konferencja zadanie 2 (1).pdf


Preview of PDF document konferencja-zadanie-2-1.pdf

Page 1 2 34520

Text preview


Motywacja do podjęcia realizacji Zadania 2

Edukacja
zdrowotna w szkole, to
udowodniona, najbardziej opłacalna
inwestycja w zdrowie społeczeństwa.
Koszty edukacji
niŜsze
od
inwalidztwa.

są niewspółmiernie
leczenia chorób i