PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact1907872672 .pdfOriginal filename: 1907872672.pdf
Title: KM Polish 7.qxd
Author: mijung1

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 06/11/2013 at 20:15, from IP address 89.238.x.x. The current document download page has been viewed 517 times.
File size: 6.6 MB (66 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Obsługa związana z konserwacją / 7-3
Harmonogram przeglądów okresowych / 7-5
Harmonogram konserwacji pojazdu
eksploatowanego w trudnych warunkach / 7-9
Przeglądy przeprowadzane przez
użytkownika / 7-11
Komora silnikowa / 7-15
Olej silnikowy i filtr oleju / 7-18
Układ chłodzenia silnika / 7-21
Hamulce i sprzęgło / 7-24
Hamulec postojowy / 7-25
Paski napędowe / 7-26
Układ wspomagania kierownicy / 7-27
Kierownica / 7-28

Konserwacja samochodu
Automatyczna skrzynia biegów / 7-29
Mechaniczna skrzynia biegów / 7-31
Tylny mechanizm różnicowy (4WD) / 7-31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skrzynka rozdzielcza (4WD) / 7-32
Płyny i środki smarujące / 7-33
Filtr paliwa / 7-34
Filtr powietrza / 7-35
Filtr powietrza układu klimatyzacji / 7-37
Pióra wycieraczek / 7-39
Akumulator / 7-41
Opony i koła / 7-44
Wymiana żarówek / 7-52
Dane dotyczące środków smarujących / 7-60
Pielęgnacja zewnętrznych powierzchni
samochodu / 7-62
Pielęgnacja wnętrza samochodu / 7-66

Konserwacja samochodu

Konserwacja samochodu
OBSŁUGA ZWIĄZANA Z KONSERWACJĄ
Zawsze w trakcie przeprowadzania
jakiejkolwiek konserwacji lub kontroli
należy zachowywać szczególną
ostrożność, by zapobiec uszkodzeniu samochodu lub obrażeniom
ciała.
Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek
wątpliwości dotyczące kontroli lub
obsługi swego samochodu, zalecamy bardzo by zlecić przeprowadzenie tych prac autoryzowanemu
sprzedawcy Kia.
Autoryzowany sprzedawca Kia ma
przeszkolonych
w
fabryce
mechaników oraz oryginalne części
zamienne
Kia,
co
pozwala
prawidłowo serwisować samochód.
W sprawach porad specjalistycznych
oraz odnoszących się do jakości
napraw, należy zasięgać opinii u
autoryzowanego sprzedawcy Kia.
Nieodpowiednie,
niepełne
i
niedostateczne przeprowadzanie
obsługi
serwisowej
może
przyczyniać się do problemów
związanych
z
eksploatacją
samochodu, które mogą prowadzić
do jego uszkodzenia, wypadku lub
obrażeń ciała.

Odpowiedzialność
użytkownika

✽ UWAGA
Obsługa związana z konserwacją
oraz przechowywanie dokumentacji
spoczywają na właścicielu samochodu.
Użytkownik musi przechowywać
dokumenty wykazujące prawidłowo
wykonywane przeglądy konserwacyjne, zgodnie z harmonogramami
konserwacji
pokazanymi
na
następnych stronach instrukcji
obsługi. Użytkownik potrzebuje tych
informacji do wykazania zgodności
wykonanych usług serwisowych z
wymaganiami gwarancyjnymi Kia
dotyczącymi konserwacji.
Szczegółowe informacje dotyczące
gwarancji podane są w Książce
gwarancyjnej i konserwacji samochodu.

Naprawy i regulacje wynikające z
niewłaściwie
przeprowadzonej
konserwacji lub jej braku, nie są
objęte gwarancją.
Zalecamy by Użytkownik dokonywał
konserwacji i napraw w autoryzowanym serwisie Kia.
W celu zapewnienia Użytkownikowi
dużej
satysfakcji
z
obsługi
serwisowej autoryzowany serwis Kia
spełnia
wysokie
wymagania
dotyczące jakości wykonywanych
napraw
i
posiada
wsparcie
techniczne ze strony Kia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7 3

Konserwacja samochodu

Konserwacja zgodnie z
harmonogramem

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jeśli warunki, w jakich pojazd jest
zwykle eksploatowany nie znajdują
się w poniższym wykazie, należy
stosować harmonogram przeglądów
okresowych. Jeśli którykolwiek z
poniższych warunków dotyczy
eksploatacji samochodu, należy
stosować harmonogram przeglądów
pojazdu
eksploatowanego
w
trudnych warunkach.
• Częsta jazda na krótkich odcinkach.
• Jazda po piasku i w dużym
zapyleniu.
• Częste stosowanie hamulców.
• Jazda w miejscach, gdzie używana
jest
sól
i
inne
materiały
powodujące zwiększoną korozję.
• Jazda po złych lub zabłoconych
drogach.
• Jazda w obszarach górskich.
• Długie okresy pracy silnika na
obrotach biegu jałowego lub z
niskimi prędkościami.

7 4

• Jazda przez dłuższy czas w
niskich temperaturach i/lub bardzo
wilgotnym klimacie.
• Ponad 50% jazd odbywa się w
ruchu
miejskim
o
dużym
natężeniu, przy bardzo wysokich
temperaturach przekraczających
32°C.

Jeśli pojazd eksploatowany jest w
powyższych warunkach, należy go
kontrolować oraz wymieniać lub
uzupełniać płyny częściej niż to
wynika z harmonogramu przeglądów
okresowych.
Po 96 miesiącach lub 120 000 km
(80 000 mil) przebiegu samochodu,
należy kontynuować przypisane
okresy międzyprzeglądowe.

Konserwacja samochodu
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
Liczba miesięcy lub przebieg, zależnie od tego, co upłynie wcześniej
OKRESY
MIĘDZYPRZEGLĄDOWE Miesiące
12
24
36
48
60
72
84
POZYCJA PODLEGAJĄCA
PRZEGLĄDOWI
Paski napędowe *1
Olej silnikowy i filtr
oleju silnikowego *

2

Pasek rozrządu silnika
Wkład filtru powietrza
Świece zapłonowe
(Silnik benzynowy)
Luzy zaworowe

mile×1 000

10

20

30

40

50

60

70

80

km×1 000

15

30

45

60

75

90

105

120

I

I

I

I

I

I

I

I

Silnik benzynowy
Silnik diesla

I

I

I

R

R

R

R

R

R

R

R

Silnik diesla

R

R

R

R

R

R

R

R

Silnik benzynowy

1
2

I

Silnik benzynowy

3
4

I
R
wymieniać co 150 000 km (100 000 mil) lub 120 miesięcy

Silnik diesla
Silnik benzynowy

I

R

I

R

I

R

I

R

Silnik diesla

I

R

I

R

I

R

I

R

R

Niklowane

R

R

Powlekane platyną

5
6

R

R

Powlekane irydem

7

wymieniać co 150 000 km (100 000 mil)

2.0L benzynowy

Przegląd co 90 000 km (60 000 mil) lub 48 miesięcy

Przewód odprowadzania oparów paliwa i korek

I

wlewu paliwa
Odpowietrznik zbiornika paliwa

96

I

I

I
R

I

I
I

R

8

I
I

9

I

I : Dokonać przeglądu i wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić, jeżeli zachodzi potrzeba.
R : Wymienić.
1
* : Wyregulować paski napędu alternatora i układu wspomagania kierownicy (i pasek napędu pompy wodnej), oraz pasek napędu
klimatyzatora (jeśli jest w wyposażeniu). Sprawdzić, skorygować lub wymienić, jeśli zachodzi potrzeba.
*2 : Sprawdzić poziom oleju silnikowego i występowanie wycieków co 500km (350 mil) lub przed wyruszeniem w długą podróż.

7 5

Konserwacja samochodu
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH (ciąg dalszy)
Liczba miesięcy lub przebieg, zależnie od tego, co upłynie wcześniej
OKRESY
MIĘDZYPRZEGLĄDOWE Miesiące
12
24
36
48
60
72
84

1
2

mile×1 000
POZYCJA PODLEGAJĄCA
km×1 000
PRZEGLĄDOWI
Przewody elastyczne podciśnieniowe oraz przewód

10

20

30

40

50

60

70

80

15

30

45

60

75

90

105

120

I

odpowietrzania skrzyni korbowej (Silnik benzynowy)

3

Przewód podciśnieniowy (do zaworu
EGR i obudowy przepustnicy)

4
5

Pompa próżniowa alternatora
Przewód olejowy alternatora i
Przewód podciśnieniowy

96

I

Silnik Diesla

I

I

I

I

I

I

I

I

Silnik Diesla

I

I

I

I

I

I

I

I

Silnik Diesla

I

I

I

I

I

I

I

I

6

Filtr paliwa (Silnik benzynowy)

7

Przewody paliwowe metalowe, elastyczne oraz połącznia

8

Układ chłodzenia

9

Płyn chłodzący silnik *

R

Wkład filtra paliwa (Silnik diesla)

R
I

I

R

R
I

I

R
I

I

R
I

I

Sprawdzać codziennie “Poziom płynu i występowanie wycieków, ewentualnie uzupełnić”
Kontrolę „pompy wodnej” należy przeprowadzać podczas wymiany paska
napędowego lub paska rozrządu
3

Na początku wymienić po 90 000 km lub 60 miesiącach;
potem wymieniać co 45 000 km lub co 24 miesiące

I : Dokonać przeglądu i wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić, jeżeli zachodzi potrzeba.
R : Wymienić.
*3 : Podczas uzupełniania płynu chłodzącego, należy stosować tylko kwalifikowane dodatki do płynu chłodzącego i nie należy
nigdy mieszać wody twardej z płynem chłodzącym zalewanym fabrycznie. Nieodpowiednia mieszanina płynu chłodzącego
może doprowadzić do poważnych nieprawidłowości działania i uszkodzeń silnika.

7 6

Konserwacja samochodu
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH (ciąg dalszy)
Liczba miesięcy lub przebieg, zależnie od tego, co upłynie wcześniej
OKRESY
MIĘDZYPRZEGLĄDOWE Miesiące
12
24
36
48
60
72
84
POZYCJA PODLEGAJĄCA
PRZEGLĄDOWI
Stan akumulatora

96

mile×1 000

10

20

30

40

50

60

70

80

km×1 000

15

30

45

60

75

90

105

120

I

I

I

I

I

I

I

Wszystkie układy elektryczne
Przewody hamulcowe sztywne i elastyczne oraz połączenia

I
I

I

I
I

I

I
I

I

I

I

I

I

Hamulec postojowy

I

I

I

I

Płyn hamulcowy/sprzęgłowy

I

R

I

R

I

R

I

R

Hamulce tarczowe i wkładki hamulcowe

I

I

I

I

I

I

I

I

Rura wydechowa i tłumik wydechu

I

Płyn układu wspomagania kierownicy

układ drążków kierowniczych i śruby
Wałki napędowe i osłony

I

I

i przewody elastyczne
Przekładnia kierownicza,

I

I

I

I
I

I

I
I

I
I

I

I

I

I : Dokonać przeglądu i wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić, jeżeli zachodzi potrzeba.

I

4
5

I
I

I
I

3

I

I

I

2

I
I

Pedał hamulca i sprzęgła

Hamulce bębnowe i okładziny hamulcowe

1

I

I

6

I
I

7

I

8

I

9

R : Wymienić.

7 7

Konserwacja samochodu
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH (ciąg dalszy)
Liczba miesięcy lub przebieg, zależnie od tego, co upłynie wcześniej
OKRESY
MIĘDZYPRZEGLĄDOWE Miesiące
12
24
36
48
60
72
84

1
2
3
4
5

mile×1000
POZYCJA PODLEGAJĄCA
km×1000
PRZEGLĄDOWI
Ogumienie (ciśnienie i zużycie bieżnika)

10

20

30

40

50

60

70

80

15

30

45

60

75

90

105

120

I

I

I

I

I

I

I

I

Przeguby kulowe przedniego zawieszenia

I

I

I

I

I

I

I

I

Śruby i nakrętki podwozia i nadwozia

I

I

I

I

I

I

I

I

Czynnik chłodniczy klimatyzatora (jeśli jest w wyposażeniu)

I

I

I

I

I

I

I

I

Sprężarka klimatyzatora (jeśli jest w wyposażeniu)

I

I

I

I

I

I

I

I

Filtr powietrza układu klimatyzacji (jeśli jest w wyposażeniu)

R

R

R

R

R

R

R

R

Olej do przekładni rozdzielczej (4WD)*4
4

6
7
8
9

96

Olej do tylnego mechanizmu różnicowego (4WD)*
Czyszczenie wału napędowego,
ponowne dokręcenie śrub (4WD)

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Olej smarujący mechanicznej skrzyni biegów

I

I

I

I

Płyn automatycznej skrzyni biegów

I

I

R

I

I : Dokonać przeglądu i wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić, jeżeli zachodzi potrzeba.
R : Wymienić.
*4 : Olej w przekładni rozdzielczej i tylnym mechanizmie różnicowym powinno się wymienić, za każdym razem, gdy były one
zanurzone w wodzie.

7 8

Konserwacja samochodu
HARMONOGRAM KONSERWACJI POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W TRUDNYCH WARUNKACH
W samochodach eksploatowanych głównie w trudnych warunkach należy częściej dokonywać przeglądów
następujących części.
Odpowiednie przedziały czasowe między poszczególnymi przeglądami znajdują się w tabeli poniżej.
R : Wymienić.

I : Dokonać przeglądu i wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić, jeżeli zachodzi potrzeba.

POZYCJA PODLEGAJĄCA
PRZEGLĄDOWI
Olej silnikowy i filtr oleju

Czynność
konserwacyjna

Odstępy między przeglądami

Warunki jazdy

Silnik benzynowy

R

Co 7500 km (4500 mil) lub co 6 miesięcy

A, B, C, D, E, F,

Silnik diesla

R

Co 7500 km (4500 mil) lub co 6 miesięcy

G, H, I, J

1
2
3

I

Dokonywać przeglądów częściej w
zależności od stanu

C, E

4

Silnik benzynowy

I

Dokonywać przeglądów częściej w
zależności od stanu

B, H

5

Silnik benzynowy

R

Co 60 000 km (40 000 mil) lub co 48 miesięcy

Silnik diesla

R

Co 75 000 km (50 000 mil) lub co 60 miesięcy

D, E, F, G

6

Olej smarujący mechanicznej skrzyni biegów

R

Co 90 000 km (60 000 mil)

A, C, D, E, F, G, H, I , J

7

Płyn automatycznej skrzyni biegów

R

Co 45 000 km (30 000 mil)

A, C, E, F, G ,H ,I

8
9

Wkład filtru powietrzaI
Świece zapłonowe
Pasek rozrządu silnika

Przekładnia kierownicza,
układ drążków kierowniczych i śruby
Przeguby kulowe przedniego zawieszenia

I

Dokonywać przeglądów częściej w
zależności od stanu

C, D, E, F, G

I

Dokonywać przeglądów częściej w
zależności od stanu

C, D, E, F, G

7 9

Konserwacja samochodu

POZYCJA PODLEGAJĄCA
PRZEGLĄDOWI

Czynność
konserwacyjna

Odstępy między przeglądami

Warunki jazdy

Hamulce tarczowe i wkładki hamulcowe,
zaciski i tarcze

I

Dokonywać przeglądów częściej w
zależności od stanu

C, D, E, G, H

Hamulce bębnowe i okładziny szczęk
hamulcowych

I

Dokonywać przeglądów częściej w
zależności od stanu

C, D, E, G, H

3

Hamulec postojowy

I

Dokonywać przeglądów częściej w
zależności od stanu

C, D, G, H

4

Wałki napędowe i osłony

I

Dokonywać przeglądów częściej w
zależności od stanu

C, D, E, F

5

Filtr powietrza układu klimatyzacji

R

Dokonywać przeglądów częściej w
zależności od stanu

C, E

6

Olej do przekładni rozdzielczej (4WD)

R

Co 40 000 km (25 000 mil)

C, E, G, I

7

Olej do tylnego mechanizmu
różnicowego (4WD)

R

Co 80 000 km (50 000 mil)

C, E, G, I

8

Trudne warunki jazdy

1
2

9

A
B
C
D

: Częsta jazda na krótkich odcinkach
: Długa praca silnika na obrotach biegu jałowego
: Jazda po zapylonych, nierównych drogach
: Jazda w miejscach, gdzie używana jest sól i inne
materiały powodujące zwiększoną korozję lub w niskich
temperaturach
E : Jazda po terenach piaszczystych

7 10

F : Ponad 50% jazd odbywa się w ruchu miejskim o dużym
natężeniu, przy bardzo wysokich temperaturach
przekraczających 32°C
G : Jazda w obszarach górskich
H : Holowanie przyczepy
I : Jazda w charakterze samochodu patrolowego, taksówki, do
przewożenia towarów lub jako pojazdu holującego
J : Jazda z prędkością powyżej 170 km/h (106 mil/h)

Konserwacja samochodu
PRZEGLĄDY PRZEPROWADZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Harmonogram przeglądów
przeprowadzanych przez
Użytkownika
Dalej znajduje się wykaz przeglądów
i kontroli pojazdu, których powinien
dokonywać
Użytkownik
lub
autoryzowany sprzedawca Kia,
łącznie ze wskazaną częstotliwością,
w celu zapewnienia bezpiecznej i
niezawodnej eksploatacji pojazdu.
O
wszelkich
niekorzystnych
warunkach eksploatacji należy
informować niezwłocznie swojego
sprzedawcę.
Konserwacja będąca w gestii
Użytkownika nie podlega na ogół
gwarancji i Użytkownik może być
obciążony kosztami pracy oraz
stosowanych części i smarów.

Podczas uzupełniania paliwa:
• Sprawdzić poziom oleju silnikowego.
• Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku.

OSTRZEŻENIE
Jeżeli silnik jest gorący,
podczas sprawdzania poziomu
płynu chłodzącego silnik należy
zachować ostrożność. Gorący
płyn chłodzący i para mogą
wytrysnąć pod ciśnieniem, co
może spowodować poważne
obrażenia ciała.
• Sprawdzić poziom płynu do
spryskiwaczy.
• Sprawdzić, czy ciśnienie w
oponach nie jest zbyt niskie.

Podczas jazdy samochodem:
• Zwracać uwagę na wszelkie zmiany
odgłosu dochodzącego z układu
wydechowego oraz na jakiekolwiek
zapachy
spalin
w
środku
samochodu.
• Sprawdzać, czy kierownica nie ma
wibracji. Zwracać uwagę, czy
poruszanie kierownicą nie sprawia
większego wysiłku lub czy nie ma
ona luzów, a także czy zachowuje
swoje położenie jazdy na wprost.
• Zwracać uwagę, czy podczas jazdy
po równej i gładkiej drodze pojazdu
nie jest “ściągany” na jedną stronę.
• Podczas zatrzymywania samochodu
zwracać uwagę na wszelkie dziwne
odgłosy, ściąganie na jedną stronę,
dłuższą drogę pedału hamulca lub
utrudnione jego naciskanie.
• Jeśli ma miejsce ślizganie się lub
zmiana pracy skrzyni biegów, należy
sprawdzić poziom płynu w skrzyni
biegów.

7 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Konserwacja samochodu

1
2
3
4
5
6
7

• Sprawdzić funkcję P (postój)
automatycznej skrzyni biegów.
• Sprawdzić hamulec postojowy.
• Sprawdzić, czy nie ma wycieków
płynów pod samochodem (kapanie
wody z układu klimatyzacji po jego
używaniu jest normalnym objawem).

Co najmniej raz w miesiącu:
• Sprawdzić
poziom
płynu
chłodzącego w zbiorniku płynu
chłodzącego.
• Sprawdzić działanie wszelkich
świateł zewnętrznych, w tym
świateł stop, kierunkowskazów i
świateł awaryjnych.
• Sprawdzić ciśnienie we wszystkich
oponach,
łącznie
z
kołem
zapasowym.

8
9

7 12

Co najmniej dwa razy w roku
(tj. każdej wiosny i jesieni):
• Sprawdzić przewody elastyczne
pod względem ewentualnych
wycieków
lub
uszkodzeń:
chłodnicy, nagrzewnicy i układu
klimatyzacji.
• Sprawdzić działanie spryskiwaczy
szyby panoramicznej i wycieraczek.
Oczyścić pióra wycieraczek czystą
szmatką zwilżoną płynem myjącym.
• Sprawdzić ustawienie reflektorów.
• Sprawdzić tłumik wydechu, rury
układu wydechowego, elementy
ekranujące i zaciski.
• Sprawdzić, czy pasy ramieniowobiodrowe nie są zużyte i czy
prawidłowo działają.
• Sprawdzić stan ogumienia oraz
dokręcenie nakrętek kół.

Co najmniej raz w roku:
• Oczyścić
otwory
drenażowe
nadwozia i drzwi samochodu.
• Nasmarować zawiasy drzwi oraz
skontrolować
i
nasmarować
zawiasy pokrywy komory silnikowej.
• Nasmarować zamki drzwi i zatrzask
pokrywy komory silnikowej.
• Nasmarować uszczelki gumowe
drzwi.
• Skontrolować działanie układu
klimatyzacji przed rozpoczęciem
sezonu letniego.
• Sprawdzić poziom płynu układu
wspomagania kierownicy.
• Skontrolować i nasmarować układ
sterowania zmianą biegów oraz
cięgna i drążki układu sterownia.
• Oczyścić akumulator i bieguny
akumulatora.
• Sprawdzić poziom płynu hamulcowego.

Konserwacja samochodu

Środki ostrożności podczas
dokonywania przeglądów
przez Użytkownika
Niewłaściwa
lub
niekompletna
obsługa może być przyczyną
problemów.
Niniejszy
rozdział
zawiera instrukcje dotyczące jedynie
tych czynności konserwacyjnych,
które łatwo wykonać samemu.
Jak już było wcześniej wspomniane
w tym rozdziale, niektóre procedury
mogą być wykonywane jedynie
narzędziami specjalnymi przez
autoryzowanego sprzedawcę Kia.

✽ UWAGA
Niewłaściwa konserwacja wykonywana przez Użytkownika w okresie
gwarancyjnym może wpłynąć na
utratę gwarancji. W celu uzyskania
szczegółowych informacji prosimy
przeczytać oddzielną Książkę
Gwarancyjną i Konserwacji Kia
dostarczoną wraz z pojazdem. Jeżeli
Użytkownik nie ma pewności, co do
jakiejś czynności obsługowej lub
konserwacyjnej, powinien ją zlecić
autoryzowanemu sprzedawcy Kia.

OSTRZEŻENIE
- Czynności konserwacyjne
• Wykonywanie czynności konserwacyjnych w pojeździe może
być niebezpieczne. Podczas
wykonywania
niektórych
czynności konserwacyjnych
może dojść do poważnych
obrażeń ciała. Jeżeli Użytkownik
nie ma odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia, a także brakuje
mu odpowiednich narzędzi i
wyposażenia, niezbędnego do
wykonania danej czynności,
powinien ją zlecić autoryzowanemu sprzedawcy Kia.
(ciąg dalszy na następnej stronie)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7 13

Konserwacja samochodu

1
2
3
4
5
6
7
8

(ciąg dalszy)
• Praca
przy
podniesionej
pokrywie komory silnikowej,
kiedy
silnik
pracuje
jest
niebezpieczna. Staje się jeszcze
bardziej niebezpieczna, gdy
osoba wykonująca obsługę nosi
biżuterię lub luźne ubranie. Mogą
one zostać wciągnięte przez
ruchome części silnika i
spowodować obrażenia ciała.
Jeżeli zatem istnieje koniecz-ność
wykonania pewnych czynności
przy podniesionej pokrywie
komory silnikowej, kiedy silnik
pracuje, przed zbliżeniem się do
niego lub do wentylatorów
chłodzących, należy zdjąć całą
biżuterię (zwłaszcza pierścionki,
bransolety, zegarki i naszyjniki) a
także krawat, szalik i inne luźne
części odzieży.

9

7 14

OSTRZEŻENIE - Silnik
diesla
Nie należy nigdy podejmować
pracy przy układzie wtryskowym
paliwa w czasie, gdy silnik
pracuje lub też w ciągu 30
sekund,
od
chwili
jego
wyłączenia. Pompa wysokiego
ciśnienia,
listwa
paliwowa,
wtryskiwacze
i
przewody
wysokiego ciśnienia, znajdują się
pod wysokim ciśnieniem nawet
wtedy, gdy silnik jest wyłączony.
Struga wyrzucanego paliwa,
może spowodować poważne
obrażenia ciała, jeśli zetknie się z
ciałem. Ludzie korzystający ze
stymulatorów serca nie powinni
zbliżać się na odległość mniejszą
niż 30cm do modułów ECU lub
wiązek przewodów elektrycznych,
znajdujących się w komorze
silnikowej, podczas pracy silnika,
ponieważ prądy elektryczne o
wysokich
natężeniach
w
elektronicznym
module
sterującym pracą silnika mogą
generować
znaczne
pola
elektromagnetyczne.

Konserwacja samochodu
KOMORA SILNIKOWA
■ Silnik benzynowy 2.0L

1
1. Zbiornik płynu układu
wspomagania kierownicy

2

2. Korek wlewu oleju silnikowego

3

3. Zbiornik płynu hamulcowego
4. Kompletny filtr powietrza

4

5. Skrzynka bezpieczników
6. Biegun ujemny akumulatora

5

7. Korek chłodnicy silnika
8. Biegun dodatni akumulatora

6

9. Miarka do pomiaru poziomu oleju
w skrzyni biegów
(jeśli jest w wyposażeniu)

7

10. Miarka do pomiaru poziomu
oleju silnikowego
11. Zbiornik płynu chłodzącego
silnik

8

12. Zbiornik płynu do spryskiwaczy
szyby panoramicznej

9

1KMB5001

7 15

Konserwacja samochodu

■ Silnik benzynowy 2.7L

1
1. Zbiornik płynu układu
wspomagania kierownicy

2

2. Korek wlewu oleju silnikowego

3

3. Zbiornik płynu hamulcowego
4. Kompletny filtr powietrza

4

5. Skrzynka bezpieczników

5

7. Korek chłodnicy silnika

6. Biegun ujemny akumulatora
8. Biegun dodatni akumulatora

6

9. Miarka do pomiaru poziomu oleju
w skrzyni biegów
(jeśli jest w wyposażeniu)

7

10. Zbiornik płynu chłodzącego
silnik

8

11. Miarka do pomiaru poziomu
oleju silnikowego

9

12. Zbiornik płynu do spryskiwaczy
szyby panoramicznej

1KMB7015

7 16

Konserwacja samochodu

■ Silnik diesla 2.0L
• W.G.T

*1

1
1. Zbiornik płynu układu wspomagania
kierownicy

2

2. Korek chłodnicy silnika

3

3. Korek wlewu oleju silnikowego
4. Zbiornik płynu hamulcowego

4

5. Filtr paliwa
6. Kompletny filtr powietrza

5

7. Skrzynka bezpieczników
8. Biegun ujemny akumulatora
• V.G.T

6

*2

9. Biegun dodatni akumulatora
10. Miarka do pomiaru poziomu oleju
silnikowego

*1
*2

11. Zbiornik płynu chłodzącego silnik

7

12. Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyby
panoramicznej

8
9

W.G.T : Turbosprężarka z zaworem upustowym
V.G.T : Turbosprężarka o zmiennej geometrii

1KMB5002/5KMA5002

7 17

Konserwacja samochodu
OLEJ SILNIKOWY I FILTR OLEJU
Kontrola poziomu oleju
silnikowego

Silnik benzynowy 2.0L

1
2
3

1KMA5003
Silnik benzynowy 2.7L

4
5
6

1KMB7017
Silnik diesla 2.0L

7
8
9

1KMA5004

1. Upewnić się, czy samochód stoi na
poziomym podłożu.
2. Uruchomić silnik i pozwolić, by
osiągnął normalną temperaturę
pracy.
3. Wyłączyć silnik i odczekać kilka
minut (około 5 minut), by olej spłynął
z powrotem do miski olejowej.
4. Wyciągnąć miarkę olejową, wytrzeć
ją do czysta i z powrotem włożyć do
oporu.

Silnik benzynowy 2.0L

1KMB5050
Silnik benzynowy 2.7L

OSTRZEŻENIE
Podczas kontroli ilości i
uzupełniania oleju silnikowego,
należy uważać by nie dotknąć
przewodu
elastycznego
chłodnicy, ponieważ może on
być dostatecznie gorący by
spowodować oparzenie.

1KMB7018
Silnik diesla 2.0L

1KMB5049

5. Ponownie
wyciągnąć
miarkę
olejową i sprawdzić poziom oleju
Powinien on się znajdować w
granicach pomiędzy F i L.
7 18

Konserwacja samochodu

Jeżeli jest blisko znaku L, należy
dolać tyle oleju, by jego poziom
zbliżył się do znaku F. Nie należy
przekraczać
wyznaczonego
poziomu maksymalnego.

✽ UWAGA - Silnik benzynowy
2.7L

W celu wygodnego zalewania oleju
należy użyć lejka.
Należy stosować tylko określony
rodzaj oleju silnikowego. (Patrz
„Zalecane środki smarujące” na
następnych stronach tego rozdziału).

Wymiana oleju silnikowego i
filtru
W celu dokonania wymiany oleju i filtra
należy udać się do autoryzowanego
warsztatu serwisowego Kia, zgodnie z
„Harmonogramem
przeglądów
okresowych” podanym na początku
niniejszego rozdziału.

OSTRZEŻENIE
Zużyty olej silnikowy, pozostający
przez długi czas w kontakcie ze
skórą człowieka, może wywołać
podrażnienie lub raka skóry.
Zużyty olej silnikowy zawiera
substancje chemiczne, które
spowodowały raka skóry u
zwierząt badanych laboratoryjnie.
Należy zawsze chronić skórę
myjąc dokładnie jak najszybciej
ręce mydłem i ciepłą wodą po
kontakcie ze zużytym olejem
silnikowym.

Objętość zalewanego oleju
silnikowego
■ Silnik benzynowy 2.0L
Z wymianą filtru oleju :
4,0 litry
Bez wymiany filtru oleju :
3,7 litry
■ Silnik benzynowy 2.7L
Z wymianą filtru oleju :
4,5 litry
Bez wymiany filtru oleju :
4,2 litry
■ Silnik diesla 2.0L
Z wymianą filtru oleju :
5,9 litry
Bez wymiany filtru oleju :
5,4 litry

1
2
3
4
5
6

Należy stosować tylko olej silnikowy
określonej klasy (patrz „Zalecane
środki smarujące” na następnych
stronach tego rozdziału).

7
8
9

7 19

Konserwacja samochodu
✽ UWAGA

1
2
3

Chociaż filtry oleju mogą wyglądać
tak samo, różnią się zasadniczo
swoją budową. Nie można ich
używać zamiennie. Aby uniknąć
całkowitego zniszczenia silnika
należy stosować tylko określony typ
filtru oleju. Należy to skonsultować
z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

4
5
6
7
8
9

7 20

Konserwacja samochodu
UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA
Wysokociśnieniowy układ chłodzenia
ma zbiornik wypełniony całorocznym
zapobiegającym zamarzaniu płynem
chłodzącym. Zbiornik ten jest
napełniany fabrycznie.
Co najmniej raz w roku, przed
sezonem zimowym lub przed
podróżą do miejsca o chłodniejszym
klimacie,
należy
sprawdzać
skuteczność zabezpieczania płynu
zapobiegającego zamarzaniu oraz
jego poziom.

Kontrola poziomu płynu
chłodzącego

OSTRZEŻENIE
- Zdejmowanie korka
chłodnicy silnika
• Nie wolno nigdy zdejmować
korka chłodnicy, gdy silnik
pracuje lub jest gorący. Może
to spowodować uszkodzenie
układu chłodzącego i silnika,
a także poważne obrażenia
ciała na skutek wydobywającej się pary lub gorącego
płynu chłodzącego.
• Wyłączyć silnik i poczekać,
dopóki nie wystygnie. Nawet
wówczas należy zachować
szczególną ostrożność podczas
zdejmowania
korka
chłodnicy.
Korek
należy
owinąć grubym ręcznikiem i
obracać go powoli przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara,
aż do pierwszego zatrzymania.
(ciąg dalszy obok)

(ciąg dalszy)
Odsunąć się, gdy z układu
chłodzącego uchodzi para.
Gdy nie ma wątpliwości, że
ciśnienie
pary
zostało
wyzerowane, należy nacisnąć
korek przy użyciu grubego
ręcznika i dalej go obracać
przeciwnie
do
ruchu
wskazówek zegara, aż do jego
całkowitego odkręcenia.
• Nawet, gdy silnik nie pracuje,
nie wolno odkręcać korka
chłodnicy silnika ani korka
zlewowego, gdy silnik i
chłodnica są gorące. Gorący
płyn chłodzący lub para mogą
wytrysnąć pod ciśnieniem,
powodując poważne obrażenia
ciała.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7 21

Konserwacja samochodu

Silnik benzynowy

Silnik benzynowy

1
2
3
4

1KMA5005
Silnik diesla

1KMA5007
Silnik diesla

5

Wymiana płynu chłodzącego

6
7
8
9

Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest
niski należy dodać odpowiednią ilość
określonego płynu chłodzącego tak,
by
zapewnić
ochronę
przed
zamarzaniem i korozją.
Płyn należy uzupełnić do poziomu
oznaczonego literą F(MAX), ale nie
należy nadmiernie napełniać zbiornika.
Jeżeli płyn chłodzący wymaga
częstego
uzupełniania,
należy
skontaktować się z autoryzowanym
sprzedawcą Kia celem skontrolowania
układu chłodzenia.

1KMB5006

1KMB5008

Sprawdzić
stan
i
połączenia
wszystkich przewodów elastycznych
układu chłodzącego i nagrzewnicy.
Wymienić wszystkie rozdęte i
zniszczone przewody.

Poziom płynu chłodzącego powinien
być pomiędzy literą F(MAX) i L(MIN),
znajdującymi się z boku zbiornika
płynu chłodzącego, gdy silnik jest
zimny.

7 22

W celu dokonania wymiany płynu
chodzącego silnika, należy udać się
do
autoryzowanego
warsztatu
serwisowego Kia, zgodnie z
„Harmonogramem
przeglądów
okresowych” podanym na początku
niniejszego rozdziału.
• Do płynu chłodzącego należy
dodawać tylko miękką (zdemineralizowaną) wodę.
• W silniku pojazdu są aluminiowe
części,
które
muszą
być
zabezpieczone przed korodowaniem
i zamarzaniem płynem chłodzącym
na bazie glikolu etylenowego.

Konserwacja samochodu

• NIE WOLNO STOSOWAĆ środka
chłodzącego na bazie alkoholu ani
metanolu, ani nie wolno ich
mieszać z określonym płynem
chłodzącym.
• Nie wolno stosować roztworu
zawierającego więcej niż 60% i
mniej
niż
35%
środka
zapobiegającego
zamarzaniu,
gdyż zmniejszyłoby to skuteczność
działania roztworu.

Silnik benzynowy

OSTRZEŻENIE
Nie wolno zdejmować korka
chłodnicy silnika, gdy silnik lub
chłodnica są gorące. Gorący
płyn chłodzący lub para mogą
wytrysnąć pod ciśnieniem.
Może to spowodować poważne
obrażenia ciała.
1KMA5048

Temperatura
otoczenia

jest

Woda

-15°C (5°F)

35

65

-25°C (-13°F)

40

60

-35°C (-31°F)

50

50

-45°C (-49°F)

60

40

3

5

Procentowy skład
mieszaniny (objętość)
Roztwór
chłodzący

2

4

Silnik diesla

W tabeli poniżej podany
procentowy skład mieszaniny.

1

6
7
1KMB5009

8
9

7 23

Konserwacja samochodu
HAMULCE I SPRZĘGŁO (JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)
Jeżeli poziom płynu jest niski, należy
uzupełnić
go
do
poziomu
wskazanego oznaczeniem MAX.
Poziom tego płynu spada wraz z
przebytymi kilometrami. Jest to
normalny stan związany ze zużyciem
okładzin szczęk hamulcowych. Jeżeli
poziom płynu jest wyjątkowo niski,
układ powinien być skontrolowany
przez autoryzowanego sprzedawcę
Kia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1KMA5020

Kontrola poziomu płynu
hamulcowego/sprzęgłowego
Okresowo należy sprawdzać poziom
płynu w zbiorniku. Poziom płynu
powinien być pomiędzy znakami
MAX i MIN znajdującymi się na boku
zbiornika.
Przed odkręceniem korka zbiornika i
dodaniem płynu hamulcowego/
sprzęgłowego, należy dokładnie
oczyścić powierzchnię wokół korka,
by uniknąć zanieczyszczenia płynu.

7 24

Należy stosować tylko określony
płyn hamulcowy/sprzęgłowy (patrz
„Zalecane środki smarujące” na
następnych stronach tego rozdziału).
Nie należy nigdy mieszać różnych
gatunków płynów.

OSTRZEŻENIE
W
przypadku,
gdy
układ
hamulcowy wymaga częstego
uzupełniania
płynu,
pojazd
powinien być skontrolowany przez
autoryzowanego sprzedawcę Kia.

OSTRZEŻENIE
Podczas dokonywania wymiany
lub
uzupełniania
płynu
hamulcowego/sprzęgłowego
należy postępować ostrożnie.
Nie dopuścić, by płyn dostał się
do oczu. Jeżeli płyn hamulcowy/
sprzęgłowy dostanie się do
oczu, należy go natychmiast
wypłukać dużą ilością bieżącej
wody. Oczy powinien jak
najszybciej przebadać lekarz.

Konserwacja samochodu
HAMULEC POSTOJOWY
OSTROŻNIE
Nie należy pozwolić, by płyn
hamulcowy/sprzęgłowy zetknął
się z lakierem nadwozia
samochodu, ponieważ może
uszkodzić lakier. Nie należy
nigdy używać płynu hamulcowego/sprzęgłowego, który był
przed dłuższy czas wystawiony
na
działanie
powietrza,
ponieważ jego jakość może nie
być dostatecznie dobra. Płyn
taki należy wyrzucić. Nie wolno
dodawać
niewłaściwego
gatunku płynu. Na przykład
nawet
kilka
kropli
oleju
mineralnego, takiego jak olej
silnikowy, dodanych do układu
hamulcowego i sprzęgłowego
może uszkodzić części tego
układu.

1
2
3
4

1KMA3050

Kontrola hamulca
postojowego

5

Skok hamulca postojowego należy
sprawdzić licząc liczbę „kliknięć”
słyszalnych podczas całkowitego
zaciągania hamulca z pozycji
zwolnienia. Hamulec postojowy
powinien też sam bezpiecznie
utrzymać samochód na stromym
zboczu. Jeżeli skok hamulca jest
mniejszy lub większy niż podano
poniżej, hamulec powinien zostać
skontrolowany przez autoryzowanego
sprzedawcę Kia.

6
7
8
9

Skok : 7~8 „kliknięć’’ z siłą 20 kg
(44 uncji, 196 N).
7 25

Konserwacja samochodu
PASKI NAPĘDOWE
Silnik benzynowy 2.0L

1

Silnik benzynowy 2.7L

2
3
4
5
6
7
8
9

Kontrola paska napędowego
sprężarki

Silnik diesla 2.0L

➀ Pasek napędu pompy układu

wspomagania kierownicy
➁ Pasek napędu pompy wodnej
silnika

➂ Pasek napędu sprężarki
układu klimatyzacji
➃ Koło pasowe napędu
alternatora

➄ Koło pasowe wału korbowego
silnika

2LDA7002/1KMA7025/1LDE7002

Należy sprawdzać okresowo, czy paski napędowe są prawidłowo
naciągnięte i je regulować, jeśli zachodzi potrzeba. Równocześnie należy
kontrolować, czy nie mają pęknięć, śladów zużycia, czy nie są postrzępione
lub nie mają innych oznak pogorszenia stanu i w razie potrzeby wymienić je
na nowe.
Należy również kontrolować ułożenie paska, by mieć pewność, że nie koliduje
z innymi częściami silnika. Po wymianie paska, nowy pasek należy po dwóch
lub trzech tygodniach ponownie wyregulować, by wyeliminować luzy, jakie
powstaną w tym czasie na skutek jego zużycia przy wstępnym naprężeniu.

7 26

Jeżeli regularnie korzysta się z
klimatyzacji, należy, co najmniej raz
w miesiącu, kontrolować naciąg
paska napędowego sprężarki.
Aby sprawdzić naciąg paska
napędowego, należy wyłączyć silnik i
nacisnąć do dołu pasek w połowie
odległości
pomiędzy
wałem
korbowym silnika, a kołem pasowym
sprężarki. Jeżeli pasek będzie
naciskany palcem, nie powinien się
ugiąć bardziej niż na 8,5 mm. Mierząc
nacisk przyrządem pomiarowym,
ugięcie powinno wynosić 8,0 mm przy
naciśnięciu z siłą 98 N (22 funtów).
Jeżeli pasek jest za luźny, powinien
być wyregulowany przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Konserwacja samochodu
UKŁAD WSPOMAGANIA KIEROWNICY
Jeżeli poziom płynu jest niski, należy
uzupełnić go do poziomu wskazanego oznaczeniem MAX.
W przypadku, gdy układ wspomagania kierownicy wymaga częstego
uzupełniania płynu, pojazd powinien
być skontrolowany przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

1KMA5018

Kontrola poziomu płynu
układu wspomagania
kierownicy
Należy
okresowo
kontrolować
poziom płynu układu wspomagania
kierownicy ustawiwszy przedtem
pojazd na poziomym podłożu.
Poziom płynu powinien być pomiędzy
znakami MAX i MIN znajdującymi się
na boku zbiornika, podczas pomiaru
w normalnej temperaturze.
Przed dodaniem płynu do układu
wspomagania kierownicy, należy
dokładnie oczyścić powierzchnię
wokół korka zbiornika, by uniknąć
zanieczyszczenia płynu.

✽ UWAGA
• Aby uniknąć uszkodzenia pompy
układu wspomagania kierownicy,
nie należy długo eksploatować
pojazdu, gdy poziom płynu układu
wspomagania kierownicy jest niski.
• Nie wolno nigdy uruchamiać silnika,
gdy zbiornik płynu jest pusty.
• Podczas dodawania płynu należy
uważać, by do zbiornika nie dostały
się zanieczyszczenia.
• Zbyt mała ilość płynu powoduje, że
kierownica będzie ciężej chodziła
lub będzie wydawała dziwne
odgłosy.
• Zastosowania niewłaściwego płynu
może zmniejszyć skuteczność
działania układu wspomagania
kierownicy i spowodować jego
uszkodzenie.

Należy stosować tylko określony
płyn układu wspomagania kierownicy (patrz „Zalecane środki
smarujące” na następnych stronach
tego rozdziału).

1
2

Przewód elastyczny układu
wspomagania kierownicy
Przed jazdą należy sprawdzić
połączenia przewodu elastycznego
pod względem wycieków oleju, a
także czy nie jest on poważnie
uszkodzony lub skręcony.

3
4
5
6
7
8
9

7 27

Konserwacja samochodu
KIEROWNICA
✽ UWAGA

1

30 mm
(1,2 in)

2
3
4
5
6
7
8

1KMA5019

Zaparkować pojazd na poziomym
podłożu, uruchomić silnik i ustawić
koła do jazdy na wprost. Obrócić
kierownicę z niewielką siłą w lewo, a
następnie w prawo i sprawdzić jak
długo odczuwalny będzie luz, dopóki
nie poczuje się oporu kół pojazdu.
Standardowa wartość: 30 mm lub
mniej.

9

7 28

Jeżeli wartość pomiaru przekracza
wartość
standardową,
układ
powinien być skontrolowany przez
autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Konserwacja samochodu
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)

1KMA5051

Kontrola poziomu płynu
automatycznej skrzyni biegów
Należy regularnie sprawdzać poziom
płynu w automatycznej skrzyni
biegów.
Ilość płynu w automatycznej skrzyni
biegów zmienia się wraz z
temperaturą. Chociaż najlepiej
sprawdzać jego poziom po jeździe
trwającej co najmniej 30-minut,
można go również skontrolować po
ogrzaniu płynu stosując następującą
procedurę.

1. Zaparkować pojazd na płaskim
gruncie i zaciągnąć do oporu
hamulec postojowy.
2. Pozwolić, by silnik pracował na
obrotach biegu jałowego przez
około 2 minuty.
3. Wcisnąć
pedał
hamulca
i
przesunąć powoli dźwignię zmiany
biegów
poprzez
wszystkie
położenia ustawiając ją w końcu w
położeniu P (postój).
4. Podczas gdy silnik będzie pracował
na obrotach biegu jałowego,
wyciągnąć miarkę kontrolną,
wytrzeć ją do sucha i włożyć z
powrotem do oporu.
5. Wyciągnąć znowu miarkę kontrolną
i sprawdzić poziom płynu.

OSTRZEŻENIE
Poziom płynu w automatycznej
skrzyni biegów, montowanej w
tylnym mości napędowym,
powinno się sprawdzać wtedy,
kiedy silnik znajduje się w
normalnej temperaturze pracy.
Oznacza to, że silnik, chłodnica,
przewody elastyczne chłodnicy
i układ wydechowy itd., są
bardzo
gorące.
Podczas
wykonywania czynności tej
procedury, należy zachować
szczególną ostrożność.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7 29

Konserwacja samochodu
✽ UWAGA

OSTROŻNIE

1
2
3
4

• Niski poziom płynu będzie
powodował poślizgi skrzyni
biegów. Zbyt wysoki poziom
będzie powodował pienienie się
płynu, jego utratę i złe
funkcjonowanie skrzyni biegów.
• Stosowanie nieodpowiedniego
płynu może być przyczyną
nieprawidłowego
działania
skrzyni biegów i jej uszkodzenia.

5
6
7
8
9

OSTRZEŻENIE
- Hamulec postojowy
Aby nie dopuścić do nagłego
poruszenia się pojazdu, przed
przesunięciem dźwigni zmiany
biegów do innego położenia,
należy zaciągnąć hamulec
postojowy i wcisnąć pedał
hamulca.

7 30

HOT
COLD
1LDE5009

Jeżeli płyn został ogrzany do
normalnej
temperatury
pracy
wynoszącej
około
70~80°C
(158~176°F), poziom płynu powinien
znaleźć się w zakresie „HOT”
(gorący).

✽ UWAGA
Skala „COLD” (ZIMNY) jest
jedynie skalą odniesienia i NIE
powinna
być
stosowana
do
określania poziomu płynu w skrzyni
biegów.

Nowy płyn automatycznej skrzyni
biegów powinien być czerwony.
Czerwony barwnik dodawany jest po
to, by w montowni pojazdu można
rozpoznać go jako płyn automatycznej skrzyni biegów i odróżnić od
oleju silnikowego lub płynu
zapobiegającego
zamarzaniu.
Czerwony barwnik, który nie jest
wskaźnikiem jakości płynu, nie jest
trwały. Podczas jazdy, płyn
automatycznej skrzyni biegów
zaczyna ciemnieć a w końcu staje się
jasnobrązowy.
Dlatego wymianę płynu automatycznej skrzyni biegów należy zlecić
autoryzowanemu sprzedawcy Kia
zgodnie
z
harmonogramem
przeglądów znajdującym się na
początku tego rozdziału.

Konserwacja samochodu

Zmiana płynu automatycznej
skrzyni biegów
W celu dokonania wymiany płynu w
automatycznej skrzyni biegów,
należy udać się do autoryzowanego
warsztatu serwisowego Kia, zgodnie
z „Harmonogramem przeglądów
okresowych” podanym na początku
niniejszego rozdziału
Należy stosować jedynie płyny
specjalne do automatycznej skrzyni
biegów. (Patrz „Zalecane środki
smarownicze” w dalszej części
niniejszego rozdziału).

MECHANICZNA SKRZYNIA
BIEGÓW (JEŚLI JEST W
WYPOSAŻENIU)

TYLNY MECHANIZM
RÓŻNICOWY (4WD)

Kontrola lub wymiana oleju w
mechanicznej skrzyni biegów

Kontrola lub wymiana oleju w
tylnym mechanizmie
różnicowym

W celu dokonania wymiany oleju w
mechanicznej skrzyni biegów, należy
udać się do autoryzowanego
warsztatu serwisowego Kia, zgodnie
z „Harmonogramem przeglądów
okresowych” podanym na początku
niniejszego rozdziału

W celu dokonania wymiany oleju w
tylnym mechanizmie różnicowym,
należy udać się do autoryzowanego
warsztatu serwisowego Kia, zgodnie
z „Harmonogramem przeglądów
okresowych” podanym na początku
niniejszego rozdziału

2

Należy stosować jedynie oleje
specjalne do mechanicznej skrzyni
biegów. (Patrz „Zalecane środki
smarownicze” w dalszej części
niniejszego rozdziału).

Należy stosować jedynie oleje
specjalne
do
mechanizmu
różnicowego. (Patrz
“Zalecane
środki smarownicze” w dalszej
części niniejszego rozdziału).

5

1

3
4

6
7
8
9

7 31

Konserwacja samochodu
SKRZYNKA ROZDZIELCZA
(4WD)

1
2
3
4
5
6

Kontrola lub wymiana oleju w
skrzynce rozdzielczej
W celu dokonania wymiany oleju w
skrzynce rozdzielczej, należy udać
się do autoryzowanego warsztatu
serwisowego Kia, zgodnie z
„Harmonogramem
przeglądów
okresowych” podanym na początku
niniejszego rozdziału
Należy stosować jedynie oleje
specjalne do skrzynki rozdzielczej.
(Patrz
„Zalecane
środki
smarownicze” w dalszej części
niniejszego rozdziału).

7
8
9

7 32

Konserwacja samochodu
PŁYNY I ŚRODKI SMARUJĄCE
OSTRZEŻENIE

1KMA5021

Kontrola poziomu płynu do
spryskiwaczy szyb
Zbiornik jest półprzezroczysty, a
zatem łatwo sprawdzić wzrokowo
poziom płynu.
Sprawdzić
poziom
płynu
do
spryskiwaczy szyb w zbiorniku i
uzupełnić, jeżeli zachodzi potrzeba.
Jeżeli nie jest dostępny płyn do
spryskiwaczy
szyb,
wystarczy
zwykła woda.
Jednak w zimnym klimacie należy
stosować roztwór do mycia, o
charakterystyce
zapobiegającej
zamarzaniu.

• Do zbiornika płynu do
spryskiwaczy szyb nie wolno
wlewać płynu chłodnicowego
lub środka zapobiegającego
zamarzaniu.
• Jeżeli szyba panoramiczna
zostanie spryskana płynem
chłodnicowym widoczność
może zostać znacznie utrudniona, co może doprowadzić
do utraty panowania nad
samochodem lub uszkodzić
lakier i wyposażenie nadwozia.
• Środek znajdujący się w
płynie do spryskiwaczy szyby
panoramicznej
zawiera
niewielką ilość alkoholu i w
pewnych warunkach może
być palny. Nie wolno zatem
pozwolić, by iskry lub płomień
mogły zetknąć się z płynem do
spryskiwaczy
szyb
lub
zbiornikiem
płynu
do
spryskiwaczy szyb.
Może
nastąpić zniszczenie pojazdu
lub mogą wystąpić obrażenia
ciała pasażerów pojazdu.
(Ciąg dalszy obok)

(Ciąg dalszy)
• Płyn do spryskiwaczy szyby
panoramicznej jest trujący dla
ludzi i zwierząt. Nie wolno go
pić i należy unikać z nim
kontaktu. Grozi to poważnymi
obrażeniami
ciała
lub
śmiercią.

Smarowanie nadwozia
Wszystkie
ruchome
części
nadwozia, jak zawiasy drzwiowe,
zawiasy pokrywy komory silnikowej i
zamki powinny być smarowane za
każdym razem, gdy wymieniany jest
olej silnikowy. Podczas zimnej
pogody zamki należy smarować
niezamarzającym
środkiem
smarującym.
Kiedy jest zwolniony pierwotny
zatrzask pokrywy komory silnikowej,
należy zwracać uwagę, by drugi
zatrzask utrzymywał pokrywę.

7 33

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Konserwacja samochodu
FILTR PALIWA (DLA SILNIKA DIESLA)

1
2
3
4
5

✽ UWAGA - Wkład filtra paliwa

Filtr paliwa dla silnika diesla odgrywa
ważną rolę w oddzielaniu wody od
paliwa i gromadzeniu jej na dnie.
Gdy woda zgromadzi się w filtrze
paliwa, po przełączeniu kluczyka
zapłonowego do położenia „ON”,
włącza się kontrolka ostrzegawcza.

Kiedy wymieniany jest wkład filtra
paliwa, należy stosować tylko
oryginalne części Kia.

OSTROŻNIE
Jeżeli woda zgromadzona w
filtrze paliwa nie zostanie zlana
we właściwym czasie, jej
obecność może uszkodzić
główne części, takie jak nurnik
pompy podającej paliwo.

6
7
8
9

7 34

1KMB5052

Zlewanie wody z filtru paliwa
• Umieścić pod filtrem paliwa
korytko na wodę.
• Poluzować korek spustowy i zlać
wodę.
• Po zlaniu wody, dokładnie dokręcić
korek spustowy.
• Po uruchomieniu silnika, upewnić
się, czy kontrolka ostrzegawcza
filtru paliwa zgasła.

Konserwacja samochodu
FILTR POWIETRZA

1
2
3
1KMB5010

Wymiana wkładu filtra
Wykorzystywany jest papierowy filtr
powietrza z wkładem nawilżonym.
Musi on być wymieniony, kiedy
zachodzi potrzeba i nie może być
czyszczony i powtórnie użytkowany.

1KMB5011

1KMA5012

1. Poluźnić zatrzaski pokrywy filtru
powietrza i otworzyć pokrywę.

2. Wytrzeć wnętrze obudowy filtru
powietrza czystą wilgotną szmatką.

4
5
6
7
8
9

7 35

Konserwacja samochodu

Wymienić
wkład
zgodnie
z
harmonogramem przeglądów.
Jeżeli pojazd jest eksploatowany na
obszarach wyjątkowo zapylonych lub
piaszczystych, wkład należy czyścić
lub wymieniać częściej niż jest to
zwykle
zalecane
(Patrz
Harmonogram przeglądów pojazdu
eksploatowanego
w
trudnych
warunkach znajdujący się w tym
rozdziale).

1
2
3
4
5
6

1KMB5013

3. Wymienić wkład filtru powietrza.
Zalecamy,
by
wkład
filtru
powietrza zastąpić oryginalną
częścią Kia.
4. Zamknąć pokrywę zatrzaskami.

7
8
9

7 36

OSTROŻNIE
• Nie należy jeździć pojazdem z
wyjętym filtrem powietrza.
Doprowadzi to do nadmiernego
zużycia silnika.
• Jazda bez filtru powietrza
wywołuje cofnięcie płomienia
do rury ssącej, co może
spowodować pożar w komorze
silnikowej.
• Podczas wyjmowania wkładu
filtru powietrza należy uważać
by pył lub brud nie dostał się
do wlotu powietrza, gdyż może
to spowodować uszkodzenie
silnika.

Konserwacja samochodu
FILTR POWIETRZA UKŁADU KLIMATYZACJI (JEŻELI JEST W WYPOSAŻENIU)
Powietrze z
zewnątrz
Powietrze
cyrkulujące

Dmuchawa
Filtr powietrza
układu klimatyzacji

Rdzeń
parownika

Rdzeń
nagrzewnicy
1LDA5047

Filtr powietrza układu klimatyzacji
znajdujący
się
za
przednim
schowkiem filtruje pył i inne
zanieczyszczenia, które dostają się
do samochodu z zewnątrz przez
układ ogrzewania i klimatyzacji.
Jeżeli po jakimś czasie w filtrze
nagromadzi
się
pył
i
inne
zanieczyszczenia, przepływ powietrza
przez otwory wentylacyjne może
zostać ograniczony, co będzie
powodowało zbieranie się wilgoci na
wewnętrznej
stronie
szyby
panoramicznej nawet w przypadku
ustawienia nadmuchu na (świeże)
powietrze z zewnątrz.

W takim przypadku filtr powietrza
układu klimatyzacji musi być
wymieniony przez autoryzowanego
sprzedawcę Kia.
Filtr powietrza powinien być
wymieniany co 15 000 km. Jeżeli
pojazd jest eksploatowany w
mieście,
gdzie
panuje
duże
zanieczyszczenie powietrza lub
jeździ się długo po zapylonych
nierównych drogach, filtr ten należy
wymienić po raz pierwszy wcześniej,
a następnie częściej.
Jeżeli Użytkownik sam próbuje
wymienić filtr powietrza zgodnie z
instrukcją obsługi, należy to wykonać
zgodnie z poniższą procedurą.
Wykonując
opisane
czynności
należy uważać, by nie uszkodzić
innych elementów.

1
2
3
1KMA5014

Wymiana wkładu filtra
1. Uchylić przedni schowek, sięgnąć
do środka i wyciągnąć elastyczną
linkę, a następnie przez otwór
znajdujący się z boku schowka,
nacisnąć zatrzask przytrzymujący
schowek. Spowoduje to otwarcie
schowka.

4
5
6
7
8
9

7 37

Konserwacja samochodu

1
2
3
4
5
6

1KMA5015

1KMA5016

1KMA5017

2. Trzymając
przedni
schowek
otwarty zdjąć blokady znajdujące
po jego obu stronach, co pozwoli,
by schowek wisiał luźno na
zawiasach.

3. Zdejmij pokrywę filtra układu
klimatyzacji
naciskając
na
zatrzaski znajdujące się po obu
stronach pokrywy.

4. Wymienić filtr powietrza układu
klimatyzacji.
5. Zmontować schowek w odwrotnej
kolejności.

✽ UWAGA

7

Podczas wymiany wkładu filtru
powietrza układu klimatyzacji,
należy go instalować zgodnie z
oznaczeniem “AIR FLOW(È)”. W
przeciwnym razie układ może
hałasować i sprawność filtru może
być ograniczona.

8
9

7 38

Konserwacja samochodu
PIÓRA WYCIERACZEK

1KMA5022

Konserwacja piór wycieraczek

✽ UWAGA
Stosowanie woskowania na gorąco w
myjniach automatycznych samochodów powoduje, iż szyba
panoramiczna samochodu jest
trudna do czyszczenia.

Zanieczyszczenie zarówno szyby
panoramicznej jak i piór wycieraczek
obcymi
materiałami
może
zmniejszyć skuteczność działania
wycieraczek samochodu.
Źródłem zanieczyszczeń są na ogół
owady, sok drzew oraz wosk z
procesu woskowania w myjniach
automatycznych.
Jeśli
pióra
wycieraczek nie wycierają szyby
prawidłowo,
należy
oczyścić
zarówno szybę jak i wycieraczki
dobry środkiem do czyszczenia lub
łagodnym detergentem i starannie
spłukać czystą wodą.

✽ UWAGA
By zapobiec uszkodzeniu piór
wycieraczek, do ich czyszczenia lub
w ich pobliżu, nie należy używać
benzyny, rozpuszczalników do farb
lub innych rozpuszczalników.

Wymiana piór wycieraczek
Gdy wycieraczki nie czyszczą
dobrze szyby, pióra ich mogą być
zużyte lub popękane i mogą
wymagać wymiany.

✽ UWAGA
By zapobiec uszkodzeniu ramion
wycieraczek lub innych podzespołów,
nie należy próbować ręcznie
poruszać wycieraczkami.

✽ UWAGA
Zastosowanie piór wycieraczek
innych niż wymagane może
spowodować nieprawidłowe ich
funkcjonowanie i uszkodzenie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7 39

Konserwacja samochodu

1
2
3
4

1LDA5023

5

1. Podnieść ramię wycieraczki i
obrócić zespół pióra wycieraczki
tak, aby odsłonić plastikowy zacisk
blokujący.

6
7

1LDA5024
1KMB7038

Wymiana pióra tylnej
wycieraczki
1. Unieść ramię tylnej wycieraczki i
zdjąć
kompletne
pióro
wycieraczki.

✽ UWAGA
Uważać, aby ramię wycieraczki nie
uderzyło o szybę panoramiczną.

8

1LDA5025

2. Docisnąć zacisk blokujący i
zsunąć do dołu zespół pióra
wycieraczki.
3. Unieść pióro i oddzielić od ramienia.
4. Montaż zespołu pióra wycieraczki
przeprowadza się w odwrotnej
kolejności niż podczas demontażu.

9

7 40

Konserwacja samochodu
AKUMULATOR
OSTRZEŻENIE


- Niebezpieczeństwa grożące
ze strony akumulatora
W celu przeprowadzania
obsługi
akumulatora
należy dokładnie zapoznać się z poniższymi
instrukcjami.1KMB7039

2. Wstawić nowe pióro wycieraczki
umieszczając środkową część (➀)
w szczelinie (➁ ) ramienia
wycieraczki, aż do kliknięcia po
ustawieniu na swoim miejscu.
3. Sprawdzić, czy zespół wycieraczki
jest
pewnie
zamontowany,
poprzez próbę jej ściągnięcia z
użyciem niewielkiej siły.

W pobliżu akumulatora
nie mogą być obecne
palące się papierosy,
inne otwarte płomienie
lub iskry.
Wodór, który znajduje się
zawsze w celach akumulatora, jest łatwopalny i w
przypadku zapalenia może
wybuchać.
Dzieci nie powinny się
zbliżać do akumulatora,
ponieważ znajduje się w
nim niebezpieczny KWAS
SIARKOWY. Nie należy
pozwolić, by kwas zetknął
się z się ze skórą, oczami,
odzieżą lub lakierowanymi
powierzchniami.
(ciąg dalszy obok)

(ciąg dalszy)
Jeśli nawet niewielka ilość
elektrolitu dostanie się do
oczu, należy płukać oczy
co najmniej przez 15 minut
i wezwać natychmiast
pomoc lekarską. Jeśli to
możliwe, należy kontynuować zwilżanie oczu
mokrą gąbką lub szmatką,
aż do uzyskania pomocy
lekarza.
Jeśli elektrolit zetknie się ze
skórą, należy starannie
spłukać to miejsce. Jeśli
Użytkownik odczuwa ból
lub skutki oparzenia, należy
wezwać
natychmiast
pomoc lekarską.
Podczas ładowania akumulatora lub pracy w jego
pobliżu, należy nosić
okulary ochronne. Podczas
pracy w pomieszczeniu
zamkniętym, powinno się
zapewnić dobrą wentylację.
(ciąg dalszy na następnej stronie)
7 41

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Konserwacja samochodu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(ciąg dalszy)
• Przy podnoszeniu akumulatora
w obudowie wykonanej z
tworzywa sztucznego, zastosowanie nadmiernego nacisku
na obudowę może spowodować
wyciek
kwasu
akumulatorowego, co może
przyczynić się do odniesienia
obrażeń ciała. Akumulator
należy przenosić w nosidełku
lub chwytać go rękami za
przeciwległe narożniki.
• Nie należy ładować akumulatora, kiedy przewody
akumulatora są podłączone.
• Zapłonowa instalacja elektryczna pracuje przy bardzo
wysokim napięciu.
Nie należy nigdy dotykać tych
podzespołów instalacji, gdy
silnik pracuje lub jest włączony
zapłon.

7 42

Ładowanie akumulatora

1KMA5030

Aby zapewnić jak najlepsze
funkcjonowanie akumulatora:
• Akumulator musi być starannie
zamocowany w samochodzie.
• Górna część akumulatora powinna
być sucha i czysta.
• Bieguny akumulatora i połączenia
powinny być czyste, ciasno
dopasowane i pokryte wazeliną lub
smarem do zacisków.
• Rozlany elektrolit należy natychmiast
spłukać z akumulatora wodnym
roztworem sody oczyszczonej.
• Jeżeli pojazd nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy odłączyć
przewody od akumulatora.

Samochód ten wyposażony jest w
akumulator bezobsługowy na bazie
wapnia.
• Jeśli
akumulator
zostanie
rozładowany w krótkim czasie (na
przykład z powodu pozostawienia
włączonych świateł reflektorów lub
oświetlenia wnętrza, kiedy pojazd
nie jest używany przez dłuższy
czas), należy go naładować niskim
prądem
ładowania
(prądem
podładowywania) w ciągu 10 godzin.
• Jeśli akumulator ulegnie stopniowemu rozładowaniu, z powodu
dużego obciążenia elektrycznego w
trakcie użytkowania samochodu,
należy go naładować prądem 2030A w ciągu dwóch godzin.

Konserwacja samochodu

Pozycje, którym powinno się
przywrócić pierwotne ustawienia,
po rozładowaniu akumulatora lub
po jego odłączeniu.
• Zegar (patrz strona 3-99)
• Okno dachowe (patrz strona 3-101)
• Komputer podróży (patrz strona 4-48)
• Kompas (patrz strona 4-61)
• Układ kontroli klimatu
(patrz strona 4-75)
• System audio (patrz instrukcja
obsługi systemu audio)

OSTRZEŻENIE
- Ładowanie akumulatora
Podczas ładowania akumulatora
należy zachowywać następujące
środki ostrożności:
• Akumulator należy wyjąć z
samochodu i umieścić w
miejscu o dobrej wentylacji.
• Nie dopuścić, aby w pobliżu
akumulatora znajdowały się
palące się papierosy, iskry lub
ogień.
• Dozorować akumulator podczas
ładowania i przerwać ładowanie
lub ograniczyć prąd ładowania,
gdy w celach akumulatora ma
miejsce gwałtowne gazowanie
(wrzenie) lub temperatura
elektrolitu którejkolwiek celi
przekracza 49°C (120°F).
• Podczas sprawdzania ładowanego akumulatora należy nosić
okulary ochronne.
(ciąg dalszy obok)

(ciąg dalszy)
• Odłączyć zasilanie urządzenia
ładującego w następującej
kolejności:
1. Wyłączyć zasilanie urządzenia
wyłącznikiem głównym.
2. Odłączyć zacisk ujemnego
przewodu urządzenia ładującego od bieguna ujemnego
akumulatora.
3. Odłączyć zacisk dodatniego
przewodu urządzenia ładującego od bieguna dodatniego
akumulatora.

1
2
3
4
5
6

✽ UWAGA
• Przed przeprowadzaniem konserwacji lub ładowania akumulatora,
należy wyłączyć zasilanie wszystkich
akcesoriów i zatrzymać silnik.
• Kiedy akumulator jest odłączany
od samochodu, ujemny przewód
akumulatora należy zdjąć jako
pierwszy, a instalować jako ostatni.

7 43

7
8
9

Konserwacja samochodu
OPONY I KOŁA

1
2
3
4
5
6
7
8

Pielęgnacja

✽ UWAGA

Dla
zapewnienia
prawidłowej
konserwacji, bezpieczeństwa oraz
maksymalnej oszczędności paliwa,
należy zawsze utrzymywać zalecane
ciśnienia w ogumieniu i zalecane
limity obciążeń oraz rozkłady mas
samochodu.

• Rozgrzane opony mają zwykle
ciśnienie wyższe od zalecanego o
około 28 do 41 kPa (4 do 6 psi). Nie
należy zatem upuszczać powietrza z
rozgrzanych opon, w celu regulacji
ciśnienia
do
zgodnego
z
wymaganiami, gdyż będą one
niedopompowane (po wystygnięciu).
• Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu
powoduje nadmierne jego zużycie,
złe prowadzenie samochodu,
zwiększone zużycie paliwa i
stwarza możliwość rozerwania
przegrzanych opon.
Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu
powoduje również złe uszczelnianie
owijki stopki opony. Jeśli ciśnienie
w ogumieniu jest zbyt niskie, może
nastąpić odkształcenie tarcz kół
i/lub
oddzielenie
ogumienia.
Dlatego też należy utrzymywać
ciśnienie
w
ogumieniu
na
właściwym poziomie.
Jeśli ogumienie wymaga częstego
uzupełniania powietrza, należy
poprosić o sprawdzenie przyczyny
autoryzowanego sprzedawcę Kia.
(ciąg dalszy na następnej stronie)

Ciśnienie w ogumieniu
Ciśnienie w ogumieniu wszystkich
kół (łącznie z kołem zapasowym)
powinno
być
kontrolowane
codziennie, gdy koła są zimne.
„Zimne koła” oznaczają, że pojazd
nie jechał przez co najmniej trzy
godziny i dalej niż 1,6 km (1 milę).
Utrzymywanie zalecanego ciśnienia
umożliwia jak najlepszą jazdę,
najlepsze prowadzenie samochodu i
minimalne zużycie ogumienia.

9

7 44

1KMB5045

Wszystkie dane techniczne (rozmiary
ogumienia i ciśnienia) można znaleźć
na etykiecie zamocowanej na progu
przy drzwiach kierowcy.

OSTRZEŻENIE
Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu
(70 kPa (10 psi) lub więcej) może
prowadzić do silnego wydzielania
się
ciepła
w
ogumieniu,
szczególnie w gorące dni,
podczas jazdy z dużą prędkością.
Potencjalnie grozi to oddzieleniem
bieżnika i innymi uszkodzeniami
opon, które mogą objawić się
utratą panowania nad pojazdem,
prowadząc
do
poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.

Konserwacja samochodu

(ciąg dalszy)
• Koła nadmiernie napompowane
powodują twardą jazdę, problemy z
prowadzeniem pojazdu, nadmierne
zużycie środkowej części bieżnika i
zwiększoną możliwość uszkodzeń
spowodowanych złą jakością dróg.
• Należy pamiętać, aby zakładać na
zawory
ogumienia
kapturki
ochronne. Bez kapturków kurz oraz
wilgoć mogą dostawać się do środka
zaworu i powodować uchodzenie
powietrza. Jeśli kapturek zostanie
zgubiony, należy możliwie szybko
zainstalować nowy.

OSTRZEŻENIE
- Pompowanie kół
Niedostateczne lub nadmierne
ciśnienie w ogumieniu może
skrócić jego żywotność, powodować
złe
prowadzenie
samochodu i doprowadzić do
gwałtownego zniszczenia opony.
Może to spowodować utratę
panowania nad pojazdem.

Rotacja kół w samochodzie
W celu umożliwienia równomiernego
zużycia opon, zaleca się, aby opony
były zamieniane miejscami co 12
000 km (7500 mil) lub wcześniej, jeśli
pojawi się nieregularne zużycie.
Podczas rotowania kół, należy
sprawdzić ich prawidłowe wyważenie.
Podczas rotowania kół, należy
sprawdzić równomierność ich zużycia i
występowanie
ewentualnych
uszkodzeń. Nieprawidłowe zużycie jest
zwykle spowodowane niewłaściwym
ciśnieniem, nieodpowiednią geometrią
kół, brakiem wyważenia kół, ostrym
hamowaniem lub skręcaniem. Należy
poszukiwać wybrzuszeń lub ubytków
w bieżniku i na powierzchniach
bocznych opon.
Jeśli istnieje tego rodzaju uszkodzenie,
oponę należy wymienić. Należy ją
również wymieniać, jeśli Użytkownik
zauważy odsłonięty kord lub włókninę.
Po przeprowadzonej rotacji, należy
pamiętać, by napompować koła
przednie i tylne zgodnie z warunkami
technicznymi
i
skontrolować
dokręcenie nakrętek kół.
Patrz Rozdział 8, Dane techniczne.

Z pełnowymiarowym kołem zapasowym
(jeśli jest w wyposażeniu)

1
2
CBGQ0706
Bez koła zapasowego

3
4
5
6

CBGQ0707
Opony kierunkowe (jeśli są w wyposażeniu)

7
8
9

CBGQ0707A

7 45

Konserwacja samochodu

1
2
3
4

Zawsze, gdy ma miejsce rotowanie kół
samochodu, powinno się skontrolować
stan wkładek hamulcowych i okładzin
szczęk hamulcowych.

Wymiana dojazdowego koła
zapasowego (jeśli jest w
wyposażeniu)

Wskaźnik zużycia
bieżnika opony

✽ UWAGA
Opony radialne, mające asymetryczne bieżniki, można przekładać
tylko z przodu na tył, lecz nie wolno
ze strony prawej na lewą.
1KMA5026

Wymiana ogumienia

5

Jeśli
opona
jest
zużyta
nierównomiernie, wskaźnik zużycia
pojawi się jako pełna obwódka w
poprzek bieżnika. Oznacza to, iż
pozostało mniej niż 1,6 mm (1/16
cala) głębokości bieżnika opony. Gdy
to nastąpi, należy oponę wymienić.
Z wymianą opony nie należy czekać,
aż obwódka pojawi się na całej
szerokości bieżnika.

6
7
8
9

7 46

Dojazdowe koło zapasowe ma krótszą
żywotność bieżnika niż koło normalnie
używane. Należy je wymienić kiedy
tylko Użytkownik zauważy wskaźniki
zużycia na ogumieniu. Ogumienie na
wymianę dla koła dojazdowego
powinno mieć taki sam rozmiar i
konstrukcję co dostarczone przez Kia i
powinno ono być zamontowane na tym
samym zapasowym kole dojazdowym.
Ogumienie na wymianę dla koła
dojazdowego nie jest zaprojektowane
do montażu na standardowych kołach
samochodu, o normalnych rozmiarach,
a dojazdowe koło zapasowe nie jest
zaprojektowane do montażu na
standardowym ogumieniu samochodu.

Konserwacja samochodu

Geometria kół i wyważenie kół
Koła samochodu mają starannie
ustawioną fabrycznie geometrię oraz
przeprowadzone fabrycznie wyważenie, co ma na celu zapewnienie
maksymalnej żywotności ogumienia i
najlepszych ogólnych parametrów.
W większości przypadków, Użytkownik
nie ma potrzeby dokonywania
powtórnego ustawiania geometrii kół.
Jeżeli
jednak
ma
miejsce
nienormalne
zużywanie
się
ogumienia albo pojazd ściąga w
jedną lub w drugą stronę, może
zachodzić potrzeba powtórnego
ustawienia geometrii kół samochodu.
Jeżeli podczas jazdy na równej
nawierzchni, zauważalne są drgania
samochodu, koła samochodu mogą
wymagać powtórnego wyważenia.

✽ UWAGA
Nieodpowiednie ciężarki wyważające
mogą spowodować uszkodzenie
aluminiowych tarcz kół.
Należy stosować tylko zatwierdzone
ciężarki wyważające.

OSTRZEŻENIE
• Pojazd Twój jest wyposażony w
ogumienie
zapewniające
bezpieczna jazdę i możliwości
skutecznego poruszania się.
Nie należy stosować innego
ogumienia pod względem
rozmiarów oraz typów, a także
innych tarcz kół niż oryginalnie
zamontowane w samochodzie.
Może to mieć negatywny wpływ
na parametry bezpieczeństwa
Twojego pojazdu i może
prowadzić do braku możliwości
sprawnego poruszania się lub
dachowania i w następstwie do
poważnych obrażeń ciała. Kiedy
przeprowadzana jest wymiana
ogumienia, należy zwracać
uwagę, aby samochód został
wyposażony we wszystkie
cztery opony tego samego typu
i rozmiaru, o takim samym
bieżniku, tej samej firmy, i o
takiej samej nośności.
(ciąg dalszy obok)

(ciąg dalszy)
Jednakże w przypadku, gdyby
Użytkownik zdecydował się
zamontować do jazdy terenowej
w swoim pojeździe inną
kombinację
tarcz
kół
i
ogumienia, która nie jest
zalecana przez KIA, nie powinno
się ich używać podczas jazdy
po drodze publicznej.
• Stosowanie opon innego typu
lub rozmiaru, może bardzo
negatywnie wpłynąć na jazdę,
prowadzenie, prześwit samochodu, luzy opon w nadkolach
i kalibrację prędkościomierza.
• Jazda na zużytych oponach
jest bardzo niebezpieczna i
może ograniczać skuteczność
hamowania,
dokładność
kierowania i przenoszenie siły
napędowej.
• Ogumienie wszystkich kół
powinno być wymieniane
jednocześnie.
Wymiana
ogumienia przeprowadzana
częściowo,
może
mieć
negatywny
wpływ
na
zachowanie się pojazdu na
drodze.
7 47

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Konserwacja samochodu

Przykład oznaczenia rozmiaru opony:
215/65 R16 98H
(Numery te podane są jedynie jako
przykład; oznaczenie rozmiaru opon
w samochodzie może się różnić w
zależności
od
samochodu
zakupionego przez Użytkownika.)

Wymiana tarcz kół

1
2

Podczas wymiany z jakiegoś powodu
metalowych tarcz kół, należy zwrócić
uwagę, aby nowe tarcze kół były
równoważne
z
oryginalnymi
fabrycznymi pod względem średnicy
obręczy, szerokości i odsadzenia.

3
4
5
6
7
8

OSTRZEŻENIE
Tarcza koła o niewłaściwym
rozmiarze może negatywnie
wpłynąć na żywotność łożysk,
zdolność hamowania i zatrzymania, charakterystyki prowadzenia samochodu, prześwit
samochodu, wysokość nadwozia
względem gruntu, prześwit
potrzebny
do
montażu
łańcuchów, kalibrację prędkościomierza, ustawienie wiązki
świateł reflektorów głównych i
wysokość zderzaków.

9

7 48

1KMB5027

Oznaczenie rozmiarów opony
Na ściance bocznej opony znajduje
się oznaczenie rozmiaru opony.
Informacje te są potrzebne podczas
doboru opon celem przeprowadzenia
ich wymiany w samochodzie. Poniżej
podano objaśnienia liter i cyfr
znajdujących się w oznaczeniu
rozmiaru opony.

215 - Szerokość opony w milimetrach.
65 - Współczynnik kształtu opony.
Wysokość
przekroju
jako
procentowa
wartość
jej
szerokości.
R - Kod
konstrukcyjny
opony
(Radialna).
16 - Średnica obręczy w calach.
98 - Wskaźnik nośności, kod numeryczny związany z maksymalnym
obciążeniem opony, jakie może
ona przenosić.
H - Symbol wskaźnika prędkości. Aby
otrzymać dodatkowe informacje,
patrz
tabelka
wskaźników
prędkości w niniejszym rozdziale.

Konserwacja samochodu

Oznaczenie rozmiaru tarczy
koła jezdnego samochodu
Na tarczach kół jezdnych samochodu
znajdują
się
również
ważne
informacje, które mogą być potrzebne,
jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba
wymiany jednej z nich. Poniżej podano
objaśnienia liter i cyfr znajdujących się
w oznaczeniu rozmiaru tarczy koła
jezdnego samochodu.
Przykład oznaczenia rozmiaru tarczy
koła jezdnego samochodu:
6.5 J x 16
6.5 - Szerokość obręczy koła w
calach.
J - Oznaczenie zarysu obręczy.
16 - Średnica obręczy w calach.

Wskaźniki prędkości opon
Poniższa tabelka pokazuje różne
wskaźniki prędkości wykorzystywane
obecnie w samochodach osobowych.
Symbol wskaźnika prędkości jest
częścią oznaczenia rozmiaru opony
znajdującego się na ściance bocznej.
Symbol ten oznacza najbezpieczniejszą maksymalną prędkość jazdy
samochodem na tej oponie.

1
2
3
1KMA5028

Symbol
wskaźnika
prędkości

Prędkość maksymalna

S
T
H
V
Z

180 km/h (112 mph)
190 km/h (118 mph)
210 km/h (130 mph)
240 km/h (149 mph)
Powyżej 240 km/h (149 mph)

Jednolite oznaczenie klasy
jakości ogumienia
Zużycie bieżnika
Klasa zużycia bieżnika jest wartością
porównawczą
obliczoną
na
podstawie tempa zużycia bieżnika w
warunkach kontrolowanych na
specjalnej
bieżni
testowej
o
urzędowo określonych parametrach.
Na przykład, opona klasy 150 będzie
się zużywać 1,5 razy szybciej niż
taka sama opona klasy 100.

7 49

4
5
6
7
8
9


Related documents


1907872672
oferta gt86 printer2
dry erase farba tablicowa biala karta techniczna
1cxa b1hw014rq0 wyciek oleju silnikowego
wyciek z elektrozaworu
instrukcja power box


Related keywords