Zadanko .pdf

File information


Original filename: Zadanko.pdf
Title: Zadanie2
Author: Satellite

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.7.1 / GPL Ghostscript 9.07, and has been sent on pdf-archive.com on 29/11/2013 at 22:34, from IP address 89.74.x.x. The current document download page has been viewed 745 times.
File size: 28 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Zadanko.pdf (PDF, 28 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Zadanie 1.12
Przedsiębiorstwo transportowe dysponuje cięzarówkami o ładowności 10t.
Klient zlecił przedsiębiorstwu przewóz 40 ładunków w opakowaniach po 3t i
200 ładunków w opakowaniach 1,7t. W jaki sposób należy załadować towar na
ciężarówki, aby zminimalizować liczbę niezbędnych ciężarówek ?

Zauważmy, że ciężarówki można załadować na 4 różne sposoby*:
A - 3 opakowania po 3 tony
B - 2 opakowania po 3 tony i 2 opakowania po 1,7 tony
C - 1 opakowanie 3 tony i 4 opakowania 1,7 tony
D - 5 opakowań po 1,7 tony
*Z oczywistych względów odrzucamy możliwości załadunku, przy których w
ciężarówce zostaje więcej niż 1,7 tony niespożytkowanej ładowności.
Oznaczmy:
x1 - ilość ciężarówek załadowanych w sposób A
x2 - ilość ciężarówek załadowanych w sposób B
x3 - ilość ciężarówek załadowanych w sposób C
x4 - ilość ciężarówek załadowanych w sposób D
Sformułujmy ograniczenia:
3x1+2x2+x3≥40
2x2+4x3+5x4≥200
x1,x2,x3,x4≥0
Postać kanoniczna:
3x1+2x2+x3-s1+t1=40
2x2+4x3+5x4-s2+t2=200
x1,x2,x3,x4,s1,s2,t1,t2≥0

Funkcja celu:
f(x1,x2,x3,x4)=x1+x2+x3+x4+0s1+0s2+Mt1+Mt2

Zadanie polega na minimalizacji funkcji celu
1
x1
t1
t2

M
M
∆j

x3
t2

1
M
∆j

x3
x4

1
1
∆j

3
0
3M-1
3
-12
-12M+2
3
-2 2/5
- 2/5

1
x2

1
x3

2
1
2
4
4M-1 5M-1
2
1
-6
0
-6M+1 0
2
1
-1 1/5
0
- 1/5
0

1
x4

0
s1

0
5
5M-1
0
5
5M-1
0
1
0

-1
0
-M
-1
4
4M-1
-1
4/5
- 1/5

0
s2

M
t1

M
t2

0
1
0
-1
0
1
-M
0
0
0
1
0
-1
-4
1
-M
-5M-1 -2M
0
1
0
- 1/5
- 4/5
1/5
- 1/5 -M+1/5 -M+1/5

wyraz
wolny

iloraz
wyjścia

40
200

40
50

40
40

8

40
8
<0

Rozwiązaniem zadania jest:
x1=0
x2=0
x3=40
x4=8
Funkcja celu przyjmuje największą wartość w takim punkcie równą:
f(x1,x2,x3,x4)=40×1+8×1=48


Document preview Zadanko.pdf - page 1/2

Document preview Zadanko.pdf - page 2/2

Related documents


zadanko
matematyka arkusz 2016
wst p do logiki i teorii mnogo ci
schemat punktowania 2016
cwiczenie 4 zadania
sieci pojecja

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Zadanko.pdf