PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact
Original filename:

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 02/01/2014 at 12:25, from IP address 117.194.x.x. The current document download page has been viewed 596 times.
File size: 3 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


alternativ till mekanisk stenspräckning och
Att spräcka sten eller blåser berg nära känsliga byggnader, infrastruktur eller inomhus har
traditionellt hanterats genom manuell stenbrytning. Stenspräckningskilar, gasexpanderande kilar
eller små hydraulhammarehar används flitigt. Nu verkar dock de pyrotekniska stenspräckarna har
nått till en nivå för att på allvar utmana de mekaniska alternativen. Pyrotekniska stenspräckare är
patroner med en elektrisk antändnings anordning och ett kemiskt drivmedel som inte brinner lika
snabbt som exploderande eller detonerande kemikalier. Patronen placeras i ett borrhål som
sedan fylls med till exempel vatten och sand. Genom den långsamma brinnhastigheten skapas ett
långsamt tryck på borrhålets sidoväggar vilket leder till en spräckning av berget. När sprickor till
en fri yta uppstår lämnar gasen direkt borrhålet och trycket försvinner. På så sätt minimeras
risken för stenkast och splitter samt damm och starka ljud. Det som utmärker en pyroteknisk
vagga breaker är ofta;
- De är patronbaserade, det vill säga, drivmedel i en plasthylsa med elektrisk antändning.
- De kräver inte lika omfattande tillstånd som konventionell sprängning. Alltså inget sprängkort
behövs.
- De placeras i borrhål som sedan fylls med sand och vatten.
- Applikationen täcks med betydligt mindre täckmattor än vid konventionell sprängning och
utrymning av personal och utrustning kan ske lokalt.
Fördelarna med denna typ av metod framför mekaniska stenspräckningsmetoder, exempelvis
användning av hydraulhammare, är flera:
- Mekaniska stenspräckningsmetodertar ofta betydligt längre tid än användning av pyrotekniska
vagga breaker.
- Att blåser sten eller blåser berg med patronbaserade vagga breaker är i nästan alla fall billigare
då ingen initial investering i tung utrustning måste göras.
- Markvibrationer kan hållas betydligt mindre vid stenspräckning med pyrotekniska stenspräckare
eftersom det är svårt att kontrolera anslags kraft med hydraulhammare
- Mekanisk stenspräckning kräver ofta stor plats vilket gör de svåra att använda i trånga
utrymmen eller under vatten.
- Patroner är går att använda med handhållen borrutrustning och är därför lätta att bära med sig
vilket sällan är fallet med mekaniska stenspräckare.
- Eftersom stenkast och ljud kan minimeras vid användning av pyrotekniska stenspräckare kan
ledtider för att utrymma personal och utrustning minimeras.
- snail dynamite tar lång tid och är ofta väldigt ineffektivt. En pyroteknisk stenspräckare genererar
betydligt mer spräckt berg per tidsenhet och är även ett realistiskt alternativ för små applikationer
såsom stenspräcking på villatomter eller dylikt.
Den största användningen av pyrotekniska vagga breaker är framförallt inom tätbebyggda
områden såsom villastäder, bredvid vägar eller elektrisk infrastruktur eller inomhus. Då
säkerheten i pyrotekniska vagga breaker har blivit betydligt bättre de senaste åren finns det en
tydligt utveckling som pekar mot att dessa typer av metoder kommer dominera applikationer som
innebär spräckning av berg, spräckning av sten eller spräckning av betong.
https://www.facebook.com/pages/Royex-stenspräckning/635456749818220


Document preview  - page 1/1

Related documents


alternativ till mekanisk stenspr ckning och1865
skillnad mellan detonation och1393
variation mellan detonation och1364
vinkplast hvaderabs
orientering om prosjekt hele
radiotelefonit pdf


Related keywords