : FAKÜLTEDE
• Kişi zamirleri ( Hünne - Entünne - Nahnu )

1
18 - 22

• İyelik zamirleri ( _Hünne - _Künne - _Na )

1

• Muzari Fiilin Müennes Çoğulu

1

• Saatler ( Çeyrek )
• Sayılar ( 100 - 1000 )

1

4.DERS : SABAH ETKİNLİKLERİ

1
25 - 29

Arapça Test Kitabı

• İyelik zamirleri ( _Huma - _Küma - _Na )

1

1

KASIM

1.DERS : İKİ ARKADAŞ
• Kişi zamirleri ( Huma - Entuma - Nahnu )

1

• Mazi Fiilin İkili

1

• Sayılar ve Temyizi ( 20 - 1000 )

Drama
Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik
cümlelerden oluşan bir metni veya
diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar.
Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik
cümlelerden oluşan bir metin veya
diyalogdaki bilmediği kelimelerin
anlamlarını tahmin eder. Dinlediklerini
tekrar eder. Diyaloglardaki basit ifadeleri
anlar. Dinlediği diyaloglarda geçen
karşılaştırmaları anlar.
Konuşma : Kısa ve basit soru
cümlelerine uygun cevaplar verir. Duygu
ve düşüncelerini basit ve bileşik
cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade
eder. Günlük konuşmalardaki vurgu ve
tonlamaları uygular. Günlük iletişimde
kullanılan basit cümleleri değişik anlatım
biçimlerine dönüştürür.
Okuma : Kısa metinlerdeki isimleri,
sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt
eder. Gündelik hayatla ilgili basit
metinlerin içeriğini tahmin eder.
Resimlerle desteklenen kısa ve basit
yönergeleri anlar.
Yazma : Mantıksal bütünlük içinde yazar.

Alıştırma kitabı
Dinleme
Cd, Dvd, Resim
Anlama

Gerçek nesneler
Tekrar etme
Yazı tahtası
Konuşma

Soru - cevap

Bilgisayar
Projeksiyon
Sözlük

Okuma
Gazete Dergi
Yazma

Dikte

Sayfa 1

Fotoğraf

Hikaye kitapları
Yardımcı kitaplar

10 KASIM ATATÜRK'Ü
ANMA.

DERS : MESLEKİ ARAPÇA - 10

1

5.DERS : OKUL ETKİNLİKLERİ

1

1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

2-6

ÖĞRENME ALANLARI
VE KAZANIMLAR

TEMALAR

SAAT

TARİH

AYLAR

SÜRE

1

• Mazi Fiilin Müzekker Çoğulu

1

• Sayılar ve Temyizi ( 21 - 99 )

1

6.DERS : AKŞAM ETKİNLİKLERİ

SINIF :

ÖĞRENME,
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

………………………….

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV

1

ARALIK

9 - 13
1

• Sayılar ve Temyizi ( 100 - 1000 )

1

• Mazi Fiilin Müennes Çoğulu

4. TEMA : ÖĞÜNLER .
1

Gösteri

1

1.DERS : KAHVALTIDA
• Saatler ( Yirmi dakika )

1

• Mazi - Muzari Fiillerinin Olumsuzu ( İkiller )

1

• Muzari Fiiliinin Cezmi ( Tekil )

16 - 20

1
1

2.DERS : ÖĞLE YEMEĞİNDE
• Saatler ( Yirmi dakika )

1

• Mazi - Muzari Fiillerinin Olumsuzu ( Müzekker Çoğullar )

1

• Muzari Fiiliinin Cezmi ( İkil )

23 - 27

1
1
30 - 3

3.DERS : AKŞAM YEMEĞİNDE
YILBAŞI TATİLİ

1

• Mazi - Muzari Fiillerinin Olumsuzu ( Müennes Çoğullar )

1

• Muzari Fiiliinin Cezmi ( Çoğul )

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik
cümlelerden oluşan bir metni veya
diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar.
Diyaloglardaki konunun ana temasını
anlar.
Konuşma : Duygu, düşünce ve
hayallerini basit bir şekilde sözlü olarak
ifade eder. Bilgi edinmek amacıyla basit
sorular sorar. Kısa ve basit soru
cümlelerine uygun cevaplar verir. Kelime
bilgisini yerinde ve anlamına uygun
olarak kullanır. Görsellerden
yararlanarak duygu ve düşüncelerini
ifade eder.
Okuma : Okuduğu metnin söz
varlığından yararlanarak kelimelerin
anlamlarını tahmin eder. Resimlerle
desteklenen kısa ve basit yönergeleri
anlar.
Yazma : Kelimeleri yerinde ve
anlamlarına uygun kullanır.

Drama

Ders kitabı
Arapça Test Kitabı
Alıştırma kitabı

Dinleme
Anlama
Tekrar etme

Cd, Dvd, Resim
Fotoğraf
Gerçek nesneler
Yazı tahtası

Konuşma
Soru - cevap
Okuma

Bilgisayar
Projeksiyon
Sözlük
Gazete Dergi

Yazma

Hikaye kitapları

Dikte

Yardımcı kitaplar

Gösteri

Ders kitabı

YILBAŞI TATİLİ

5. TEMA : TATİL .
1

1.DERS : HAFTA SONU TATİLİ
• Gelecek Zaman ( İkiller )

1

1.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA

OCAK

6 - 10
1

• Emir Fiili ( İkiller )

1

• Kane ve Benzerlerinden Bazıları

1

2.DERS : YARIYIL TATİLİ

1

• Gelecek Zaman ( Müzekker Çoğullar )

1

• Emir Fiili ( Müzekker Çoğullar )

13 - 17

1
1

• Kane ve Benzerlerinden Bazıları
3.DERS : YAZ TATİLİ

1

• Gelecek Zaman ( Müennes Çoğullar )

1

• Emir Fiili ( Müennes Çoğullar )

1

• Leyse İle Olumsuz Yapma

20 - 24

YARIYIL

TATİLİ

Dinleme ve Anlama : Günlük yaşantıyla
ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan
bir metin veya diyalogdaki bilmediği
kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Bildikleriyle ilgili kısa, basit ve net
talimatları anlar. Dinlediklerinde zaman,
mekan, isim ve konuyu ayırt eder.
Konuşma : Geleceğe ilişkin planlarını
anlatan basit cümleler kurar. Sebepsonuç ilişkileri kurar. Bilgi edinmek
amacıyla basit sorular sorar.
Görsellerden yararlanarak duygu ve
düşüncelerini ifade eder.
Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden
oluşan bir metin veya diyaloğu
okuduğunda doğru olarak anlar.
Resimlerle desteklenen kısa ve basit
yönergeleri anlar.
Yazma : Geleceğe ilişkin planlarını
yazar. Yazılarında kendi yaşantısından
ve günlük hayattan örnekler verir.

Drama

Arapça Test Kitabı
Alıştırma kitabı

Dinleme
Anlama
Tekrar etme

Cd, Dvd, Resim
Fotoğraf
Gerçek nesneler
Yazı tahtası

Konuşma
Soru - cevap
Okuma

Bilgisayar
Projeksiyon
Sözlük
Gazete Dergi

Yazma

Hikaye kitapları

Dikte

Yardımcı kitaplar

Gösteri

Ders kitabı

( 27 OCAK 2014 - 07 ŞUBAT 2014 )

6. TEMA : ULAŞIM ARAÇLARI .
1

1.DERS : DURAKTA

1
10 - 14
1

• Muzari Fiilinin Nasbı ( Tekil )

ŞUBAT

1
1

2.DERS : TREN İSTASYONUNDA

1
17 - 21
1

• Muzari Fiilinin Nasbı ( İkil )

1
1

3.DERS : HAVAALANINDA

1
24 - 28
1

• Muzari Fiilinin Nasbı ( Çoğul )

Dinleme ve Anlama : Yavaş ve basit
konuşmaları kendisine yardımcı
olunduğunda anlar. Dinlediği
diyaloglarda geçen karşılaştırmaları
anlar. Dinlediklerinde zaman, mekan,
isim ve konuyu ayırt eder. Kısa, basit
mesajların ve duyuruların konusunu
tahmin eder.
Konuşma : Karşılaştırmalar yapar.
Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik
cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade
eder. Görsellerden yararlanarak duygu
ve düşüncelerini ifade eder.
Okuma : Okuduğu metnin söz
varlığından yararlanarak kelimelerin
anlamlarını tahmin eder. Resimlerle
desteklenen kısa ve basit yönergeleri
anlar.
Yazma : Mantıksal bütünlük içinde yazar.

1

Sayfa 2

1.DÖNEM 3.YAZILI SINAV

Drama

Arapça Test Kitabı
Alıştırma kitabı

Dinleme
Anlama
Tekrar etme

Cd, Dvd, Resim
Fotoğraf
Gerçek nesneler
Yazı tahtası

Konuşma
Soru - cevap
Okuma

Bilgisayar
Projeksiyon
Sözlük
Gazete Dergi

Yazma

Hikaye kitapları

Dikte

Yardımcı kitaplar

Dönem sonunun
değerlendirilmesi

DERS : MESLEKİ ARAPÇA - 10

TEMALAR

SAAT

TARİH

AYLAR

SÜRE
ÖĞRENME ALANLARI
VE KAZANIMLAR

SINIF :

ÖĞRENME,
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

………………………….

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

1
1

7. TEMA : İLETİŞİM ARAÇLARI .

3-7
1
1
1

• Mazi Fiil (Meçhul)

1

MART

10 - 14
1

2.DERS : İNTERNET

1

• Mazi Fiilinin Olumsuzu (Meçhul)

1

2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

1
17 - 21
1

3.DERS : CEP TELEFONU

1
1

Gösteri

1.DERS : İLETİŞİM ALANINDAKİ BULUŞLAR

• Meçhul Çatılı Fiille Soru

Dinleme ve Anlama : Dinlediği
diyaloglarda geçen karşılaştırmaları
anlar. Dinlediklerinde zaman, mekan,
isim ve konuyu ayırt eder. Kısa, basit
mesajların ve duyuruların konusunu
tahmin eder.
Konuşma : Bilgi edinmek amacıyla basit
sorular sorar. Kısa ve basit soru
cümlelerine uygun cevaplar verir.
Karşılaştırmalar yapar. Sebep-sonuç
ilişkileri kurar. Günlük konuşmalardaki
vurgu ve tonlamaları uygular. Kelime
bilgisini yerinde ve anlamına uygun
olarak kullanır.
Okuma : Okuduklarını arkadaşlarıyla
paylaşır. Kısa metinlerdeki isimleri,
sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt
eder. Basit ve kısa yazılmış kartpostal, eposta veya mektupla iletilmek
istenilenleri belirler.
Yazma : Geleceğe ilişkin planlarını
yazar. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

1
24 - 28

Arapça Test Kitabı
Alıştırma kitabı

Dinleme
Anlama
Tekrar etme

Cd, Dvd, Resim
Fotoğraf
Gerçek nesneler
Yazı tahtası

Konuşma
Soru - cevap
Okuma

2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV

Bilgisayar
Projeksiyon
Sözlük
Gazete Dergi

Yazma

Hikaye kitapları

Dikte

Yardımcı kitaplar

Gösteri

Ders kitabı

8. TEMA : BAYRAMLAR .
1

1.DERS : MİLLİ BAYRAMLAR

1
1

• İsm-i Mevsuller (Tekil)

1
31 - 4
1

2.DERS : DİNİ BAYRAMLAR

1
1

• İsm-i Mevsuller (İkil)

1
7 - 11
1

3.DERS : BAYRAMLARIN FAYDALARI

1
1

NİSAN

Drama

Ders kitabı

• İsm-i Mevsuller (Çoğul)

1
14 - 18
1

• İsm-i Mevsuller ( Tekil, İkil, Çoğul )

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik
cümlelerden oluşan bir metni veya
diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar.
Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel
bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri
tanır. Diyaloglardaki konunun ana
temasını anlar.
Konuşma : Bilgi edinmek amacıyla basit
sorular sorar. Öğrenci diyalog, metin,
soru ve cümleleri okur ve anlar. Kısa ve
basit soru cümlelerine uygun cevaplar
verir. Geleceğe ilişkin planlarını anlatan
basit cümleler kurar. Kelime ve kelime
gruplarını basit bağlaçlarla bağlar.
Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden
oluşan bir metin veya diyaloğu
okuduğunda doğru olarak anlar.
Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır.
Yazma : Geleceğe ilişkin planlarını
yazar. Olayları oluş sırasına göre yazar.
Kelime ve kelime gruplarını basit
bağlaçlarla bağlar. Mantıksal bütünlük
içinde yazar.

1

Drama

Arapça Test Kitabı
Alıştırma kitabı

Dinleme

Anlama

Cd, Dvd, Resim
Fotoğraf
Gerçek nesneler

Tekrar etme
Yazı tahtası
Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Bilgisayar
Projeksiyon
Sözlük
Gazete Dergi

Yazma

Hikaye kitapları

Dikte

Yardımcı kitaplar

Gösteri

Ders kitabı

9. TEMA : İSLAM'DA İBADETLER .
1

1.DERS : BEŞ VAKİT NAMAZ

1
21 - 25
1

• Mübteda Haber Uyumu ( Tekil, İkil, Çoğul )

1

2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

1

• ATATÜRK İLKELERİ

1

2.DERS : ORUÇ

28 - 2
1
1
1

• Mübteda Haber Uyumu ( Tekil, İkil, Çoğul )

1
5-9

MAYIS

1

3.DERS : HAC

1
1
1
12 - 16
1

• Mübteda Haber Uyumu ( Tekil, İkil, Çoğul )

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik
cümlelerden oluşan bir metni veya
diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar.
Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik
cümlelerden oluşan bir metin veya
diyalogdaki bilmediği kelimelerin
anlamlarını tahmin eder. Aile, okul, ev,
iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren
temel sözcük ve ifadeleri tanır.
Konuşma : Bilgi edinmek amacıyla basit
sorular sorar. Kısa ve basit soru
cümlelerine uygun cevaplar verir.
Karşılaştırmalar yapar. Kelime ve kelime
gruplarını basit bağlaçlarla bağlar.
Okuma : Okuduğu metnin söz
varlığından yararlanarak kelimelerin
anlamlarını tahmin eder. Gündelik
hayatla ilgili basit metinlerin içeriğini
tahmin eder. Basit ve kısa yazılmış
kartpostal, e-posta veya mektupla
iletilmek istenilenleri belirler. Resimlerle
desteklenen kısa ve basit yönergeleri
anlar.
Yazma : Günlük yaşantıyı basit ve bileşik
cümlelerle yazılı olarak ifade eder.
Olayları oluş sırasına göre yazar. Kelime
ve kelime gruplarını basit bağlaçlarla
bağlar. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

Drama

Alıştırma kitabı
Dinleme

Sayfa 3

23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE ÇOCUK
BAYRAMI
2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV

Cd, Dvd, Resim
Anlama

Fotoğraf
Gerçek nesneler

Tekrar etme
Yazı tahtası
Konuşma

Soru - cevap

Bilgisayar
Projeksiyon
Sözlük

Okuma
Gazete Dergi
Yazma

Dikte

1

Arapça Test Kitabı

Hikaye kitapları
Yardımcı kitaplar

1 MAYIS EMEK VE
DAYANIŞMA GÜNÜ

DERS : MESLEKİ ARAPÇA - 10

TEMALAR

SAAT

TARİH

AYLAR

SÜRE
ÖĞRENME ALANLARI
VE KAZANIMLAR

SINIF :

ÖĞRENME,
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

………………………….

KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

10. TEMA : HZ. MUHAMMED (S.A.V)'İN HAYATI .
1

1.DERS : ÇOCUKLUĞU

1

• ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

1

• Mazi Fiilinin başına ( Kad ) Gelmesi

MAYIS

19 - 23

1
1

• Muzari Fiilinin başına ( Kane ) Gelmesi

1

2.DERS : GENÇLİĞİ

26 - 30
1

HAZİRAN

1

• Mazi Fiilinin başına ( Kad ) Gelmesi

1

2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA

1

• Muzari Fiilinin başına ( Kane ) Gelmesi

2-6
1

3.DERS : AHLAKI

1
1

• Mazi Fiilinin başına ( Kad ) Gelmesi

1

• Muzari Fiilinin başına ( Kane ) Gelmesi

1

• Mazi Fiilinin başına ( Kad - Kane ) Gelmesi

1

• Yıl Sonunun değerlendirilmesi

9 - 13

Not :

Gösteri
Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik
cümlelerden oluşan bir metni veya
diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar.
Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik
cümlelerden oluşan bir metin veya
diyalogdaki bilmediği kelimelerin
anlamlarını tahmin eder. Yavaş ve basit
konuşmaları kendisine yardımcı
olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa,
basit ve net talimatları anlar.
Konuşma : Duygu, düşünce ve
hayallerini basit bir şekilde sözlü olarak
ifade eder. Yaşantısından ve günlük
hayattan örnekler verir. Karşılaştırmalar
yapar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik
cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade
eder. Günlük konuşmalardaki vurgu ve
tonlamaları uygular.
Okuma : Okuduğu ile ilgili kendi
yaşantısından ve günlük hayattan
örnekler verir. Okuduklarını
arkadaşlarıyla paylaşır. Basit ve kısa
yazılmış kartpostal, e-posta veya
mektupla iletilmek istenilenleri belirler.
Yazma : Günlük yaşantıyı basit ve bileşik
cümlelerle yazılı olarak ifade eder.
Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun
kullanır. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

Drama

Ders kitabı

19 MAYIS GENÇLİK VE
SPOR BAYRAMI.

Arapça Test Kitabı
Alıştırma kitabı

Dinleme
Cd, Dvd, Resim
Anlama

Fotoğraf
Gerçek nesneler

Tekrar etme
Yazı tahtası
Konuşma

Soru - cevap

Bilgisayar

2.DÖNEM 3. YAZILI
SINAV

Projeksiyon
Sözlük

Okuma
Gazete Dergi
Yazma

Dikte

Hikaye kitapları
Yardımcı kitaplar

• Ders Planı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 10.03.2011 tarih ve 23 sayılı kararıyla kabul edilen programa göre hazırlanmış olup sınıf seviyesine göre işlenecektir.
• Atatürkçülükle ilgili konuların planlanması 2488 sayılı Tebliğler Dergisi'ne göre yapılmış olup ilgili konular zamanına göre işlenecektir.
UYGUNDUR
…... / 09 / 2013

………..…………………...

……………………..

Arapça Öğretmeni

Okul Müdürü

Sayfa 4


Download SINIF10.unlockedSINIF10.unlocked.pdf (PDF, 116.83 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file SINIF10.unlocked.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000125800.
Report illicit content