MAGNUS2.pdf


Preview of PDF document magnus2.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


MAGNUS SP. Z O.O. - Raport Infoveriti

4z6

http://www.infoveriti.pl/sms-raport-uni/0/398547/h5p52x6h/brokenn...

Odwołano
CHORĄŻYCZEWSKI

TOMASZ

63011606430

PREZES
ZARZĄDU

NIE

MARTA
KATARZYNA

82042312523

WICEPREZES
ZARZĄDU

NIE

Kup

WIESŁAWA
AGATA

79102307746

PREZES
ZARZĄDU

NIE

Kup

HENRYK

77071612654

WICEPREZES
ZARZĄDU

NIE

Kup

Odwołano
GIGIELEWICZ
Powołano
SEREJ
Powołano
CZERWIŃSKI

Kup

W dniu 06.11.2013 dokonano nastepujących zmian w składzie zarządu
Rodzaj
zdarzenia

Nazwisko lub firma
reprezentującego

Odwołano
SEREJ

Kup

Odwołano
CZERWIŃSKI

PESEL/REGON Stanowisko

Czy
zawieszono
?

WIESŁAWA
AGATA

79102307746

PREZES
ZARZĄDU

NIE

HENRYK

77071612654

WICEPREZES
ZARZĄDU

NIE

MARIUSZ
FRANCISZEK

62031709831

PREZES
ZARZĄDU

NIE

Kup

Powołano
PILAS

Imiona
reprezentanta

Kup

Koniec
zawieszenia

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
Wiodąca działalność PKD 2007

6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

W dniu rejestracji firma posiadała nastepującą działalność
Rodzaj zdarzenia

Przedmiot działania wg PKD

Rozpoczeto działalność

68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Rozpoczeto działalność

43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Rozpoczeto działalność

43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I
KLIMATYZACYJNYCH

Rozpoczeto działalność

43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

Rozpoczeto działalność

70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I
ZARZĄDZANIA

Rozpoczeto działalność

81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

Rozpoczeto działalność

81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Rozpoczeto działalność

81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

Rozpoczeto działalność

81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Rozpoczeto działalność

43 31 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

Rozpoczeto działalność

33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Rozpoczeto działalność

43 31 Z TYNKOWANIE

Rozpoczeto działalność

43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Rozpoczeto działalność

43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

Rozpoczeto działalność

43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

Rozpoczeto działalność

43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

Rozpoczeto działalność

43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

Rozpoczeto działalność

43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rozpoczeto działalność

78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW

Rozpoczeto działalność

78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

Rozpoczeto działalność

78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

Rozpoczeto działalność

82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

Rozpoczeto działalność

85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rozpoczeto działalność

85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

2013-11-23 11:51