PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact1019225787 .pdf


Original filename: 1019225787.pdf
Title: KM Polish 5.qxd
Author: mijung1

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 06/11/2013 at 20:14, from IP address 89.238.x.x. The current document download page has been viewed 723 times.
File size: 1.5 MB (42 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Wymagania odnośnie paliwa / 5-2
Układ kontroli emisji / 5-3
Przed rozpoczęciem jazdy / 5-5
Wskazówki dotyczące ekonomicznej jazdy / 5-6
Specjalne warunki jazdy / 5-7
Korsystanie z napędu na cztery koła / 5-14
Holowanie przyczepy / 5-32
Przeciążenie pojazdu / 5-40
Informacje na etykietach / 5-41

1
2
3
4

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem 5
6
7
8
9

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem
WYMAGANIA ODNOŚNIE PALIWA
Silnik benzynowy
✽ UWAGA
(benzyna bezołowiowa)

1
2
3
4
5

Samochód ten przeznaczony jest do
stosowania jedynie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej RON 91 /
AKI (wskaźnik przeciwstukowości)
87 lub wyższej.
Państwa nowy samochód Kia
zaprojektowany jest uzyskiwania
najwyższych osiągów przy stosowaniu
BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ, jak
również do minimalizacji emisji spalin
oraz ograniczania zanieczyszczenia
świec zapłonowych.

6
7
8
9

5 2

NIE
WOLNO
STOSOWAĆ
BENZYNY OŁOWIOWEJ. Zastosowanie benzyny ołowiowej jest
szkodliwe dla katalizatora i może
uszkodzić czujnik tlenu układu
sterowania silnika, co może mieć
wpływ na kontrolę emisji spalin.
Do zbiornika paliwa nie wolno nigdy
dodawać
żadnych
środków
oczyszczających układ paliwowy z
wyjątkiem zalecanych przez Kia.
(W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skontaktować się z
autoryzowanym sprzedawcą Kia).

Benzyna zawierająca alkohol i
metanol
Na rynku, poza benzyną ołowiową i
bezołowiową lub zamiast nich,
dostępne są także gazohol będący
mieszaniną benzyny i etanolu
(zwany także spirytusem zbożowym)
oraz
benzyna
lub
gazohol
zawierające metanol (zwane także
spirytusem drzewnym).
Nie należy stosować gazoholu
zawierającego ponad 10% etanolu, a
także nie należy stosować benzyny
lub
gazoholu
zawierającego
metanol. Paliwa te mogą być
przyczyną problemów związanych z
prowadzeniem samochodu lub
uszkodzić układ paliwowy.
Jeżeli pojawią się jakiekolwiek
problemy związane z prowadzeniem
samochodu, należy zaprzestać
stosować
wszelkich
rodzajów
gazoholu.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem
UKŁAD KONTROLI EMISJI
Uszkodzenie pojazdu lub problemy
związane z prowadzeniem samochodu mogą nie być objęte
gwarancją producenta, jeżeli zostały
spowodowane użyciem:
1. Gazoholu zawierającego ponad
10% etanolu.
2. Benzyny lub gazoholu zawierającego metanol.
3. Paliwa z ołowiem lub gazoholu z
ołowiem.

✽ UWAGA
Nie należy stosować gazoholu
zawierającego metanol. Należy
zaprzestać stosować wszelkich
rodzajów gazoholu, które pogarszają
prowadzenie samochodu.

Układ kontroli emisji pojazdu jest
objęty
pisemną
ograniczoną
gwarancją. Należy zapoznać się z
informacjami zawartymi Książce
gwarancyjnej
i
konserwacji
dołączonej do pojazdu.

Modyfikacje pojazdu
Pojazdu tego nie należy modyfikować. Modyfikacja pojazdu może
wpłynąć
na
jego
osiągi,
bezpieczeństwo i trwałość, może
nawet naruszyć przepisy państwowe
odnośnie bezpieczeństwa i emisji
spalin.
Ponadto uszkodzenie pojazdu lub
problemy związane z osiągami
wynikające
z
jakichkolwiek
modyfikacji mogą nie być objęte
gwarancją.

Środki ostrożności dotyczące
emisji spalin silnikowych
(tlenek węgla)

OSTRZEŻENIE
Spaliny silnikowe zawierają
tlenek węgla (CO). Chociaż są
bezbarwne i bezwonne mogą
być śmiertelnie szkodliwe w
przypadku wdychania. Aby
uniknąć zatrucia tlenkiem węgla,
należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
• Tlenek węgla może być obecny w
innych gazach wydechowych.
Dlatego w przypadku wyczucia
zapachu jakichkolwiek gazów
wydechowych wewnątrz pojazdu,
pojazd powinien być natychmiast
skontrolowany i naprawiony przez
autoryzowanego sprzedawcę Kia.
Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że
do środka pojazdu przedostają się
jakiekolwiek gazy wydechowe,
należy go prowadzić ze wszystkimi
oknami całkowicie otwartymi.
Pojazd powinien być natychmiast
skontrolowany i naprawiony.

5 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3
4
5
6
7
8
9

• Nie należy utrzymywać pracującego silnika w zamkniętych
pomieszczeniach (na przykład w
garażu) dłużej niż jest to konieczne
do wyjechania z zamkniętego
pomieszczenia.
• Kiedy pojazd zostanie zatrzymany
na trochę dłużej na otwartej
przestrzeni z włączonym silnikiem,
należy tak wyregulować układ
wentylacyjny (stosowanie do
potrzeb), by powietrze z zewnątrz
dopływało do samochodu.
• Nigdy nie należy siedzieć w
zaparkowanym lub zatrzymanym
samochodzie przez dłuższy czas z
włączonym silnikiem.
• Kontrolować
zawsze
system
kontroli emisji, kiedy silnik zgaśnie.
• Jeżeli silnik zgasł lub nie daje się
uruchomić, nie powinno się
próbować
powtórnie
włączać
rozrusznika więcej niż trzy razy.
Jeżeli silnik zgasł lub będzie
ponownie wielokrotnie uruchamiany,
może to spowodować uszkodzenie
układu kontroli emisji.

5 4

Środki ostrożności dotyczące
działania katalizatora

OSTRZEŻENIE - Ogień
Gorący układ wydechowy może
spowodować zapalenie się
łatwopalnych
przedmiotów
znajdujących się pod samochodem. Nie należy parkować
pojazdu nad lub w pobliżu
łatwopalnych
przedmiotów,
takich jak sucha trawa, papier,
liście, itp.
Pojazd
wyposażony
jest
w
urządzenie
kontroli
emisji
katalizatora.
Dlatego
należy
zachowywać
następujące środki ostrożności:
• Do
silnika
benzynowego
(przeznaczonego
do
paliwa
bezołowiowego) należy stosować
tylko PALIWO BEZOŁOWIOWE.
• Nie należy prowadzić pojazdu przy
jakichkolwiek
oznakach
nieprawidłowej pracy silnika, takich
jak wypadanie zapłonów lub
zauważalna utrata osiągów.

• Nie należy nieprawidłowo użytkować
silnika.
Do
nieprawidłowego
użytkowania
silnika
należy
poruszanie się ruchem bezwładnym
z wyłączonym zapłonem i zjeżdżanie
po stromych zboczach na biegu z
wyłączonym zapłonem.
• Nie należy eksploatować silnika
przez
dłuższy
czas
na
podwyższonych obrotach biegu
jałowego (5 minut lub dłużej).
• Nie należy modyfikować lub
manipulować w niedozwolony
sposób przy żadnej części silnika
lub systemu kontroli emisji.
Wszelkie kontrole i regulacje
powinny być wykonywane przez
autoryzowanego sprzedawcę Kia.
Nieprzestrzeganie tych środków
ostrożności może być przyczyną
uszkodzenia
katalizatora
oraz
pojazdu.
Może
to
ponadto
doprowadzić do utraty gwarancji.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem
PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY
Przed wejściem do
samochodu:
• Należy się upewnić, czy wszystkie
okna, lusterka zewnętrzne i
zewnętrzne lampy są czyste.
• Sprawdzić stan opon.
• Sprawdzić, czy pod pojazdem nie
ma żadnych śladów wycieków.
• Jeżeli kierowca zamierza cofać
pojazd należy sprawdzić, czy za
pojazdem nie ma żadnych
przeszkód.

Niezbędna kontrola
Należy regularnie sprawdzać poziom
płynów takich jak olej silnikowy, płyn
chłodzący silnik, płyn hamulcowy i
płyn do spryskiwaczy szyb Należy to
robić w regularnych odstępach czasu
zależnie od rodzaju płynu. Dalsze
szczegóły zostały podane w rozdziale
7
zatytułowanym
Konserwacja
samochodu.

Przed rozpoczęciem jazdy
• Zamknąć i zablokować wszystkie
drzwi.
• Ustawić siedzenie tak, by można
łatwo
dosięgnąć
wszystkich
elementów sterujących.
• Wyregulować
wewnętrzne
i
zewnętrzne lusterka wsteczne.
• Upewnić się, że działają wszystkie
światła.
• Sprawdzić wszystkie przyrządy
pomiarowe.
• Przy włączonym zapłonie sprawdzić
działanie kontrolek ostrzegawczych.
• Zwolnić hamulec postojowy i
sprawdzić, czy kontrolka hamulca
zgasła.
W celu bezpiecznej jazdy Użytkownik
powinien się upewnić, czy dobrze
zna pojazd i jego wyposażenie.

OSTRZEŻENIE - Jazda
pod wpływem alkoholu lub
narkotyków (leków)
Prowadzenie pojazdu po wypiciu
alkoholu jest niebezpieczne.
Jazda pod wpływem alkoholu
znajduje się każdego roku na
pierwszym
miejscu
wśród
przyczyn śmiertelnych wypadków
drogowych. Nawet mała ilość
alkoholu wpływa na refleks,
zdolność postrzegania i oceny
sytuacji.
Jeżeli kierowca pije, a następnie
prowadzi pojazd, istnieje duże
prawdopodobieństwo spowodowania poważnego wypadku.
Po wypiciu alkoholu lub zażyciu
narkotyków nie wolno prowadzić
pojazdu. Nie należy jechać z
kierowcą, który pił alkohol lub
zażywał narkotyki. Należy wybrać
osobę niepijącą lub wezwać
taksówkę.
Jazda pod wpływem narkotyków
jest równie niebezpieczna, a może
nawet bardziej niebezpieczna od
jazdy po pijanemu.

5 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EKONOMICZNEJ JAZDY

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zużycie paliwa zależy głównie od
stylu jazdy kierowcy, tego, gdzie się
jedzie i kiedy.
Każdy z tych czynników ma wpływ
na to, ile kilometrów można
przejechać na jednym litrze paliwa.
Aby jak najbardziej ekonomicznie
prowadzić pojazd, należy stosować
się do następujących wskazówek
dotyczących jazdy. Pozwoli to
ograniczyć wydatki zarówno na
paliwo, jak i na naprawy:
• Unikać długotrwałego ogrzewania
silnika na biegu jałowym. Gdy tylko
silnik
zacznie
pracować
równomiernie, należy rozpocząć
jazdę. Należy pamiętać, że
rozgrzanie silnika będzie wymagało
więcej czasu w zimne dni.
• Wolne
przyspieszanie
po
zatrzymaniu samochodu wpływa na
oszczędzanie paliwa.
• Silnik powinien być dobrze
wyregulowany i należy przestrzegać harmonogramu zalecanych
kontroli okresowych. Przedłuży to
żywotność wszystkich części i
obniży koszty eksploatacji.

5 6

• Nie włączać bez potrzeby klimatyzacji.
• Zwolnić podczas jazdy po złej
drodze.
• W celu przedłużenia żywotności
opon i ograniczenia zużycia paliwa,
należy utrzymywać zalecane
ciśnienie w oponach.
• Należy zachowywać bezpieczną
odległość od innych pojazdów, by
unikać gwałtownego hamowania.
Zmniejszy to zużycie okładzin
szczęk hamulcowych i wkładek
hamulcowych. Taka jazda wpłynie
również na oszczędność paliwa,
ponieważ
przyspieszenie
do
pierwotnej prędkości jazdy wymaga
zużycia dodatkowej ilości paliwa.
• W samochodzie nie należy
przewozić niepotrzebnych ładunków.
• Podczas jazdy nie należy trzymać
stopy na pedale hamulca. Może to
spowodować niepotrzebne zużycie
hamulców i istnieje możliwość ich
uszkodzeni, a także zwiększenia
zużycie paliwa.
• Nieprawidłowa
geometria
kół
powoduje szybsze zużycie opon i
większe zużycie paliwa.

• Otwarcie okien podczas jazdy z
dużą prędkością może spowodować większe zużycie paliwa.
• Więcej paliwa zużywa się podczas
jazdy pod wiatr i przy wietrze
bocznym. Aby ograniczyć to
zużycie,
należy
w
takich
warunkach zwolnić.
Utrzymywanie pojazdu w dobrym
stanie technicznym jest ważne dla
ekonomicznej jazdy oraz dla
bezpieczeństwa. Dlatego samochód
należy oddawać do przeglądów
okresowych i konserwacji do autoryzowanego sprzedawcy Kia.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem
SPECIALNE WARUNKI JAZDY
OSTRZEŻENIE
- Wyłączanie silnika
podczas jazdy
Nigdy nie należy wyłączać
silnika podczas jazdy w dół po
zboczu lub w innych sytuacjach,
gdy pojazd jest w ruchu. Kiedy
silnik nie pracuje nie funkcjonuje
wspomaganie
układu
kierowniczego i hamulców.
Zamiast wyłączać silnik, należy
przełączyć dźwignię zmiany
biegów na odpowiedni niższy
bieg, by można było hamować
silnikiem.

Niebezpieczne warunki jazdy
W
przypadku
natrafienia
na
niebezpieczne warunki jazdy, takie
jak woda, śnieg, oblodzenie, błoto,
piasek itp. należy stosować się do
następujących wskazówek:
• Jechać ostrożnie i zachować
dodatkową odległość od innych
pojazdów potrzebną do hamowania.
• Unikać
gwałtownych
ruchów
podczas hamowania i kierowania.
• Hamować w sposób impulsowy,
naciskając i zwalniając lekko pedał
hamulca, dopóki samochód się nie
zatrzyma.

✽ UWAGA
W przypadku pojazdów wyposażonych w ABS nie należy hamować
w sposób impulsowy.

• Jeżeli silnik zgaśnie, gdy pojazd
znajduje się w śniegu, błocie lub
piasku, należy ruszać z drugiego
biegu. Przyspieszać powoli, by
uniknąć obracania się w miejscu
kół napędowych.
• Jeżeli silnik zgaśnie, gdy pojazd
znajduje się na lodzie, w śniegu
lub
błocie,
aby
zwiększyć
przyczepność kół, należy użyć
piasku, soli kamiennej, założyć
łańcuchy na koła lub podłożyć pod
koła napędowe jakiś materiał nie
dający poślizgu.

OSTRZEŻENIE
- Przełączanie na niższy bieg
Przełączanie na niższy bieg
pojazdu
wyposażonego
w
automatyczną skrzynię biegów
podczas jazdy po śliskiej
nawierzchni może być przyczyną
wypadku. Gwałtowna zmiana
prędkości obracania się kół
może spowodować, że pojazd
wpadnie w poślizg. Podczas
przełączania na niższy bieg na
śliskich nawierzchniach, należy
zachować dużą ostrożność.
5 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kołysanie pojazdem

✽ UWAGA

Jazda w nocy

Jeżeli konieczne jest zakołysanie
pojazdem, gdy ugrzęźnie w śniegu,
piasku lub błocie, należy najpierw
obrócić kierownicę w prawo i w lewo,
aby oczyścić przestrzeń wokół
przednich kół. Następnie należy
przełączyć dźwignię zmiany biegów
do tyłu i do przodu pomiędzy 1
(pierwszym biegiem) i R (biegiem
wstecznym) w przypadku pojazdów
wyposażonych w ręczną skrzynię
biegów lub R (biegiem wstecznym) i
którymkolwiek biegiem do przodu w
przypadku pojazdów wyposażonych
w automatyczną skrzynię biegów.
Nie należy mocno przyspieszać, by
koła obracały się jak najwolniej. Jeśli
po kilku takich próbach samochód
nadal pozostaje uwięziony, by
uniknąć przegrzania silnika i
ewentualnego uszkodzenia skrzyni
biegów, należy go wyciągnąć z
użyciem pojazdu holowniczego.

Zbyt długie kołysanie pojazdem
może spowodować przegrzanie
silnika, uszkodzenie lub zniszczenie
skrzyni biegów i zniszczenie opon.

Ponieważ jazda w nocy jest bardziej
niebezpieczna niż w dzień, poniżej
podajemy kilka przydatnych rad
wartych zapamiętania:
• Należy zwolnić i zachować
większą odległość od innych
pojazdów, ponieważ widoczność w
nocy jest gorsza, zwłaszcza na
obszarach
nie
oświetlonych
światłami ulicznymi.
• Wyregulować tak lusterka, by
uniknąć oślepiania przez światła
reflektorów innych pojazdów.
• Należy oczyścić reflektory i
odpowiednio
je
ustawić
w
przypadku pojazdów, które nie
mają funkcji automatycznego
ustawiania reflektorów. Brudne lub
nieprawidłowo ustawione reflektory
będą utrudniały widoczność w
nocy.
• Unikać wpatrywania się bezpośrednio w reflektory pojazdów
jadących z przeciwka. Można
zostać chwilowo oślepionym i oczy
będą potrzebowały kilku sekund na
przystosowanie się z powrotem do
ciemności.

5 8

OSTRZEŻENIE
- Obracanie się kół w miejscu
Nie
należy
dopuścić
do
obracanie się kół w miejscu,
zwłaszcza przy prędkościach
przekraczających 56 km/h.
Obracanie się kół w miejscu,
gdy pojazd jest nieruchomy
może
doprowadzić
do
przegrzania opon i ich wybuchu
oraz zranienia przechodniów.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Jazda podczas deszczu
Deszcz i mokra droga powodują, że
jazda
staje
się
niekiedy
niebezpieczna, zwłaszcza gdy
kierowca nie jest przygotowany do
prowadzenia pojazdu po gładkiej
nawierzchni. Poniżej podajemy kilka
wskazówek, które warto wziąć pod
uwagę podczas jazdy w deszczu:
• Obfite opady deszczu utrudniają
widoczność i wydłużają drogę
hamowania, dlatego należy jechać
wówczas wolniej.
• Wycieraczki szyby panoramicznej
powinny być w dobrym stanie.
Kiedy
pióra
wycieraczek
pozostawiają na szybie smugi lub
po ich przejściu na szybie
pozostają niewytarte powierzchnie,
pióra należy wymienić.
• Jeżeli opony nie są w dobrym
stanie, gwałtowne hamowanie na
mokrej
nawierzchni
może
doprowadzić do poślizgu i być
przyczyną
wypadku.
Należy
zwracać uwagę, by opony były w
dobrym stanie.
• Należy włączyć reflektory, by być
lepiej widocznym na drodze.

• Zbyt szybka jazda przez kałuże
może mieć zły wpływ na działanie
hamulców. Jeżeli trzeba przejechać przez kałużę, należy to czynić
powoli.
• Jeśli istnieje podejrzenie, że
hamulce zamokły, należy lekko
kilkakrotnie zahamować, dopóki
hamulce
nie
powrócą
do
normalnego stanu.

Jazda w zimie
• Zalecamy wożenie ze sobą sprzętu
awaryjnego, jak łańcuchy śniegowe,
skrobaczka
do
szyb,
odmrażacz do szyb, worek z
piaskiem lub solą, rakiety świetlne,
łopatka i kable przyłączeniowe.
• Sprawdzić, czy w chłodnicy jest
wystarczająca ilość etylenowoglikolowego środka chłodzącego.
• Sprawdzić stan akumulatora i
przewodów. Niskie temperatury
zmniejszają pojemność akumulatora,
dlatego powinien być on w
doskonałym stanie, aby zapewnił
dostateczną ilość energii do rozruchu
silnika zimą.
• Upewnić się, czy lepkość oleju
silnikowego odpowiada warunkom
zimowym.
• Sprawdzić, czy w układzie zapłonowym nie ma luźnych połączeń i
uszkodzeń.

5 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3
4
5
6

• Używać niezamarzającego zimowego płynu do spryskiwaczy szyb.
(Nie należy stosować płynu
niezamarzającego przeznaczonego
do układów chłodzenia silników).
• Nie używać hamulca postojowego,
jeżeli istnieje podejrzenie, że może
zamarznąć. Podczas parkowania,
należy przełączyć dźwignię zmiany
biegów do pozycji 1 (pierwszego
biegu) lub R (biegu wstecznego) w
przypadku pojazdów wyposażonych
w mechaniczną skrzynię biegów lub
P (postój) w przypadku pojazdów
wyposażonych w automatyczną
skrzynię biegów i zablokować tylne
koła.

7
8
9

5 10

Opony zimowe
Podczas
zakładania
w
tym
samochodzie opon zimowych należy
sprawdzić, czy są to opony radialne
tej samej wielkości i o tym samym
zakresie obciążenia co opony
oryginalne. Opony zimowe należy
nałożyć na wszystkie cztery koła, by
zachować prawidłowe wyważenie
pojazdu
podczas
jazdy
we
wszystkich warunkach pogodowych.
Należy pamiętać, że przyczepność
opon zimowych na suchej drodze
może nie być tak dobra, jak w
przypadku opon oryginalnych.
Należy jechać ostrożnie, nawet gdy
droga jest czysta. Powinno się
uzyskać od sprzedawcy opon
informację dotyczącą maksymalnej
zalecanej prędkości.

OSTRZEŻENIE
- Wielkość opon zimowych
Opony zimowe powinny być tej
samej wielkości i tego samego
typu co standardowe opony
pojazdu. W innym przypadku
bezpieczeństwo
i
obsługa
pojazdu mogą być poważnie
zagrożone.

Nie należy instalować opon
okolcowanych bez uprzedniego
sprawdzenia krajowych lub lokalnych
przepisów odnośnie ograniczeń ich
stosowania.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Uszkodzenie pojazdu spowodowane
zastosowaniem
niewłaściwych
łańcuchów śniegowych nie jest
objęte
gwarancją
producenta
pojazdu.

1KMA3010

Łańcuchy śniegowe
Montowanie niektórych rodzajów
łańcuchów śniegowych na opony
radialne może je uszkodzić,
ponieważ ich ścianki boczne są
cieńsze. Dlatego zamiast łańcuchów
zaleca się stosowanie opon
zimowych. Łańcuchów śniegowych
nie należy zakładać na koła z felgami
aluminiowymi, ponieważ mogą je
uszkodzić.
Jeżeli
istnieje
konieczność założenia łańcuchów,
należy zastosować łańcuchy typu
drutowego o grubości mniejszej niż
15 mm (0,59 cala).

Korzystając z łańcuchów, mocuj je
zawsze na kołach napędzających
następująco.
2WD : Na kołach przednich
4WD : Na wszystkich czterech
kołach
W niektórych nie dających się
uniknąć sytuacjach, łańcuchy
te należy zakładać jedynie na
kołach przednich, a nie na
tylnych.

✽ UWAGA
• Należy sprawdzić, czy wielkość i
typ łańcuchów śniegowych są
odpowiednie do opon samochodu.
Niewłaściwe łańcuchy śniegowe
mogą uszkodzić nadwozie i
zawieszenie samochodu, co może
nie być objęte gwarancją
producenta pojazdu. Uszkodzeniu
mogą również ulec haki mocujące
łańcuchy śniegowe na skutek
kontaktu z elementami pojazdu
powodując, że łańcuchy będą
luźno osadzone na kołach. Należy
sprawdzić, czy łańcuchy są klasy
SAE z atestem „S”.
• Po przejechaniu około 0,5 do 1 km
należy sprawdzić, czy łańcuchy są
prawidłowo zamocowane. W
przypadku poluźnienia łańcuchów,
należy je ponownie naciągnąć lub
nałożyć, aby zapewnić bezpieczne
mocowanie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 11

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3
4

Instalowanie łańcuchów
Łańcuchy należy instalować zgodnie
z instrukcją ich producenta i
mocować je jak najciaśniej. Z
nałożonymi łańcuchami należy
jechać powoli. Jeżeli będzie słychać,
że łańcuchy dotykają do nadwozia
lub podwozia samochodu należy się
zatrzymać i je naciągnąć. Jeżeli
nadal dotykają do tych części należy
tak zwolnić, by przestały się ocierać.
Łańcuchy należy zdjąć zaraz po
wyjechaniu na czystą drogę.

5
6
7
8
9

OSTRZEŻENIE
- Zakładanie łańcuchów
Podczas zakładania łańcuchów
śniegowych należy zaparkować
samochód
na
równej
powierzchni z dala od ruchu
drogowego. Jeśli okoliczności
tego wymagają włączyć światła
awaryjne, a za pojazdem ustawić
trójkąt ostrzegawczy. Przed
rozpoczęciem
instalowania
łańcuchów,
należy
zawsze
ustawić dźwignię zmiany biegów
w pozycji postój (P), zaciągnąć
hamulec postojowy i wyłączyć
silnik.
5 12

OSTRZEŻENIE
- Łańcuchy na koła
• Zastosowanie łańcuchów może
niekorzystnie wpłynąć na
kierowanie pojazdem.
• Nie należy przekraczać prędkości 30 km/h lub prędkości
zalecanej przez producenta
łańcuchów – zależnie od tego,
która z nich jest niższa.
• Należy
jechać
ostrożnie
unikając
wybojów,
dziur,
ostrych zakrętów i innych
niebezpieczeństw na drodze,
które
mogą
powodować
podskakiwanie pojazdu.
• Należy
unikać
ostrych
zakrętów lub hamowania przy
zablokowanych kołach.
• Łańcuchy niewłaściwej wielkości lub wadliwie zainstalowane
mogą
uszkodzić
linki hamulcowe pojazdu,
zawieszenie, nadwozie i koła.
• Gdy tylko będzie słychać, że
łańcuchy uderzają o pojazd,
należy się zatrzymać i je
naciągnąć.

Jazda po terenie zalanym
wodą
Należy unikać jazdy po terenie
zalanym wodą, chyba że Użytkownik
ma pewność, iż woda nie sięga
ponad dół piasty koła. Przez wodę
należy
przejeżdżać
powoli
i
zachować odpowiednią odległość
zapewniającą bezpieczne hamowanie,
ponieważ jazda przez wodę może
wpływać na skuteczność hamowania.
Po wyjechaniu z wody, należy
wysuszyć hamulce poprzez lekkie
kilkakrotne naciskanie na pedał
hamulca w trakcie powolnej jazdy.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Wskazówki odnośnie jazdy po
nawierzchni drogowej
Ten wielozadaniowy samochód
osobowy zdefiniowany jest jako
sportowy
samochód
użytkowy
(SUV). Tego typu samochody mają
większy prześwit i mniejszy rozstaw
kół, co powoduje że nadają się do
jazdy w terenie do różnych
zastosowań. Szczególne cechy
konstrukcyjne
powodują,
że
samochód ma wyżej położony
środek ciężkości niż zwykłe pojazdy.
Zaletą wyżej położonego środka
ciężkości jest lepsza widoczność, co
pozwala
na
przewidywanie
możliwych problemów. Nie są one
przeznaczone do pokonywania
zakrętów z taką samą prędkością jak
konwencjonalne
samochody
osobowe i lepiej niż nisko
zawieszone samochody sportowe
zachowują się w warunkach jazdy
terenowej. Z powodu takiego ryzyka,
szczególnie się zaleca, by kierowca i
pasażerowie mieli zapięte pasy
bezpieczeństwa.

W przypadku dachowania osoba nie
zapięta pasami bardziej jest
narażona na ryzyko śmierci, niż
osoba, która ma je zapięte. Istnieją
pewne czynności, które może
wykonać
kierowca
w
celu
ograniczenia ryzyka dachowania. O
ile jest to możliwe, należy unikać
ostrych zakrętów i gwałtownych
manewrów, nie ładować na bagażnik
dachowy ciężkich ładunków i nigdy
nie modyfikować w żaden sposób
samochodu.

OSTRZEŻENIE
- Dachowanie
Tak jak w przypadku innych
sportowych
samochodów
użytkowych (SUV), nieprawidłowa
obsługa tego pojazdu może
doprowadzić do utraty panowania
nad nim, a w rezultacie do
wypadku lub dachowania.
• Szczególne cechy konstrukcyjne
(większy prześwit, mniejszy
rozstaw kół itp.) powodują, że
samochód ma wyżej położony
środek ciężkości niż zwykłe
pojazdy.
(Ciąg dalszy obok)

(Ciąg dalszy)
• Sportowy samochód użytkowy
nie jest przeznaczony do
pokonywania zakrętów z taką
samą
prędkością
jak
konwencjonalne samochody z
napędem na dwa koła.
• Należy unikać ostrych zakrętów
i gwałtownych manewrów.
• W przypadku dachowania,
osoba nie zapięta pasami
bezpieczeństwa jest o wiele
bardziej jest narażona na
ryzyko śmierci, niż osoba, która
ma
je
zapięte.
Należy
sprawdzić, czy wszystkie
osoby znajdujące się w
samochodzie, mają prawidłowo
zapięte pasy bezpieczeństwa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 13

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem
KORSYSTANIE Z NAPĘDU NA CZTERY KOŁA

1
2
3
4
5
6

Jazda po śniegu lub drogach
pokrytych lodem („4WD
LOCK” przy ciągłej pracy
napędu 4WD)

Jazda po piasku lub błocie
(Blokowanie napędu na 4 koła
„4WD LOCK” dla ciągłej pracy
napędu na 4 koła)

• Należy stosować opony zimowe lub
łańcuchy śniegowe. W celu
uzyskania dodatkowych informacji,
patrz „Opony” i „Łańcuchy śniegowe”
w tym rozdziale.
• Należy zachować odpowiednią
odległość od innych pojazdów.
• Należy
unikać
gwałtownego
hamowania, przyspieszania i
manewrów kierownicą. Zachowanie
takie może spowodować, że
samochód straci przyczepność.

• Należy
unikać
gwałtownego
hamowania,
przyspieszania
i
manewrów kierownicą. Zachowanie
takie może spowodować, że
samochód utknie w piasku lub
błocie.
• Tam gdzie to możliwe, należy
jechać z małą prędkością.
• Podczas jazdy po błocie, zakładaj
łańcuchy zawsze na wszystkich
kołach, jeśli tylko jest taka potrzeba.
W niektórych nie dających się
uniknąć sytuacjach, łańcuchy te
należy zakładać jedynie na kołach
przednich, a nie na tylnych.
• Od czasu do czasu kierowca może
potrzebować wysiąść z samochodu,
by sprawdzić warunki jazdy.
• Jeżeli samochód utknie w piasku lub
błocie, należy spróbować umieścić
kamienie, deski lub inne tego typu
przedmioty pod koła, by uzyskać
przyczepność lub próbować ruszać
na przemian do przodu i do tyłu, by
się wydostać.

7
8
9

5 14

OSTRZEŻENIE
- Przyczepność
Gdy pod koła wkładane są
przedmioty, które mają ułatwić
przyczepność,
należy
się
upewnić, czy przed kołami lub za
nimi nikt nie stoi. Koła mogą
spowodować odrzucenie luźnych
przedmiotów spod samochodu,
co może być potencjalną
przyczyną poważnych uszkodzeń
ciała, a nawet śmierci.

✽ UWAGA
Długotrwałe kołysanie samochodem
może doprowadzić do uszkodzenia
silnika,
jego
przegrzania,
uszkodzenia
mechanizmu
różnicowego hydraulicznego mostu
pędnego lub skrzynki rozdzielczej
albo uszkodzenia opon.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Jazda po wzniesieniu
(„Blokowanie napędu na 4
koła” dla ciągłej pracy napędu
na 4 koła)

Przejeżdżanie przez rów
(„Blokowanie napędu na 4
koła” dla ciągłej pracy napędu
na 4 koła)

• Podczas jazdy pod górę lub w dół
po wzniesieniu należy stosować
niski bieg i unikać gwałtownego
hamowania.
• Podczas jazdy w dół po
wzniesieniu nie należy zmieniać
biegów, ani korzystać ze sprzęgła.
Nie należy zjeżdżać ze wzniesienia
siłą rozpędu z dźwignią zmiany
biegów w położeniu neutralnym.

• Jeżeli to możliwe, należy unikać
przejeżdżania
przez
rowy,
zwłaszcza gdy jest w nich woda.
Jeżeli woda dostanie się do układu
elektrycznego,
silnik
może
zgasnąć. Jeżeli trzeba przejechać
przez
rów,
należy
wybrać
blokowanie napędu na 4 koła.
• Należy unikać jazdy, gdy poziom
wody przekracza wysokość dolnej
krawędzi piasty koła. Jeżeli poziom
wody przekroczy ten znak,
samochód
będzie
wymagał
naprawy serwisowej.
• Podczas jazdy przez wodę i po
wyjechaniu z niej należy delikatnie
postukać w pedał hamulca.
Pozwoli to utrzymać hamulec w
suchym i prawidłowym stanie.
• Podczas jazdy przez wodę nie
należy zmieniać biegów.

Efekt hamowania na ostrym
zakręcie

1

OSTROŻNIE
Podczas pokonywania ostrego
zakrętu z małą prędkością na
złej nawierzchni samochodem z
napędem na cztery koła,
sterowanie pojazdem może być
utrudnione.
Nazywane
jest
to
efektem
hamowania na ostrym zakręcie. Efekt
hamowania na ostrym zakręcie jest
specyficzną cechą charakterystyczną
dla pojazdów z napędem na cztery
koła spowodowaną różną prędkością
obracania się kół oraz zerowym
stopniem ustawienia osi przednich
kół oraz zawieszenia.
Ostre zakręty przy niskiej prędkości,
należy pokonywać ostrożnie.

2
3
4
5
6
7
8
9

5 15

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Jazda terenowa pojazdem z
napędem na cztery koła

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jazda terenowa może być świetną
zabawą. Kryją się za nią jednak
określone
niebezpieczeństwa.
Największym z nich jest samo
ukształtowanie terenu.
„Jazda terenowa” oznacza, że pojazd
zjechał z nawierzchni drogowej. Pasy
ruchu nie są oznaczone. Zakręty nie
są wyprofilowane.
Nie ma starannie skonstruowanych
dróg ani znaków drogowych, które
ostrzegałyby przed niebezpiecznymi
warunkami jazdy lub doradzały, jaka
prędkość jest bezpieczna. Kierowca
sam musi oceniać otoczenie.
Powierzchnia może być śliska,
wyboista, prowadzić w górę lub w dół.
Jazda terenowa wymaga opanowania
nowych umiejętności. Dlatego ważne
jest przeczytanie i zrozumienie tego
działu. Znajdują się w nim przydatne
informacje i sugestie. Pomogą, by
jazda
terenowa
stała
się
bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

5 16

Przed rozpoczęciem jazdy
terenowej
Przed opuszczeniem nawierzchni
drogowej, należy poczynić pewne
kroki. Należy pamiętać, by wcześniej
wykonać
wszystkie
niezbędne
czynności
konserwacyjne
i
serwisowe. Prosimy pamiętać o
przeczytaniu wszystkich informacji
zawartych w tej instrukcji obsługi na
temat Państwa pojazdu napędzanego
na cztery koła. Czy w zbiorniku jest
dość paliwa? Czy koło zapasowe jest
dobrze napompowane? Czy poziom
wszystkich płynów jest właściwy?
Jakie są lokalne przepisy dotyczące
jazdy terenowej w terenie, w którym
będziemy się poruszać? Jeżeli
Państwo ich nie znacie, należy
zasięgnąć
informacji
u
osób
egzekwujących prawo w danej
okolicy. Czy będziecie na terenie
prywatnym. Jeżeli tak, należy
pamiętać, by uzyskać zgodę
właściciela.

Umieszczanie ładunku w
pojeździe do jazdy terenowej
Należy pamiętać o kilku ważnych
sprawach dotyczących prawidłowego
umieszczania ładunków w pojeździe.
• Najcięższe przedmioty powinny się
znajdować w przestrzeni bagażowej
przed
tylną
osią.
Cięższe
przedmioty
należy
umieścić
najbardziej z frontu, jak tylko to
możliwe.
• Należy sprawdzić, czy bagaż jest
dobrze zabezpieczony, aby podczas
jazdy w terenie nie przesunął się,
ani nie uderzył w kierowcę lub
pasażerów.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

OSTRZEŻENIE
- Ładunek
• Ładunek
dochodzący
do
wysokości oparć foteli (lub
wystający ponad) może zostać
wyrzucony do przodu podczas
gwałtownego hamowania lub
jazdy w dół zbocza. Kierowca lub
pasażerowie
mogą
być
poważnie zranieni. Ładunek
należy umieszczać poniżej
wysokości oparć foteli i, jeżeli to
możliwe, nie należy układać w
stos pojedynczych przedmiotów.
• Niezabezpieczony ładunek w
przestrzeni bagażowej może
się przemieszczać po niej
podczas jazdy po szosie lub
bezdrożach. Kierowca lub
pasażerowie mogą zostać
uderzeni
przez
latające
przedmioty i poważnie zranieni.
Ładunek należy prawidłowo
zabezpieczyć.
(Ciąg dalszy obok)

(Ciąg dalszy)
• Ładunku nie można umieszczać
na dachu, jeżeli nie znajduje się
na
nim
prawidłowo
zainstalowany reling dachowy.
Reling
dachowy
może
udźwignąć maksymalną masę
75 kg (165 funtów). Ciężki
ładunek znajdujący się na
bagażniku
dachowym
powoduje, że środek ciężkości
pojazdu przesuwa się wyżej, co
sprawia, iż pojazd ma tendencję
do
dachowania.
Podczas
dachowania osoby znajdujące
się wewnątrz pojazdu mogą być
poważnie
lub
śmiertelnie
zranione. Jeżeli to możliwe nie
należy kłaść ładunku na dachu
podczas
jazdy
terenowej.
Ciężkie przedmioty należy
umieścić
w
przestrzeni
bagażowej, a nie na dachu lub
bagażniku dachowym. Ładunek
należy układać w przestrzeni
bagażowej jak najbardziej z
przodu i jak najniżej.

Jazda na duże odległości
Rozsądne jest zaplanowanie podróży,
zwłaszcza gdy będzie się pokonywało
długie dystanse. Należy znać teren i
zaplanować trasę. Wówczas będzie
mniej prawdopodobne, że napotka się
niemiłe niespodzianki. Należy się
zaopatrzyć w dokładne mapy dróg.
Dobrze jest również podróżować w
towarzystwie co najmniej jeszcze
jednego samochodu. Jeżeli coś się
przydarzy jednemu z nich, drugi może
szybko udzielić pomocy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 17

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3
4
5
6
7
8

Wprawianie się w jeździe
terenowej
Przed rozpoczęciem prawdziwej
jazdy terenowej konieczne jest
wcześniejsze praktykowanie w
bezpiecznym terenie blisko domu.
Jazda terenowa wymaga nowych i
innych umiejętności.
Konieczne jest wyczulenie zmysłów na
odbieranie różnorodnych sygnałów. Na
przykład należy bez przerwy rozglądać
się po terenie w poszukiwaniu
niespodziewanych
przeszkód.
Wsłuchiwać się w nietypowe odgłosy
opon, biegów i silnika. Odczuwać
rękami, stopami i całym ciałem drgania
pojazdu i reagować na nie, panując
jednocześnie przez cały czas nad
pojazdem. Należy również skorygować
oczekiwania i znacznie ograniczyć
liczbę kilometrów przewidzianych do
pokonania w ciągu godziny lub dnia.

9

5 18

Panowanie nad pojazdem to
podstawa pomyślnej jazdy terenowej.
Jednym z najlepszych sposobów
panowania nad pojazdem, jest
kontrolowanie prędkości. Podczas
jazdy z dużą prędkością, należy
pamiętać o następujących sprawach:
• Pojazd szybciej zbliża się do
różnych przedmiotów i kierowca
ma mniej czasu na obserwowanie
przeszkód terenu.
• Jest mniej czasu na reakcję.
• Pojazd o wiele bardziej podskakuje
podczas jazdy przez przeszkody
co powoduje, że kierowca gorzej
nad nim panuje.
• Potrzebna jest większa odległość
do
hamowania,
zwłaszcza
podczas jazdy po nieutwardzonej
nawierzchni. Taka nawierzchnia
jest zawsze bardziej „śliska” niż
nawierzchnia drogowa.

OSTRZEŻENIE
- Jazda terenowa
Podczas
jazdy
terenowej,
podskakiwanie pojazdu i częste
zmiany
kierunku
mogą
spowodować,
że
kierowca
zostanie wyrzucony ze swojego
miejsca. To może być przyczyną
utraty panowania nad pojazdem i
wypadku. Dlatego zarówno
podczas jazdy po drodze, jak i
poza nią, kierowca i pasażerowie
muszą mieć zawsze zapięte pasy
bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Obserowowanie terenu
Podczas jazdy terenowej można
napotkać różnorodne ukształtowanie
terenu. Kierowca musi poznać teren i
jego różne cechy indywidualne.
Należy wziąć pod uwagę następujące
sprawy.

Rodzaj nawierzchni
Podczas jazdy terenowej można
napotkać dobrze ubitą ziemię, żwir,
skały, trawę, piasek, błoto, śnieg lub
lód. Każda z tych nawierzchni różnie
wpływa na kierowanie pojazdem,
przyspieszanie i hamowanie.
W zależności od rodzaju nawierzchni, po
której jedzie pojazd, może się on ślizgać,
przesuwać, może wpaść w poślizg,
można doświadczać opóźnionego
przyspieszania, złej przyczepności i
może się wydłużyć droga hamowania.

Przeszkody na nawierzchni
Niedostrzegalne lub ukryte przeszkody
mogą być niebezpieczne. Jeżeli
kierowca nie jest na to przygotowany
może go zaskoczyć kamień, kłoda
drewna, dziura, koleina lub wybój.
Przeszkody tego typu są zwykle ukryte
w trawie, krzakach, śniegu lub nawet w
miejscach wzniesienia lub opadania
terenu. Należy bez przerwy oceniać:
• Czy droga przed pojazdem jest
wyraźna?
• Czy struktura drogi przed nami się
nie zmienia?
• Czy droga prowadzi pod górę lub w
dół?
• Czy może istnieć konieczność
gwałtownego zatrzymania się lub
szybkiej zmiany kierunku?
Podczas pokonywania przeszkód lub
jazdy po nierównym terenie bardzo
ważne jest mocne trzymanie kierownicy.
Koleiny,
koryta
lub
inne
charakterystyczne cechy ukształtowania
terenu mogą wytrącić z rąk kierownicę,
jeżeli kierowca nie jest na nie
przygotowany.

Podczas
jazdy
po
wybojach,
kamieniach lub innych przeszkodach
koła mogą przez chwilę nie dotykać
podłoża. W takim przypadku, bez
względu na to, czy dotyczy to jednego,
czy dwóch kół, można stracić
częściowo lub całkowicie panowanie
nad kierownicą. Ponieważ pojazd
będzie się znajdował na nieutwardzonej
nawierzchni, szczególnie ważne jest
unikanie gwałtownego przyspieszania,
gwałtownych skrętów lub gwałtownego
hamowania. Każda z tych czynności
może spowodować przesunięcie
środka ciężkości pojazdu, co może
doprowadzić do utraty jego stabilności i
w efekcie do kolizji lub dachowania.
Jazda terenowa wymaga innej
koncentracji uwagi niż jazda po
drogach utwardzonych lub szosach.
Nie ma znaków drogowych, informacji
o ograniczeniu prędkości lub
sygnałów świetlnych. Kierowca musi
się zdać na własną ocenę tego co jest
bezpieczne, a co nie jest. Zła ocena w
takim niekontrolowanym terenie może
się okazać fatalna w skutkach.

5 19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

OSTRZEŻENIE

1
2
3
4
5
6
7
8

- Picie alkoholu i
prowadzenie pojazdu
Jazda po alkoholu lub po
narkotykach może być bardzo
niebezpieczna na drodze każdego
typu.
Jest
to
szczególnie
prawdziwe w przypadku jazdy
terenowej. Wtedy, kiedy od
kierowcy
wymagana
jest
szczególna koncentracja uwagi i
umiejętność prowadzenia pojazdu,
refleks, zdolność postrzegania i
osądu, nawet mała ilość alkoholu
lub narkotyku może je osłabić.
Jeżeli kierowca pije alkohol lub
przyjmuje narkotyki, a następnie
prowadzi samochód grozi to
poważnym, a nawet śmiertelnym
wypadkiem dla kierowcy bądź
pasażerów.

9

5 20

Jazda terenowa po
wzniesieniach
Droga w terenie często prowadzi pod
górę lub w dół albo w poprzek
wzniesienia. Bezpieczna jazda po
wzniesieniach wymaga doskonałej
oceny i zrozumienia tego, co pojazd
potrafi, a czego nie może wykonać.
Po pewnych wzniesieniach po prostu
nie powinno się jeździć.

OSTRZEŻENIE
- Jazda po wzniesieniach
Wiele wzniesień jest po prostu zbyt
stromych, by można było jeździć po
nich pojazdem. Jeżeli będziemy
jechać pod górę po takim
wzniesieniu, silnik może zgasnąć.
Podczas jazdy w dół nie można z
kolei kontrolować prędkości.W obu
przypadkach samochód może
przekoziołkować. Podczas jazdy w
poprzek wzniesienia samochód
będzie dachować. Może dojść do
poważnego, lub śmiertelnego
wypadku.
Jeżeli
istnieją
jakiekolwiek wątpliwości co do
tego, jak strome jest wzniesienie,
nie należy na nie wjeżdżać lub po
nim zjeżdżać, nawet gdyby
oznaczało to zawrócenie i wybór
innej drogi. Zmiana drogi jest
normalnym elementem bezpiecznej
jazdy terenowej.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Zbliżanie się do wzniesienia
Jeżeli pojazd zbliża się do
wzniesienia, należy ocenić, czy
należy ono do tych wzniesień, które
są zbyt strome, by się na nie wspiąć,
zjechać lub przejechać w poprzek.
Czasami trudno ocenić, na ile strome
jest wzniesienie. Na przykład na
bardzo małym wzgórzu pochyłość
może być równomierna z niewielkimi
różnicami kąta wzniesienia, które
będą łatwo widoczne przez całą
drogę do samego szczytu. Na dużym
wzgórzu wzniesienie może stawać
się bardziej strome w miarę, jak
pojazd będzie się zbliżał do szczytu,
a można tego nie widzieć, ponieważ
grzbiet wzgórza będzie ukryty pod
krzewami, trawą lub zaroślami.

Dojeżdżając do wzgórza należy
wziąć pod uwagę jeszcze inne,
następujące sprawy:
• Czy pochyłość jest równomierna,
czy może wzgórze staje się bardzo
strome w niektórych miejscach?
• Czy na zboczu jest dobra
przyczepność,
czy
może
powierzchnia spowoduje ślizganie
się kół?
• Czy w górę lub w dół wzgórza
prowadzi równa droga, aby nie
trzeba
wykonywać
żadnych
manewrów zakręcania?
• Czy na wzniesieniu są jakieś
przeszkody,
które
mogą
zablokować drogę (głazy, drzewa,
kłody, koleiny)?
• Co jest za wzgórzem? Czy jest tam
urwisko, nasyp, spadek terenu, czy
może płot? Jeżeli nie ma pewności
należy wyjść z samochodu i
przejść po wzgórzu. To dobry
sposób na przekonanie się.

• Czy wzgórze nie jest po prostu
zbyt nierówne? Strome wzgórza
mają zwykle koleiny, żleby, koryta i
wystające
skały
ponieważ,
ponieważ są bardziej podatne na
działanie erozji.
• Jak pogoda wpływa na warunki
terenowe?
Czy
istnieje
prawdopodobieństwo,
że
na
wzgórzu będzie błoto, śnieg lub
oblodzenie?
• Jaka jest pora dnia? Czy temperatura
spada co może spowodować, że
wilgotne powierzchnie zaczną
zamarzać?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 21

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3
4
5
6

Jazda pod górę
Kiedy już kierowca podejmie
decyzję, że można bezpiecznie
wjechać po górę, należy wykonać
kilka dodatkowych czynności.
• Należy włączyć niski bieg i mocno
uchwycić kierownicę.
• Ruszyć łagodnie pod górę i starać
się utrzymać stałą prędkość. Nie
dodawać
więcej
gazu,
niż
potrzeba, aby koła nie zaczęły się
ślizgać lub dostawać rotacji.
• Starać się jechać na wprost pod
górę, jeśli to możliwe. Jeżeli
ścieżka wije się lub skręca, może
trzeba będzie znaleźć inną drogę.

7
8
9

5 22

OSTRZEŻENIE
- Jazda w poprzek
wzniesienia
Wykonywanie
zakrętów
na
stromym wzgórzu lub jazda w
poprzek mogą być niebezpieczne.
Koła mogą stracić przyczepność,
pojazd może ślizgać się na boki
lub można po prostu wjechać na
zbyt stromy obszar, niemożliwy
do przejechania. W każdym z tych
przypadków może dojść do
dachowania pojazdu. Można ulec
poważnemu lub śmiertelnemu
wypadkowi. Podczas jazdy w górę
po wzniesieniu należy się starać
jechać maksymalnie na wprost.

• Dojeżdżając do szczytu wzgórza
należy zwolnić.
• Przyczepić
do
samochodu
chorągiewkę, aby był lepiej
widoczny przez nadjeżdżające
pojazdy
na
ścieżkach
lub
wzgórzach.
• Dojeżdżając do szczytu wzgórza
użyć sygnału dźwiękowego, by
pojazdy jadące z przeciwnej strony
wiedziały, że tam jesteśmy.
• Włączyć reflektory główne, nawet
w ciągu dnia. Dzięki temu pojazd
jest lepiej widoczny przez innych
kierowców.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

OSTRZEŻENIE
- Przejeżdżanie przez
wzgórze
Dojeżdżanie do szczytu (grzbietu)
wzgórza z dużą prędkością może
być przyczyną wypadku i
doprowadzić do poważnych lub
śmiertelnych obrażeń. Może być
za nim spadek terenu, nasyp,
urwisko lub ludzie siedzący na
ziemi. Dojeżdżając do szczytu
należy zwolnić i być ostrożnym.

Zgaśnięcie silnika podczas jazdy
pod górę
Co zrobić, jeżeli silnik mojego
samochodu zgaśnie lub ma zamiar
zgasnąć i nie mogę dojechać pod
górę?
Jeżeli silnik zgaśnie lub ma zamiar
zgasnąć podczas jazdy pod górę, jest
kilka czynności, które należy wykonać
i jest kilka czynności, których nie wolno
wykonywać. Po pierwsze, należy
wykonać następujące czynności:
• Nacisnąć pedał hamulca, by
zatrzymać pojazd i nie dopuścić do
stoczenia się w dół. Zaciągnąć
również hamulec postojowy.
• Jeżeli silnik nadal pracuje,
przełączyć automatyczną skrzynię
biegów na wsteczny bieg, zwolnić
hamulec postojowy i powoli
zjechać ze wzniesienia na
wstecznym biegu.

• Jeżeli silnik nie pracuje, należy go
ponownie uruchomić. Z wciśniętym
pedałem hamulca zaciągniętym
hamulcem postojowym, przełączyć
ręczną skrzynię biegów do pozycji
N (Neutralnej) lub automatyczną
skrzynię biegów do pozycji P
(Postój) i ponownie uruchomić
silnik. Następnie przełączyć na
bieg wsteczny, zwolnić hamulec
postojowy i powoli zjechać ze
wzniesienia na wstecznym biegu.
• Podczas zjeżdżania tyłem ze
wzniesienia należy położyć lewą
rękę na kierownicy w pozycji
„godzina 12”. W ten sposób nożna
będzie kontrolować, czy pojazd
zjeżdża prosto, czy też może
podczas zjeżdżania skręca w
prawo lub w lewo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 23

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3
4
5
6
7

Poniżej podane są czynności,
których nie wolno wykonywać jeżeli
silnik zgaśnie lub ma zamiar
zgasnąć podczas jazdy pod górę.
• Nigdy nie należy zapobiegać
zgaśnięciu
silnika
poprzez
naciskanie pedału sprzęgła lub
zmianę biegu do pozycji N
(Neutralnej), aby “podnieść obroty”
silnika a następnie odzyskiwać
moment jazdy do przodu. Będzie to
bezskuteczne. Pojazd zacznie się
staczać bardzo szybko w dół i
można stracić nad nim panowanie
lub dachować.
Zamiast tego, należy użyć hamulca,
by zatrzymać pojazd. Następnie
zastosować hamulec postojowy.
Przełączyć na bieg wsteczny,
zwolnić hamulec postojowy i powoli
zjechać w dół.

8
9

5 24

OSTROŻNIE
Nigdy nie należy próbować
zawracać, jeżeli podczas jazdy
pod górę silnik jest bliski
zgaśnięcia. Jeżeli wzgórze jest
na tyle strome, że może
spowodować zgaśnięcie silnika,
jego pochyłość może też być
przyczyną dachowania podczas
próby zawrócenia. Jeżeli nie
można wjechać pod górę, należy
zjechać tyłem ze wzgórza.

Zgaśnięcie silnika podczas jazdy
pod górę
Jeżeli silnik zgaśnie i nie można
zjechać tyłem w dół, należy
spróbować wykonać następujące
czynności: Zaciągnąć hamulec
postojowy, ustawić dźwignię zmiany
biegów w pozycji 1 (Pierwszy bieg)
lub P (Postój) i wyłączyć silnik.
Opuścić pojazd, by wezwać pomoc.
Jeżeli pojazd stoi pod pewnym kątem
do zbocza, należy z niego wysiąść po
stronie położonej wyżej na zboczu
względem pojazdu i trzymać się z
dala od drogi, na którą mógłby się
stoczyć
podczas
dachowania.
Pozostawić pojazd z dźwignią
ręcznej skrzyni biegów w pozycji 1
(Pierwszy bieg) lub dźwignią
automatycznej skrzyni biegów w
pozycji P (Postój).

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

OSTRZEŻENIE
- Opuszczanie pojazdu
Wysiadanie z pojazdu na stronę
położoną niżej na zboczu
względem pojazdu, który stoi
pod pewnym kątem do zbocza
jest niebezpieczne. Jeżeli pojazd
dachuje, może zgnieść osobę
wysiadającą lub ją śmiertelnie
ranić. Należy zawsze wysiadać
po stronie położonej wyżej na
zboczu względem pojazdu i
trzymać się z dala od drogi, na
którą mógłby się stoczyć
podczas dachowania.

OSTRZEŻENIE
- Pozostawianie pojazdu
Jeżeli kierowca ma zamiar
zostawić pojazd, należy zaciągnąć
hamulec postojowy i ustawić
dźwignię ręcznej skrzyni zmiany
biegów w pozycji 1 (Pierwszy
bieg) lub dźwignię automatycznej
skrzyni biegów w pozycji P
(Postój).

Jazda w dół ze wzniesienia
Jeżeli droga w terenie prowadzi w dół
zbocza, należy rozważyć te same
sprawy, które były brane pod uwagę
przed wjechaniem na wzgórze. A oto
krótkie przypomnienie:
• Jak
strome
jest
zbocze
prowadzące w dół? Czy można
będzie utrzymać panowanie nad
pojazdem?
• Jaką ma powierzchnię? Gładką?
Nierówną? Śliską? Z dobrze ubitą
ziemią? Żwir?
• Czy są ukryte przeszkody? Koleiny?
Kłody? Głazy?
• Co jest u stóp wzgórza? Czy jest
ukryty brzeg strumienia lub nawet
rzeka z dużymi skałami?
• Czy zmiany pogody, które mogą
nastąpić w trakcie wjeżdżania na
wzgórze nie wpłyną na warunki
jazdy i jej nie utrudnią?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 25

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3

Kiedy już kierowca podejmie decyzję,
że można bezpiecznie zjechać ze
wzgórza, należy starać się utrzymać
pojazd podczas jazdy w dół na
wprost i zjeżdżać na niskim biegu. W
ten sposób hamowanie silnikiem
pozwoli odciążyć hamulce tak, że nie
będą przez cały czas pracowały.
Należy zjeżdżać powoli, cały czas
panując nad pojazdem.

4
5
6
7
8

OSTROŻNIE
Przed rozpoczęciem jazdy w dół po
wzniesieniu bardzo ważne jest
sprawdzenie, czy żaden ładunek
nie będzie miał tendencji do
przesunięcia się do przodu kiedy
pojazd będzie skierowany przodem
w dół. Takie przesunięcie się
ładunku może stanowić zagrożenie
dla kierowcy i pasażerów lub
uniemożliwić kierowcy panowanie
nad pojazdem.

9

5 26

OSTRZEŻENIE
- Hamowanie
Intensywne hamowanie podczas
jazdy w dół po wzniesieniu może
spowodować
przegrzanie
hamulców i ich zatarcie. Może to
być przyczyną utraty kontroli i
poważnego wypadku. Podczas
jazdy w dół należy hamować
lekko i stosować niski bieg,
dzięki czemu pojazd będzie pod
kontrolą.
Należy unikać zakrętów, które
mogłyby spowodować, że pojazd
znajdzie się w poprzek pochyłości
wzgórza. Wzgórze, które jest na tyle
łagodne, że można po nim zjeżdżać
na wprost może się okazać zbyt
strome, gdy pojazd ustawi się w
poprzek wzniesienia. Jeżeli pojazd nie
będzie zjeżdżał na wprost po zboczu,
może dojść do dachowania.
Nigdy nie należy jechać w dół po
wzniesieniu z wciśniętym pedałem
sprzęgła. Jest to tak zwane „wolne
koło.” Całą pracę przejmą hamulce, co
może spowodować ich przegrzanie i
zatarcie.

OSTROŻNIE
Podczas jazdy w dół po
wzniesieniu należy unikać takiego
gwałtownego hamowania, które
mogłoby zablokować hamulce.
Jeżeli przednie hamulce są
zablokowane, nie można sterować
pojazdem.
Jeżeli podczas jazdy w dół po
wzniesieniu hamulce się zablokują,
da się prawdopodobnie odczuć, że
pojazd zacznie się ślizgać na boki.
Aby przywrócić właściwy kierunek
należy po prostu zwolnić hamulce i
skierować przód pojazdu prosto w dół
zbocza.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Zgaśnięcie silnika podczas jazdy
w dół po wzniesieniu
Zgaśnięcie silnika jest o wiele
bardziej prawdopodobne podczas
jazdy w górę. Jeżeli jednak zdarzy
się podczas jazdy w dół, należy
wykonać następujące czynności.
• Zatrzymać pojazd z użyciem
hamulców. Następnie zastosować
hamulec postojowy.
• Przesunąć dźwignię automatycznej
skrzyni biegów w położenie P
(Postój) lub ręcznej skrzyni biegów
w położenie N (Neutralne) i cały
czas hamując ponownie uruchomić
silnik.
• Przełączyć na niski bieg, zwolnić
hamulec postojowy i ruszyć na
wprost w dół.
• Jeżeli silnik nie daje się uruchomić,
należy wysiąść z pojazdu i
poszukać pomocy. Należy wysiąść
na stronę położoną wyżej na
zboczu względem pojazdu i
trzymać się z dala od drogi, na
którą mógłby się on stoczyć
podczas dachowania.

Jazda w poprzek wzniesienia
Podczas jazdy terenowej, wcześniej
lub później, droga będzie biegła w
poprzek zbocza. Jeżeli tak się zdarzy
należy zdecydować, czy będziemy
próbować jechać w poprzek
wzniesienia, czy nie. Należy wziąć
pod uwagę następujące sprawy:
• Wzgórze, po którym można jechać
w górę lub w dół może być zbyt
strome do jazdy w poprzek.
Podczas jazdy na wprost w górę
lub w dół po wzniesieniu, długość
rozstawu osi (odległość między
osią przednią i tylną) ogranicza
prawdopodobieństwo, że pojazd
zacznie się staczać w dół. Jeżeli
jednak jedzie się w poprzek
wzniesienia, o wiele węższy
rozstaw kół (odległość między
lewym i prawym kołem) może nie
zapobiec przechyleniu się pojazdu
i jego dachowaniu. Również jazda
w poprzek wzniesienia powoduje,
że jest bardziej obciążone koło
znajdujące się niżej na zboczu.
Może to spowodować zsunięcie się
pojazdu lub dachowanie.

• Podczas
jazdy
w
poprzek
wzniesienia problemem może być
stan nawierzchni. Sypki żwir,
plamy błota lub nawet mokra trawa
mogą spowodować, że koła będą
się ślizgały na boki. Jeżeli pojazd
będzie się ślizgał na boki może
uderzyć w coś, co spowoduje jego
przechylenie (skała, koleina itp.) i
w efekcie dachowanie.
• Ukryte
przeszkody
mogą
spowodować, że nachylenie stanie
się jeszcze bardziej strome. Jeżeli
kołem znajdującym się wyżej na
zboczu najedzie się na skałę lub
koło znajdujące się niżej na zboczu
wpadnie w koleinę lub zagłębienie,
samochód może się jeszcze
bardziej przechylić.
Z tego powodu należy bardzo dobrze
przemyśleć, czy można jechać w
poprzek zbocza. Sam fakt, że szlak
prowadzi w poprzek zbocza nie
znaczy, że trzeba nim jechać.

5 27

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3
4

OSTRZEŻENIE
- Dachowanie
Jazda w poprzek zbyt stromego
zbocza spowoduje dachowanie
samochodu. Co może być
przyczyną
ciężkiego
lub
śmiertelnego wypadku. Jeżeli
istnieją jakiekolwiek wątpliwości
co do stopnia nachylenia
zbocza, nie należy jechać po nim
w poprzek. Należy znaleźć inną
drogę.

5
6
7
8
9

5 28

Jeżeli pojazd zsuwa się po
zboczu
Jeżeli kierowca poczuje, że pojazd
zaczyna się zsuwać po zboczu,
należy natychmiast skręcić. Powinno
to wyprostować pojazd i zapobiec
dalszemu zsuwaniu. Jednak lepszym
sposobem na uniknięcie tego jest
wcześniejsze opuszczenie pojazdu i
przejście całej trasy w celu
sprawdzenia jaka jest nawierzchnia.

Zgaśnięcie silnika podczas jazdy
w poprzek wzniesienia
Jeżeli silnik zgaśnie podczas jazdy w
poprzek wzniesienia, należy uważać,
by kierowca i wszyscy pasażerowie
opuścili pojazd od strony położonej
wyżej na zboczu względem pojazdu,
nawet gdyby trudniej było otworzyć z
tej strony drzwi. Jeżeli ktoś wysiądzie
na stronę położoną niżej na zboczu i
pojazd zacznie dachować, osoba
taka znajdzie się na jego drodze.
Jeżeli zachodzi konieczność zejścia
po zboczu, należy się trzymać z dala
od drogi, po której może się staczać
dachujący pojazd.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

OSTRZEŻENIE
- Opuszczanie pojazdu
Wysiadanie z pojazdu na stronę
położoną niżej na zboczu
względem
pojazdu,
który
zatrzymał
się
w
poprzek
wzniesienia jest niebezpieczne.
Jeżeli pojazd dachuje, może
zgnieść osobę wysiadającą lub ją
śmiertelnie ranić. Należy zawsze
wysiadać po stronie położonej
wyżej na zboczu względem
pojazdu i trzymać się z dala od
drogi, na którą mógłby się
stoczyć podczas dachowania.

Jazda po błocie, piachu,
śniegu lub lodzie
Podczas jazdy po błocie, piachu,
śniegu lub lodzie, opony nie mają
dobrej przyczepności. Nie można
szybko przyspieszać, pokonywanie
zakrętów jest trudne i potrzebna jest
dłuższa droga hamowania.
Podczas jazdy w błocie najlepiej jest
stosować niski bieg. Im głębsze błoto,
tym niższy bieg. W wyjątkowo
głębokim błocie najlepiej jechać bez
zatrzymywania się, by w nim nie
ugrzęznąć.
Jadąc po piachu daje się odczuć
zmianę w przyczepności opon. Będzie
to jednak zależało od tego, jak bardzo
sypki jest piasek. Na sypkim piasku (jak
na plaży lub piaszczystych wydmach)
koła będą miały tendencję do
grzęźnięcia. Będzie to miało wpływ na
kierowanie pojazdem, przyspieszanie i
hamowanie. Do jazdy po piachu może
istnieć
potrzeba
niewielkiego
ograniczenia ciśnienia powietrza w
oponach. Poprawi to przyczepność.
Należy pamiętać, by je z powrotem
napompować
przy
pierwszej
sposobności
po
opuszczeniu
piaszczystego terenu.

✽ UWAGA
• W przypadku utraty przyczepności
w błocie, na sypkim podłożu lub
piachu należy obrócić gwałtownie
kierownicę na boki. Powinno to
pomóc odzyskać przyczepność.
• Nie należy zwiększać obrotów
silnika. Zamiast jazdy na wprost
spowoduje to rotację kół i ich
zakopywanie się, w efekcie czego
pojazd może ugrzęznąć aż po ramę.
Powolne zwiększanie obrotów jest
lepsze niż zbyt gwałtowne.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 29

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3

Twardo ubity śnieg lub lód dają
najgorszą przyczepność. Na takich
nawierzchniach bardzo łatwo stracić
panowanie nad pojazdem. Na
przykład,
na
mokrym
lodzie
przyczepność jest tak mała, że trudno
będzie nawet przyspieszać. Jeżeli
pojazd nawet ruszy, zła sterowność i
utrudnione hamowanie mogą łatwo
spowodować wpadnięcie w poślizg.

4
5
6
7
8

OSTRZEŻENIE
- Zamarznięte nawierzchnie
Jazda
po
zamarzniętych
jeziorach, stawach lub rzekach
może
być
niebezpieczna.
Podwodne źródła, prądy pod
powierzchnią, lub nagłe tajanie
lodu mogą go osłabić. Pojazd
może wpaść pod lód i kierowca
oraz
pasażerowie
utonąć.
Pojazdem należy jeździć jedynie
po bezpiecznych nawierzchniach.

9

5 30

Jazda w wodzie
Lekki deszcz nie stwarza poważnych
problemów podczas jazdy terenowej.
Jednak
gęsty
deszcz
może
spowodować gwałtowną powódź, a
woda
powodziowa
wymaga
szczególnej ostrożności.
Przed wjechaniem do wody należy
sprawdzić jej głębokość. Jeżeli jest na
tyle głęboka, że przykrywa piasty kół,
osie lub rurę wydechową, nie wolno w
nią wjeżdżać. Prawdopodobnie nie da
rady przez nią przejechać. Poza tym
tak głęboka woda może uszkodzić oś
i inne części pojazdu.
Jeżeli woda nie jest za głęboka,
należy przejechać przez nią powoli.
Przy dużej prędkości woda będzie
się rozpryskiwać ochlapując układ
zapłonowy w efekcie czego silnik
może zgasnąć. Silnik może też
zgasnąć, gdy rura wylotowa znajdzie
się pod wodą. Nie będzie go można
uruchomić dopóki rura wylotowa
będzie się znajdowała pod wodą. Po
przejechaniu przez wodę należy
pamiętać, że droga hamowania
może się wydłużyć, dopóki hamulce
będą mokre.

Po przejechaniu przez wodę, która
była tak głęboka, że przykrywała
piasty kół dobrze będzie, gdy
autoryzowany sprzedawca Kia lub
inny
kompetentny
warsztat
serwisowy wymieni łożyska kół
przednich i sprawdzi tylną część
(most) pojazdu na obecność wody.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

OSTRZEŻENIE - Woda
Jazda przez rwącą wodę może
być niebezpieczna. Głęboka woda
może porwać pojazd i unieść z
prądem w efekcie czego kierowca
i pasażerowie mogą utonąć.
Nawet gdy ma tylko kilkanaście
centymetrów głębokości, może
wymyć podłoże spod kół w
efekcie czego pojazd może
stracić przyczepność i się
przechylić. Nigdy nie należy
jeździć przez rwącą wodę.

Po zakończeniu jazdy
terenowej

1

Należy usunąć wszystkie resztki
gałęzi i kamieni nagromadzone na
podwoziu, w dolnej części nadwozia i
pod pokrywą silnika. Materiały te
mogą stanowić zagrożenie pożarowe.
Po jeździe po błocie lub piasku, należy
oczyścić i skontrolować okładziny
hamulcowe. Nagromadzenie się na
nich błota lub piasku może
spowodować
zeszklenie
ich
powierzchni i niepewne hamowanie.
Należy sprawdzić, czy nie jest
uszkodzona konstrukcja nadwozia,
układ kierowniczy, zawieszenie, koła,
opony oraz układ wydechowy. Należy
też skontrolować, czy nie ma
wycieków z przewodów paliwowych i
układu
chłodzenia.
Pojazd
wykorzystywany do jazdy terenowej
wymaga częstszej obsługi serwisowej.

2
3
4
5
6
7
8
9

5 31

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem
HOLOWANIE PRZYCZEPY
Silnik

OSTRZEŻENIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- Holowanie przyczepy
Jeżeli
podczas
holowania
przyczepy nie stosuje się
odpowiedniego wyposażenia i nie
prowadzi samochodu poprawnie,
Użytkownik
może
stracić
panowanie nad pojazdem. Jeżeli
na przykład przyczepa jest za
ciężka, hamulce mogą nie działać
dobrze lub mogą w ogóle nie
pracować. Kierowca i pasażerowie
mogą odnieść poważne obrażenia
włącznie ze śmiercią. Przyczepę
można holować tylko wtedy, gdy
spełnione są wszystkie zalecenia
podane w tym dziale.

✽ UWAGA
Holowanie przyczepy w niewłaściwy
sposób może spowodować uszkodzenie samochodu, w rezultacie czego
niezbędne będą kosztowne naprawy
nie objęte gwarancją. Aby poprawnie
holować przyczepę należy stosować
się do rad zawartych w tym dziale.

5 32

Pozycja

Silnik benzynowy
2.0 L
2WD 4WD

750
Maksymalna Niehamowana 500
masa
(1102) (1653)
przyczepy
1400 1600
w kg (funtach) Hamowana (3086) (3527)
Maksymalne
dopuszczalne pionowe
75
75
obciążenie statyczne na
(165) (165)
układ sprzęgający
w kg (funtach)
Zalecana odległość
pomiędzy środkiem
tylnego koła a punktem
sprzęgającym w
mm (calach)
2WD : Napęd na 2 koła
4WD : Napęd na 4 koła

Silnik diesla

2.7 L
4WD

2.0 L
2WD 4WD

750
(1653)
1600
(3527)

500
750
(1102) (1653)
1400 1600
(3086) (3527)

75
(165)

75
(165)

940 (37)

75
(165)

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Pojazd ten może holować przyczepę.
W celu uzyskania informacji na temat
dopuszczalnej masy holowanej
przyczepy, należy zapoznać się z
informacją zatytułowaną „Masa
przyczepy”
zamieszczoną
na
następnych stronach tego działu.
Należy
pamiętać,
że
jazda
samochodem z przyczepą przebiega
inaczej, niż jazda bez niej. Holowanie
przyczepy oznacza inny sposób
prowadzenia samochodu, wpływa na
jego trwałość i zużycie paliwa.
Pomyślne i bezpieczne holowanie
przyczepy wymaga odpowiedniego
wyposażenia i jego właściwego
zastosowania.
Dział ten zawiera wiele sprawdzonych, ważnych wskazówek
dotyczących holowania przyczepy i
zasad bezpieczeństwa. Wiele z nich
ma znaczenie dla bezpieczeństwa
kierowcy i pasażerów. Przed
podjęciem decyzji o holowaniu
przyczepy, prosimy o uważne
przeczytanie tego działu.

WIDOK Z
BOKU

WIDOK Z
GÓRY

PŁYTA TYLNEJ PODŁOGI

BELKA TYLNEGO ZDERZAKA
CZŁON BOCZNY TYLNEJ
PODŁOGI
OŚWIETLENIE

LEWY
PRZEKRÓJ A-A

1KMB5032

5 33

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3
4

Elementy, które mają za zadanie
ciągnięcie ładunku, takie jak silnik,
skrzynia biegów, zespół kół i opony
zmuszone są do większej pracy
spowodowanej masą dodatkowego
ładunku. Silnik musi pracować przy
stosunkowo wyższych prędkościach
i pod większym obciążeniem. To
dodatkowe obciążenie powoduje
wytwarzanie dodatkowego ciepła.
Przyczepa
zwiększa
również
znacznie opór powietrza utrudniając
warunki holowania.

5
6
7
8
9

5 34

Podjęcie decyzji o holowaniu
przyczepy
Oto kilka ważnych informacji dla
osób, które zdecydowały się holować
przyczepę:
• Należy
wziąć
pod
uwagę
zastosowanie sterowania kołysaniem
bocznym. Można o to spytać
sprzedawcę zaczepu.
• Przyczepę można holować, jeżeli
licznik
przebiegu
kilometrów
wskazuje 800 km (500 mil) lub
więcej. Jeżeli licznik nie osiągnie
jeszcze 800 km i pojazd ciągnie
przyczepę, nie należy jechać z
prędkością przekraczającą 80
km/h i ruszać z całkowicie otwartą
przepustnicą. Pomaga to silnikowi i
innym
elementom
pojazdu
„zużywać się” przy większych
obciążeniach.
• Zawsze prowadź samochód z
umiarkowaną prędkością (niższą
od 100 km/h).
• Ważne decyzje dotyczą masy
przyczepy:

Masa przyczepy
Jak ciężka może być przyczepa, by
zachować bezpieczeństwo? Nie
może on nigdy mieć masy większej,
niż wynosi maksymalna masa
przyczepy hamowanej własnymi
hamulcami. Ale nawet i taka
przyczepa może być za ciężka.
Jej masa zależy od tego, jak
Użytkownik planuje ją używać. Na
przykład ważna jest prędkość,
wysokość,
nachylenie
drogi,
temperatura otoczenia oraz to, jak
często pojazd holuje przyczepę.
Idealna masa przyczepy uzależniona
jest również od wyposażenia
specjalnego samochodu.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Masa dyszla przyczepy
Ważny jest pomiar obciążenia dyszla
przyczepy ponieważ ma ono wpływ
na całkowitą masę brutto pojazdu.
Masa ta obejmuje ciężar własny
samochodu gotowego do jazdy,
wszelki ładunek, który się w nim
znajduje i ludzi jadących w
samochodzie. Jeżeli pojazd holuje
przyczepę,
obciążenie
dyszla,
należy dodać do całkowitej masy
brutto pojazdu, ponieważ samochód
również będzie obciążony i tym
ładunkiem.
Po załadowaniu przyczepy należy ją
zważyć, a następnie oddzielnie
zważyć dyszel, by sprawdzić, czy
masy są właściwe. Jeżeli nie są
właściwe, można to skorygować
przesuwając odpowiednio ładunek
znajdujący się na przyczepie.

OSTRZEŻENIE
• Nie należy nigdy wkładać na
przyczepę cięższego ładunku
z tyłu niż z przodu. Obciążenie
przodu powinno stanowić
mniej więcej 60% całego
obciążenia
przyczepy;
obciążenie tyłu powinno
stanowić mniej więcej 40%
całego obciążenia przyczepy.
• Nigdy nie należy przekraczać
maksymalnego
obciążenia
przyczepy lub wyposażenia
ciągnącego przyczepę. Niewłaściwe załadowanie przyczepy
może być przyczyną uszkodzenia
samochodu
i/lub
obrażeń ciała. Ciężar przyczepy
i ładunku należy sprawdzić na
wadze przemysłowej lub w
biurze patrolu drogowego
wyposażonego w wagę.
• Niewłaściwie
załadowana
przyczepa może być przyczyną
utraty panowania nad pojazdem.

Haki holownicze
Posiadanie prawidłowego wyposażenia
do zaczepienia przyczepy jest bardzo
ważne. Boczne wiatry, jadące duże
ciężarówki i złe drogi są powodami
uzasadniającymi potrzebę posiadania
prawidłowego haka holowniczego. Oto
zasady, którymi należy się kierować:
• Czy podczas montażu haka
holowniczego
trzeba
będzie
wykonać otwory w nadwoziu
samochodu? Jeśli tak, należy
pamiętać o uszczelnieniu otworów,
po zdemontowaniu haka później.
Jeśli Użytkownik ich nie uszczelni,
z układu wydechowego do
samochodu
będzie
się
przedostawał śmiertelnie trujący
tlenek węgla (CO), jak również
kurz i woda.
• Zderzaki samochodu nie są
przeznaczone do montażu haków
holowniczych. Nie należy na nich
instalować pożyczanych haków
holowniczych lub innych typu
zderzakowego. Należy stosować
haki holownicze montowane do
ramy, które nie są mocowane do
zderzaków.
5 35

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3
4
5
6
7
8

Łańcuchy bezpieczeństwa
Pomiędzy przyczepą a samochodem
należy zawsze podczepiać łańcuchy
bezpieczeństwa. Łańcuchy bezpieczeństwa
należy
podczepić
prowadząc je pod dyszlem i hakiem
w taki sposób by zabezpieczały
dyszel przed uderzeniem o jezdnię
w razie zsunięcia się zaczepu
holowniczego z haka.
Instrukcje dotyczące łańcuchów
bezpieczeństwa
mogą
być
dostarczone przez producenta haka
holowniczego
lub
przyczepy.
Odnośnie mocowania łańcuchów
bezpieczeństwa prosimy stosować
się do zaleceń producenta. Należy
zawsze pozostawić nieco luźnego
łańcucha tak, aby możliwe było
wykonywanie skrętów z przyczepą. I
nie należy pozwolić, aby łańcuchy
bezpieczeństwa ciągnęły się po
gruncie.

9

5 36

Hamulce przyczepy
Jeśli przyczepa Użytkownika ma masę
większą niż wynosi maksymalna masa
przyczepy bez hamulców, wtedy
wymagane są własne hamulce
przyczepy i muszą one być
odpowiednie. Należy przeczytać
instrukcję
odnośnie
hamulców
przyczepy i stosować się do niej tak, by
można je prawidłowo zainstalować,
wyregulować i konserwować.
• Nie należy podłączać się do
układu hamulcowego pojazdu.

OSTRZEŻENIE
Nie należy używać przyczepy
wyposażonej w hamulce dopóki
Użytkownik nie ma całkowitej
pewności, że ma prawidłowo
ustawiony układ hamulcowy. Nie
jest to zadanie dla amatorów.
Należy skorzystać z usług
doświadczonego i kompetentnego
warsztatu
zajmującego
się
regulacją przyczep.

Jazda z przyczepą
Holowanie przyczepy wymaga
pewnego doświadczenia. Przed
wyruszeniem w drogę trzeba poznać
przyczepę. Należy przyzwyczaić się
do kierowania pojazdem i do
hamowania
z
dodatkowym
obciążeniem jakim jest przyczepa.
Należy też zawsze pamiętać, że
samochód jest teraz o wiele dłuższy
i nie reaguje tak dobrze jak wtedy,
gdy jest bez przyczepy.
Przed rozpoczęciem jazdy, należy
sprawdzić hak holowniczy przyczepy
oraz skrzynię ładunkową, łańcuchy
bezpieczeństwa, podłączenie wtyku
elektrycznego przyczepy, oświetlenie, ogumienie i regulację
lusterek.
Jeżeli
przyczepa
wyposażona jest w hamulce
elektryczne, należy ruszyć i
zastosować
ręcznie
sterownik
hamulca, by się upewnić, że
hamulec
działa.
Pozwoli
to
jednocześnie sprawdzić połączenia
elektryczne.
Podczas jazdy należy od czasu do
czasu sprawdzić, czy ładunek leży
bezpiecznie na przyczepie oraz czy
działają światła i hamulce przyczepy.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Odległość od poprzedzającego
pojazdu
Jeżeli holowana jest przyczepa,
odległość od poprzedzającego
pojazdu powinna być dwa razy taka,
jak odległość zachowywana w
przypadku jazdy bez przyczepy.
Pozwoli
to
uniknąć
sytuacji
wymagających nagłego hamowania i
gwałtownych skrętów.

Cofanie
Należy trzymać jedną ręką za dół
kierownicy.
Aby
przesunąć
przyczepę w lewo, należy przesunąć
dłoń w lewo. Aby przesunąć
przyczepę
w
prawo,
należy
przesunąć dłoń w prawo. Należy
zawsze cofać powoli i jeżeli to
możliwe skorzystać z pomocy kogoś,
kto pokieruje pojazdem.

Wyprzedzanie
Podczas wyprzedzania z przyczepą
potrzebna jest większa odległość od
pojazdów
nadjeżdżających
z
przeciwka,
niż
w
przypadku
wyprzedzania
bez
przyczepy.
Ponieważ cały pojazd jest o wiele
dłuższy, przed powrotem na własny
pas ruchu należy odjechać dalej od
wyprzedzanego pojazdu.

Skręcanie
Podczas
holowania
przyczepy
należy zachowywać dłuższy promień
skrętu. Dzięki temu przyczepa nie
zawadzi o miękkie pobocze,
krawężniki, znaki drogowe, drzewa i
inne przedmioty. Należy unikać
nagłego i gwałtownego skręcania.
Należy dużo wcześniej sygnalizować
zamiar wykonania manewru.

Używanie kierunkowskazów
podczas holowania przyczepy
Pojazd holujący przyczepę musi
mieć
oddzielny
przerywacz
kierunkowskazów i dodatkowe
okablowanie. Zielone strzałki na
tablicy rozdzielczej migają zawsze,
gdy sygnalizowany jest zamiar
skrętu lub zmiany pasa ruchu. Jeżeli
światła przyczepy są dobrze
podłączone, też będą migały
informując innych kierowców o
zamiarze wykonania manewru
skrętu, zmiany pasa ruchu lub
zatrzymania pojazdu.
Jeżeli holowana jest przyczepa,
zielone strzałki na tablicy rozdzielczej
będą migały, sygnalizując zamiar
skrętu,
nawet
gdy
żarówki
kierunkowskazów przyczepy będą
przepalone.
Kierowca
będzie
wówczas myślał, że kierowcy
pojazdów jadących z tyłu widzą tę
sygnalizację, choć w rzeczywistości
tak nie będzie. Ważne jest, by od
czasu do czasu sprawdzić, czy
kierunkowskazy przyczepy działają.
Światła trzeba też sprawdzać za
każdym razem, gdy kable przyczepy
są rozłączane i na nowo podłączane.
5 37

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

1
2
3
4
5
6

Nie należy podłączać układu
oświetleniowego przyczepy bezpośrednio do układu oświetleniowego pojazdu. Należy używać
tylko
zatwierdzonego
zespołu
przewodów przyczepy.
Autoryzowany sprzedawca Kia może
służyć pomocą w instalacji zespołu
przewodów elektrycznych.

OSTROŻNIE
Nie zastosowanie zatwierdzonego
zespołu przewodów przyczepy
może spowodować uszkodzenie
układu elektrycznego samochodu
i/lub obrażenia ciała.

7
8
9

5 38

Jazda na wzniesieniach
Przez rozpoczęciem zjazdu z
długiego lub stromego wzniesienia
należy zmniejszyć prędkość i
przełożyć dźwignię zmiany biegów na
niższy bieg. Jeżeli dźwignia nie
zostanie przełączona na niższy bieg,
może zaistnieć konieczność tak
mocnego hamowania, że hamulce się
nagrzeją i nie będą działały sprawnie.
Podczas wjeżdżania na długie
wzniesienie
należy
przełożyć
dźwignię zmiany biegów na niższy
bieg i zmniejszyć prędkość do około
70 km/h, co pozwoli ograniczyć
możliwość przegrzania silnika i
skrzyni biegów.
Jeśli przyczepa Użytkownika ma masę
większą niż wynosi maksymalna masa
przyczepy bez hamulców i Użytkownik
ma w samochodzie automatyczną
skrzynię biegów, wtedy do holowania
przyczepy należy wykorzystywać
położenie D (Jazda).
Prowadzenie samochodu z dźwignią
zmiany biegów w pozycji D (jazda)
podczas
holowania
przyczepy
zmniejszy ryzyko przegrzania i
przedłuży żywotność automatycznej
skrzyni biegów.

✽ UWAGA
• Podczas holowania przyczepy po
stromym zboczu (powyżej 12%)
należy zwracać szczególną uwagę
na wskaźnik temperatury płynu
chłodzącego silnik, by nie dopuścić
do przegrzania silnika. Jeżeli
wskazówka
tego
wskaźnika
przesunie się po tarczy w kierunku
„H” (GORĄCY), należy najszybciej
jak to tylko będzie bezpieczne
zjechać na bok drogi i pozostawić
silnik na jałowych obrotach, dopóki
nie ostygnie. Gdy tylko silnik
dostatecznie
ostygnie
można
kontynuować jazdę.
• Prędkość, z jaką można jechać,
należy ocenić w zależności od
ciężaru przyczepy i nachylenia
wzniesienia tak, by ograniczyć
ryzyko przegrzania silnika i
skrzyni biegów.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Parkowanie na wzniesieniach
Zasadniczo nie powinno się
parkować pojazdu z dołączoną
przyczepą na wzniesieniach. Jeżeli
zaczną się staczać w dół, może
dojść do poważnych obrażeń ludzi, a
nawet śmierci, a także uszkodzenia
przyczepy i pojazdu.

OSTRZEŻENIE
- Parkowanie na
wzniesieniach
Parkowanie pojazdu z dołączoną
przyczepą na wzniesieniach
może spowodować poważne
obrażenia u ludzi, a nawet
śmierć, gdyby przyczepa nie
była hamowana.
Jeśli jednak zajdzie konieczność
zaparkowania z przyczepą na
wzniesieniu, należy to wykonać w
następujący sposób:
1. Nacisnąć hamulce, ale nie
włączać żadnego biegu.

2. Poprosić kogoś, by umieścił kliny
pod kołami przyczepy.
3. Kiedy kliny będą na miejscu,
zwolnić hamulce tak, by klocki
przejęły cały ciężar.
4. Ponownie nacisnąć hamulce.
Zaciągnąć hamulec postojowy i
przełączyć dźwignię zmiany
biegów do położenia R (wsteczny)
w przypadku ręcznej skrzyni
biegów i P (postój) w przypadku
automatycznej skrzyni biegów.
5. Zwolnić hamulce.

OSTRZEŻENIE
- Hamulec postojowy
Jeżeli hamulec postojowy nie
będzie dokładnie zaciągnięty,
wyjście z samochodu może być
niebezpieczne.
Jeśli silnik będzie pracował,
samochód może się nagle
poruszyć. Użytkownik i inni
pasażerowie
mogą
zostać
poważnie lub śmiertelnie zranieni.

Gdy kierowca jest gotowy do
odjazdu po zaparkowaniu na
wzniesieniu
1. Z dźwignią zmiany biegów w
położeniu luzu w przypadku ręcznej
skrzyni biegów i P (postój) w
przypadku automatycznej skrzyni
biegów nacisnąć pedał hamulca i
przytrzymując
go
wykonać
następujące czynności:
• Uruchomić silnik;
• Włączyć bieg i
• Zwolnić hamulec postojowy.
2. Powoli zdjąć stopę z pedału
hamulca.
3. Ruszyć powoli tak, by zjechać z
klinów.
4. Zatrzymać się i poprosić kogoś, by
zabrał kliny.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 39

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem
PRZECIĄŻENIE POJAZDU
Konserwacja pojazdu
holującego przyczepę

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pojazd, który regularnie holuje
przyczepę,
będzie
wymagał
częstszych przeglądów serwisowych.
Szczególną uwagę należy poświęcać
następującym elementom: olej
silnikowy, płyn automatycznej skrzyni
biegów, smar osi i płyn układu
chłodzącego. Również często należy
kontrolować stan hamulców. Każdy z
tych elementów opisany jest w
niniejszej instrukcji obsługi, a indeks
ułatwi ich szybkie znalezienie. Jeżeli
pojazd
Użytkownika
holuje
przyczepę, warto przejrzeć działy
dotyczące tych elementów przed
rozpoczęciem jazdy.
Należy
również
pamiętać
o
konserwacji przyczepy i zaczepu
holowniczego. Należy przestrzegać
harmonogramu przeglądów dołączonego do przyczepy. Najlepiej
dokonywać przeglądu przed każdym
dniem jazdy. Najważniejsze jest, aby
wszystkie nakrętki i śruby mocujące
zaczep, były mocno dokręcone.

5 40

✽ UWAGA
• Ponieważ obciążenie pojazdu z
przyczepą jest większe, podczas
gorących dni lub jazdy pod górę,
może nastąpić przegrzanie silnika.
Jeżeli wskaźnik płynu chodzącego
wskazuje przegrzanie, należy
wyłączyć A/C i zatrzymać pojazd
w bezpiecznym miejscu w celu
schłodzenia silnika.
• Jeżeli pojazd holuje przyczepę,
należy częściej sprawdzać płyn
skrzyni biegów.
• Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w
klimatyzację, należy zainstalować
wentylator chłodnicy, by poprawić
osiągi silnika podczas holowania
przyczepy.

OSTROŻNIE
Znamionowe obciążenie osi
pojazdu (GAWR) oraz znamionowy
całkowity ciężar własny pojazdu
(GVWR) podane są na etykiecie
producenta, zamocowanej na
drzwiach kierowcy. Przekraczanie
tych obciążeń może doprowadzić
do wypadku drogowego lub
uszkodzenia pojazdu. Użytkownik
samochodu powinien obliczyć
ciężar ładunku poprzez ważenie
(lub
liczbę
osób)
przed
umieszczeniem ich w samochodzie. Należy zwracać uwagę,
aby nie przeciążać samochodu.

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem
INFORMACJE NA ETYKIETACH
W pojeździe znajduje się kilka
ważnych
etykiet
i
numerów
identyfikacyjnych. Usytuowanie etykiet
pokazane jest na ilustracjach.

Numer ramy

Etykieta z numerem Identyfikacyjnym
pojazdu VIN (jeśli jest w wyposażeniu)

1
2

Numer identyfikacyjny pojazdu
(VIN)
Aby sprawdzić numer ramy pod
siedzeniem pasażera należy zdjąć
pokrycie pociągając za ten jego
koniec, który oznaczony jest słowem
„PULL”.

3
1KMA6001
1KMB5042
Etykieta identyfikacyjna (jeśli jest w wyposażeniu)
Etykieta zgodności (jeśli jest w wyposażeniu)

4
5
6
7

1KMB5043

1KMB5041

8
9

5 41

Wskazówki dotyczące jazdy samochodem

Silnik benzynowy 2.0L

Silnik diesla 2.0L

1
2
3
4
5

1KMA6003

1KMB5045

Dane techniczne opon /
Etykieta ciśnienia

Silnik benzynowy 2.7L

6
7
8
5KMB7015

9

Numer silnika

5 42

1LDA6002


Related documents


1019225787
1480157534
zawody na 1 4 mili regulamin
1348383305
regulamin gp 2015 1
1907872672


Related keywords