PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactmetody .pdf


Original filename: metody.pdf
Author: Filapek

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 30/11/2013 at 14:59, from IP address 185.26.x.x. The current document download page has been viewed 1121 times.
File size: 260 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Zasady przeprowadzania wywiadu.
Jednym z najważniejszych warunków przeprowadzenia dobrego i efektywnego wywiadu są
odpowiednio sformułowane pytania. I tak np.:
1.Pytania powinny być jednoznaczne, zadane w sposób jasny i oczywisty, zrozumiałe dla wszystkich,
ponieważ respondenci pochodzą często z różnych środowisk, kultur, mają różne wykształcenie.
2. Pytania nie powinny być zbyt długie i rozbudowane. Przykładem źle sformułowanego zdania może
być pytanie: "Jak Pan/Pani wie, w naszej szkole powstał nowy system przyznawania dodatków
motywacyjnych, w związku z czym proszę powiedzieć, czy Pan/Pani zna jego zasady, jak Pan/Pani go
ocenia i czy widzi Pan/Pani jakieś możliwości usprawnień w jego przyznawaniu?". Należy zadawać
pytania krótkie, jasno sformułowane i dążyć do tego, by zawierały jedną prośbę o odpowiedź (w
podanym przykładzie zawarte są aż trzy takie prośby ).
3. Należy unikać stosowania pytań tzw. „podwójnych”, to znaczy takich, które poruszają więcej niż
jedną kwestię.
4. Powinno unikać się przeczących form, gdyż te mogą komplikować sens zadanego pytania, co
utrudni respondentowi zrozumienie go i udzielenie odpowiedz.
5. Pytania nie powinny sugerować odpowiedzi. Takie pytania zazwyczaj zaczynają się od fraz typu
„Czy nie uważasz/nie sądzisz, że..”. Przykładem może być pytanie: „Czy nie uważasz, że w naszej
szkole jest bardzo dużo przypadków agresji?”.
Okoliczności i zasady dobrego wywiadu:
1. Dobra prezentacja zarówno tematu jak i siebie. Nawiązanie dobrego kontaktu z respondentem, czyli
stworzenie klimatu bezpieczeństwa i zaufania, pozyskanie przyjaznego ustosunkowania się do
wywiadu i rozmówcy oraz gotowości do udzielania odpowiedzi wyczerpujących, zgodnych ze stanem
faktycznym.
2. Sztuka słuchania i obserwacji. Prowadzący wywiad powinien okazywać zainteresowanie tym, co mówi
respondent. Sprawa okazywania zainteresowania wydaje się oczywista: inaczej nam się mówi, gdy
czujemy, że rozmówca ciekaw jest tego, co mamy do powiedzenia. Wypowiadamy się chętniej,
pełniej, bardziej otwarcie. Reguły prowadzenia wywiadu przestrzegają przed zbytnim angażowaniem
się w rozmowę. Prowadzący nie może zdradzać swoich poglądów w tych kwestiach, które są
przedmiotem wywiadu. Przejaw dezaprobaty powoduje, że rozmówca ogranicza swą wypowiedź lub
ją zmienia tak, aby nie zawierała tego, może budzić niesmak, oburzenie lub zdziwienie. Wbrew
pozorom, nie jest także wskazane ujawnianie emocji pozytywnych; ich przejawy wpływają także na
przebieg rozmowy, choć w odwrotnym kierunku - skłaniają do mówienia chętniej i więcej na dany
temat. W obu przypadkach nieświadomie manipulujemy rozmówcą i tym, co nam przekazuje, co z
punktu widzenia celów wywiadu jest wysoce niekorzystne.
3. Osoba przeprowadzająca wywiad musi doskonale znać zawartość kwestionariusza, oraz pytania w
nim zawarte. Powinna je stawiać płynnie i naturalnie.


Document preview metody.pdf - page 1/1

Related documents


metody
1 wyk ad demografia podstawowe poj cia
warto posiada w mieszkaniu odpowiednie1814
font pairing basics
dzie kobiet
prawo ochrony rodowiska


Related keywords