PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbep dien tu mastercook chiem1507 .pdf


Original filename: bep dien tu mastercook chiem1507.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 24/12/2013 at 13:27, from IP address 210.211.x.x. The current document download page has been viewed 778 times.
File size: 56 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


bep dien tu mastercook chiem
Bp in t Mastercook chim lnh thng trng châu âu

Da vào GFK Polonia, giá tr do 3 Lan nm trên thng trng dùng nc ta nm 2011 tng lên hn 17%. ây là
mt h qu ca tng thêm doanh thu bán cn nhà và s giàu có càng lúc càng tng thêm bi môi trng 3 Lan,
ti y chi u n hn th ng thi cc kì nhiu vi li d dàng hn th lúc nào ht lên trên dng c vt dng hin i. Tng lên
doanh thu bán hàng ln hn ht do nm cui cùng có th c nhìn nhn v lò nng, Bp lp ráp kèm theo dùng
ra bát, cùng vi mt vài th trng lò nng kèm vi hobs lp t càng ngày càng tng lên tác dng 40% kèm vi
36,5% tng ng. Trong tình th bi Continuing mastercook, tuy nhiên, vic ó va mi dn n vic sút gim tng i
ln giá trung bình, gn 5%. Nhng xut x sn phm MasterCook coi nh là mt trong nhng nhn thc trên ht
phía trên th trng 3 Lan dùng trong nc. Ti quá nhiu nm trc ây sp MasterCook ã t th hng cao trong s
vài trang thit b bán t hàng hn ht nc ta, chin thng bp in t Mastercook hàng th hai ti th trng 3 Lan,
cùng vi th phn 12,1% (11,tám% nm 2012) do lng s kèm vi 9,2% (8,sáu% nm 2011) da vào tác dng
. MasterCook coi là thng hiu duy nht gi vng phát trin va mi gia tng hn 5% mc giá trung bình bi sp
ca chúng ta kt hp vi thuc tính ng ln bán hàng. Các xut x sn phm MasterCook va mi t tin cá cc yêu
sách ca các bn vng vàng trong lò nng và lp ráp phân khúc Bp vi cách tr bin thành nhà lãnh o cùng
mt 21,hai% th phn (da theo khi lng).
Do lò quá d trên ht và thng thng sm, bn a im ln u có kh nng c chim bi Bp in t MasterCook, có xác
nhn bi bng im doanh s bán hàng (GFK). ti s t hàng nht là các sp ti tân nh bp in t MasterCookvà tin
kính khí, trong y chim v trí ln u trong bng xp hng doanh thu thun tin tích hp. ti nm 2011 Bp in
Mastercook duy trì bán trên thng trng 3 Lan và va mi ht sc tr thành công. Mc dù bt u t u, hãng va
mi tr nên 1 nhà ch o sau 6 tháng, cng nh nó ã duy trì a v bi bn k thi khc ó. Trong khong 1 nm,
doanh thu bi Bp in t phía trên th trng 3 Lan tng lên gn gp 3 ln, t t trng 11,6% ( v tác dng) ca tt c th
trngBp. Vài nhãn hiu MasterCook coi nh là 1 nhà lãnh o ti chuyn bán Bp in mastercook, cùng th
phn c coi là 19% (theo nh tác dng). ng thi công ty va mi liên tip duy trì s mng lãnh o ca bn phân
khúc ni không tính phí-ng, cùng th phn 33,tám% (v giá tr). Vic ó vi ngha rng mi ni th ba mua ti 3
Lan chính là mt MasterCook! Chuyn m 1 top-loading nhà máy sn xut thit b git gi n tháng 8 nm
20011 to iu kin cho mt vài công ty cho t có kh nng c hàng th t trong thng trng nm 20012, kèm theo
hin gi ang nm gi th phn 15,5%. 3 Lan th trng hi vng phng án sáng ch t các nhà lãnh o do nó. Bi y
chúng ta hin có hoch nh u t thêm nhiu cng nh phát trin sp mi, giúp chúng ta gi vng v trí bi nhãn hiu

MasterCook. y có th vn nh là phn hi cùng vi tin tng thng trng c th, nhng có kh nng vn to nên iu òi hi
mi.


bep dien tu mastercook chiem1507.pdf - page 1/2
bep dien tu mastercook chiem1507.pdf - page 2/2

Related documents


bep dien tu mastercook chiem1507
vit executive summary vietnamese
bcqtnb2015
200906 vtv4 tai sao van san tre la su lua chon thong minh
ky thuat gi bao dam1600
buoc chon kem theo su1342


Related keywords