MAGNUS2 .pdf

File information


Original filename: MAGNUS2.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 387 (Windows 7 Ultimate Edition (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x64)), and has been sent on pdf-archive.com on 23/11/2013 at 12:02, from IP address 89.70.x.x. The current document download page has been viewed 1198 times.
File size: 305 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


MAGNUS2.pdf (PDF, 305 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


MAGNUS SP. Z O.O. - Raport Infoveriti

1z6

http://www.infoveriti.pl/sms-raport-uni/0/398547/h5p52x6h/brokenn...

MAGNUS SP. Z O.O.
INFORMACJE OGÓLNE
DANE TELEADRESOWE
Ulica:

OCENA FIRMY
CURIE - SKŁODOWSKIEJ 12A/6

Kod
pocztowy:

10-110

Rekomendowany
maksymalny
kredyt kupiecki do salda: Niemożliwy do określenia

Miejscowość:
Województwo:

OLSZTYN

SCORING:

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat:

M. OLSZTYN

Gmina:

M. OLSZTYN

DANE IDENTYFIKUJĄCE
NIP:

SPOSÓB REPREZENTACJI
739-382-47-75

REGON:

280596004

Numer
KRS:

0 - ryzyko niemożliwe do
określenia

Firmę może reprezentować:
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

KRS 0000398547

STATUS

ZARZĄD

Forma prawna:

SP. Z O.O.

Firma zarejestrowana dnia:

07.10.2011

Status Działalności:

PREZES
ZARZĄDU:

MARIUSZ PILAS

Firma aktywna

WYBRANE DANE FINANSOWE
Brak danych finansowych

POWIĄZANIA KAPITAŁOWO-OSOBOWE

WIODĄCA DZIAŁALNOŚĆ WG. PKD

Znaleziono powiązania kapitałowo-osobowe

PKD 2007:

Sprawdź szczegóły w sekcji

6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE

ZALEGŁOŚCI PŁATNICZE

DOTACJE UE

Sprawdź w sekcji

LICZBA PROJEKTÓW:

INFORMACJE MSIG

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Brak informacji

PRODUKCYJNA:
HANDLOWA:
USŁUGOWA:

PRZETARGI
LICZBA WYGRANYCH PRZETARGÓW:

1

Dokup dane w RAPORCIE PREMIUM

INFORMACJE Z KRS
INFORMACJE PODSTAWOWE
Dane identyfikujące:
KRS

KRS 0000398547

2013-11-23 11:51

MAGNUS SP. Z O.O. - Raport Infoveriti

2z6

REGON

280596004

NIP

739-382-47-75

http://www.infoveriti.pl/sms-raport-uni/0/398547/h5p52x6h/brokenn...

Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa rejestrowa:
MAGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres rejestrowy:
Miasto

OLSZTYN

Ulica

CURIE - SKŁODOWSKIEJ 12A / 6

Kod pocztowy 10-110
Poczta
Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat

M. OLSZTYN

Gmina

M. OLSZTYN

W dniu rejestracji firma posiadała adres:
OLSZTYN DWORCOWA 7 10-413 OLSZTYN POLSKA
W dniu 23.08.2012 firma zmieniała adres na:
OLSZTYN WODNA 1C 10-190 OLSZTYN POLSKA
W dniu 06.11.2013 firma zmieniała adres na:
OLSZTYN CURIE - SKŁODOWSKIEJ 12A 6 10-110 OLSZTYN POLSKA

Czy firma działa z innymi podmiotami na podstawie umowy cywilnej:
NIE

Dzień rejestracji firmy w KRS:
07.10.2011

Czas na jaki utworzono spółkę:
CZAS NIEOZNACZONY

Czy wspólnik może mieć jeden czy więcej udziałów:
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Data podpisania umowy lub statutu firmy:
28.03.2011

INFORMACJE O UTWORZENIU FIRMY
W dniu rejestracji firma posidała następujące dane dotyczące utworzenia
Rodzaj zdarzenia

Czas, na jaki utworzono spółkę

Wpisano

CZAS NIEOZNACZONY

Oznaczenie pisma

Czy wspólnik może mieć jeden czy więcej udziałów
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

2013-11-23 11:51

MAGNUS SP. Z O.O. - Raport Infoveriti

3z6

http://www.infoveriti.pl/sms-raport-uni/0/398547/h5p52x6h/brokenn...

UDZIAŁOWCY
W dniu rejestracji firma posiadała następujących wspólników
Rodzaj zdarzenia

Nazwisko lub firma
wspólnika

Imiona wspólnika

PESEL/REGON KRS Udziały Wartość
udziałów

Całość
udziałów

Został udziałowcem

SEREJ

JADWIGA

39060808826

25

1 250,00

NIE

Został udziałowcem

CHORĄŻYCZEWSKI

TOMASZ

63011606430

25

1 250,00

NIE

Został udziałowcem

KAZIMIERCZUK

JANUSZ

73011512677

25

1 250,00

NIE

Został udziałowcem

GIGIELEWICZ

MARTA KATARZYNA

82042312523

25

1 250,00

NIE

W dniu 23.08.2012 dokonano nastepujących zmian
Rodzaj zdarzenia

Nazwisko lub firma
wspólnika

Imiona wspólnika

PESEL/REGON KRS Udziały Wartość
udziałów

Zmiana

zmieniono (Całość udziałów) w ilości 25 (o wartości 1 250) na ilość: 50 (o wartości: 2 500,00)
w odniesieniu do (dla pozycji: 1. SEREJ 2. JADWIGA 3. PESEL/REGON 39060808826)

Całość
udziałów

Usunięto udziałowca CHORĄŻYCZEWSKI

TOMASZ

63011606430

25

1 250,00

NIE

Usunięto udziałowca KAZIMIERCZUK

JANUSZ

73011512677

25

1 250,00

NIE

Usunięto udziałowca GIGIELEWICZ

MARTA KATARZYNA

82042312523

25

1 250,00

NIE

Został udziałowcem

WIESŁAWA AGATA

79102307746

50

2 500,00

NIE

SEREJ

W dniu 06.11.2013 dokonano nastepujących zmian
Rodzaj zdarzenia

Nazwisko lub firma
wspólnika

Imiona wspólnika

PESEL/REGON KRS Udziały Wartość
udziałów

Usunięto udziałowca SEREJ

JADWIGA

39060808826

50

2 500,00

NIE

Usunięto udziałowca SEREJ

WIESŁAWA AGATA

79102307746

50

2 500,00

NIE

Został udziałowcem

MARIUSZ
FRANCISZEK

62031709831

100

5 000,00

TAK

PILAS

Całość
udziałów

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
W dniu rejestracji firma posiadała następujący kapitał
Rodzaj zdarzenia

Wysokość kapitału zakładowego

Określono

5 000,00

SPOSÓB REPREZENTACJI
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

AKTUALNY ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU: MARIUSZ PILAS

HISTORIA ZMIAN W ZARZĄDZIE
W dniu rejestracji firma posiadała nastepujący skład zarządu
Rodzaj
zdarzenia

Nazwisko lub firma
reprezentującego

Powołano
CHORĄŻYCZEWSKI

PESEL/REGON Stanowisko

Czy
zawieszono
?

TOMASZ

63011606430

PREZES
ZARZĄDU

NIE

MARTA
KATARZYNA

82042312523

WICEPREZES
ZARZĄDU

NIE

Kup

Powołano
GIGIELEWICZ

Imiona
reprezentanta

Kup

Koniec
zawieszenia

W dniu 23.08.2012 dokonano nastepujących zmian w składzie zarządu
Rodzaj
zdarzenia

Nazwisko lub firma
reprezentującego

Imiona
reprezentanta

PESEL/REGON Stanowisko

Czy
zawieszono
?

Koniec
zawieszenia

2013-11-23 11:51

MAGNUS SP. Z O.O. - Raport Infoveriti

4z6

http://www.infoveriti.pl/sms-raport-uni/0/398547/h5p52x6h/brokenn...

Odwołano
CHORĄŻYCZEWSKI

TOMASZ

63011606430

PREZES
ZARZĄDU

NIE

MARTA
KATARZYNA

82042312523

WICEPREZES
ZARZĄDU

NIE

Kup

WIESŁAWA
AGATA

79102307746

PREZES
ZARZĄDU

NIE

Kup

HENRYK

77071612654

WICEPREZES
ZARZĄDU

NIE

Kup

Odwołano
GIGIELEWICZ
Powołano
SEREJ
Powołano
CZERWIŃSKI

Kup

W dniu 06.11.2013 dokonano nastepujących zmian w składzie zarządu
Rodzaj
zdarzenia

Nazwisko lub firma
reprezentującego

Odwołano
SEREJ

Kup

Odwołano
CZERWIŃSKI

PESEL/REGON Stanowisko

Czy
zawieszono
?

WIESŁAWA
AGATA

79102307746

PREZES
ZARZĄDU

NIE

HENRYK

77071612654

WICEPREZES
ZARZĄDU

NIE

MARIUSZ
FRANCISZEK

62031709831

PREZES
ZARZĄDU

NIE

Kup

Powołano
PILAS

Imiona
reprezentanta

Kup

Koniec
zawieszenia

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
Wiodąca działalność PKD 2007

6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

W dniu rejestracji firma posiadała nastepującą działalność
Rodzaj zdarzenia

Przedmiot działania wg PKD

Rozpoczeto działalność

68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Rozpoczeto działalność

43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Rozpoczeto działalność

43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I
KLIMATYZACYJNYCH

Rozpoczeto działalność

43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

Rozpoczeto działalność

70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I
ZARZĄDZANIA

Rozpoczeto działalność

81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

Rozpoczeto działalność

81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Rozpoczeto działalność

81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

Rozpoczeto działalność

81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Rozpoczeto działalność

43 31 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

Rozpoczeto działalność

33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Rozpoczeto działalność

43 31 Z TYNKOWANIE

Rozpoczeto działalność

43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Rozpoczeto działalność

43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

Rozpoczeto działalność

43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

Rozpoczeto działalność

43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

Rozpoczeto działalność

43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

Rozpoczeto działalność

43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rozpoczeto działalność

78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW

Rozpoczeto działalność

78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

Rozpoczeto działalność

78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

Rozpoczeto działalność

82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

Rozpoczeto działalność

85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rozpoczeto działalność

85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

2013-11-23 11:51

MAGNUS SP. Z O.O. - Raport Infoveriti

5z6

http://www.infoveriti.pl/sms-raport-uni/0/398547/h5p52x6h/brokenn...

Rozpoczeto działalność

88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

Rozpoczeto działalność

85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Rozpoczeto działalność

85 31 A GIMNAZJA

Rozpoczeto działalność

85 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Rozpoczeto działalność

85 31 C LICEA PROFILOWANE

Rozpoczeto działalność

62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

Rozpoczeto działalność

62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

Rozpoczeto działalność

62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I
KOMPUTEROWYCH

Rozpoczeto działalność

66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Rozpoczeto działalność

66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rodzaj zdarzenia

Za rok

Data Od

Data Do

Złożono sprawozdanie finansowe

2011

28.03.2011

31.12.2011

Złożono sprawozdanie finansowe

2012

01.01.2012

31.12.2012

Kliknij i oglądaj zdjęcia stron Monitora Sądowego
i Gospodarczego dla firmy

DANE FINANSOWE, DOTACJE
Szanowny Kliencie,
Darmowe uzupełnienie brakujących lat jest możliwe TYLKO w tej chwili
W razie zainteresowania proszę zamówić TERAZ uzupełnienie.
Po zamknięciu tego raportu uzupełnienie nie będzie już możliwe!

W aktach firmy złożone zostały dodatkowo sprawozdania za niżej wymienione lata, które nie są aktualnie wprowadzone do
systemu. Możemy bezpłatnie uzupełnić raport o niżej wskazane lata. W przypadku jeśli byliby Państwo zainteresowani ich
otrzymaniem uprzejmie prosimy o zaznaczenie pola przy właściwym roku. W ciągu kilku dni otrzymają Państwo od nas
informację o uzupełnieniu danych w raporcie. Czas realizacji takiego zamówienia waha się od 7 do 14 dni (w przypadku braku
dostępności akt w sądzie może zostać wydłożony o kolejne 14 dni)
2011

2012

E−mail zwrotny: xxx@xxx.pl
Zamów sprawozdanie

Wygrane przetargi:
xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Wartość
xx
Zamawiający x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Opis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POWIĄZANIA KAPITAŁOWE
INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB
PILAS, MARIUSZ
Data

Firma

Kup

Rodzaj
zdarzenia

Dotyczy

Stanowisko/Funkcja

2013-11-23 11:51

MAGNUS SP. Z O.O. - Raport Infoveriti

6z6

12.01.2005 WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W
BARTOSZYCACH

SEREJ, WIESŁAWA
Data

http://www.infoveriti.pl/sms-raport-uni/0/398547/h5p52x6h/brokenn...

Kup

Zarząd

Członek

Rodzaj
zdarzenia

Dotyczy

Stanowisko/Funkcja

Powołano

Kup

Firma

02.06.2008 EXEO SP. Z O.O.

Kup

Został

Udziałowcy

10 10 000

09.06.2008 EXEO SP. Z O.O.

Kup

Zmiana
(Udziały)

Udziałowcy

100 10 000

20.01.2010 EXEO SP. Z O.O.

Kup

Usunięto

Udziałowcy

100 10 000

23.08.2012 MAGNUS SP. Z O.O.

Kup

Powołano

Zarząd

23.08.2012 MAGNUS SP. Z O.O.

Kup

Został

Udziałowcy

06.11.2013 MAGNUS SP. Z O.O.

Kup

Odwołano

Zarząd

06.11.2013 MAGNUS SP. Z O.O.

Kup

Usunięto

Udziałowcy

PREZES ZARZĄDU
50 2 500
PREZES ZARZĄDU
50 2 500

Raport wygenerowano 23.11.2013 11:50

302 Moved

2013-11-23 11:51


Related documents


magnus2
krs
brd
raport autodna rhp vf1bmsw0638486368
wydruk
empfehlungen

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file MAGNUS2.pdf