MAGNUS2.pdf


Preview of PDF document magnus2.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


MAGNUS SP. Z O.O. - Raport Infoveriti

3z6

http://www.infoveriti.pl/sms-raport-uni/0/398547/h5p52x6h/brokenn...

UDZIAŁOWCY
W dniu rejestracji firma posiadała następujących wspólników
Rodzaj zdarzenia

Nazwisko lub firma
wspólnika

Imiona wspólnika

PESEL/REGON KRS Udziały Wartość
udziałów

Całość
udziałów

Został udziałowcem

SEREJ

JADWIGA

39060808826

25

1 250,00

NIE

Został udziałowcem

CHORĄŻYCZEWSKI

TOMASZ

63011606430

25

1 250,00

NIE

Został udziałowcem

KAZIMIERCZUK

JANUSZ

73011512677

25

1 250,00

NIE

Został udziałowcem

GIGIELEWICZ

MARTA KATARZYNA

82042312523

25

1 250,00

NIE

W dniu 23.08.2012 dokonano nastepujących zmian
Rodzaj zdarzenia

Nazwisko lub firma
wspólnika

Imiona wspólnika

PESEL/REGON KRS Udziały Wartość
udziałów

Zmiana

zmieniono (Całość udziałów) w ilości 25 (o wartości 1 250) na ilość: 50 (o wartości: 2 500,00)
w odniesieniu do (dla pozycji: 1. SEREJ 2. JADWIGA 3. PESEL/REGON 39060808826)

Całość
udziałów

Usunięto udziałowca CHORĄŻYCZEWSKI

TOMASZ

63011606430

25

1 250,00

NIE

Usunięto udziałowca KAZIMIERCZUK

JANUSZ

73011512677

25

1 250,00

NIE

Usunięto udziałowca GIGIELEWICZ

MARTA KATARZYNA

82042312523

25

1 250,00

NIE

Został udziałowcem

WIESŁAWA AGATA

79102307746

50

2 500,00

NIE

SEREJ

W dniu 06.11.2013 dokonano nastepujących zmian
Rodzaj zdarzenia

Nazwisko lub firma
wspólnika

Imiona wspólnika

PESEL/REGON KRS Udziały Wartość
udziałów

Usunięto udziałowca SEREJ

JADWIGA

39060808826

50

2 500,00

NIE

Usunięto udziałowca SEREJ

WIESŁAWA AGATA

79102307746

50

2 500,00

NIE

Został udziałowcem

MARIUSZ
FRANCISZEK

62031709831

100

5 000,00

TAK

PILAS

Całość
udziałów

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
W dniu rejestracji firma posiadała następujący kapitał
Rodzaj zdarzenia

Wysokość kapitału zakładowego

Określono

5 000,00

SPOSÓB REPREZENTACJI
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

AKTUALNY ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU: MARIUSZ PILAS

HISTORIA ZMIAN W ZARZĄDZIE
W dniu rejestracji firma posiadała nastepujący skład zarządu
Rodzaj
zdarzenia

Nazwisko lub firma
reprezentującego

Powołano
CHORĄŻYCZEWSKI

PESEL/REGON Stanowisko

Czy
zawieszono
?

TOMASZ

63011606430

PREZES
ZARZĄDU

NIE

MARTA
KATARZYNA

82042312523

WICEPREZES
ZARZĄDU

NIE

Kup

Powołano
GIGIELEWICZ

Imiona
reprezentanta

Kup

Koniec
zawieszenia

W dniu 23.08.2012 dokonano nastepujących zmian w składzie zarządu
Rodzaj
zdarzenia

Nazwisko lub firma
reprezentującego

Imiona
reprezentanta

PESEL/REGON Stanowisko

Czy
zawieszono
?

Koniec
zawieszenia

2013-11-23 11:51