PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactnha voi khach den choi1680 .pdfOriginal filename: nha voi khach den choi1680.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 02/01/2014 at 22:19, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 593 times.
File size: 48 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


nha voi khach den choi
Nhà vi khách ti chi mà li ht nc nóng pha trà. Hn ít nht mt t chúng ta nên lính quýnh cùng tình th e
ngi nh là th. Mi chuyn cng s c gii quyt trit thc s rt d trong lúc chúng tôi em n cho ngi tiêu dùng la
chn tt nht cùng vi giá hàng hóa va phi hn ht: m un nc siêu tc Luckystar, ngun nc m mi ti phn nào
phút, 1 sp có tui bn cao ht sc thun tin kèm vi có kh nng làm cho ch nhân hãnh din v c tính hin i.

c im sn phm
- V bng Inox cc bn, ri, nu nc siêu tc.
- T chy ngt in sau vic un sôi 100C
- Ch ngt in an tâm trong lúc có bin c in hay là nhit.
- èn báo trong khi hot ng.
- Kiu dáng p mt kèm vi hin i.
- Bình un quay phía trên ngun ( tip in) 360C hu dng trong khi s dng.
- Hãng sx: am sieu toc .

- Công sut/in áp: 1500W - 220V - 50Hz.
- Th tích: 1.tám L.
- Bo trì 03 tháng.

thông tin sn phm
Gi này, trong cuc sng ngày mt hi h ng thi bn bu, mt s sn phm hu ích h tr tit kim quãng thi gian luôn
là iu la chn chon hàng u bi vô vàn gia ình. Nóng un nc siêu tc ra mt hin ti ang ch yu tha mãn và
tha mãn s yêu cu y.
Trong lúc ta ch cn pha mt m chè nóng mi khách, c mun tn hng mt cc cà phê ban ngày hay là 1 tô
m n lin trong khi vn luôn luôn ói bng thì chc hn vic i ch mt m nc sôi quá lâu có th vn làm cho mình
thy khó chu ng thi mt thi gian.
Cùng vi nóng un nc siêu tc Luckystar - 1.8L mt sp hin i, thun li cng nh an toàn, chúng ta có th nu
nc sôi ti mt c khong quãng thi gian rt ngn kèm theo nhng tình th phía trên ang tr nên vô cùng n
gin.
Cùng kiu dáng, kiu dáng c cu to hin i và sng mt, v cng nh rut nóng ch bin t inox tng lên tc un, h tr
b mt sáng p, tng lên bn, chng bám cn d dàng v sinh.
Thit k gn nh tuy nhiên quyn quí do lp inox sáng bóng, chân mâm úc lin khi khá chc chn mình cha
lo lng b rò in.
site internet Luckystar- Nhanh chóng, tin li, phm vt hu nh mi nhà. Bn có kh nng pha chè, cà phê
mi 3 phút.
Cách ty vt bn ti m:
Cùng vi cht liu Inox nên mi ngi chùi tráng d s tht d ging vi mt s vt dng khác.
Ngay khi s dng nóng un nc vn tc cao bn cn chú ý: Không nc trong vch rt thp hn ht hoc là nc quá
mc vch ln hn ht có th vn tác ng ti cht lng do m.
Thông s k thut:
- Dung tích : 1.8L
- Hiu nng : 1500W
- in áp : 220V/50Hz
- Khi lng : 0,8kg
- Size : 190 * 190 * 240
Trong lúc s dng nóng nu nc vn tc cao mình ch cn ý: Cha nc vch rt thp nht. ti thc trng bình un vi
thành phn làm nóng tng i thp, không nc di 0.mt lít cho tránh khi b cn trong lúc nc sôi.


nha voi khach den choi1680.pdf - page 1/3
nha voi khach den choi1680.pdf - page 2/3
nha voi khach den choi1680.pdf - page 3/3

Related documents


nha voi khach den choi1680
tim mua am toc do1054
cach gin giu am toc1558
cach su dung am gioi1427
an hoa tu chao chong1403
5 bi kip dung bep1629


Related keywords