walkthrough .pdf

File information


Original filename: walkthrough.pdf
Author: ZawaÅ›

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 27/11/2013 at 20:57, from IP address 78.28.x.x. The current document download page has been viewed 690 times.
File size: 707 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


walkthrough.pdf (PDF, 707 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Krótki poradnik pt.

„Co zrobić, aby Iwaniszewski nie dostał piany na drugich labkach?”

Nie daję żadnej gwarancji, że mój tok myślenia jest dobry. Jeśli ktoś korzysta, robi to tylko i wyłącznie
na własną odpowiedzialność.

Dane wejściowe, które trzeba ustalid na wstępie:
m - masa (uznajemy, jest równa 1)
x0 – środek paczki gaussowskiej, warto dad chyba 0
σgauss – szerokośd paczki
E – jakaś energia
Czas początkowy, koocowy, krok czasowy Δ
Vn – jest związane z barierami, których na razie nie kazał robid, to chyba 0
x początkowy, koocowy, Nx - ilośd iksów w przedziale, chyba nie zaszkodzi ustalid to tak, aby xmin=-xmax
ε – długośd kroku x (można policzyd z danych linijkę wyżej)

Najpierw tworzymy macierz D, która ma rozmiar Nx x Nx.
Na diagonalnej ma byd: 1+2*σ+(i*Δ)/(2*h_kreslone)*Vn)
Pod i nad diagonalną: -σ
Reszta zera.
σ =(i*h_kreslone*Δ)/(4*m*ε2)

Z macierzy D należy zrobid macierz M według przepisu:

M=(2*D-1-I)
gdzie I jest macierzą jednostkową o rozmiarze Nx x Nx.

Zanim zaczniemy główną pętlę, należy jeszcze policzyd początkowy wektor Ψ.
Ψ=N*exp(i*k*x)*exp(-((x-x0)2)/(4* σgauss2))
Ψ jest wektorem, ponieważ pod x podstawiamy wszystkie nasze x. Można to zrobid np. w

pętli po x.
N=1/((2*Π* σgauss2)1/4)
k=sqrt(2*E)

Teraz robimy pętlę po czasie.
for …
begin
end

Ψ=M*Ψ
wyświetl Ψrzeczywiste lub Ψurojone lub |Ψ| lub |Ψ|2


Document preview walkthrough.pdf - page 1/1


Related documents


walkthrough
podsumowanie wyboru rodziny
wniosek
bez tytu u 1 1
zwiastun
ssied opracowanie

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file walkthrough.pdf