Haalbaarheid herbestemming met subsidie M3E en RoosRos .pdf

File information


Original filename: Haalbaarheid herbestemming met subsidie M3E en RoosRos.pdf
Author: Steffie Noordegraaf | M3E B.V.

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 07/10/2013 at 14:09, from IP address 188.203.x.x. The current document download page has been viewed 589 times.
File size: 540 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Haalbaarheid herbestemming met subsidie M3E en RoosRos.pdf (PDF, 540 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Onderzoek haalbaarheid herbestemming met subsidie
In Nederland zijn er veel monumentale of beeldbepalende gebouwen die leeg komen te staan en om
een nieuwe bestemming vragen. De Rijksoverheid heeft een landelijke subsidieregeling ingesteld om
de herbestemming van gebouwen te onderzoeken.
Voor de subsidieregeling komen Gemeentelijke monumenten, Provinciale monumenten,
Rijksmonumenten en andere beeldbepalende gebouwen (erkend door de gemeente) in aanmerking.
Niet in aanmerking komt een woonhuis of onderzoek zonder reële plannen voor herbestemming.
RoosRos Architecten en de M3E groep hebben ruime expertise in de herbestemming van
monumentale panden en hebben tevens een visie op herbestemming en duurzaamheid. De eigen
kantoren van M3E en RoosRos zijn hier hét voorbeeld van! Sinds vele jaren werken wij samen aan
projecten en vullen we elkaar goed aan. Wij kunnen u met deze expertise een compleet
herbestemmingsonderzoek aanbieden.
Er is vanaf heden tot 30 november een rijkssubsidie beschikbaar voor het uitvoeren van het
haalbaarheidsonderzoek. Hierdoor krijgt u een bijdrage van 70% in de onderzoekskosten. De kosten
van het haalbaarheidsonderzoek bedragen afhankelijk van grootte en complexiteit van de opgave
€ 10.000,- tot € 25.000,-. Door de reductie van 70% zijn uw netto kosten € 3.000 tot € 7.500. Hiervoor
krijgt u een zeer uitgebreid haalbaarheidsonderzoek en verkenning van de mogelijkheden.
Mogelijk onderdeel van het onderzoek:
-

inventarisatie van de cultuurhistorische waarden
bouwhistorisch onderzoek
bepalen huidige energielabel en installaties
mogelijkheden in de omgeving/buurt en functies
inventarisatie van de mogelijkheden van het gebouw
architectonisch onderzoek mogelijke nieuwe functies
duurzaam energiezuinig klimaatconcept behorende bij nieuwe functies
financiële mogelijkheden + aanvullende subsidiekansen
kostenraming en onderzoek financiële mogelijkheden

In het onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming zien wij verschillende fasen. In een
eerste onderzoek bij de start van een herbestemming krijgt u snel zicht op de belangrijkste
cultuurhistorische waarden en functies die daar het best bij passen, de bouwkundige staat, de
mogelijkheden in de markt en de financiële consequenties van herbestemming.
Als een gebouw al langere tijd leegstaat zijn er wellicht al zaken uitgezocht en kan dieper ingezoomd
worden.
Graag bekijken wij daarom per gebouw de haalbaarheid van het verkrijgen van subsidie en maken wij
met u in overleg een plan van aanpak op maat.

3-10-2013

Wie is RoosRos Architecten
RoosRos Architecten is een fullservice architectenbureau met focus op kwaliteit. Ons portfolio
onderscheidt zich met projecten van de meest uiteenlopende aard en omvang waaronder vele
herbestemmingsprojecten. We werken met ongeveer 35 collega's vanuit twee vestigingen: in OudBeijerland en Goes. Van daaruit bedienen we opdrachtgevers in heel Nederland, maar ook
daarbuiten.

Wie is de M3E groep
De M3E groep is een onafhankelijk breed georiënteerd adviesbureau dat zich richt op de
(her)ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed. Eén van onze unieke expertises binnen de
M3E groep is subsidieadvies. Hierdoor zijn wij exact op de hoogte van deze subsidieregeling en
verzorgen de aanvraag voor u. Advisering is volgens ons een integraal product. Binnen dat integrale
product acteren verder de vakgebieden Energie & Duurzaamheid, Installatietechniek,
Brandveiligheid, Bouwkostenmanagement en Bouwfysica & Akoestiek.

Bespreek uw project met ons voor meer informatie! Neemt u hiervoor contact op met Lothar
Wijnand via 06 266 11 405 of per mail. Wij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groeten,

Ir. L.M. (Lothar) Wijnand
lwi@m3e.nl

Ir. H.J. (Henri) Zwerus
hjz@roosros.nl

M3E
Rivium Quadrant 163
2909 LC Capelle aan den IJssel

RoosRos Architecten
Laurens Janszoon Costerstraat 2
3260 BC Oud-Beijerland

3-10-2013


Document preview Haalbaarheid herbestemming met subsidie M3E en RoosRos.pdf - page 1/2

Document preview Haalbaarheid herbestemming met subsidie M3E en RoosRos.pdf - page 2/2

Related documents


haalbaarheid herbestemming met subsidie m3e en roosros
alcoholslot via cbr 12
samk14gweb
a5dmag2 2014 2015
ckv kijkwijzer architectuur hugo jongholt
toeristische informatie 2016

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Haalbaarheid herbestemming met subsidie M3E en RoosRos.pdf