MAGNUS2.pdf


Preview of PDF document magnus2.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


MAGNUS SP. Z O.O. - Raport Infoveriti

2z6

REGON

280596004

NIP

739-382-47-75

http://www.infoveriti.pl/sms-raport-uni/0/398547/h5p52x6h/brokenn...

Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa rejestrowa:
MAGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres rejestrowy:
Miasto

OLSZTYN

Ulica

CURIE - SKŁODOWSKIEJ 12A / 6

Kod pocztowy 10-110
Poczta
Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat

M. OLSZTYN

Gmina

M. OLSZTYN

W dniu rejestracji firma posiadała adres:
OLSZTYN DWORCOWA 7 10-413 OLSZTYN POLSKA
W dniu 23.08.2012 firma zmieniała adres na:
OLSZTYN WODNA 1C 10-190 OLSZTYN POLSKA
W dniu 06.11.2013 firma zmieniała adres na:
OLSZTYN CURIE - SKŁODOWSKIEJ 12A 6 10-110 OLSZTYN POLSKA

Czy firma działa z innymi podmiotami na podstawie umowy cywilnej:
NIE

Dzień rejestracji firmy w KRS:
07.10.2011

Czas na jaki utworzono spółkę:
CZAS NIEOZNACZONY

Czy wspólnik może mieć jeden czy więcej udziałów:
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Data podpisania umowy lub statutu firmy:
28.03.2011

INFORMACJE O UTWORZENIU FIRMY
W dniu rejestracji firma posidała następujące dane dotyczące utworzenia
Rodzaj zdarzenia

Czas, na jaki utworzono spółkę

Wpisano

CZAS NIEOZNACZONY

Oznaczenie pisma

Czy wspólnik może mieć jeden czy więcej udziałów
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

2013-11-23 11:51