Operacja z dnia Nr dok 5022013 11 04 (1) .pdf

File information


Original filename: Operacja z dnia Nr dok 5022013-11-04 (1).pdf

This PDF 1.3 document has been generated by / FPDF 1.53, and has been sent on pdf-archive.com on 19/11/2013 at 12:15, from IP address 89.78.x.x. The current document download page has been viewed 731 times.
File size: 37 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Operacja z dnia Nr dok 5022013-11-04 (1).pdf (PDF, 37 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Bank Spółdzielczy w Końskich
Ul. Zamkowa 7
26-200 Końskie
41 372-25-74

Przemysław Ilnicki

kiri@bskonskie.pl

Potwierdzenie realizacji przelewu
Data dyspozycji: 2013-11-04

Kwota: 172,08 PLN

Nadawca

Odbiorca

Rachunek:

Rachunek:

12849400033001003721490001

45102040270000180203455920

Nazwa:

Nazwa:

Przemysław Ilnicki

DialCom24com Sp. z.o.o.
Kanclerska 15
60 - 327 Poznan

Informacje Dodatkowe:
p 24-289-316

Data waluty : 2013-11-04
Numer dokumentu : 502
Wydruk sporządzono : 2013-11-06 07:35

Wygenerowane elektronicznie. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe
(Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami)
Nie wymaga podpisu ani stempla.


Document preview Operacja z dnia  Nr dok 5022013-11-04 (1).pdf - page 1/1


Related documents


operacja z dnia nr dok 5022013 11 04 1
62830281 247
62830281 247 1
74993035 785
74993035 801
72307826 1747

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Operacja z dnia  Nr dok 5022013-11-04 (1).pdf