PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactwalkthrough .pdf


Original filename: walkthrough.pdf
Author: Zawaś

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 27/11/2013 at 21:57, from IP address 78.28.x.x. The current document download page has been viewed 619 times.
File size: 707 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Krótki poradnik pt.

„Co zrobić, aby Iwaniszewski nie dostał piany na drugich labkach?”

Nie daję żadnej gwarancji, że mój tok myślenia jest dobry. Jeśli ktoś korzysta, robi to tylko i wyłącznie
na własną odpowiedzialność.

Dane wejściowe, które trzeba ustalid na wstępie:
m - masa (uznajemy, jest równa 1)
x0 – środek paczki gaussowskiej, warto dad chyba 0
σgauss – szerokośd paczki
E – jakaś energia
Czas początkowy, koocowy, krok czasowy Δ
Vn – jest związane z barierami, których na razie nie kazał robid, to chyba 0
x początkowy, koocowy, Nx - ilośd iksów w przedziale, chyba nie zaszkodzi ustalid to tak, aby xmin=-xmax
ε – długośd kroku x (można policzyd z danych linijkę wyżej)

Najpierw tworzymy macierz D, która ma rozmiar Nx x Nx.
Na diagonalnej ma byd: 1+2*σ+(i*Δ)/(2*h_kreslone)*Vn)
Pod i nad diagonalną: -σ
Reszta zera.
σ =(i*h_kreslone*Δ)/(4*m*ε2)

Z macierzy D należy zrobid macierz M według przepisu:

M=(2*D-1-I)
gdzie I jest macierzą jednostkową o rozmiarze Nx x Nx.

Zanim zaczniemy główną pętlę, należy jeszcze policzyd początkowy wektor Ψ.
Ψ=N*exp(i*k*x)*exp(-((x-x0)2)/(4* σgauss2))
Ψ jest wektorem, ponieważ pod x podstawiamy wszystkie nasze x. Można to zrobid np. w

pętli po x.
N=1/((2*Π* σgauss2)1/4)
k=sqrt(2*E)

Teraz robimy pętlę po czasie.
for …
begin
end

Ψ=M*Ψ
wyświetl Ψrzeczywiste lub Ψurojone lub |Ψ| lub |Ψ|2


Document preview walkthrough.pdf - page 1/1

Related documents


walkthrough
1 1
bez tytu u 1 1
android 5
mo rozwiazane
asd opracowania egzaminow


Related keywords