PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact
Original filename:

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 12/10/2013 at 00:26, from IP address 158.255.x.x. The current document download page has been viewed 614 times.
File size: 43 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


jak drukarni wybra
Druk materiaów reklamowych i informacyjnych
Ulotki i plakaty to co, co na otacza w kadym punkcie naszych miejscowoci.

S na tablicach z ogoszeniami, przypina si je do supów, na ciany budynków albo s nam wrczane
przez kolporterów. Bywa jednak i tak, e to my sami musimy zaj si wydrukowaniem materiaów
reklamowych, eby poda dalej jak informacj lub zareklamowa swoje przedsibiorstwo. Wówczas nie
mamy innego rozwizania, jak zleci to fachowcom poligraficznym w drukarni. Tam moemy
wydrukowa takie materiay, jak midzy innymi wizytówki, papiery firmowe, bloczki firmowe, ulotki,
broszury, etykiety, naklejki, ksiki, katalogi, foldery, gazety, plakaty, kalendarze, biuletyny, tryptyki,
karty wstpu, zaproszenia, teczki, pudeka, pocztówki i wiele innych noników informacji czy
reklamy. Wybiera mona sporód najróniejszych wymiarów, rodzajów, gatunków papieru,
falcowania oraz innych elementów, które s dobierane pod ktem danej ulotki czy plakatu. Mona te
zamówi ustalon ilo sztuk materiaów w pakiecie - adekwatnie ze swoimi potrzebami i
oczekiwaniami.

Oferta druku ulotek i plakatów
Najpopularniejszymi materiaami drukowanymi s ulotki. Jak nietrudno si domyli, drukarnie oferuj
mnóstwo rozmaitych typów ulotek, by kady klient móg co sobie dopasowa. I tak przede wszystkim
mona wybiera z rozmaitych formatów. To takie, jak A3, A4, A5 oraz DL. W ofercie znajduj si dwa
rodzaje papieru kredowego na zadruk broszur. Wybra mona papier o gramaturze 130 g/m³ a take
90 g/m³. Mona take wybra odpowiedni liczb sztuk, która zwykle zaley od kolportau - wiadomo
mniejszy wymaga mniejszej ilo, wikszy - wikszej. Mona wic zakupi drukbroszur w pakietach po
500, 1000, 1500, 2000, 4000, 4500, 6000, 8000 czy po 12 000 sztuk. Drukarnie oferuj równie
falcowanie broszur. Ta usuga polega na jedno- lub wielokrotnym skadaniu arkuszy papieru w celu
otrzymania oczekiwanego ksztatu, rozmiaru czy liczby stron skadki. Z takich samych czynników
wyboru korzysta si przy druku afiszy, oczywicie obowizuj inne formaty - przede wszystkim jest to
format B2.

Informacje, z którymi naley si zapozna si przed drukiem
Skoro ju zapoznalimy si z rónorodnymi rodzajami ulotek i plakatów, trzeba nastpnie przygotowa
plik z treci do wydrukowania. Co moe si wydawa do atwe i niesprawiajce adnych trudnoci. Jednak
trzeba zapozna si z kilkoma nader wanymi informacjami. Bez nich plik zostanie niepoprawnie
przygotowanych, co przeoy si na bdy w druku, z jako i niezadowolenie. Powinno si pamita o
wczeniejszym naleytym przygotowaniu pliku. Wane jest wyporodkowanie treci, nastpnie
odpowiednie musz by rozmiary linii, krawdzi, czcionki i spadów. Plik musi by zapisany w
waciwym formacie, take grafika musi spenia pewne wymagania. Trzeba pamita take o
adekwatnym tle, tonacji kolorów i wielu innych czynnikach, które zazwyczaj s umieszczane w
formie instrukcji i znajduj si na stronach internetowych drukarni. Jeli si speni wszystkie te
wymagania, mona zamówi druk i czeka na sfinalizowanie realizacji.
sklepaaprint.com.pl


 - page 1/2
 - page 2/2

Related documents


jak drukarnie wybra 1842
folder bizhub pro c6500e
reklama s upsk reklamawslupskuwordpresscom1230
rossmann zbiorowy 8 17
komu zleci zaprojektowanie strony1528
zesp weselny sprawi e to1410


Related keywords