MAGNUS2.pdf


Preview of PDF document magnus2.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


MAGNUS SP. Z O.O. - Raport Infoveriti

5z6

http://www.infoveriti.pl/sms-raport-uni/0/398547/h5p52x6h/brokenn...

Rozpoczeto działalność

88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

Rozpoczeto działalność

85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Rozpoczeto działalność

85 31 A GIMNAZJA

Rozpoczeto działalność

85 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Rozpoczeto działalność

85 31 C LICEA PROFILOWANE

Rozpoczeto działalność

62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

Rozpoczeto działalność

62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

Rozpoczeto działalność

62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I
KOMPUTEROWYCH

Rozpoczeto działalność

66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Rozpoczeto działalność

66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rodzaj zdarzenia

Za rok

Data Od

Data Do

Złożono sprawozdanie finansowe

2011

28.03.2011

31.12.2011

Złożono sprawozdanie finansowe

2012

01.01.2012

31.12.2012

Kliknij i oglądaj zdjęcia stron Monitora Sądowego
i Gospodarczego dla firmy

DANE FINANSOWE, DOTACJE
Szanowny Kliencie,
Darmowe uzupełnienie brakujących lat jest możliwe TYLKO w tej chwili
W razie zainteresowania proszę zamówić TERAZ uzupełnienie.
Po zamknięciu tego raportu uzupełnienie nie będzie już możliwe!

W aktach firmy złożone zostały dodatkowo sprawozdania za niżej wymienione lata, które nie są aktualnie wprowadzone do
systemu. Możemy bezpłatnie uzupełnić raport o niżej wskazane lata. W przypadku jeśli byliby Państwo zainteresowani ich
otrzymaniem uprzejmie prosimy o zaznaczenie pola przy właściwym roku. W ciągu kilku dni otrzymają Państwo od nas
informację o uzupełnieniu danych w raporcie. Czas realizacji takiego zamówienia waha się od 7 do 14 dni (w przypadku braku
dostępności akt w sądzie może zostać wydłożony o kolejne 14 dni)
2011

2012

E−mail zwrotny: xxx@xxx.pl
Zamów sprawozdanie

Wygrane przetargi:
xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Wartość
xx
Zamawiający x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Opis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POWIĄZANIA KAPITAŁOWE
INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB
PILAS, MARIUSZ
Data

Firma

Kup

Rodzaj
zdarzenia

Dotyczy

Stanowisko/Funkcja

2013-11-23 11:51