PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact1480157534 .pdf


Original filename: 1480157534.pdf
Title: KM Polish 4.qxd
Author: mijung1

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 06/11/2013 at 20:15, from IP address 89.238.x.x. The current document download page has been viewed 708 times.
File size: 8.5 MB (102 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Wyłącznik zapłonu / 4-3
Uruchamianie silnika / 4-5
Mechaniczna skrzynia biegów / 4-8
Automatyczna skrzynia biegów / 4-10
Napęd na cztery koła (4WD) / 4-16
Układ hamowania / 4-24
Kierownica / 4-31

Jazda samochodem
Tempomat / 4-34
System kontroli trakcji / 4-39
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
samochodu / 4-42
Zestaw przyrządów i wskaźników / 4-45
Przyrządy pomiarowe / 4-46
Wskaźniki i kontrolki / 4-52
kompas / 4-61
Oświetlenie samochodu / 4-64
Wycieraczki i spryskiwacze / 4-70
Odmrażacz szyby tylnej / 4-73
Włącznik świateł awaryjnych / 4-74

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ręczny układ kontroli klimatu w samochodzie / 4-75
Automatyczny układ kontroli klimatu w
samochodzie / 4-85
Odmrażanie i odmglanie przedniej szyby
panoramicznej / 4-98

Jazda samochodem

Jazda samochodem
WYŁĄCZNIK ZAPŁONU
Typ A

1KMA3013

1KMA3012

Podświetlany wyłącznik
zapłonu (jeśli jest w
wyposażeniu)
Za każdym razem, gdy drzwi
zostaną otwarte, wyłącznik zapłonu
jest dla wygody podświetlany, pod
warunkiem, że nie jest on w pozycji
włączonej „ON”. Światło to zgaśnie w
ciągu około 10 sekund po
zamknięciu drzwi lub włączeniu
zapłonu.

Typ B

Pozycja wyłącznika zapłonu
LOCK
Kierownica
jest
zablokowana
chroniąc pojazd przed kradzieżą.
Kluczyk zapłonowy można wyjąć ze
stacyjki jedynie wówczas, gdy
znajduje się w pozycji LOCK.
Obracając kluczyk zapłonowy do
pozycji LOCK należy popchnąć go
do środka, gdy znajduje się w pozycji
ACC (Typ A), a następnie obrócić do
pozycji LOCK.
ACC (Akcesoria)
Kierownica nie jest zablokowana i
działa wyposażenie elektryczne.

1KMB3013

Wyłącznik zapłonu i blokada
kolumny kierownicy przed
kradzieżą

ON
Przed uruchomieniem silnika można
sprawdzić lampki ostrzegawcze. Jest
to normalna pozycja pracy silnika po
uruchomieniu.
Jeżeli silnik nie pracuje, nie należy
pozostawiać wyłącznika zapłonu w
pozycji ON, aby nie dopuścić do
rozładowania akumulatora.

4 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jazda samochodem

1
2
3
4
5

START
Kluczyk zapłonowy przełącza się do
pozycji START, by uruchomić silnik.
Silnik będzie się obracać, dopóki
kluczyk nie zostanie zwolniony.
Wówczas powróci do pozycji ON. W
tej pozycji można sprawdzić lampkę
ostrzegawczą hamulca.
Jeżeli obrót kluczyka do pozycji
START będzie sprawiał trudności,
należy obrócić kierownicę w prawo, a
następnie w lewo, by pozbyć się jej
naprężenia i dopiero potem obrócić
kluczyk.

6
7
8
9

4 4

OSTRZEŻENIE
- Kluczyk zapłonowy
• Kluczyka zapłonowego nie
wolno obracać do pozycji
LOCK ani ACC gdy pojazd
jedzie. Może to spowodować
utratę
panowania
nad
kierunkiem jazdy i systemem
hamowania, co prowadzi do
natychmiastowego wypadku.
• Blokowanie kolumny kierownicy
przed kradzieżą nie zastępuje
hamulca postojowego.
Przed opuszczeniem fotela
kierowcy należy sprawdzić, czy
dźwignia
zmiany
biegów
znajduje się na 1 biegu - w
przypadku
mechanicznej
skrzyni biegów lub w pozycji P
(Postój)
w
przypadku
automatycznej skrzyni biegów,
zaciągnąć całkowicie hamulec
postojowy i wyłączyć silnik.
Jeżeli nie zastosuje się tych
środków ostrożności, może
nastąpić niespodziewane i
gwałtowne przemieszczenie się
samochodu.
(Ciąg dalszy obok)

(Ciąg dalszy)
• Kiedy samochód jedzie, nie
wolno sięgać do wyłącznika
zapłonu, ani do innych
elementów sterowania poprzez
kierownicę. Obecność ręki lub
dłoni w tym obszarze może
doprowadzić
do
utraty
panowania nad samochodem,
co będzie przyczyną wypadku
z poważnymi obrażeniami ciała
lub
nawet
zakończonego
śmiercią.
• Nie należy umieszczać żadnych
ruchomych przedmiotów wokół
siedzenia kierowcy. Jeżeli będą
się przemieszczać w czasie
jazdy,
mogą
utrudnić
prowadzenie samochodu i
doprowadzić do wypadku.

Jazda samochodem
URUCHAMIANIE SILNIKA
Uruchamianie silnika
benzynowego
1. Należy sprawdzić, czy zaciągnięty
jest hamulec postojowy.
2. Mechaniczna skrzynia biegów Wcisnąć pedał sprzęgła do oporu
i ustawić dźwignię zmiany biegów
w położeniu luzu. Podczas
obracania kluczyka zapłonowego
do pozycji Start, należy mieć
wciśnięty pedał sprzęgła.
Automatyczna skrzynia biegów Ustawić dźwignię zmiany biegów
w położeniu P (Postój). Wcisnąć
pedał hamulca do oporu.
Silnik można również uruchomić,
gdy dźwignia zmiany biegów
znajduje się w położeniu N (luz).

3. Obrócić kluczyk zapłonowy do
pozycji START i przytrzymać go w
tym położeniu dopóki silnik nie
zostanie uruchomiony (maksymalnie 10 sekund), a następnie
go zwolnić.
4. W wyjątkowo niskich temperaturach (poniżej -18°C) albo w
przypadkach, gdy samochód nie
był używany przez kilka dni, przed
naciśnięciem pedału gazu należy
silnik rozgrzać.
Bez względu na to, czy silnik jest
zimny, czy ciepły należy go
uruchamiać bez wciskania pedału
gazu.

OSTROŻNIE
Jeżeli podczas jazdy silnik
zgaśnie, nie należy przełączać
dźwigni zmiany biegów do
położenia P (postój). Jeżeli ruch
uliczny i warunki drogi na to
pozwalają, dźwignię zmiany
biegów można ustawić w
położeniu N, gdy samochód jest
jeszcze w ruchu i obrócić
wyłącznik zapłonu do pozycji
START, by ponownie uruchomić
silnik.

✽ UWAGA
Nie
należy
obracać
silnika
rozrusznikiem dłużej niż przez 10
sekund. Jeżeli silnik zgaśnie lub nie
daje się uruchomić, należy odczekać
5 do 10 sekund i dopiero potem
spróbować ponownie uruchomić
rozrusznik.
Nieprawidłowe postępowanie z
rozrusznikiem może spowodować
jego uszkodzenie.

4 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jazda samochodem
✽ UWAGA

Uruchamianie silnika diesla

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Przed uruchomieniem zimnego
silnika diesla należy go wstępnie
rozgrzać, a następnie nagrzać przed
rozpoczęciem jazdy.
1. Należy sprawdzić, czy zaciągnięty
jest hamulec postojowy.
2. Mechaniczna skrzynia biegów Wcisnąć pedał sprzęgła do oporu
i ustawić dźwignię zmiany biegów
w położeniu luz. Kiedy silnik jest
obracany rozrusznikiem, należy
mieć wciśnięty pedał sprzęgła.
Automatyczna skrzynia biegów Ustawić dźwignię zmiany biegów
w położeniu P (postój). Wcisnąć
pedał hamulca do oporu.
Silnik można również uruchomić,
gdy dźwignia zmiany biegów
znajduje się w położeniu N (luz).
3. Obrócić wyłącznik zapłonu do
pozycji ON, aby wstępnie
rozgrzać silnik. Następnie zacznie
świecić kontrolka świecy żarowej.

4 6

Kontrolka świecy żarowej

Jeżeli po wstępnym rozgrzaniu
silnik nie da się uruchomić w ciągu 2
sekund,
w
celu
ponownego
nagrzania silnika należy ponownie
obrócić kluczyk zapłonowy do
pozycji LOCK na 10 sekund, a
następnie jeszcze raz do pozycji ON.

W-60

4. Kiedy kontrolka świecy żarowej
zgaśnie, należy obrócić kluczyk
zapłonowy do pozycji START i
przytrzymać go w tym położeniu,
dopóki
silnik
nie
zostanie
uruchomiony (maksymalnie 10
sekund), a następnie go zwolnić.

Jazda samochodem

Uruchamianie i wyłączanie
silnika z zewnętrzną chłodnicą
powietrza doładowanego
1. Nie należy zbytnio zwiększać
obrotów
silnika
zaraz
po
uruchomieniu.
Jeżeli silnik jest zimny, przed
rozpoczęciem
jazdy
należy
pozwolić by popracował przez kilka
sekund na biegu jałowym, co
umożliwi prawidłowe nasmarowanie
turbodoładowarki.
2. Po dłuższej jeździe lub jeździe z
wysoką prędkością wymagającej
dużego obciążenia silnika, przed
wyłączeniem
silnika
należy
pozwolić by popracował na biegu
jałowym, zgodnie z tabelą
pokazaną obok.
Umożliwi
to
ochłodzenie
turbodoładowarki przed wyłączeniem silnika.

Wymagany czas pracy
Warunki jazdy

na biegu jałowym

Jazda normalna

Nie konieczne

Wysoka

Około 20 sekund

Do 80 km/h

1

prędkość jazdy Do 100 km/h Około 1 minuty

2

Strome zbocza górskie lub
jazda z prędkością

Około 2 minut

3

przekraczającą 100 km/h

4

OSTRZEŻENIE
Nie wolno natychmiast wyłączać
silnika, jeżeli pracował pod dużym
obciążeniem. Może to spowodować
poważne uszkodzenie silnika lub
turbodoładowarki.

5
6
7
8
9

4 7

Jazda samochodem
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW (JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)
Typ A
Typ A
✽ UWAGA
Mechaniczna skrzynia biegów ma
pięć biegów do przodu.
Przypadkowej zmianie z biegu 5
(piątego) na R (wsteczny) zapobiega
specjalna funkcja bezpieczeństwa.

1
2
3
4

1KMA3052

Typ B
Mechaniczna skrzynia biegów ma
sześć biegów do przodu.

Typ B

5
6
7
8

Dźwignia zmiany biegów może być
przesunięta bez podciągania pierścienia
(1).
Pierścień (1) musi być podciągany
podczas poruszania dźwignią zmiany
biegów.
5KMA4001

9

Obsługa mechanicznej skrzyni
biegów
4 8

Podczas przełączania biegów, należy
wciskać do oporu pedał sprzęgła, a
następnie powoli go zwalniać.
Przed zmianą biegu na R (wsteczny)
trzeba ustawić dźwignię zmiany
biegów w położenie luzu.
Przed zmianą biegu na R (wsteczny)
trzeba się upewnić, czy samochód
jest całkowicie zatrzymany.
Nie należy nigdy eksploatować
silnika, gdy wskaźnik obrotomierza
(rpm) znajduje się na czerwonym
polu.

Podczas zmiany biegów na niższe z
biegu piątego na czwarty, należy
uważać,
aby
niechcący
nie
przesunąć dźwigni na bok i nie
włączyć biegu drugiego. Tak
gwałtowna zmiana biegu na niższy
może spowodować, iż obroty silnika
wzrosną do punktu w którym
obrotomierz wejdzie w strefę
czerwoną. Tego rodzaju przekroczenie
obrotów
maksymalnych
może
spowodować uszkodzenie silnika.

✽ UWAGA
Aby zapobiec przedwczesnemu
zużyciu sprzęgła, nie należy
prowadzić samochodu ze stopą
opartą na pedale sprzęgła. Nie
należy również używać sprzęgła do
przytrzymania samochodu stojącego
na wzniesieniu i czekającego na
przykład na zmianę światła itp.

Jazda samochodem

OSTRZEŻENIE
- Mechaniczna skrzynia
biegów
Przed opuszczeniem fotela
kierowcy
należy
zaciągnąć
całkowicie hamulec postojowy i
wyłączyć silnik. Następnie należy
sprawdzić, czy dźwignia zmiany
biegów znajduje się na 1 biegu,
gdy samochód został zaparkowany na równej powierzchni
lub
na
pochyłej
drodze
prowadzącej pod górę, bądź na
biegu R (wstecznym), gdy
samochód został zaparkowany
na pochyłej drodze prowadzącej
w dół.
Jeżeli nie zastosuje się tych
środków ostrożności, w podanej
tutaj kolejności, może nastąpić
niespodziewane i gwałtowne
przemieszczenie się samochodu.

Zmiana biegu na niższy
Jeżeli zachodzi potrzeba zwolnienia
podczas jazdy zatłoczoną ulicą lub
pod górę, zanim silnik zacznie ciężko
pracować, należy zmienić bieg na
niższy. Zmiana biegu na niższy
ogranicza
niebezpieczeństwo
zgaśnięcia
silnika
i
ułatwia
przyspieszanie, gdy ponownie trzeba
zwiększyć
prędkość.
Kiedy
samochód jedzie w dół po stromej
drodze, zmiana biegu na niższy
ułatwia zachowanie bezpiecznej
prędkości i przedłuża żywotność
hamulca.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 9

Jazda samochodem
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (JEŻELI JEST W WYPOSAŻENIU)
Przycisk zwalniania blokowania zapobiega poruszeniu się
dźwigni zmiany biegów bez uprzedniego jego naciśnięcia.

1
2
3
4
5

+(GÓRA)

6
7
-(DÓŁ)

8

Tryb automatyczny

9

Tryb Sportowy

Podczas zmiany biegu, należy wcisnąć pedał hamulca i nacisnąć ten przycisk.
Przycisk zwalniania blokowania trzeba nacisnąć, gdy chce się ruszyć dźwignię zmiany biegów.
Dźwignię zmiany biegów można ruszyć bez naciskania przycisku zwalniania blokowania.
1KMA3019

4 10

Jazda samochodem

Płynną obsługę zmiany biegów
zapewnia wciśnięcie pedału hamulca
podczas zmiany biegu z pozycji N
(luz) do biegu umożliwiającego jazdę
do przodu lub do tyłu.

OSTRZEŻENIE
Tryb
automatyczny
1KMA3019

Obsługa automatycznej
skrzyni biegów
Normalna jazda do przodu odbywa
się z dźwignią zmiany biegów w
położeniu D (jazda).
Aby przesunąć dźwignię zmiany
biegów z położenia P (postój),
należy wcisnąć pedał hamulca i
przycisk zwalniania blokowania.

- Automatyczna skrzynia
biegów
Przed opuszczeniem fotela
kierowcy należy sprawdzić, czy
dźwignia
zmiany
biegów
znajduje się w pozycji P (postój),
następnie całkowicie zaciągnąć
hamulec postojowy i wyłączyć
silnik. Jeżeli nie zastosuje się
tych środków ostrożności, może
nastąpić
niespodziewane
i
gwałtowne przemieszczenie się
samochodu.

✽ UWAGA
• Aby uniknąć uszkodzenia automatycznej skrzyni biegów, nie
należy przyspieszać silnika, gdy
dźwignia zmiany biegów znajduje
się w pozycji R (wstecznego biegu)
lub jakiejkolwiek pozycji jazdy do
przodu, gdy jest włączony
hamulec.
• Jeżeli samochód został zatrzymany podczas jazdy pod górę,
nie należy utrzymywać go na
pochyłości za pomocą silnika.
Należy użyć hamulca głównego
lub postojowego.
• Nie należy przełączać biegu z
pozycji N (luz) lub P (postój) do
pozycji D (jazdy) lub R
(wstecznego biegu) kiedy silnik
pracuje na obrotach wyższych niż
obroty biegu jałowego.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 11

Jazda samochodem

Zakres przełożeń
automatycznej skrzyni biegów

1
2
3

P (postój)
Zawsze należy doprowadzić do
całkowitego zatrzymania samochodu
przed przełączeniem do pozycji P. Ta
pozycja blokuje przekładnię napędową
tylnego mostu i uniemożliwia
obrócenie się przednich kół.

4
5
6
7

OSTRZEŻENIE
• Przełączenie do położenia P
(postoju), gdy pojazd jest
nadal w ruchu spowoduje
zablokowanie się kół napędzanych, co doprowadzi do
utraty panowania nad samochodem.
• Położenie P (postój) nie może
zastępować hamulca postojowego. Należy zawsze się
upewnić, czy dźwignia zmiany
biegów jest unieruchomiona w
pozycji P (postój) tak, aby się
nie przesunęła bez wciśnięcia
przycisku zwalniania blokowania ORAZ zaciągnąć
całkowicie hamulec postojowy.
(Ciąg dalszy obok)

(Ciąg dalszy)
• Przed opuszczeniem fotela
kierowcy należy sprawdzić, czy
dźwignia
zmiany
biegów
znajduje się w pozycji P
(postoju). Zaciągnąć całkowicie
hamulec postojowy, wyłączyć
silnik i zabrać ze sobą kluczyk.
Jeżeli nie zastosuje się tych
środków
ostrożności,
w
podanej tutaj kolejności, może
nastąpić niespodziewane i
gwałtowne przemieszczenie
się samochodu.
• Nigdy nie wolno zostawiać w
samochodzie dzieci bez opieki.

OSTROŻNIE
Przełączenie do położenia P
(postoju), gdy pojazd jest nadal
w ruchu może uszkodzić
automatyczną skrzynię biegów.

8
9

4 12

Jazda samochodem

R (wsteczne)
Pozycja ta służy do jazdy do tyłu.

✽ UWAGA
Przed przełączeniem do położenia R
(wstecznego) lub z położenia R do
innego, należy zawsze całkowicie
zatrzymać samochód; przełączenie
do położenia R, gdy pojazd jest
nadal w ruchu może uszkodzić
automatyczną skrzynię biegów, z
wyjątkiem sytuacji opisanej w dziale
„Kołysanie pojazdem” w niniejszej
instrukcji obsługi.

N (luz)
Koła i przekładnia napędowa tylnego
mostu nie są zablokowane. Pojazd
będzie toczył się swobodnie nawet
na nieznacznej pochyłości, chyba że
użyty zostanie hamulec ręczny lub
zasadniczy.

D (jazda)
Jest to normalne położenie jazdy do
przodu. Automatyczna skrzynia
biegów przełącza automatycznie 4
biegi w odpowiedniej kolejności
zapewniając najbardziej ekonomiczne zużycie paliwa i moc
napędową.
Jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania
dodatkowej
mocy
podczas
wyprzedzania innego pojazdu lub
jazdy pod górę, należy wcisnąć
całkowicie pedał gazu, co spowoduje
automatyczne przełączenie skrzyni
biegów na niższy bieg.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 13

Jazda samochodem

1
2

+(GÓRA)

Tryb
sportowy
-(DÓŁ)

3
4
5
6
7
8
9

1KMA3020

Tryb sportowy
Zarówno podczas postoju jak i
wtedy, gdy pojazd jest w ruchu, tryb
sportowy wybiera się popychając
dźwignię zmiany biegów do bramki
ręcznego sterowania. Aby powrócić
do trybu pracy „D”, przesunąć
dźwignię zmiany biegów do głównej
bramki.
W trybie sportowym, przesunięcie
dźwigni zmiany biegów do tyłu i do
przodu
pozwala
na
szybkie
dokonywanie zmian biegów. W
przeciwieństwie do mechanicznej
przekładni
tylnego
mostu
napędowego,
tryb
sportowy
umożliwia zmiany przełożeń z
wciśniętym pedałem przyspieszania.
4 14

Góra (+) : Popchnąć
dźwignię
jednokrotnie do przodu, aby
wykonała ona przełączenie
o jeden bieg w górę.
Dół (-) : Pociągnąć
dźwignię
jednokrotnie do tyłu, aby
wykonała ona przełączenie
o jeden bieg do dołu.

✽ UWAGA
• W trybie sportowym zmiany
biegów na wyższe nie dokonywane
automatycznie. Kierowca musi
wykonywać zmiany biegów na
wyższe w zgodzie z warunkami
drogowymi, biorąc pod uwagę
utrzymywanie obrotów silnika
poniżej czerwonego pola.
• W trybie sportowym można
wybierać jedynie cztery biegi
jazdy do przodu. Aby cofnąć lub
zaparkować pojazd, wymagane
jest przesunięcie dźwigni zmiany
biegów do pozycji „R” lub „P”.
• W trybie sportowym, zmiana
biegów na niższe jest dokonywana
automatycznie, gdy zmniejsza się
prędkość pojazdu. Po zatrzymaniu
pojazdu automatycznie włączany
jest bieg pierwszy.
(Ciąg dalszy obok)

(Ciąg dalszy)
• W trybie sportowym, gdy obroty
silnika zbliżają się do czerwonego
pole, punkty zmiany biegów
zmieniają się automatycznie na
zmianę biegów na wyższe.
• Aby utrzymywać żądane poziomy
osiągów i bezpieczeństwa pojazdu,
system może nie wykonać
pewnych zmian przełożeń podczas
działania dźwignią zmiany biegów.
• Podczas
jazdy
po
śliskiej
nawierzchni, należy popchnąć
dźwignię zmiany biegów do
przodu do pozycji + (góra).
Spowoduje to zmianę przełożenia
przekładni napędowej tylnego
mostu napędowego na drugi bieg,
co jest lepsze do spokojnego
prowadzenia pojazdu po śliskiej
nawierzchni. Popchnąć dźwignię
zmiany biegów do pozycji - (dół),
aby z powrotem przełączyć na
pierwszy bieg.

Jazda samochodem

Rozpoczynanie jazdy pod
górkę na drodze o dużej
pochyłości

Układ blokowania zmiany
biegów (jeśli jest w
wyposażeniu)

Aby rozpocząć jazdę pod górkę na
drodze o dużej pochyłości od stanu
całkowitego zatrzymania pojazdu,
należy nacisnąć pedał hamulca,
przełączyć dźwignię zmiany biegów
do położenia D (Jazda). Wybrać
najwłaściwszy bieg w zależności od
masy ładunku i stopnia nachylenia
drogi, a następnie zwolnić hamulec
ręczny. Stopniowo naciskać pedał
gazu zwalniając jednocześnie pedał
hamulca głównego.
Przy przyspieszaniu ze stanu
zatrzymania
na
stromych
wzgórzach pojazd może mieć
tendencję do zarzucania tyłu
samochodu. Zmiana biegu na 2
(drugi bieg) w trybie jazdy
Sportowej, może zapobiec przed
zarzuceniem tyłu samochodu.

Dla bezpieczeństwa, automatyczny
most pędny jest wyposażony w układ
blokowania zmiany biegów, który
zapobiega przełączaniu mostu
pędnego z pozycji P (Postój), jeśli
nie jest wciśnięty pedał hamulca.
Aby przełączyć most pędny z pozycji
P (Postój) należy:
1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty
pedał hamulca.
2. Uruchomić silnik lub obrócić
kluczyk zapłonowy do pozycji ON.
3. Przełączyć przycisk zwolnienia
blokady dźwigni i przesunąć
dźwignię zmiany biegów.
Kiedy wyłącznik zapłonu znajduje się
w położeniu ACC lub LOCK,
automatyczna skrzynia biegów nie
może być przełączona z pozycji P
(Postój).

Jeżeli pedał hamulca będzie
gwałtownie wciskany i zwalniany, z
dźwignią zmiany biegów w pozycji P
(Postój), może być słyszalny dźwięk
trzaśnięcia pochodzący z okolic
dźwigni zmiany biegów. Jest to
zjawisko normalne.

1
2
3

System wewnętrznego
blokowania kluczyka
zapłonowego (jeżeli jest w
wyposażeniu)

4

Kluczyk zapłonowy nie może zostać
wyjęty ze stacyjki, jeżeli dźwignia
zmiany biegów nie jest ustawiona w
pozycji P (Postój). Jeśli wyłącznik
zapłonu jest w jakiejkolwiek innej
pozycji wyjęcie kluczyka nie jest
możliwe.

5
6
7
8
9

4 15

Jazda samochodem
NAPĘD NA CZTERY KOŁA (4WD) (JEŻELI JEST W WYPOSAŻENIU)
Napęd na 4 koła
Koło
przednie

1
2
3
4

Koło tylne
1KMA3053
Napęd na 2 koła
Koło
przednie

5
6
7

1KMA3054

8
9

4 16

Moc z silnika może być dostarczana do
wszystkich przednich i tylnych kół w celu
wykorzystania maksymalnej mocy
silnika. Stały napęd na cztery koła jest
użyteczny, gdy wymagana jest dobra
przyczepność, jak na przykład, podczas
jazdy po śliskich, mokrych lub pokrytych
śniegiem drogach lub podczas
wyjeżdżania z błota. Samochody te,
pomimo że nie są zaprojektowane, do
jazdy terenowej, prowokują do takiego
ich używania. Pojazdy z ze stałym
napędem na cztery koła są
zaprojektowane w taki sposób, aby
przede wszystkim zwiększyć ich
przyczepność i osiągi na utwardzonych
dogach i autostradach, gdy są one
mokre i/lub śliskie. Sporadyczne użycie
ich do jazdy terenowej po nawierzchni
nieutwardzonej lub do ciągnięcia jest
jednak możliwe. Podczas podróżowania
poza autostradami zawsze ważne jest,
aby prowadzić pojazd ostrożnie i
zmniejszyć prędkość do poziomu nie
wykraczającego
poza
zakres
bezpiecznych prędkości dla danych
warunków. Zwykle, jazda w warunkach
terenowych powoduje zmniejszenie
przyczepności
i
efektywności
hamowania w stosunku do warunków
drogowych.

Czynniki te muszą być dokładnie
wzięte pod uwagę, podczas jazdy
terenowej. Kierowca w tych warunkach
jest zawsze odpowiedzialny za
zachowywanie
przez
cały
czaskontaktu pojazdu z podłożem i
utrzymywanie kontroli nad pojazdem,
aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i
pozostałym pasażerom.

OSTRZEŻENIE
Samochód ten jest zaprojektowany
przede wszystkim do użycia do
jazdy po drogach. Prowadzenie
pojazdu w warunkach terenowych,
do
których
nie
został
zaprojektowany, może spowodować
zniszczenie pojazdu. Jazda w
warunkach wykraczających poza
przeznaczenie
konstrukcyjne
pojazdu lub poziom doświadczenia
kierowcy
może
skutkować
obrażeniami ciała lub śmiercią.

Jazda samochodem

Wybór trybu przeniesienia napędu na cztery koła (4WD)
Tryb przeniesienia

4WD LOCK

4WD AUTO
(Blokada napędu
na cztery koła
(4WD LOCK) jest
wyłączona)

Przycisk wyboru

Kontrolka

Opis
• Ten tryb jest używany do wjeżdżania lub zjeżdżania ze
stromych pochyłości, jazdy terenowej, jazdy po
piaszczystych lub błotnistych drogach itp., aby maksymalnie
wykorzystać moc napędu.
4WD
• Tryb zostaje automatycznie wyłączony, gdy prędkość
LOCK
przekroczy 30 km/godz. i zostaje automatycznie przełączony
na tryb automatycznego napędu na cztery koła (4WD
AUTO), gdy prędkość przekroczy 40 km/godz. jednakże, gdy
(Kontrolka świeci)
pojazd zmniejszy prędkość poniżej 30 km/godz., tryb
przeniesienia zostanie przełączony z powrotem do trybu
blokada napędu na cztery koła (4WD LOCK).

4WD
LOCK
(Kontrolka nie
świeci)

• Podczas jazdy z trybem automatycznym (AUTO), pojazd
porusza się niemal identycznie jak tradycyjne pojazdy
napędzane na dwa koła (2WD) w zwykłym czasie. Jeśli
jednak istnieje stanowcza potrzeba jazdy pojazdem z trybem
napędu na cztery koła 4WD, dzięki automatycznej jednostce
kontrolnej działającej bez udziału kierowcy, moc silnika
zostaje we właściwy sposób rozłożona na wszystkie koła
przednie i tylne.
• Podczas jazdy po zwykłych drogach i nawierzchniach,
pojazd porusza się niemal identycznie jak tradycyjne pojazdy
napędzane na dwa koła (2WD) i używany jest tryb do jazdy
miejskiej i autostradowej.

4 17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jazda samochodem
✽ UWAGA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

• Podczas prowadzenia pojazdu w
normalnych warunkach drogowych,
należy upewnić się, że tryb blokady
napędu na cztery koła (4WD
LOCK) został wyłączony, poprzez
naciśnięcie przycisku blokada
napędu na cztery koła (4WD
LOCK)
(świecący
wskaźnik
zgaśnie). Jazda w normalnych
warunkach drogowych z włączonym
trybem blokady napędu na cztery
koła (4WD LOCK) (szczególnie
podczas
skręcania),
może
spowodować, że słyszalne będą
odgłosy
mechaniczne
lub
odczuwalne będą wibracje. Nie jest
to usterka mechaniczna lecz
normalne zjawisko. Odgłosy te i
wibracje znikną, gdy wyłączony
zostanie tryb blokady napędu na
cztery koła (4WD LOCK).
Jednakże,
dalsza
jazda
ze
słyszalnymi
odgłosami
i
odczuwalnymi wibracjami może
spowodować zniszczenie pewnych
części układu przeniesienia napędu.

4 18

• Gdy następuje wyłączanie trybu
blokady napędu na cztery koła
(4WD LOCK) może to spowodować
pewien wstrząs, gdyż moc
dostarczana do kół przednich i
tylnych zostaje przełączona. Nie jest
to usterka mechaniczna, lecz
zjawisko normalne.

Aby zachować
bezpieczeństwo podczas jazdy
z działającym napędem na
cztery koła
• Nie wolno próbować wjeżdżać do
głębokich zbiorników z wodą,
błotem lub na bardzo strome
wzniesienia.
• Podczas
wjeżdżania
lub
zjeżdżania ze wzniesień należy
wjeżdżać możliwie najbardziej
prostopadle do wzniesienia lub
spadku. Wykazywać największą
ostrożność przy wjeżdżaniu lub
zjeżdżaniu ze stromego wzgórza,
ponieważ zależnie od warunków
takich jak pochylenie, rodzaj terenu
oraz wody / lub błota, może
nastąpić obrócenie pojazdu.

OSTRZEŻENIE
Jazda poprzecznie do spadku
po stromym zboczu może być
bardzo
niebezpieczna.
Niebezpieczeństwo
może
pochodzić z drobnych zmian
kąta skręcenia kół, które mogą
prowadzić do destabilizacji
pojazdu lub też w przypadku,
gdy
pojazd
utrzymuje
stabilność mocy, może on
stracić
stabilność,
gdy
zaprzestanie ruchu naprzód.
Pojazd
może
się
nagle
przewrócić bez ostrzeżenia i nie
pozostawiając
czasu
na
skorygowanie
popełnionego
błędu, co może spowodować
poważne obrażenia ciała lub
śmierć.

Jazda samochodem

• Użytkownik powinien najszybciej
jak to tylko możliwe nauczyć się
sposobu pokonywania zakrętów z
włączonym napędem na cztery
koła (4WD). Decydując o wyborze
bezpiecznej prędkości podczas
pokonywania zakrętów nie wolno
odnosić
się
do
swoich
doświadczeń
z
tradycyjnych
pojazdów napędzanych na dwa
koła (2WD). Należy jechać
znacznie wolniej.
• Podczas jazdy terenowej należy
prowadzić pojazd ostrożnie, aby
nie mógł on ulec uszkodzeniu
przez kamienie lub gałęzie drzew.
Przed
rozpoczęciem
jazdy
terenowej, należy zapoznać się z
warunkami terenu, po którym
zamierza się jechać.

OSTROŻNIE
Podczas jazdy terenowej nie
wolno chwytać koła kierownicy
od
wewnątrz.
Ręka
prowadzącego pojazd może
zostać zraniona przez nagły
manewr kierownicą lub w
efekcie
odbicia
się
koła
kierowniczego
z
powodu
uderzenia
o
przedmioty
znajdujące się na podłożu. Może
to
spowodować
utratę
panowania nad kierownicą.

OSTRZEŻENIE
Zmniejszyć prędkość podczas
pokonywania zakrętów. Środek
ciężkości pojazdów z napędem
na cztery koła (4WD) jest
usytuowany wyżej niż w
tradycyjnych
pojazdach
napędzanych na dwa koła 2WD,
co powoduje, że są one bardziej
podatne na przewrócenie się
podczas pokonywania zakrętów
ze zbyt dużą prędkością.

• Podczas jazdy terenowej zawsze
trzeba mocno trzymać koło
kierownicy.
• Upewnić
się,
że
wszyscy
pasażerowie mają zapięte pasy
bezpieczeństwa.
• Nie wolno przejeżdżać przez
wodę, jeżeli jej poziom jest
powyżej dna pojazdu.
• Sprawdzić stan hamulców po
wyjechaniu z błota lub wody.
Nacisnąć
kilkakrotnie
pedał
hamulca podczas wolnej jazdy, aż
do powrotu normalnej siły
hamowania.
• Odstępy
czasu
pomiędzy
przeglądami
konserwacyjnymi
pojazdu muszą być krótsze, gdy
używany jest on do jazdy w
warunkach terenowych takich jak
piasek, błoto lub woda (patrz
„Harmonogram konserwacji” w
Indeksie).
Zawsze
należy
dokładnie myć samochód.

4 19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jazda samochodem

OSTROŻNIE

1
2

Podczas jazdy podczas silnego
wiatru, wyżej położony środek
ciężkości pojazdu zmniejsza
skuteczność
kontroli
nad
pojazdem
i
wymaga
zmniejszenia prędkości jazdy.

3
4
5
6
7

OSTRZEŻENIE
Po wjechaniu do wody ze zbyt
dużą prędkością, rozpryskująca
się woda może wniknąć do
komory silnika i zmoczyć układ
zapłonowy, co spowoduje nagłe
unieruchomienie się pojazdu.
Jeżeli to nastąpi gdy pojazd jest
przechylony,
może
to
spowodować jego dachowanie.

8
9

4 20

Bezpieczna praca układu
napędu na cztery koła 4WD
• Podczas jazdy postawa kierowcy
powinna
być
bardziej
wyprostowana i bliżej kierownicy
niż zwykle; wyregulować fotel, aby
mieć wygodną pozycję do łatwego
wykonywania
manewrów
i
operowania pedałami.
• Upewnić się, że pasy zostały
zapięte.
• Podczas jazdy terenowej jechać
ostrożnie
i
unikać
miejsc
niebezpiecznych.
• Zmniejszyć
prędkość
jazdy
podczas silnego bocznego wiatru.
Z powodu wysoko umiejscowionego
się środka ciężkości pojazdu,
boczny wiatr może wywierać wpływ
na jego stabilność. Zmniejszenie
prędkości jazdy zapewni lepszą
kontrolę nad pojazdem.

• Pojazdy z napędem na cztery koła
(4WD) mają większy prześwit pod
pojazdem i mniejszy rozstaw kół co
powoduje, że nadają się do jazdy
po różnych rodzajach nawierzchni.
Szczególne cechy konstrukcyjne
spowodowały usytuowanie środka
ciężkości wyżej niż w większości
zwykłych samochodów.
Korzyścią z większego prześwitu
pod
pojazdem
jest
lepsza
widoczność drogi, pozwalająca
kierowcy przewidywać zdarzenia.
Nie

przeznaczone
do
pokonywania zakrętów z taką samą
prędkością jak konwencjonalne
samochody osobowe i lepiej niż
nisko zawieszone samochody
sportowe zachowują się w
warunkach jazdy terenowej. Jeżeli
jest to możliwe, należy unikać
ostrych skrętów i gwałtownych
manewrów. Podobnie jak w
przypadku innych samochodów
tego
typu,
nieprawidłowe
kierowanie samochodem może
spowodować utratę panowania nad
pojazdem lub jego dachowaniem.

Jazda samochodem

• Podczas jazdy terenowej nie
należy chwytać za wewnętrzną
część koła kierowniczego lub
szprychy
kierownicy.
Koło
kierownicy może szarpnąć i
uderzyć prowadzącego pojazd w
rękę. Podczas jazdy terenowej
trzeba zawsze mocno trzymać za
zewnętrzną część koła kierownicy.
• Po wyjechaniu z błota lub wody
trzeba sprawdzić stan hamulców.
Nacisnąć
kilkakrotnie
pedał
hamulca podczas jazdy z niewielką
prędkością, aż do stwierdzenia, iż
powróciła
normalna
siła
hamowania.
• Jazda z napędem na cztery koła
po płaskiej powierzchni lub
normalnych
drogach
może
spowodować wyraźne utrudnienie
ruchu podczas skręcania koła
kierownicy.

Jazda po drogach o suchej, utwardzonej
nawierzchni i autostradzie:
Wybrać
tryb
automatycznego
napędu na cztery koła (4WD AUTO),
aby podróżować po drogach o
suchej i utwardzonej nawierzchni.
Szczególnie na suchej autostradzie,
nigdy nie wolno wybierać trybu
blokady napędu na cztery koła (4WD
LOCK).
Jazda po zaśnieżonej lub oblodzonej
nawierzchni:
Wybrać tryb blokady napędu na
cztery koła (4WD LOCK) i stopniowo
naciskać pedał przyspieszenia, aż
do spokojnego ruszenia pojazdu.

Wjeżdżanie pod strome wzniesienia:
Wybrać tryb blokowania napędu na
cztery koła (4WD LOCK), aby
maksymalnie zwiększyć moment
obrotowy silnika.
Zjeżdżanie ze stromych wzniesień:
Wybrać tryb blokowania napędu na
cztery koła (4WD LOCK) i
wykorzystując hamowanie silnikiem,
powoli zjeżdżać ze wzniesienia.

OSTROŻNIE
Nie
naciskać
przycisku
blokowania napędu na cztery
koła (4WD LOCK) podczas jazdy
w górę lub w dół ze wzniesienia.

1
2
3
4
5
6
7

Jazda po piaszczystej i błotnistej
nawierzchni:
Wybrać tryb blokady napędu na
cztery koła (4WD LOCK), a
następnie stopniowo naciskać pedał
przyspieszania,
do
płynnego
ruszenia samochodu. Utrzymywać w
miarę możliwości stałą siłę nacisku
na pedał przyspieszenia prowadząc
pojazd ze stałą prędkością.

8
9

4 21

Jazda samochodem

1
2
3
4
5
6

• Nie wolno jeździć samochodem
przez wodę.
• Droga hamowania z włączonym na
stałe napędem na cztery koła różni
się
nieznacznie
od
drogi
hamowania pojazdu z napędem na
dwa koła.
• Jeśli moment obrotowy jest
zawsze rozłożony na cztery koła,
osiągi pojazdów z napędem na
cztery
koła
zależą
przede
wszystkim od stanu opon. Należy
używać
zawsze
wszystkich
czterech opon o tym samym
rozmiarze i tego samego typu.
Gdy zajdzie konieczność wymiany
którejkolwiek z opon lub tarcz koła,
trzeba wymienić wszystkie cztery.

7
8
9

OSTRZEŻENIE
Pojazd Twój jest wyposażony w
ogumienie
zapewniające
bezpieczna jazdę i możliwości
skutecznego poruszania się.
(Ciąg dalszy obok)

4 22

(Ciąg dalszy)
Nie należy stosować innego
ogumienia
pod
względem
rozmiarów oraz typów, a także
innych tarcz kół niż oryginalnie
zamontowane w samochodzie.
Może to mieć negatywny wpływ
na parametry bezpieczeństwa
Twojego
pojazdu
i
może
prowadzić do braku możliwości
sprawnego poruszania się lub
dachowania i w następstwie do
poważnych obrażeń ciała. Kiedy
przeprowadzana jest wymiana
ogumienia,
należy
zwracać
uwagę, aby samochód został
wyposażony we wszystkie cztery
opony tego samego typu i
rozmiaru, o takim samym
bieżniku, tej samej firmy, i o takiej
samej nośności.
Jednakże w przypadku, gdyby
Użytkownik zdecydował się
zamontować do jazdy terenowej w
swoim pojeździe inną kombinację
tarcz kół i ogumienia, która nie
jest zalecana przez KIA, nie
powinno się ich używać podczas
jazdy po drodze publicznej.

• Pojazdy z stałym z napędem na
cztery koła nie mogą być holowane
przez
zwykłą
ciężarówkę
przystosowaną do holowania.
Należy zapewnić, by podczas
holowania wszystkie cztery koła
nie
miały
styczności
z
powierzchnią ziemi.
• Podczas korzystania z łańcuchów,
należy zamocować je na wszystkie
cztery koła. W niektórych nie
dających się uniknąć sytuacjach,
łańcuchy te należy zakładać
jedynie na kołach przednich, a nie
na tylnych.
• Jeżeli przednie lub tylne koła utkną
w błocie, nie wolno nierozważnie
nimi kręcić. System napędu na
cztery koła może zostać w ten
sposób uszkodzony.

Jazda samochodem

• W celu przeprowadzenia programu
kontroli/przeglądu konserwacyjnego
szybkościomierza w samochodzie z
włączonym na stałe napędem na
cztery koła, należy skorzystać z
hamowni
podwoziowej
dla
pojazdów
z
napędem
czterokołowym.

OSTROŻNIE
Podczas przeprowadzania tego
rodzaju testów nie należy nigdy
zaciągać hamulca postojowego.
• Często zdarza się, że nieuniknione
jest
dokonanie
próby
szybkościomierza w pojeździe
napędzanym na cztery koła,
używając testera rolkowego do
pojazdów napędzanych na dwa
koła. Należy wtedy postępować
ściśle zgodnie z poniższymi
procedurami.

OSTRZEŻENIE

Rolka chwilowo swobodna
Tester rolkowy (prędkościomierz)
1KMA1033

Podczas dokonywania kontroli,
należy odsunąć się od przedniej
części pojazdu. Jest to bardzo
niebezpieczne, gdyż pojazd może
zeskoczyć
do
przodu
i
spowodować poważne obrażenia
ciała lub śmierć.

1
2
3
4

1. Sprawdzić, czy ciśnienie w
oponach w pojeździe Użytkownika
jest zgodne z zalecanym.
2. W celu przeprowadzenia próby
prędkościomierza w sposób
pokazany na rysunku, umieścić
przednie koła na testerze
rolkowym.
3. Zwolnić hamulec postojowy.
4. Umieścić tylne koła tymczasowo
na rolkach swobodnych, w sposób
pokazany na rysunku.

5
6
7
8
9

4 23

Jazda samochodem
UKŁAD HAMOWANIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hamulce ze wspomaganiem

W przypadku awarii hamulców

Samochód wyposażony jest w
hamulce ze wspomaganiem, które
dopasowują się automatycznie
podczas normalnego z nich
korzystania.
W przypadku gdyby hamulce ze
wspomaganiem straciły wspomaganie
z powodu na przykład zgaśnięcia
silnika lub z innej przyczyny,
samochód i tak można zatrzymać
naciskając pedał hamulca z większą
siłą niż zwykle. Jednak droga
hamowania wówczas się zwiększy.
Gdy silnik nie pracuje, rezerwowa
siła hamowania spada za każdym
naciśnięciem pedału hamulca. Gdy
wspomaganie hamowania zostanie
przerwane, nie należy naciskać
pedału
hamulca
w
sposób
pulsacyjny.
Hamować w sposób pulsacyjny,
należy tylko wówczas, gdy jest to
niezbędne do zachowania sterowności
na śliskich nawierzchniach.

Jeżeli podczas jazdy hamulec
zasadniczy przestanie działać,
można zatrzymać pojazd awaryjnie
stosując hamulec postojowy. Jednak
droga
hamowania
w
takim
przypadku będzie o wiele dłuższa niż
zwykle.

4 24

OSTRZEŻENIE
- Hamulec postojowy
Zaciągnięcie hamulca postojowego podczas jazdy samochodem z normalnymi prędkościami
może spowodować nieoczekiwaną
utratę panowania nad pojazdem.
Jeżeli do zatrzymania pojazdu
trzeba
użyć
hamulca
postojowego, należy to robić z
dużą ostrożnością.

OSTRZEŻENIE
- Hamulce
• Nie należy prowadzić samochodu ze stopą opartą na
pedale hamulca. Spowoduje to
nienaturalny
wzrost
temperatury hamulca oraz
nadmierne zużycie okładziny
szczęk hamulcowych i wkładek
hamulcowych, a w rezultacie
wydłużenie drogi hamowania.
• Zjeżdżając po długim lub
stromym
zboczu
należy
przełączyć dźwignię zmiany
biegów na niższy bieg i starać
się nie używać bez przerwy
hamulców.
Nieprzerwane
używanie hamulców spowoduje ich przegrzanie co może
doprowadzić do czasowej
utraty zdolności hamowania.
(Ciąg dalszy na następnej stronie)

Jazda samochodem

(Ciąg dalszy)
• Jeżeli hamulce są mokre,
pojazd może nie hamować ze
zwykłą skutecznością i po
naciśnięciu pedału hamulca
pojazd może być ściągany na
jedną stronę. Chcąc sprawdzić,
czy
hamulce
uległy
zamoknięciu należy lekko
zahamować. Po jeździe w
głębokiej wodzie hamulce
trzeba zawsze sprawdzić w ten
sposób. Aby hamulce osuszyć,
należy lekko hamować zachowując bezpieczną prędkość
podczas jazdy na wprost,
dopóki nie zaczną ponownie
działać prawidłowo.

Wskaźnik zużycia hamulców
tarczowych
Samochód wyposażony jest w
hamulce tarczowe.
Jeżeli wkładki hamulcowe są zużyte i
należy je wymienić, przednie lub
tylne hamulce będą wydawały
dźwięk ostrzegawczy o wysokiej
częstotliwości (jeśli wskaźnik jest w
wyposażeniu). Dźwięk ten będzie
słyszalny od czasu do czasu lub
będzie się pojawiał podczas
każdego
naciśnięcia
pedału
hamulca.
Należy pamiętać, że w pewnych
warunkach jazdy lub w pewnych
klimatach hamulce mogą piszczeć,
gdy naciśnie się pedał hamulca po
raz pierwszy (lub lekko). Takie
zachowanie jest normalne i nie
sygnalizuje żadnego problemu w
układzie hamulcowym.

✽ UWAGA
Aby uniknąć kosztownej naprawy
hamulców nie należy jeździć ze
zużytymi wkładkami hamulcowymi.

1
2

OSTRZEŻENIE
- Zużycie hamulców
Dźwięk ostrzegający o zużyciu
hamulców oznacza, że pojazd
wymaga naprawy serwisowej.
Jeżeli Użytkownik zignoruje ten
dźwięk ostrzegawczy, samochód
może w końcu utracić zdolność
hamowania, co może być
przyczyną poważnego wypadku.

OSTROŻNIE
Wkładki hamulcowe należy
zawsze wymieniać jako całe
komplety - przednie lub tylne.

3
4
5
6
7
8
9

4 25

Jazda samochodem

OSTRZEŻENIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1KMA3050

Hamulec postojowy
Aby zastosować hamulec postojowy,
należy pociągnąć mocno do góry i do
końca dźwignię hamulca postojowego
naciskając
jednocześnie
pedał
hamulca głównego.

OSTROŻNIE
Jazda z zaciągniętym hamulcem
postojowym spowoduje nadmierne
zużycie
wkładek
hamulcowych i tarcz hamulcowych.

4 26

1KMA3051

Aby zwolnić hamulec postojowy,
należy pociągną lekko dźwignię
hamulca do góry, następnie wcisnąć
przycisk zwalniający i trzymając cały
czas wciśnięty przycisk zwalniający,
opuścić dźwignię do pozycji
zwolnienia hamulca.

- Hamulec postojowy
• Aby uniknąć mimowolnego
przesunięcia się samochodu
po
jego
zatrzymaniu
i
opuszczeniu pojazdu przez
Użytkownika,
nie
wolno
wykorzystywać dźwigni zmiany
biegów
zamiast
hamulca
postojowego. Należy zaciągnąć
hamulec postojowy ORAZ
upewnić się, że dźwignia
zmiany biegów ustawiona jest
dokładnie na 1 (pierwszym) lub
R (wstecznym) biegu - w
przypadku pojazdów wyposażonych
w
mechaniczną
skrzynię biegów, lub w pozycji
P (Postój) - w przypadku
pojazdów wyposażonych w
automatyczną skrzynię biegów.
• Nie należy pozwalać osobom
nie znającym pojazdu i
dzieciom dotykać hamulca
postojowego. Jeżeli hamulec
postojowy zostanie niechcący
zwolniony, może dojść do
poważnych obrażeń.

Jazda samochodem

W-75

Kontrolkę ostrzegawczą hamulca
sprawdza
się
po
włączeniu
wyłącznika
zapłonu
(bez
uruchamiania silnika). Kontrolka ta
będzie się świeciła, kiedy hamulec
postojowy jest zaciągnięty, a
wyłącznik zapłonu ustawiony w
pozycji START lub ON.
Przed rozpoczęciem jazdy należy się
upewnić, czy hamulec postojowy jest
całkowicie zwolniony, a kontrolka
ostrzegawcza hamulca zgasła.

Jeżeli
kontrolka
ostrzegawcza
hamulca pozostaje włączona po
zwolnieniu hamulca postojowego,
może to oznaczać, że układ
hamulcowy nie działa prawidłowo.
Konieczna jest wówczas natychmiastowa kontrola.
Jeżeli jest to tylko możliwe, należy
natychmiast zakończyć jazdę. Jeżeli
jest to niemożliwe, należy prowadzić
samochód ze szczególną ostrożnością i kontynuować jazdę do
chwili znalezienia bezpiecznego
miejsca lub warsztatu samochodowego.

Parkowanie na ulicach z
krawężnikami
• Na ulicy prowadzącej pod górę,
należy parkować jak najbliżej
krawężnika i obrócić przednie koła
w stronę przeciwną niż krawężnik
tak, by w przypadku gdyby
samochód zaczął się staczać do
tyłu stykały się z krawężnikiem.
• Na ulicy prowadzącej w dół należy
parkować jak najbliżej krawężnika i
obrócić przednie koła w stronę
krawężnika tak, żeby stykały się z
krawężnikiem w przypadku gdyby
samochód zaczął zjeżdżać do
przodu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 27

Jazda samochodem

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Układ zapobiegający
blokowaniu się kół (ABS)
(jeśli jest w wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE
- Układ hamulcowy z ABS
System ABS nie zwalnia od
prawidłowej oceny warunków
jazdy. I tak może dojść do
wypadku. System ABS może nie
zapobiec
wypadkowi
w
następujących sytuacjach:
• Niebezpieczna jazda, jak na
przykład
lekceważenie
ostrzeżeń odnośnie bezpieczeństwa, zbyt szybka jazda
lub jazda zbyt blisko pojazdu
znajdującego się z przodu.
• Szybka jazda w warunkach
ograniczonej przyczepności,
na przykład na mokrych
nawierzchniach w sytuacjach,
gdy może dojść do poślizgu
na
powierzchni
wody
(aquaplaningu).
(Ciąg dalszy obok)

4 28

(Ciąg dalszy)
• Zbyt szybka jazda na złej
nawierzchni. System ABS ma
za
zadanie
poprawić
skuteczność hamowania na
typowych drogach szybkiego
ruchu i na drogach będących
w dobrym stanie. Na złych
nawierzchniach i w złych
warunkach, system ABS może
w rzeczywistości ograniczyć
skuteczność hamowania.

System ABS wykrywa w sposób
ciągły prędkość poruszania się kół.
Jeżeli kołom grozi zablokowanie,
system ABS moduluje wielokrotnie
ciśnienie hydrauliczne hamulców.
Jeżeli hamowanie nastąpi w
warunkach,
które
mogą
spowodować zablokowanie kół,
hamulce wydadzą dźwięk “tik-tik’’ lub
podobne
wrażenie
będzie
wyczuwalne w pedale hamulca. Jest
to normalne i oznacza, że system
ABS jest aktywny.
Aby w sytuacjach awaryjnych
osiągnąć maksymalne korzyści z
zastosowania systemu ABS, nie
należy
samemu
modulować
ciśnienia hamulców i nie próbować
hamować w sposób pulsacyjny.
Pedał hamulca należy nacisnąć jak
najmocniej albo tak mocno, jak na to
pozwala sytuacja i pozwolić, by
system ABS decydował o sile
przyłożonej do hamulców.

Jazda samochodem

• Chociaż pojazd wyposażony jest w
układ zapobiegający blokowaniu
się kół podczas hamowania,
wymaga
odpowiedniej
drogi
hamowania. Należy zachować
odpowiednią
odległość
od
samochodu jadącego z przodu.
• Przed zakrętem należy zawsze
zwolnić. Układ zapobiegający
blokowaniu się kół podczas
hamowania
nie
zapobiegnie
wypadkom
wynikającym
z
nadmiernej prędkości.
• Na drogach nieutwardzonych lub
nierównych, zastosowanie układu
zapobiegającego blokowaniu się
kół
może
wydłużyć
drogę
hamowania, w porównaniu z drogą
hamowania pojazdu wyposażonego w konwencjonalny układ
hamowania.

W-78

✽ UWAGA

(Ciąg dalszy)
• Kontrolka ostrzegawcza systemu
ABS będzie się świecić przez około
3 sekundy po przełączeniu
wyłącznika zapłonu do pozycji
ON. W tym czasie system ABS
dokona autodiagnostyki i jeżeli
wszystko jest w porządku,
kontrolka zgaśnie. Jeżeli kontrolka
nadal się świeci, może to oznaczać,
że istnieje jakiś problem dotyczący
systemu ABS. Wówczas należy jak
najszybciej skontaktować się z
autoryzowanym sprzedawcą Kia.

• Jeżeli kontrolka ostrzegawcza
systemu ABS włączy się i pozostaje
włączona, może sygnalizować jakiś
problem dotyczący systemu ABS.
W takim przypadku hamulce
zasadnicze będą jednak działały
normalnie.
(Ciąg dalszy obok)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 29

Jazda samochodem

1
2
3
4
5
6
7

✽ UWAGA

✽ UWAGA

• Podczas jazdy po drodze o złej
przyczepności,
na
przykład
oblodzonej, system ABS steruje
hamulcami w sposób ciągły i
wówczas kontrolka ostrzegawcza
systemu ABS może świecić się
przez cały czas. Należy wówczas
dojechać do bezpiecznego miejsca
i wyłączyć silnik.
• Uruchomić silnik ponownie. Jeżeli
kontrolka ostrzegawcza zgaśnie,
oznacza to, że system ABS jest w
porządku. W przeciwnym przypadku,
oznacza to, że może istnieć jakiś
problem dotyczący systemu ABS.
Wówczas należy jak najszybciej
skontaktować się z autoryzowanym
sprzedawcą Kia.

Jeżeli w przypadku rozładowania
własnego akumulatora, samochód
jest uruchamiany za pomocą
akumulatora z innego samochodu,
silnik może nie pracować dostatecznie
spokojnie i może się wówczas włączyć
kontrolka ostrzegawcza systemu
ABS. Dzieje się tak z powodu niskiego
napięcia akumulatora i nie oznacza,
że system ABS nie działa poprawnie.
• Nie należy hamować w sposób
pulsacyjny!
• Przed ponowną jazdą należy
naładować akumulator.

8
9

4 30

Jazda samochodem
KIEROWNICA
Układ kierowniczy ze
wspomaganiem
Układ kierowniczy ze wspomaganiem
pomaga w kierowaniu pojazdem
dzięki wykorzystaniu energii silnika.
Kierownicą można poruszać nawet
wtedy, gdy silnik jest wyłączony lub
system
wspomagania
układu
kierowniczego nie funkcjonuje, ale
wymaga to większego wysiłku.
Jeżeli Użytkownik zauważy, że musi
włożyć więcej wysiłku w poruszanie
kierownicą, należy sprawdzić system
wspomagania układu kierowniczego
u autoryzowanego sprzedawcy Kia.

✽ UWAGA

✽ UWAGA

• Nie należy nigdy przytrzymywać
kierownicy dłużej niż przez 5
sekund w pozycji skrajnej stop
(odwróconej maksymalnie w
prawo lub w lewo) gdy silnik
pracuje. Przytrzymywanie kierownicy w tej pozycji przez ponad 5
sekund może uszkodzić pompę
układu wspomagania.
• Jeżeli pasek systemu wspomagania układu kierowniczego
zostanie zerwany lub pompa
układu wspomagania nie działa
prawidłowo, poruszanie kierownicą
będzie wymagało o wiele większego
wysiłku.

Jeżeli samochód będzie stał
zaparkowany na zewnątrz w niskich
temperaturach (poniżej -10°C) przez
dłuższy czas, po uruchomieniu
silnika po raz pierwszy poruszanie
kierownicą
może
wymagać
większego wysiłku. Przyczyną jest
zwiększona lepkość płynu spowodowana zimnem i nie oznacza, że
układ funkcjonuje nieprawidłowo.
W takiej sytuacji należy zwiększyć
obroty silnika naciskając pedał gazu i
po osiągnięciu 1500 obr/min pedał
zwolnić lub pozwolić, by silnik
pracował na biegu jałowym przez
dwie lub trzy minuty, co pozwoli
ogrzać płyn.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 31

Jazda samochodem

1
2
3
4
5
6

Regulacja pochylenia
kierownicy (jeśli jest w
wyposażeniu)
Regulacja pochylenia kierownicy
pozwala dopasować ustawienie
kierownicy przed rozpoczęciem
jazdy. Można ją także unieść do
najwyższej pozycji, by ułatwić
wysiadanie i wsiadanie do samochodu.
Kierownicę należy tak ustawić, by
można
wygodnie
prowadzić
samochód a jednocześnie tak, by jej
położenie umożliwiało obserwację
kontrolek
ostrzegawczych
i
wskaźników na tablicy rozdzielczej.

7
8
9

4 32

OSTRZEŻENIE
• Nie wolno regulować położenia
kierownicy podczas jazdy.
Może to spowodować utratę
panowania nad pojazdem i
doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub wypadku.
• Po dokonaniu regulacji należy
spróbować popchnąć kierownicę do góry i do dołu, by
sprawdzić, czy jest zablokowana na swoim miejscu.

1KMA2087

Aby zmienić kąt nachylenia kierownicy,
należy pociągnąć do dołu (➀) dźwignię
zwalniającą blokowanie, ustawić
kierownicę pod odpowiednim kątem
(➁), a następnie pociągnąć do góry
dźwignię zwalniającą blokowanie, by
zablokować kierownicę na swoim
miejscu.
Przed rozpoczęciem jazdy, należy
sprawdzić, czy kierownica jest dobrze
ustawiona.

Jazda samochodem

OSTROŻNIE

1KMA2088

Sygnał dźwiękowy
Sygnał dźwiękowy uruchamia się
naciskając jego symbol znajdujący
się na kierownicy.
Sygnał dźwiękowy należy regularnie
sprawdzać, by mieć pewność, że
działa prawidłowo.

• Sygnał dźwiękowy uruchamia
się
naciskając
obszar
oznaczony symbolem sygnału
dźwiękowego na kierownicy
(patrz ilustracja). Sygnał będzie
słyszalny tylko wówczas, gdy
naciśnie się ten obszar.
• Sygnału dźwiękowego nie
należy naciskać zbyt mocno,
ani uderzać pięścią. Nie
należy też naciskać go ostro
zakończonymi przedmiotami.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 33

Jazda samochodem
TEMPOMAT (JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)

1
2
3
4
5
6
7
8

2. Rozpędzić pojazd do żądanej
prędkości, która musi być większa
od 40 km/h i mniejsza od 160
km/h.

Tempomat
umożliwia
takie
zaprogramowanie
pojazdu,
by
utrzymywał jednakową prędkość bez
konieczności trzymania stopy na
pedale gazu.
Tempomat pozwala ustawić i
automatycznie utrzymywać dowolną
prędkość pomiędzy 40 km/h a 160
km/h.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
- Tempomat
Z funkcji tempomatu nie należy
korzystać w następujących
warunkach:
• Duże lub zmienne natężenie
ruchu
• Śliskie lub kręte drogi
• Sytuacje wymagające stosowania różnych prędkości

9

4 34

1KMB2186

Ustawianie prędkości
tempomatu:
1. Nacisnąć przycisk CRUISE ONOFF znajdujący się na kierownicy,
by włączyć system. Wskaźnik
CRUISE znajdujący się w zestawie
przyrządów i wskaźników zacznie
się świecić.

Jeżeli tempomat pozostanie w
pozycji włączenia (wskaźnik
CRUISE znajdujący się w
zestawie
przyrządów
i
wskaźników będzie się świecić),
może
zostać
przypadkowo
uruchomiony. Jeżeli Użytkownik
nie chce z niego korzystać,
powinien
wyłączyć
system
(wskaźnik CRUISE nie świeci się).

Jazda samochodem

Funkcji ustawiania (SET) nie można
aktywować w ciągu mniej więcej
pierwszych 2 minut po wciśnięciu
przycisku CRUISE ON-OFF.
Na stromym zboczu pojazd może
chwilowo zwolnić podczas zjeżdżania
w dół.

1
2
3

1KMB2187

1KMB2188

4

3. Nacisnąć do dołu przełącznik
SET/COAST i zwolnić go przy
prędkości, którą Użytkownik chce
ustawić. Wskaźnik „SET” znajdujący
się w zestawie przyrządów i
wskaźników zacznie się świecić.
Wówczas należy zdjąć stopę z
pedału gazu. Żądana prędkość
będzie utrzymywana automatycznie.

W celu anulowania działania
tempomatu należy wykonać
jedną z poniższych czynności :

5

• Nacisnąć pedał hamulca.
• Nacisnąć pedał sprzęgła - w
przypadku mechanicznej skrzyni
biegów, albo ustawić dźwignię
zmiany biegów w pozycji N (luzu) w
przypadku
automatycznej
skrzyni biegów.
• Pociągnąć przełącznik CANCEL.

4 35

6
7
8
9

Jazda samochodem

1
2
3
4

Każda z tych czynności spowoduje
anulowanie działania tempomatu
(wskaźnik „SET” świecący w
zestawie przyrządów i wskaźników
zgaśnie), ale system nie zostanie
wyłączony. Jeżeli Użytkownik zechce
wznowić działanie tempomatu
powinien popchnąć do góry
przełącznik RES/ACC znajdujący się
na kierownicy. Pojazd powróci do
poprzednio ustawionej prędkości.

5
6
7
8
9

4 36

W celu wyłączenia
tempomatu należy wykonać
jedną z poniższych czynności:
• Wcisnąć przycisk CRUISE ONOFF (wskaźnik CRUISE świecący
w
zestawie
przyrządów
i
wskaźników zgaśnie).
• Wyłączyć zapłon.
Obie te czynności anulują działanie
tempomatu. Jeżeli Użytkownik
zechce
wznowić
działanie
tempomatu, powinien powtórzyć
czynności podane w punkcie
„Ustawianie prędkości tempomatu”
na poprzedniej stronie.

1KMB2189

Zwiększanie ustawionej
prędkości tempomatu:
Należy wykonać jedną z poniższych
czynności:
• Popchnąć do góry przełącznik
RES/ACC i przytrzymać. Pojazd
będzie
przyspieszał.
Zwolnić
przełącznik przy żądanej prędkości.
• Popchnąć do góry przełącznik
RES/ACC i natychmiast go zwolnić.
Za
każdym
naciśnięciem
przełącznika
prędkość
jazdy
wzrośnie o 1,6 km/h i zostanie
zapamiętana jako nowa prędkość.

Jazda samochodem

• Nacisnąć w dół przełącznik
SET/COAST i natychmiast go
zwolnić. Za każdym naciśnięciem
prędkość jazdy zmaleje o 1,6 km/h i
zostanie zapamiętana jako nowa
prędkość.

Chwilowe przyspieszanie z
włączonym tempomatem
Jeżeli Użytkownik chce na chwilę
przyspieszyć, kiedy włączony jest
tempomat, powinien wcisnąć pedał
gazu. Zwiększona prędkość nie
wpłynie
na
funkcjonowanie
tempomatu,
ani
nie
zmieni
ustawionej prędkości.
Aby powrócić do ustawionej
prędkości należy zdjąć stopę z
pedału gazu.

1
2
3
4

1KMB2187

Zmniejszenie prędkości
tempomatu:

5

Należy wykonać jedną z poniższych
czynności:
• Wcisnąć w dół i przytrzymać
przełącznik SET/COAST. Pojazd
zacznie
stopniowo
zwalniać.
Zwolnić przełącznik przy tej
prędkości,
którą
chce
się
utrzymywać.

6
7
8
9

4 37

Jazda samochodem

Nie wznowi jednak działania, jeżeli
prędkość pojazdu spadnie poniżej
40km/h.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1KMB2189

Wznowienie jazdy z
tempomatem przy prędkości
powyżej 40 km/h
Jeżeli do anulowania prędkości jazdy
z
tempomatem
zastosowano
którąkolwiek metodę z wyjątkiem
użycia przełącznika CRUISE ONOFF i system jest nadal aktywny, po
naciśnięciu w górę przełącznika
RES/ACC
tempomat
powraca
automatycznie
do
ostatniej
ustawionej prędkości.

4 38

Jazda samochodem
SYSTEM KONTROLI TRAKCJI (JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)
Działanie TCS

1KMA2127

System kontroli trakcji (TCS) ułatwia
przyspieszanie
na
śliskich
nawierzchniach,
zapobiegając
nadmiernemu obracaniu się kół.
Zapewnia również lepszą siłę
napędową i kierowanie pojazdem.

Warunek włączenia TCS
• Kiedy
zapłon
jest
włączony, kontrolki TCS i
TCS OFF świecą się przez
około 3 sekundy, a
następnie
zostaje
włączony system TCS.
• Nacisnąć przycisk TCS
OFF, aby wyłączyć TCS.
(wskaźnik TCS OFF będzie
się świecić). Aby włączyć
TCS, nacisnąć przycisk
TCS OFF (wskaźnik TCS
OFF zgaśnie).
• Podczas
uruchamiania
silnika można usłyszeć
lekkie tykanie. To system
TCS dokonuje automatycznej samoregulacji. Nie
znaczy to, że pojawił się
jakiś problem.

Działanie
Kiedy system TCS działa,
TCS lampka kontrolna TCS
miga.
• Jeżeli system kontroli trakcji
funkcjonuje prawidłowo,
czuje
się
niewielkie
pulsowanie pojazdu. Jest to
jedynie wynikiem kontroli
hamulców i nie oznacza
niczego niezwykłego.
• Podczas wyjeżdżania z
błota lub podczas jazdy na
śliskiej drodze, wciśnięcie
pedału gazu może nie
powodować zwiększenia
obrotów silnika.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 39

Jazda samochodem

Wyłączenie działania TCS

1
2
3
4
5
6

Stan wyłączenia TCS
anulować działanie
TCS • Aby
TCS, należy nacisnąć
OFF przycisk
TCS
OFF
(kontrolka TCS
OFF
świeci się).
• Jeżeli wyłącznik zapłonu
zostanie przełączony do
pozycji LOCK, gdy system
TCS
jest
wyłączony,
wówczas TCS pozostaje
wyłączony. Po ponownym
uruchomieniu
silnika,
system TCS zostanie
znowu włączony automatycznie.

7
8
9

4 40

■ Kontrolka TCS (miga)

TCS
■ Kontrolka TCS OFF (włącza się)

TCS
OFF
Kontrolka TCS
Jeżeli system TCS działa normalnie,
po włączeniu zapłonu kontrolka
zaczyna się świecić, a następnie
gaśnie.
Kontrolka miga zawsze, gdy system
TCS działa.
Kontrolka TCS OFF włącza się, gdy
system TCS zostaje wyłączony
przyciskiem lub TCS po włączeniu
nie działa prawidłowo.

OSTRZEŻENIE
System kontroli trakcji ułatwia
jedynie kierowanie pojazdem;
należy przestrzegać środków
ostrożności
dotyczących
bezpiecznej jazdy zwalniając na
krętych, zaśnieżonych i śliskich
drogach. Gdy kontrolka TCS
miga lub nawierzchnia drogi jest
śliska, należy jechać powoli i nie
próbować przyspieszać.

Jazda samochodem

Wyłączanie TCS

✽ UWAGA

Podczas jazdy
• Dobrym zwyczajem jest, gdy
system TCS jest zawsze włączony
podczas jazdy, kiedy jest to
możliwe.
• W celu wyłączenia TCS podczas
jazdy, należy nacisnąć przycisk
TCS OFF jadąc po płaskiej
nawierzchni drogi.
Nie wolno naciskać przycisku TCS
OFF wówczas, gdy system pracuje
(kontrolka TCS miga).
Jeżeli system TCS zostanie
wyłączony podczas pracy, samochód
może wpaść w niekontrolowany
poślizg.

• Podczas
mierzenia
prędkości
pojazdu hamulcem dynamometrycznym, system TCS musi być
wyłączony (kontrolka TCS OFF
świeci się). Jeżeli TCS pozostanie
włączony,
może
utrudniać
zwiększanie prędkości pojazdu, co
spowoduje postawienie złej diagnozy
o uszkodzonym prędkościomierzu.
• Wyłączenie systemu TCS nie ma
wpływu
na
funkcjonowanie
systemu ABS lub hamulców.

OSTRZEŻENIE
Nie wolno naciskać przycisku
TCS OFF, gdy system pracuje.
Gdy system TCS zostanie
wyłączony podczas pracy,
samochód może wpaść w
niekontrolowany poślizg.
W celu wyłączenia TCS podczas
jazdy, należy nacisnąć przycisk
TCS OFF jadąc po płaskiej
nawierzchni drogi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 41

Jazda samochodem
ELEKTRONICZNY UKŁAD STABILIZACJI TORU JAZDY SAMOCHODU
(JEŻELI JEST W WYPOSAŻENIU)
Działanie systemu ESP

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1KMA2128

Elektroniczny układ stabilizacji toru
jazdy samochodu (ESP) kontroluje
informacje docierające z różnych
czujników w samochodzie, a
następnie
porównuje
działania
wykonywane przez kierowcę z
aktualnym zachowaniem pojazdu.
Jeżeli wystąpią warunki braku
stabilności – na przykład wykonany
zostanie nagły ruch wymijający – ESP
zadziała w ułamku sekundy poprzez
komputer pokładowy i system
hamulcowy i spróbuje przywrócić
pojazdowi stabilność.

4 42

W warunkach, gdy ESP jest
włączony
• Po włączeniu układu
zapłonowego, wskaźnik
ESP i ESP OFF zaświeci
przez około 3 sekundy, a
następnie ESP zostanie
włączony.
• Aby wyłączyć ESP trzeba
nacisnąć przycisk ESP OFF i
przytrzymać przez około pół
sekundy po włączeniu
zapłonu. (Będzie świecił
wskaźnik ESP OFF –
wyłączonego układu ESP).
Aby włączyć ESP, nacisnąć
przycisk ESP OFF (wskaźnik
ESP OFF zgaśnie).
• Podczas
uruchamiania
silnika, słyszalny będzie
dźwięk tykania. Świadczy to o
wykonywaniu autotestowania
systemu
ESP
i
nie
sygnalizuje występowania
problemu w układzie.

Podczas działania
Wskaźnik
ESP
świeci
ESP przerywanym światłem, gdy
sygnalizuje działanie systemu
ESP.
• Gdy Elektroniczny układ
stabilizacji toru jazdy
samochodu
działa
poprawnie, możliwe jest
odczuwanie nieznacznej
pulsacji w samochodzie.
Jest to tylko efekt kontroli
hamulców i nie sygnalizuje
niczego niezwykłego.
• Po wyjechaniu z błota lub
zjechaniu ze śliskiej drogi,
naciśnięcie
pedała
przyspieszenia może nie
spowodować zwiększenia
obrotów silnika (obroty na
minutę).

Jazda samochodem

Wyłączenie działania ESP
Stan wyłączonego ESP (ESP OFF)
ESP • Aby anulować działanie
ESP, należy nacisnąć
OFF przycisk
ESP
OFF
(wskaźnik
ESP
OFF
świeci).
• Po przełączeniu wyłącznika
zapłonu
do
pozycji
(BLOKUJ) LOCK, gdy ESP
był wyłączony, ESP nadal
pozostanie wyłączony. Po
ponownym uruchomieniu
silnika, ESP automatycznie
zostanie
ponownie
włączony.

■ ESP Lampka wskaźnikowa (miga)

ESP
■ ESP OFF Lampka wskaźnikowa (włącza się)

ESP
OFF
Lampka wskaźnikowa
Gdy przełącznik zapłonu jest
włączony, wskaźnik świeci przez
chwilę, po czym gaśnie, gdy ESP
działa prawidłowo.
Wskaźnik ESP świeci przerywanym
światłem za każdym razem w trakcie
działania ESP.
Wskaźnik ESP OFF zacznie świecić
w sposób ciągły, kiedy ESP zostanie
wyłączony przyciskiem lub gdy
układowi ESP nie uda się zadziałać
pomimo, że jest włączony.

OSTRZEŻENIE
System elektronicznego układu
stabilizacji toru jazdy samochodu
jest jedynie pomocą dla kierowcy;
powinien być używany jako środek
ostrożności dla zapewnienia
bezpiecznej
jazdy
podczas
hamowania na zakrętach, oraz na
zaśnieżonych lub oblodzonych
drogach. Należy jechać wolno i nie
próbować przyspieszać za każdym
razem, gdy wskaźnik ESP świeci
przerywanym
światłem
lub
nawierzchnia drogi jest śliska.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 43

Jazda samochodem

1
2
3
4
5
6

Korzystanie z ESP OFF

✽ UWAGA

Podczas jazdy
• Dobrym nawykiem jest codzienna
jazda z włączonym ESP za
każdym razem, gdy tylko jest to
możliwe.
• Aby wyłączyć ESP podczas jazdy,
należy nacisnąć przycisk ESP OFF
w momencie, gdy pojazd porusza
się po płaskiej nawierzchni drogi.
Nigdy nie naciskać przycisku ESP
OFF, gdy ESP jest w trakcie działania
(wskaźnik ESP miga).
Wyłączenie ESP w trakcie jego
działania może spowodować, że
pojazd wpadnie w niekontrolowany
poślizg.

• Podczas
pomiaru
prędkości
pojazdu
z
wykorzystaniem
hamowni podwoziowej, należy
upewnić się, że ESP został
wcześniej wyłączony (wskaźnik
ESP OFF świeci w sposób ciągły).
Jeżeli ESP pozostanie włączony,
może to zapobiegać wzrostowi
prędkości pojazdu, a w rezultacie
spowodować błędną diagnostykę
uszkodzonego prędkościomierza.
• Wyłączenie ESP nie ma wpływu
na działanie ABS lub układu
hamulcowego.

7
8
9

4 44

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie naciskać przycisku
ESP OFF gdy ESP jest w trakcie
działania.
Wyłączenie ESP w trakcie jego
działania może spowodować, że
pojazd wpadnie w niekontrolowany
poślizg.
Aby wyłączyć ESP w trakcie
jazdy, nacisnąć przycisk ESP OFF
w momencie, gdy pojazd porusza
się po płaskiej nawierzchni drogi.

Jazda samochodem
ZESTAW PRZYRZĄDÓW I WSKAŹNIKÓW

1
2
1. Obrotomierz

3

2. Wskaźniki kierunkowskazów
3. Prędkościomierz

4

4. Wskaźnik temperatury silnika
5. Wskaźniki i kontrolki ostrzegawcze
6. Wskaźnik pozycji dźwigni zmiany
biegów (tylko automatyczna skrzynia
biegów)

5

7. Licznik kilometrów przebiegu

6

8. Wskaźnik kilometrów podróży/
Komputer podróży (jeśli jest w
wyposażeniu)

7
8

9. Wskaźnik poziomu paliwa

9
1KMB2095

4 45

Jazda samochodem
PRZYRZĄDY POMIAROWE
Typ A

Silnik benzynowy

1
2
3

1KMA2096
Typ B
1KMA2201

4

Silnik diesla

5
6

Z obrotomierza należy korzystać, by
wybrać prawidłowe punkty zmiany
biegów
oraz
zabezpieczenia
utrzymywania zbyt niskich lub zbyt
wysokich obrotów silnika.
Wskazówka obrotomierza może się
lekko poruszać, gdy wyłącznik
zapłonu przełączany jest do pozycji
ACC lub ON przy wyłączonym silniku.
Jest to normalne i nie wpłynie na
dokładność wskazań obrotomierza po
uruchomieniu silnika.

✽ UWAGA
Nie należy pozwolić, by silnik pracował,
gdy wskazówka obrotomierza znajduje
się w CZERWONEJ STREFIE.
Może to doprowadzić do poważnego
uszkodzenia silnika.

1KMB2096
Typ C

7
1KMA2097

8

Obrotomierz

9

1KMB2097

Prędkościomierz
Prędkościomierz wskazuje prędkość
pojazdu jadącego do przodu.

4 46

Obrotomierz wskazuje średnią liczbę
obrotów silnika na minutę (obr./min.).

Jazda samochodem

1
2
3
1KMA2098

1KMA2099

1KMA2101

Wskaźnik temperatury silnika

Wskaźnik poziomu paliwa

Licznik kilometrów przebiegu

Wskaźnik ten pokazuje temperaturę
płynu chłodzącego silnika przy
włączonym silniku.
Nie wolno kontynuować jazdy, jeżeli
silnik jest przegrzany. Jeżeli silnik się
przegrzeje należy odwołać się do
punktu „Przegrzanie” w indeksie.

Wskaźnik poziomu paliwa wskazuje
w
przybliżeniu
ilość
paliwa
pozostającą w zbiorniku paliwa.
Pojemność zbiornika paliwa :
- 58 litrów (Silnik benzynowy 2.0L,
Silnik diesla 2.0L)
- 65 litrów (Silnik benzynowy 2.7L)
Wskaźnik poziomu paliwa ma
dodatkowo kontrolkę ostrzegawczą,
która świeci, gdy poziom paliwa
obniży się do około 9~10 litra.

Licznik
kilometrów
przebiegu
wskazuje całkowitą drogę przebytą
przez samochód.

✽ UWAGA
Jeżeli
wskazówka
wskaźnika
temperatury silnika przesunie się
poza normalny zakres położenia w
kierunku pozycji oznaczonej literą
„H”, sygnalizuje to przegrzanie,
które może uszkodzić silnik.

4
5
6
7
8
9

4 47

Jazda samochodem

1
2
3
4
5
6
7

1KMA2100

Wskaźnik kilometrów podróży
Możliwe jest wybranie Licznika
kilometrów podróży A i Licznika
kilometrów podróży B poprzez
naciśnięcie przycisku wyboru trybu
licznika kilometrów podróży.

8
9

4 48

1KMA2102

TRIP A: Wskaźnik kilometrów
podróży A
TRIP B: Wskaźnik kilometrów
podróży B
Wskaźnik
kilometrów
podróży
wskazuje drogę przebytą podczas
pojedynczych podróży wybranych
przez kierowcę. Wskaźniki kilometrów
podróży A i B można wyzerować
naciskając przycisk zerowania przez
1 sekundę lub dłużej, a następnie
zwalniając go.

1KMA2100

Komputer podróży
(jeśli jest w wyposażeniu)
Komputer podróży jest sterowanym
mikrokomputerowo
przyrządem
pomiarowym informującym kierowcę,
który wyświetla na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym
informacje
związane z jazdą, takie jak ilość
przejechanych kilometrów podczas
podróży, czas jazdy, średnie zużycie
paliwa i odległość pozostałą do
przejechania do momentu opróżnienia
zbiornika paliwa. Informacje dotyczące
jazdy zostaję wyzerowane do wartości
0 po odłączeniu akumulatora.

Jazda samochodem

Tryb
Nacisnąć przycisk TRIP, aby wybrać
informacje
dotyczące
bieżącej
podróży: licznik kilometrów podróży,
czas podróży, średnie zużycie paliwa i
odległość pozostałą do przejechania
przed opróżnieniem zbiornika paliwa.
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlacz zmienia się w następujący
sposób:
Wskaźnik kilometrów podróży

Czas jazdy

Średnie zużycie paliwa

Odległość do opróżnienia
zbiornika

1
2
3
1KMA2105

1KMA2106

Licznik kilometrów podróży
Ten tryb wskazuje całkowitą
przejechaną odległość od ostatniego
wyzerowania licznika kilometrów
podróży.
Zakres roboczy miernika wynosi od
0.0 do 999.9 km.
Naciśnięcie i przytrzymanie przez
czas dłuższy niż 1 sekunda przycisku
TRIP, podczas wyświetlania licznika
kilometrów
podróży,
zeruje
wskazania
licznika
kilometrów
podróży.

Czas jazdy
Tryb ten wskazuje czas jaki upłynął
od ostatniego wyzerowania licznika
km podróży.
Nawet jeżeli pojazd nie znajduje się
w ruchu, czas jazdy trwa nadal, gdy
tylko silnik pracuje.
Naciśnięcie i przytrzymanie przez
ponad 1 sekundę przycisku TRIP,
gdy wyświetlany jest czas jazdy,
zeruje licznik czasu jazdy.

4 49

4
5
6
7
8
9

Jazda samochodem
✽ UWAGA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1KMB2106

1KMA2107

Średnie zużycie paliwa
Ten tryb oblicza średnie zużycie
paliwa na podstawie całkowitego
zużycia paliwa i odległości od
ostatniego zerowania średniego
zużycia paliwa. Całkowita ilość
zużytego paliwa jest obliczana na
podstawie wejścia zużycia paliwa.
Dla dokładnego obliczenia należy
przejechać więcej niż 500 m.
Zakres roboczy miernika wynosi od
0.0 do 99.9 l/100 km.

Odległość do opróżnienia
zbiornika
Tryb ten wskazuje szacunkową
odległość, którą może pokonać
pojazd, dopóki w zbiorniku nie
wyczerpie
się
paliwo. Kiedy
pozostała do pokonania odległość
wynosi poniżej 50 km, wyświetlony
zostanie migający symbol „----”.
Komputer podróży rozpoznaje tylko
ilość paliwa zużytego przez silnik.
Dlatego, jeżeli ma miejsce wyciek
oleju
napędowego,
komputer
podróży nieprawidłowo określi
pozostałą ilość paliwa, jako większą
niż jest w rzeczywistości.

4 50

• Jeżeli pojazd nie znajduje się na
płaskim terenie lub nastąpiła
przerwa zasilania z akumulatora,
funkcja „ODLEGŁOŚĆ DO
OPRÓŻNIENIA ZBIORNIKA”
może nie działać prawidłowo.
Komputer podróży może nie
zarejestrować
dodatkowego
paliwa, jeżeli do zbiornika dodano
mniej niż 6 litrów paliwa.
• Komputer podróży dostarcza
kierowcy dodatkowych informacji
na temat aktualnego stanu
eksploatacji pojazdu. Dlatego
szacunkowa
odległość
do
opróżnienia zbiornika może się
zmieniać zależnie od stanu
eksploatacji pojazdu, średniego
zużycia paliwa i wcześniejszego
stylu jazdy. Dlatego wartości
zatwierdzone lub wyświetlone na
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym
po raz pierwszy mogą różnić się od
faktycznych wartości dotyczących
pojazdu Użytkownika.
• Liczby określające odległość do
opróżnienia zbiornika są danymi
szacunkowymi i dlatego mogą się
różnić od faktycznych wartości.


Related documents


1480157534
1019225787
zawody na 1 4 mili regulamin
514985571
regulamin gp 2015 1
t 0225 2014


Related keywords