Unifikacja PZPN 2013.pdf


Preview of PDF document unifikacja-pzpn-2013.pdf

Page 1 2 3 45659

Text preview


Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce

Spis treści


1 Wstęp2 Warianty karier sportowych w piłce nożnej3 Podstawy metodyczne i organizacyjne szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży w Polsce3.1 Etapy szkolenia piłkarzy nożnych3.2 Polskie i europejskie nazewnictwo kategorii szkolenia piłkarskiego4 Współzawodnictwo dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce – wybrane przepisy

Unifikacja organizacji szkolenia
i systemu współzawodnictwa
dzieci i młodzieży piłkarskiej
w Polsce
Wydawca
Polski Związek Piłki Nożnej
Redakcja całości
Dariusz Śledziewski
Opracowanie
– Przedstawiciele Komisji Technicznej PZPN
Roman Kosecki, Marcin Dorna,
Stefan Majewski, Krzysztof Paluszek,
Marcin Sasal, Dariusz Śledziewski

Przedstawiciele Komisji Piłkarstwa
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN
Jan Bednarek, Zbigniew Bartnik,
Radosław Michalski, Marek Procyszyn
Zdjęcia:
Archiwum własne
Projekt graficzny, ilustracje, skład i łamanie
Piotr Przychodzeń „SPP”

4

5
8
17
20
38
39