PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactcay choi chui nha 3601520 .pdf


Original filename: cay choi chui nha 3601520.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 14/01/2014 at 05:19, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 472 times.
File size: 18 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


cay choi chui nha 360
Cây chi chùi nhà 360 bo v sc khe cho ch em
ôi bàn tay bi toàn b mt vài ch em àn bà thng xuyên có nc da trng mng manh tng i nhy cm cùng vi
cht hóa hc ng thi vài bi bn ti xã hi, nhng ngày qua ngày hàng gi khi chùi nhà hai bàn tay ó li phi
thng thng tip cn cùng vi hóa cht c hi (cht khin cho sch s) kèm vi cht bn khi s vt khô ráo nc vài chic
gi lau chùi hoc là u lau bn thu ca mt vài cây lau nhà thông thng. Ct yu vì th, chi lau nhà thông minh
Megamop va mi có kh nng c ra i nh là gii pháp tuyt nh bo v nc da hai bàn tay do ch em ph n.
Chúng có kh nng c vt khô vi mô t quay tròn to lc ly tâm khá ln khin cho vng nc ng thi bi bn ri khi u
lau nhà....
. cây lau nhà a nng Mega Mop Hàng cht lng cao, sn xut ti ài loan
cây lau nhà a nng Mega Mop Xut x|Ngun gc|Ni sn xut|Ni ch to} : ài Loan
n giá : 550.000/b + Khuyn mãi
Bao gm : 1 hòm vt + mt b bàn p vt + mt u lau chùi + ba on cán Inox có th eo ghép hoc g ri
Cht lng phm vt: - Sp c cu to kèm vi sx ài Loan cùng cht lng va mi có th c chiêm nghim qua thi gian
kèm vi vic tin cn do nhng ngi dùng. - Thit k bao gm 1 hòm ng nc lau chùi nhà, 1 r quay ly tâm cho
khin cho thoát nc ca u lau, kt cu theo nh mu chân p nh nhõm tích kim sc li không cn s dng tay vt
khô ráo nh mt vài cây lau nhà thông thng. - Si vi do u lau có th c làm tin si RU cu to an chéo lp th
siêu nh, khô ráo t ng thi s dng c, có hiu ích hút bi bn. - u vi lau quay hình tròn 360o, vi tính lanh ln
ht sc tt, mt vài khe nh bi hàng gia dng ti gia ình va có th làm cho sch. - Cán ca cây lau chùi nhà
360 có th c kt cu gn nh cng nh bn vì 3 ng thép ko g hình thc ni vn xoáy lp ráp tùy thuc iu òi hi
khin cho v sinh do chúng ta mà iu chnh cho thích hp (dài hay ngn).

- áy do thùng c cu trúc hút cht cùng mt sàn không lc l khi p vt nc. Hng dn s dng: - Trong khi vt nc
nên cho u lau hoàn toàn nm trong r vt, u vi ng nên cho nghiêng, v trí cán tay cm gi ng thng r vt nc
tránh cán cây lc l trong khi vt. - Ngay khi vt nc, ch cn mi p nh nhõm nh hãy u ng thi mau chóng
bng u mi chân khin cho quay r vt ly tâm nc luôn luôn vng ht ra to ra ráo u chùi nhà. Nh nên nâng
chân cao ngay khi p ch cn bàn p c xp lên cao ht ch nói có th - Tra du thoa trn nh k mt tun/ln ti trc
quay cng nh bánh rng y mnh bo dng kéo dài tui th s dng ( ng trn màu trng, v b ngoài c xoay ng
thng ti bàn p).


Document preview cay choi chui nha 3601520.pdf - page 1/1

Related documents


PDF Document an hoa tu chao chong1403
PDF Document cac ban van thuong xuyen1078
PDF Document cach su dung am gioi1427
PDF Document bep dien tu nau bep1264
PDF Document cach gin giu am toc1558
PDF Document chao chong dinh gay ra1797


Related keywords